Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 330 за запитом самоврядування

1. Теоретичні та конституційні засади організації місцевого управління та самоврядування 2.
1. Поняття і методи діяльності держави і органів місцевого самоврядування в галузі публічних фінансів 2.
1. Поняття бюджетних повноважень 2. Бюджетні повноваження України та органів місцевого самоврядування Література
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Становлення та правові засади комунальної власності в Україні 1.1. Основні етапи та особливості розвитку інституту комунальної ... Повноваження органів місцевого самоврядування в питаннях управління комунальним майном 2.3. Комунальні підприємства в структурі комунального господарства територіальної громади РОЗДІЛ 3.
Вступ …………………………………………………………………………. 3 1. Внесення змін до Конституції України. Поняття, доцільність, процедура ……………. 4 2. Конституційно правовий статус недержавних організацій.... Наукові концепції місцевого самоврядування ………. 16 Заключення …………………….. 21 Література ……………… 22
... Завдання Наведіть з практики приклади притягнення до відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Які колізії чинного законодавства мали місце?
Зміст 1. До Конституційного Суду України звернулася група народних депутатів України з вимогою визнати ...
1. Слідчим районної прокуратури м. Києва було винесено постанову про затримання громадянина Коваля ...
1. На пленарному засіданні Верховної Ради України було прийнято рішення про утворення Погоджувальної ...
Варіант 6 (ХЮА Мудрого) 1. Кандидат на пост Президента України Шевченко, висунутий однією з політичних ...
1. Депутатська фракція на пленарному засіданні Верховної Ради України внесла пропозицію про відкликання ...
1. На сесії Верховної Ради України 10 народних депутатів України звернулись із пропозицією ...
1. До Конституційного Суду України звернулася група народних депутатів України з вимогою визнати ...
1. Кандидат на пост Президента України Шевченко, висунутий однією з політичних партій, звернувся ...
1. Поняття фінансово правового інституту державних і муніципальних доходів 2. Види податків і обов'язкових платежів, що включаються в бюджет ...
функціонування інституту місцевого самоврядування b. виникнення державних фінансів c. прийняття Конституції d. всі відповіді правильні Question 3 Принципи місцевого самоврядування в Україні: a.
№ 280/97 ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема, без включення цього питання до порядку денного сесії та без його обговорення у постійних комісіях, без проведення ...функцій і повноважень органів місцевого самоврядування на території села. Районний прокурор вніс припис на незаконні дії сільської ради та сільського голови, які залишилися без розгляду.
№ 280/97 ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема, без включення цього питання до порядку денного сесії та без його обговорення у постійних комісіях, без проведення ...функцій і повноважень органів місцевого самоврядування на території села. Районний прокурор вніс припис на незаконні дії сільської ради та сільського голови, які залишилися без розгляду.
...органах державної влади та місцевого самоврядування здійснюється Головдержслужбою відповідно до: a. положення, затвердженого самою Головдержслужбою b. закону «Про боротьбу з корупцією» c....3 Служба в органах місцевого самоврядування це: a. професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які обіймають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію ...
...державних органів та органів місцевого самоврядування 3. Нормотворчі, представницькі, координаційні, контролюючі, установчі, охоронні, міжнародні функції Президента України 4. Нормативно правові акти голів і керівників місцевих державних ...язок державного будівництва і місцевого самоврядування з іншими галузями та підгалузями права 6. Організація діяльності Президента України у взаємовідносинах із Кабінетом Міністрів України та іншими органами ...
...громади в системі органів місцевого самоврядування. Функції та повноваження територіальної громади. Реалізація форм безпосередньої демократії на місцевому рівні. Контроль територіальної громади за діяльністю представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування.
...самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування. Порядок створення та легалізації органів самоорганізації населення. Функції та повноваження органів самоорганізації населення. Організація роботи органів самоорганізації населення....їх місце в системі місцевого самоврядування. Дослідити порядок створення та легалізації органів самоорганізації населення. Проаналізувати склад та структуру органів самоорганізації населення.
...міського голови в системі місцевого самоврядування. Порядок обрання сільського, селищного, міського голови. Функції і повноваження сільського, селищного, міського голови. Акти сільського, селищного, міського голови....його місце в системі місцевого самоврядування. Дослідити порядок проведення виборів сільського, селищного, міського голови відповідно до законодавства України. Розкрити функції і повноваження сільського, селищного, міського голови.
...місцевих рад в системі місцевого самоврядування. Порядок формування місцевих рад. Склад та структура місцевих рад. Функції і повноваження місцевих рад. Організація роботи місцевих рад....їх місце в системі місцевого самоврядування. Дослідити порядок формування місцевих рад різних рівнів. Проаналізувати склад та структуру місцевих рад. Розкрити функції і повноваження місцевих рад.
Самоврядування (самоуправління) як одна з форм здійснення влади. 4. Особливості державного управління в умовах розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу і ... Регіональне самоврядування як основа конституційного ладу. 2. Основні принципи регіонального самоврядування. 3. Сучасні концепції регіонального самоврядування, їх вплив на практику державотворення в ...
Визначте етапність розвитку місцевого самоврядування в Україні. 2. Охарактеризуйте природу місцевого самоврядування. 3. Розкрийте принципи місцевого самоврядування України. 4. Визначте основні права органів місцевого самоврядування.
органи місцевого самоврядування d. органи господарських товариств та об'єднань підприємств Question 3 Державне управління розглядається в: a. соціальному та технічному значенні b....виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також: в процесі державного і самоврядного управління ...
...виконавчої влади й органами місцевого самоврядування у вирішенні економічних і соціальних проблем у регіоні…………………………………..…..7 Розділ 2. Особливості розмежування компетенції, функцій і повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування…….14 2.1.
...осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій c. форма примусового відчуження результатів діяльності суб’єктів, що реалізують свій податковий ...закону (чи акту органу місцевого самоврядування) і виступає як обов’язковий, нецільовий, безумовний, безоплатний і безповоротний платіж Question 2 До характерних рис податку належить: a.
Фінансовий апарат держави, органи місцевого самоврядування на основі чинного законодавства розробляють і видають нормативні документи, які дають можливість встановити єдині у державі правила формування і використання ... Гладченко // Аспекти самоврядування. 2006. № 4. С. 20 25. 33. Годин, А.М. Подпорина, И.В. Бюджет і бюджетна система РФ / А.М.
...органів державної влади і місцевого самоврядування 18 3. Конституція України і перспектива подальшої розбудови правової держави та громадського суспільства 27 Висновок 33 Список використаної літератури 35 ...органів державної влади і місцевого самоврядування, елементами якої є Верховна Рада, Президент, Кабінет Міністрів, інші органи виконавчої влади, прокуратура, органи правосуддя, державні органи Автономної Республіки Крим ...
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 1. Поняття місцевого самоврядування 2. Система та функції місцевого самоврядування в Україні 3.
...і юридична природа органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. 2. Система місцевого самоврядування. 3. Функції місцевих органів у зарубіжних країнах. 4.
Державне управління і місцеве самоврядування 2.1. Правове регулювання місцевого самоврядування в Україні 2.2. Державне управління в різних сферах місцевого самоврядування 2.3.
Теорії місцевого самоврядування. 5. Сутність територіальної громади та її функції. 6. Поняття фінансової автономії, межі та кількісні показники. 7. Міжнародні правові акти з питань місцевого самоврядування. 8. Місцеві фінанси як система.
...представницький орган виконавчої влади місцевого самоврядування 1.4. Комітет Золотоніської адміністрації як виконавчий орган 1.5. Порядок документування і роботи з документами у Золотоніській держадміністрації Розділ ...язки органів державної влади, місцевого самоврядування і т. ін. 2.2.7 Термін розгляду звернень громадян 2.2.8. Безоплатність розгляду звернення 2.2.9.
...конституційно правовий статус органів місцевого самоврядування у США та Японії. 4. Задача Під час "часу питань" у нижній палаті парламенту в парламентарній монархії міністру задане питання ...передбачає порівняльний аналіз особливостей місцевого самоврядування в цілому та конституційно правового статусу його органів зокрема, на прикладі таких двох країн як США та Японія.
Органи місцевого самоврядування 2.1. Поняття і система місцевого самоврядування 2.2. Ради — органи місцевого самоврядування 2.3.
...уявлення про виконавчі органи місцевого самоврядування як важливий елемент структури місцевого самоврядування. Розкриваючи перше питання плану, слід спиратися на положення Конституції України, чинного Закону “Про місцеве ...
...уявлення про виконавчі органи місцевого самоврядування як важливий елемент структури місцевого самоврядування. Розкриваючи перше питання плану, слід спиратися на положення Конституції України, чинного Закону “Про місцеве ...
Порядок організації і функціонування місцевого самоврядування. 1. Місцеве самоврядування в Україні та система нормативної регламентації його організації та функціонування. 2. Утворення і порядок здійснення повноважень територіальних ...
...співвідношення державного управління і місцевого самоврядування 3. Принципові проблеми місцевого самоврядування 4. Пошук ефективної моделі місцевого самоврядування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Фінансові ресурси місцевих органів самоврядування: їх склад та характе¬ристика 4.Матеріальна та фінансова основа органів місцевого самоврядування 5.Державні цільові фонди. 6.
Суддівське самоврядування в Україні. Методичні рекомендації Відповідаючи на перше питання, необхідно визначити поняття судової влади та проаналізувати місце органів правосуддя системі органів ... Проаналізувати особливості суддівського самоврядування в Україні. Розглянути органи, що здійснюють суддівське самоврядування, їх порядок створення та функції. Література Конституція України від 28 червня 1996 ...
Органи місцевого самоврядування та посадові особи як суб’єкти владних повноважень…………………………………………………………...….27 3.1. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти владних повноважень……27 ...
« 1 2 3 4 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.