Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 251-300 з 330 за запитом самоврядування

...за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем, у якому відкривається спадщина. Метою даної роботи є розкриття особливостей та рис такого явища як перехід спадкової маси ...
...Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування) і державні органи виконавчої влади загальної компетенції (Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські, ...
...органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами земельного законодавства України. Таким чином, в Законі передбачається лише завдання контролю за використанням і охороною ...
...дисциплінарне провадження щодо судді; суддівське самоврядування; Державна судова адміністрація України; апарат суду. Поняття «судова інстанція» пов’язане з характеристикою конкретної діяльності суду по здійсненню правосуддя, що ...
...акціонерів при здійсненні ними права самоврядування? Як вирішити цю справу? Задача №3 Голова КСГП Каштан і головний бухгалтер Мороз без відома загальних зборів членів КСГП перерахували ...
...державної влади та органи місцевого самоврядування. [5;с.99] Слід зазначити, що в даній роботі найбільше нас буде цікавити фактична сторона розвитку проблеми, тобто законодавче оформлення ...
...основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належать особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально економічному розвитку території, адже ...
...органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій ставляться формально до їх звернень з приводу надання необхідної інформації та пояснень з питань, які розслідуються ...
...службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. 21.Релігія як форма суспільної свідомості та соціальний інститут. 22. Істина та її критерії 23. Комунікативна політика органів державної влади.
...органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. Планування роботи Державного архіву Черкаської області архіву є раціональним, правильним та організованим. За ступенем цінності документи Державного архіву поділяються на ...
...органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Затверджена постановою Кабінету Міністрів ...
Місцеве самоврядування в Україні (інститут громадянського суспільства) 24. Громадське суспільство і політична культура. Свобода слова;
...органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Затверджена постановою Кабінету Міністрів ...
...же причинам і органи місцевого самоврядування. У ряді країн кооперативи включені в механізм державного регулювання економіки, використовуваного, у тому числі, з метою ослаблення економічних і соціальних ...
Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. // Відом. Верх. Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.
звернувся до органів місцевого самоврядування із заявою про надання йому безоплатно у власність земельної ділянки для будівництва житлового будинку. Міська рада надала дозвіл на розроблення ...
...боржника; в) відповідним органом місцевого самоврядування, г) Кабінетом Міністрів України; д) державним органом з питань запобіганню банкрутству підприємств Література
...органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Крім того, більшість робіт, присвячених проблемам відшкодування шкоди, заподіяної в процесі промислової експлуатації ...
звернувся до органів місцевого самоврядування із заявою про надання йому безоплатно у власність земельної ділянки для будівництва житлового будинку. Міська рада надала дозвіл на розроблення ...
...участю держави, або місцевих органів самоврядування у справі вирішення соціально економічних питань. Насамперед таких, як: умови та безпека праці, умови і розмір її оплати, соціальне забезпечення.
...володіти прийомами самоорганізації, самоконтролю і самоврядування з метою ефективного керування людьми і досягнення запланованих результатів. Також керівник повинен знати здібності своїх підлеглих, щоб правильно розподіляти види ...
Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування.....138 Контрольні запитання.....141 Завдання.....141 Нормативні акти і література.....142 Тема 8 Поняття бюджету. Бюджетна система України 8.1.
...участю держави, або місцевих органів самоврядування у справі вирішення соціально економічних питань. Насамперед таких, як: умови та безпека праці, умови і розмір її оплати, соціальне забезпечення.
...орган, який діє на засадах самоврядування Question 2 Сертифікат аудитора – це документ, який: a. надає право працювати аудитором та створювати аудиторську фірму b.
...державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена ...
...користуванні громадян, вирішуються органами місцевого самоврядування. Дайте оцінку діям суду. Які органи уповноважені законом вирішувати земельні спори? Чи поширюється юрисдикція суду на всі земельні спори? 3.
...державної вла¬ди, органів місцевого самоврядування для захисту конституційних прав і свобод безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.» Такого ж харак¬теру зміни пропонується внести до ...
...користуванні громадян, вирішуються органами місцевого самоврядування. Дайте оцінку діям суду. Які органи уповноважені законом вирішувати земельні спори? Чи поширюється юрисдикція суду на всі земельні спори? 3.
Самоврядування школярів 6.13. Співробітництво школи і сім'ї у провідних країнах світу Список рекомендованої літератури Розділ 7.
...є: а) відповідні органи місцевого самоврядування, б) Кабінет Міністрів України; в) Державний комітет з нагляду за страховою діяльністю; г) Верховна Рада України; д) Агентство з питань ...
...а також рішеннями органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень. Метою переддипломної практики є: поглиблення знань одержаних в процесі навчання; оволодіння сучасними ...
...державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових [...]» // Кабінет Міністрів України; Постанова від 27.04.1994 № 250; 16. Постанова КМУ «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та ...
...потреби держави та органiв мiсцевого самоврядування у грошових коштах вимагають забезпечення повного i своєчасного їх надходження у виглядi податкiв i зборiв (iнших обов'язкових платежiв) до ...
...видатків на фінансування органів місцевого самоврядування за 2005 2008р. (тис. грн) Таблиця 2.18 Виконання видаткової частини місцевого бюджету м. Сміла за 2005 2008р. (тис.
...участю держави, або місцевих органів самоврядування у справі вирішення соціально економічних питань. Насамперед таких, як: умови та безпека праці, умови і розмір її оплати, соціальне забезпечення.
...органу державної влади або місцевого самоврядування. Перелік додатків Організаційно структурна схема Шполянської філії Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Схема документообігу вихідних документів Шполянської філії СУЕМ Схема ...
...державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування Мета та завдання розслідування нещасних випадків. Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків. Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних ...
...4 Держава приймає участь у самоврядуванні в системі соціального страхування: a. так b. ні Question 5 Участь в управлінні системами соціального страхування соціальних партнерів дозволяє забезпечити: ...
...районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування. Склад доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. 18. Основи фінансового забезпечення охорони здоров'я.
...державної влади і органами місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України; Г) ринкового саморегулювання економічних відносин суб'єктів господарювання. 5. Відзначте особливості утворення та діяльності холдингової ...
...слідчого // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 6. Х.: Право,2003. C.120 127 Федченко В. Про обсяг повноважень слідчого при провадженні досудового слідства у складі ...
...Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами.....698 5. Відшкодування шкоди, завданої правоохоронними та судовими органами.....701 6. Відшкодування шкоди, завданої малолітніми, неповнолітніми, недієздатними ...
«Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері управління культурною діяльністю» 3. «Право громадян на освіту – обов’язок держави забезпечення фахівцями» 4.
...видатки 1 Компенсація органам місцевого самоврядування за виконання делегованих державних повноважень 2 Освіта 3. Охорона здоров'я Соціальний захист та соціальне забезпечення 5.
діяльність органів місцевого самоврядування b. сукупність державних заходів щодо регулювання розвитку регіонів c. діяльність органів виконавчої влади Question 59 Що з наявного не є ...
елементи самоврядування 4. елементи громадської думки 101. Назвіть засоби трудового виховання дошкільників: 1. ознайомлення дітей з працею дорослих, заняття, розваги 2.
« 1 2 ... 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.