Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 427 за запитом свобод

...захист прав людини і основоположних свобод // Офіційний вісник України. — 1998. — № 13. — Ст. 270. Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження ... Реалізація права на свободу і особисту недоторканність в українському кримінальному процесі / З. Бортновська // Право України. — 2003. — № 10. — С. 104—107. Буланова Н. В.
...пов'я¬зані права і свободи людини. Загальновідомо, що для всіх суб'єктів ринкових від¬носин необхідні свобода вибору діяльності та свобода цін без них не ...
...характеристика інституту конституційних прав і свобод. 8. Розмежування понять «права людини» і «права громадянина». 9. Класифікація прав, свобод та обов’язків людини та громадянина у зарубіжних ...
...України приділяє велику увагу правам, свободам та обов’язкам людини і громадянина, які закріплені у Розділі 2. Велику увагу приділено в Основному Законі характеристиці системи органів ... Права і свободи людини та громадянина. – Х.: «Факт», 2001. – 352 с. 9. Міроненко О.М. Історія Конституції України. – К.: Ін Юре, 1997.
...7 Чи можлива абсолютна економічна свобода: a. ні b. так Question 8 Характерними рисами підприємницької діяльності є: a. Самостійність здійснення підприємницької діяльності b. Екологічна безпека c.... економічна свобода та рівні можливості b. особиста відповідальність та обов’язок c. усі відповіді правильні d. новаторство та творчий пошук e.
...для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій. 3. Згідно з Законом України "Про державну таємницю" (ст....на інформацію; відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією; достовірність і повнота інформації; свобода вираження поглядів і переконань; правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації; захищеність ...
...7 Чи можлива абсолютна економічна свобода: Виберіть одну правильну відповідь a. ні b. так Question 8 Характерними рисами підприємницької діяльності є: Виберіть одну правильну відповідь a.... економічна свобода та рівні можливості e. особиста відповідальність та обов’язок Question 7 Державне регулювання підприємництва: Виберіть одну правильну відповідь a.
...честі, гідності, інших прав і свобод громадян; по друге, гарантується громадський спокій, нормальні умови функціонування підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян; по третє, забезпечується профілактика ...здоров’я, охороною прав та свобод людини і громадянина, забезпеченням громадського порядку та громадської безпеки, захистом власності, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань, забезпеченням безпеки ...
...принципові положенняКонвенції МОП № 87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію» щодо права трудящих на створення профспілок 4. Які типи профспілкового руху виокремлюють в юридичній ...Положення Конвенції МОП № 87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію» відображують: право працівників і підприємців вільно створювати свої організації з метою захисту своїх інтересів ...
...особами звільненими з місць позбавлення свободи, встановлюється терміном: 1) від 1 до 2 років; 2) від 1,5 до 2 років; 3) від 6 до 12 ...б) які зачіпають права і свободи громадян або мають міжвідомчий характер; в) що, є строковими; г) що, є безстроковими. Під формою державного управління (здійснення виконавчої влади) ...
...людського буття, самогубство як засіб свободи вибору, свободу як можливість іибирати, відчуженість людини, її приреченість, бунт як реакцію на безвихідь Виберіть одну правильну відповідь a. П.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність....першочергова соціальна цінність прав і свобод людини і громадянина. Україна, обравши для себе шлях розвитку та становлення дійсно суверенної і незалежної держави, неухильно орієнтуючись на визнані ...
Поняття і структура свободи 2. Історична необхідність і свобода особи Література
Поняття прав, свобод та обов’язків людини і громадянина 2.Конституційні обов’язки людини і громадянина 3.Гарантії та механізми захисту прав і свобод людини і громадянина Література
Понятие политических прав и свобод граждан ………………….......... 3 2. Право на свободу объединений в политические партии и общественные организации..3 3. Виды объединений граждан …………… 5 4.
Роль і місце свободи слова і права на інформацію у системі демократичних прав і свобод громадян 3. Державна статистична інформація і правове забезпечення її ...
...загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Поняття, види та суспільна небезпечність злочинів проти статевої недоторканості неповнолітніх. 2....суспільну небезпечність злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Дати поняття та встановити види злочинів проти статевої недоторканості неповнолітніх. Визначити ознаки потерпілої особи.
Підстави та порядок обмеження особистої свободи учасників кримінального судочинства. 10 3. Недоторканість житла та приватного життя особи. 15 4. Роль суду та прокурора у забезпеченні захисту прав та свобод громадян у кримінальному процесі.
...та його уявлення про політичну свободу………………………………………………………………….……………9 2.1. Біографія Вольтера………………………………………………………..…….9 2.2. Уявлення Вольтера про свободу………………………………………..…….13 Розділ 3. Політична програма Вольтера…………………………………………..
Классификация прав и свобод 4. Гарантии прав и свобод человека и гражданина
...в Конституції України основних прав, свобод і обов’язків громадянина……………………………………………………… 3 1.2. Основні групи конституційних прав і свобод громадянина…….. 6 1.3.
Основні права, свободи та обов'язки особи РОЗДІЛ II. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ОСОБИ Й ДЕРЖАВИ 2.1. Роль держави в забезпеченні прав і свобод людини й громадянина 2.2.
Група активістів однієї з політичних партій України скориставшись політичною ситуацією висунула вимогу відставки керівництва держави, мотивуючи її тим, що рівень життя населення країни погіршується, відсутня свобода вибору, та свобода слова та багато іншого. В регіонах проводилась відповідна робота: організовувались мітинги, акції непокори та ін.
Права і свободи людини у системі цінностей 2.4. Громадянське суспільство та його значення у формуванні та функціонуванні правової держави Висновки Список використаної ...за правопорядок, що гарантує людині свободу і безпеку, тому що духовним фундаментом його є визнання прав людини. Поділ влад – це політико правова доктрина і конституційний принцип, ...
Права і свободи людини у системі цінностей 2.4. Громадянське суспільство та його значення у формуванні та функціонуванні правової держави Висновки уривок Таким ...за правопорядок, що гарантує людині свободу і безпеку, тому що духовним фундаментом його є визнання прав людини. Поділ влад – це політико правова доктрина і конституційний принцип, ...
Комітет зі свободи доступу до інформації та свободи вираження думок (FAIFE)……………………………………...16 2.3. Цифрові стратегії (ICADS)…………………………………………………18 2.4.
Зміст заповіту 2.1 Принцип свободи заповіту 45 2.2 Межі свободи заповіту 58 2.3 Виконання заповіту 71 Висновки по 2 розділу 79 Розділ 3.
...не пов’язані з обмеженням свободи. 4. Тенденції розвитку системи запобіжних заходів у кримінальному судочинстві України. Нормативні акти та література: Конституція України. – К....захист прав людини і основоположних свобод, Рим 1950 р. //Офіційний вісник України. – 1998. № 3. – С. 270 Мінімальні стандартні правила ООН щодо заходів, не пов'язаних із ...
Захист прав і свобод людини та громадянина в міжнародному і національному законодавстві 3.1 Методи гарантування і захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина 3.2 ...
...ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ПРАВ ТА СВОБОД ГРОМАДЯНИНА В АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДАХ 3.1. Гарантії законності при розгляді адміністративних справ 3.2. Забезпечення доступності адміністративного судочинства 3.3. Особливості захисту прав, свобод та інтересів в адміністративних судах ...
...валютного ринку є забезпечення реальної свободи вибору й дій власника валюти. Ступінь зрілості валютного ринку визначається не. лише масштабами валютних операцій, а й його здатністю повною ... Важливо враховувати й те, що свобода вибору суб'єктів ринку пов'язана з їхнім прагненням отримати для себе в процесі здійснення валютних операцій певні матеріальні вигоди, ...
Свобода волі – джерело творення долі людини 2.4. Проблема гріховності людини та її вплив на долю Висновки уривок ВИСНОВКИ 1....те, що іслам позбавляє особу свободи, оскільки абсолютна могутність Всевишнього не дає людині жодних шансів формувати своє уявлення про світ і приймати яке небудь самостійне рішення.
Свобода центральна категорія правової концепції Д.С. Міля 52 3.1. Розуміння права у відповідності до світоглядної концепції Д.С.... Застосування права для забезпечення свободи людини 58 ВИСНОВИ 81 СПИСОК ВИКРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 84
...життя, здоров’я, прав та свобод громадян, власності, природного середовища, інтересів суспільства та держави. Основні завдання органів внутрішніх справ: 1. Забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод та законних інтересів. 2.
...життя, здоров’я, прав та свобод громадян, власності, природного середовища, інтересів суспільства та держави. Основні завдання органів внутрішніх справ: 1. Забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод та законних інтересів. 2.
...систематизувати та накопичувати інформацію, забезпечувати свободу інформаційного обміну є важливою передумовою соціального та технологічного прогресу, чинником національної безпеки, однією з основ успішної внутрішньої та зовнішньої політики....влади і стане запорукою забезпечення свободи слова в Україні, а через це – реалізації стратегічного курсу на побудову соціальної, правової, демократичної держави.
...правового засобу захисту прав і свобод людини і громадянина, при цьому показати специфічні риси його діяльності (незалежність від владних структур; особливе коло відносин, в яких він ...людини) у захисті прав і свобод громадян в Україні [Текст] : монографія / В. М. Бесчастний, В. М. Суботін. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від ня, 2010. – 159 с.
...поправок до Конституції США (проголошення свободи совісті, свободи сло¬ва, друку, недоторканність особи, закріплення принципу прива¬тної власності, заснування суду присяжних і т. ін.).
...захисту її загальновизнаних прав і свобод. Метою такого реформування правової системи є встановлення європейського типу публічного правопорядку і законності в країні — його має забезпечити і гарантувати ...які базуються на приватній економічній свободі, підприємництві, рівності усіх форм власності, виникає необхідність у більш ефективних засобах їх правового регулювання, а відтак — удосконаленні існуючих та запровадженні ...
...влади належних їй прав і свобод, а також ефективний захист цих прав і свобод у разі їх порушення.
...обмежуючи при цьому права і свободи інших народів. Водночас вона заявила про свою рішучу підтримку демократичних рухів інших національностей, їх прагнення до визволення й культурного відродження, ...є конституційне проголошення прав і свобод особи як найвищої цінності. Між тим формальне визнання широких демократичних прав ще не означає появи у людини можливості користуватися ними ...
Право представництва та захисту прав, свобод та інтересів особи.....................................................................64 4.2. Конфіденційність адвокатської діяльності.......................68 4.3. Право адвоката на свободу вираження поглядів..............80 4.4.
В Конституції України права і свободи людини та громадянина вперше закріплені на підґрунті природного права. "Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст спрямованості діяльності ...
Які основні види прав і свобод людини і громадянина, визначені Конституцією України? 5. Конституційні обов'язки людини і громадянина. 6. Гарантії здійснення прав, свобод та обов'язків громадян.
Право на свободу творчості та вибір роду занять 4.7. Право на місце проживання та недоторканність житла Право на пересування. Право на свободу об’єднання та мирні зібрання ...
...валютного ринку є забезпечення реальної свободи вибору й дій власника валюти. Ступінь зрілості валютного ринку визначається не. лише масштабами валютних операцій, а й його здатністю повною ... Важливо враховувати й те, що свобода вибору суб'єктів ринку пов'язана з їхнім прагненням отримати для себе в процесі здійснення валютних операцій певні матеріальні вигоди, ...
В Конституції України права і свободи людини та громадянина вперше закріплені на підґрунті природного права. "Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст спрямованості діяльності ...
...життя, здоров'я, права і свободи громадян, а також власність, природне середовище, інтереси суспільства й держави від протиправних посягань.Безпосереднє управління у галузі забезпечення громадського порядку ...у сфері захисту прав і свобод, громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього ...
...третє питання, доцільно дати характеристику свободи договору як принципу цивільного права України. Слід зазначити, що цей принцип передбачає свободу суб’єктів цивільного права як у виборі ...
, ордонанс про свободу цін і конкуренції 1986 р. (Франція); про страховий договір 1908 р., про мирові угоди 1935 р....переддоговірних відносин, меж дії принципу свободи договору, порядку укладення договорів та ін.
« 1 2 3 4 5 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.