Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 427 за запитом свобод

...шляху і стає можливою дійсна свобода на відміну від уявної свободи задоволення різних примх. Для реалізації цього принципу необхідна важка повсякденна праця.
...та обсяг правосуб’єктності, прав, свобод та обов’язків, передбачені законодавством держави гарантії та механізми реалізації прав, свобод та законних інтересів, а також обсяг та підстави ...
...маса товаровиробників підприемств, громадян має свободу господарської діяльності та підприємництва. Результати цієї діяльності реалізуються на ринку товарів та послуг на договірних засадах....майнові відносини і, отже, розширюється свобода вибору партнерів у господарських зв"язках і визначення змісту договірних зобов'язань. Це стосується насамперед договорів, спрямованих на забезпечення організацій ...
...маса товаровиробників підприемств, громадян має свободу господарської діяльності та підприємництва. Результати цієї діяльності реалізуються на ринку товарів та послуг на договірних засадах....майнові відносини і, отже, розширюється свобода вибору партнерів у господарських зв"язках і визначення змісту договірних зобов'язань. Це стосується насамперед договорів, спрямованих на забезпечення організацій ...
...суспільства, здійснення основних прав і свобод людини та громадянина, визначають систему органів державної влади та інше. Конституційне право — це багатогранна категорія, що розглядається в трьох аспектах: ...наприклад, реалізація конституційних прав і свобод людини і громадянина породжує суспільні відносини ― предмет регулювання як конституційного, так і трудового, сімейного, адміністративного тощо галузей права), до того ...
...банком “Аваль” (кредитор) та ТОВ “Свобода” (позичальник) укладено кредитний договір та додаткові угоди про надання кредиту зі строком погашення до 1 березня 2004 р.... На 1 березня ТОВ “Свобода” повністю не розрахувалося з банком. Заборгованість складала 23666 грн. 10 жовтня 2004 р. банк “Аваль” звернувся до Господарського суду з ...
...гарантованих Конституцією України прав і свобод людини, правопорядку та здійснення проголошеного Конституцією принципу верховенства права. Судові рішення ухвалюються від імені України, що обумовлено їх значенням як ...бути підпорядкована захисту прав та свобод людини і громадянина. Закон покладає на суди всю повноту відповідальності за правильне вирішення кожної справи.
Свобода договору. Межі реалізації принципу свободи договору. 26. Класифікація цивільно правових договорів: критерії, підстави та значення класифікації у цивільному праві. 27.
...собою геноцид, порушення прав і свобод людини, військові злочини і злочини проти людства”.[22] Дві форми тоталітаризму відрізняються характером ідеологій, в тому числі завданнями, які ставлять ... В право радикальних режимах збереглася свобода підприємництва, однак це не виключало прямого державного втручання в економічну сферу підпорядкування її завданням воєнного виробництва, централізованого розподілення робочої сили.
...захист прав людини і основоположних свобод»? 2. На чому базуються основиправовогостановища людиниі громадянинавЄвропейськомуСоюзі? 3. Які є джерела захисту прав людини і громадянина в ЄС? 4....в ЄС гарантуються права і свобода людини і громадянина? Завдання 5 1. Які правила походження в митному праві ЄС? 2. Як оцінюється митна вартість? 3.
...того, що захист прав та свобод громадян у сфері кримінального судочинства є невід’ємною умовою належного здійснення правосуддя у кримінальних справах, охарактеризувати право громадянина на справедливий ...захист прав людини та основоположних свобод (Рим. 1950р.) // Офіц. Вісник України. – 1998. № 13. – С. 270 302 Кримінальний процес України: Навч. посіб. / За ред. Ю.М.
Стисло розкрити проблематику людської свободи (антропоцентризм) у філософії Дж.Піко делла Мірандоли. Тема 6. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ: ГНОСЕОЛОГІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ СУТНОСТІ Питання до теми 6 1.... У чому особливість екзистенційного виміру свободи людини? Тема 14. ФІЛОСОФІЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ Питання до теми 14 1. Які основні ідеї та завдання феноменології? 2.
права, свободи та обов'язки людини і громадянина b. історичні та сучасні форми держави c. політичні системи d. механізм влади e.... визнання громадянських прав і свобод b. політичний плюралізм c. активне залучення громадян до політики відповідно до принципів, встановлених лідером d. сильна і неконтрольована влада e.
...відноситься до основних прав і свобод людини і громадянина, і воно гарантується Конституцією. Положення даних засадничих нормативних актів випливає з участі України у Міжнародній конвенції з прав і свобод людини...
...Європейської Конвенції прав та основних свободо людини щодо гарантій при арешті. Задача даного варіанту розрахована на знання студентом наступних тем навчального курсу «Кримінальний процес України»: «Докази ...защите прав человека и основных свобод. – М.: Спарк, 2001. – 215 с. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково практичний коментар. / За загальною редакцією професорів В.Г.Гончаренка, В.
...про захист прав і основних свобод людини // Держава і право / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України – 2001. – Вип. 11. – С. 441 444....про захист прав і основних свобод людини // Вісник Київського нац. ун ту. Юрид. науки. – Вип. 42. – 2002. – С. 59 65. 15. Ломако В.А.
...з перелічених нижче прав і свобод відносяться до категорії економічних? Виберіть одну правильну відповідь a. право на відпочинок b. свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості ...
...порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. 2. Поняття та предмет цивільного процесуального права 3....законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб 3. Особи,які є іншими учасниками цивільного процесу 4. Поняття, значення і види процесуальних строків Варіант ...
...рекламне переконання в місці продажу; свобода вибору смаків; пошук нових вражень від смаків; піклування батьків про дітей; пропаганда дружби між дітьми; розваги для дітей....розваги для дітей, пропаганда дружби, свобода вибору смаків дитиною, пошук нових вражень від смаків. Як видно з матриці Н. Кано, мотив піклування батьків про дітей не ...
...всій території країни прав і свобод людини і громадянина; г) створенні передумов, необхідних для ефективної економічної діяльності суспільства; д) підтримуванні свободи, суверенітету та історичного існування народів ...
...спроможності судів захистити права та свободи громадян, від професіоналізму та моральності представників судової влади. Аналіз судової статистики та узагальнення судової практики дають підстави з повною відповідальність ...за захистом своїх прав та свобод постійно збільшується, тобто люди все більше довіряють саме судові. За останні роки в реформуванні системи зроблено чимало.
свобода выбора клиента d. относительная простота входа в консалтинговый бизнес и выход из него Question 8 Консультанты «специалисты» помогают клиенту решать ... свобода выбора клиента c. престижность профессии d. свободный график работы и высокий заработок Question 8 Какими основными навыками должен обладать консультант ...
...Незалежний суд – гарантія захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина. Матеріали всеукраїнської науково практичної конференції. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – 2009. – С. 18 21....Незалежний суд – гарантія захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина. Матеріали всеукраїнської науково практичної конференції. – Чернівці: Чернівецький національний університет. – 2009. – С. 66 72.
Розвиток свободи заповіту і заповідальних розпоряджень був зумовлений посиленням індивідуальної приватної влас¬ності у міру вивільнення її від пережитків сімейної....поєднання спадкоємців за законом зі свободою за¬повіту. І також варто відзначити, що римському спадковому праву завжди був властивий фор¬малізм, від якого воно частково поступово ...
...недоторканність і безпека; права та свободи людини, їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження та забезпечення прав і свобод людини є основним обов’язком ...
...формування багатоукладної аграрної економіки, забезпечення свободи вибору нових організаційно правових форм господарювання на засадах удосконалення земельних та майнових відносин власності, надання правовому забезпеченню більшої динамічності, якості ...економіки агропромислового виробництва з економічною свободою підприємств тощо. Проект підвищення фінансової стійкості передбачає збільшення загальної суми власного капіталу та в цілому майна підприємства за рахунок збільшення ....
всі без виключення права і свободи людини і громадянина, які гарантуються Конституцією України b. право на правовий і соціальний захист c....України, гласність, пріоритет прав та свобод людини і громадянина та рівні можливості доступу громадян до служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням їх ділових якостей та ...
повага прав і свобод особистості b. заохочення добрих справ c. повна свобода дій вихованця d. лібералізація життєдіяльності e. авторитаризм Question 54 Балів: 1 Яку ...
...справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи» вказав, що: «Судам слід розмежовувати готування до зґвалтування чи насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом або ...справ про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи свідчить про те, що в загальному вони вірно застосовують кримінальне законодавство. Наприклад, П.
Свобода торгівлі – основа ефективної комерційної діяльності. Основні умови, що впливають на ефективність комерційної діяльності 2.Завдання 29 Оптовая торговля трикотажными изделиями ...
Свобода особи і держава 2 політична соціалізація особи 3. Політична поведінка особи 4. Механізми включення в політику.
Філософія свободи за умов ринку 2. Соціально філософські аспекти взаємовідносин влади і грошей Література
Экономические интересы и экономическая свобода Задача №1 На графике изображены кривые спроса и предложения: Рис. 1. Кривые спроса и предложения PE – равновесная цена; QE – равновесный ...
Смысл жизни, свобода, творчество, счастье …………………… 3 1.1. Смысл жизни в философии ………………………………….. 3 1.2. Человек в поисках смысла жизни, свободы, творчества, счастья ..
Религия в системе прав и свобод гражданина Украины 2. Нерелигиозные формы мировосприятия и их место в духовной жизни Украины. Литература
...закріплення судових гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні … 3 2. Конституційно правовий статус прокуратури України ……………….. 8 3. Контрольні повноваження Верховної Ради України, значення, ...
Свобода выбора и моральная оценка действия и поступка …………… 11 3. Нравственный конфликт как поступок ………………………………… 15 Выводы ………………………………………………………………………. 19 Литература …………………………………………………………………... 21
...и классификация основных прав и свобод 2. Основные социально экономические права и свободы 3. Основные политические права и свободы 4. Основные личные права и свободы 5.
Епікур: вчення про природу та свободу. Етика епікуреїзму 3. Філософські погляди стоїків 4. Стоїцизм, епікуреїзм, скептицизм, неоплатонізм у римській філософії Висновки Список використаної літератури
Свобода совісті в сучасному світі. 3. У чому полягає неконструктивний політичний зміст політичних альянсів?
Права і свободи людини і громадянина 3. Основні обов’язки громадян України Висновки Список літератури
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЯК НАЙВАЖЛИВІШЕ ЗАВДАННЯ ПРАВОСУДДЯ 1.1. Стан правосуддя і доля цивільних справ, вирішених судами України: статистичний огляд 1.2.
...об’єкт злочинів проти статевої свободи 1.2. Криміналістична характеристика зґвалтувань Розділ 2. Характеристика методики розслідування зґвалтування 2.1. Початковий етап розслідування 2.2.
...ПРО ЗАХИСТ ПРАВ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД 1950 РОКУ ЯК ПРАВОВА ОСНОВА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ……………..…………8 1.1. Роль Ради Європи в створенні системи захисту прав особи ...
...види насильницьких злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи………………………..7 Розділ 2. Насильницькі статеві злочини……………………………………….…12 2.1. Зґвалтування……………………………………………………….……12 2.2.
Свобода творчості: міф чи реальність? 3. Чи вважаєте ви, що сучасний стан українського мистецтва – це його занепад? Відповідь обґрунтуйте. ....
Субкультура – механізм втечі від свободи 5. Молодіжна субкультура Висновок Список використаної літератури
Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи 2. Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів 3.
Історія становлення інституту свободи мирних зборів 1.2. Теоретичні аспекти конституційного права на мирні збори Розділ 2. Механізм реалізації конституційного права на мирні збори ...
Конституційні права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без громадянства в Україні. 2. Конституційно правова відповідальність: поняття, особливості, види. Задача №1.
« 1 2 3 4 5 6 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.