Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2538 за запитом середнього

1. Цілі, умови та можливості застосування активних методів навчання при викладанні дисципліни «Основи економіки» 2.
1. Цілі, умови та можливості застосування активних методів навчання при викладанні дисципліни «Основи економіки» 2.
...бізнесу різних форм власності визначте середній розмір балансового прибутку та середній рівень окупності витрат в розрахунку на одне діюче підприємство в цілому за сукупністю.
...а) за рахунок збільшення оборотності середнього залишку всіх позик; б) за рахунок росту середнього залишку всіх позик Показники План Фактично Середній залишок всіх позик 30 32 ...
...яні, водокам’яні; в) повільні, середні, швидкі; г) швидкі, грязьові, повільні. 5. Скільки за звичай становить швидкість селевого потоку? а) 2,6 – 8,2м/c; б) ...яні, водокам’яні; б) повільні, середні, швидкі; в) грязьові, середні; г) водокам’яні, середні, швидкі. 10. Для чого використовується шина? а) для зупинення кровотечі; б) для ...
...альтернативу, якщо попит буде низьким, середнім, високим. Визначити оптимальну альтернативу за критеріями: максиміну (критерій Вальда, песимістичний); максимаксу (оптимістичний); Гурвіца (критерій песамізму оптимізму) при значенні коефіцієнту оптимізму – 0,...альтернатив за різними критеріями Низька Середня Висока apj aoj k(p/o)j kmin max kL kB 1 2 3 4 5 6 Мала 8 9 ...
...витрат на опалення і освітлення середньої школи використовуючи такі дані 1. Загальна площа приміщення 30650 куб. м 2. Площа освітлення 4560 кв. м 3.... Середній калорійний еквівалент для переведення натурального палива в умовне (для газу) – 1,17 на 1 тис.куб.м 6.
...АТП, кількість вантажних автомобілів в середньому на одне АТП, середню продуктивність та середній процент використання вантажних автомобілів. Результати групування представити у вигляді таблиці і проаналізувати.
Забезпечує рівень добробуту вище середнього Question 10 Концепція соціального страхування по Бісмарку використовує принципи: a. Право на отримання соціального забезпечення мають тільки робітники, що працюють ...до восьми років в відсотків середньої заробітної плати (доходу) у розмірі a. 100% b. 60% c. 80% Question 13 Допомога на поховання надається у разі смерті ...
Середнє значення отриманих IQ iндексiв вважається модифiкованим IQ iндексом. За якою шкалою вимiрюється модифiкований IQ iндекс: порядковою чи номiнальною? 3....має вiдповiдну властивiсть: мода медiана середнє значення; мода середнє значення медiана; середнє значення медiана мода; медiана середнє значення мода; середнє значення мода медiана; медiана мода середнє ...
...Види палива Кількість використаного палива Середні калорійні еквіваленти переведення в умовне паливо Дизельне палива, т 568 1,43 Мазут, т 318 1,37 Вугілля донецьке, т ... Завдання № 3 Середня продуктивність праці одного робітника за зміну в цехах підприємства, які виробляють однакову продукцію, характеризуються наступними даними.
Середня гармонічна та середня прогресивна. Структурні середні величини 24. Статистичні індекси та завдання індексного методу аналізу.
...ціни дорівнюють мінімальним значенням довготермінових середніх витрат; б) ціни дорівнюють граничним витратам; в) фірми не отримують економічного прибутку; г) всі наявні виробничі потужності задіяні 7....даній технології означає, що: а) середній і граничний продукти дорівнюють один одному; б) середній продукт досягає свого максимуму, а граничний продукт дорівнює нулю; в) досягається максимум ...
; середній рівень погашення дебіторської заборгованості складає 25 днів; середня норма прибутку на капітал – 20%. Якщо пом'якшити умови розрахунків з дебіторами, ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та Контролю запасів у бюджетній установі 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку запасів 1.2 Сутність, класифікація та оцінка запасів 1.3 Характеристика рахунків з обліку запасів в бюджетній установі 1.4 Методологія контролю і ревізії запасів у бюджетній установі Розділ 2 практичні аспекти обліку, ревізії та Контролю запасів в дніпродзержинській середній загальноосвітній школі № 2.1 Організаційно ек...
Середній рівень витрат часу; 2. Моду і медіану за допомогою формул та графічно; 3. Показники варіації чисельності пасажирів, розмах варіації, квадратичний коефіцієнт варіації; 4. Середнє лінійне і квадратичне відхилення; 5.
...ряду розподілу: – показники центру розподілу: середню, моду, медіану; – показники варіації: розмах варіації, середнє квадратичне відхилення, дисперсію, коефіцієнт варіації, коефіцієнт асиметрії і ексцесу Таблиця 1 Вихідні дані ...
середня тривалість життя c. соціальний стан d. зайнятість населення ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Балів: 1 Депопуляція населення означає: Виберіть ... збільшення середньої тривалості життя Question 9 За даними міжнародної статистики, в останні десятиліття чисельність чоловіків у населенні світу: Виберіть одну правильну відповідь ...
...ресурсу Сукупний продукт Граничний продукт Середній продукт 10 20 100 30 140 40 40 1700 1560 50 1900 60 1910 10 Задача Припустимо, що ви збираєтесь ...даними таблиці а) розрахуйте сукупні, середні сукупні, середні постійні, середні змінні, а також граничні витрати фірми, визначте виличини сукупного та граничного виторгів (збитків) фірм за наступними ...
...виданих кредитів всього і в середньому на одне підприємство; 3) обсяг погашених кредитів – всього і на одне підприємство; 4) коефіцієнт погашення кредиту в кожній групі....Разом 270 400 Визначити: 1)середній середньодушовий доход; 2) середнє лінійне відхилення; 3) середнє квадратичне відхилення; 4)дисперсію; 5)з імовірністю 0,954 визначити граничну помилку для ...
середні b. граничні c. сумарні d. абсолютні і відносні. Question 12 Балів: 1 Абсолютним втіленням багатства для меркантилістів є: Виберіть одну ... великі, середні і малі підприємства b. одноосібне володіння, партнерство, корпорація c. приватні і державні підприємства d. правильна відповідь відсутня Question 2 Балів: ...
менша за середній рівень, а далі швидко зростає b. більша за середній рівень, а далі швидко зменшується c.
...договорів по гарантійному обслуговуванню холодильників, середня страхова сума на один договір склала 5000 грн., середнє страхове відшкодування на один договір – 2000 грн.
) та за рахунок збільшення середньої заробітної плати на 139,1 грн. (це призвело до збільшення фонду на 71,6 тис. грн.).... Фактична середня плата зросла в порівнянні з планом на 139,1 грн, а в порівнянні з минулим звітним періодом на 118,23 ...
) та за рахунок збільшення середньої заробітної плати на 139,1 грн. (це призвело до збільшення фонду на 71,6 тис. грн.).... Фактична середня плата зросла в порівнянні з планом на 139,1 грн, а в порівнянні з минулим звітним періодом на 118,23 ...
...валова виручка); • (AR = TR/Q) – середній дохід (середня виручка); • (MR = ∆TR /∆Q) – граничний дохід (гранична виручка); • (ТС = TFC + TVC) – валові (сукупні) витрати; • (TFC) – валові (сукупні) постійні ...
...валова виручка); • (AR = TR/Q) – середній дохід (середня виручка); • (MR = ∆TR /∆Q) – граничний дохід (гранична виручка); • (ТС = TFC + TVC) – валові (сукупні) витрати; • (TFC) – валові (сукупні) постійні ...
1) зростання середньої заробітної плати працівників; 2) зростання потоку покупців у магазині; 3) зниження робочого часу на обслуговування одного покупця без зменшення обсягу ...основі аналізу обсягу та динаміки середньої заробітної плати працівників? 1) ніякого, оскільки показник середньої заробітної плати не є показником ефективності стимулювання персоналу; 2) якщо середня зарплата ...
Середні величини та їх значення в статистиці. Види середніх величин 25. Методологічні основи побудови індивідуальних і загальних індексів. Агрегатні індекси.
Завдання Відомі такі дані по двох регіонах, що входять до одного економічного району: Регіон Середня чисельність населення, тис.осіб Обсяг споживання молока і молочних продуктів, тон Базисний період (p0) Звітний період (p1) Базисний період (q0) ...за окремими регіонами і в середньому за двома регіонами за кожний період 2. Індекси середнього за двома регіонами обсягу душового споживання молока і молочних продуктів змінного, ...
Визначення середньої та граничної помилок та необхідної чисельності вибірки 27. Види взаємозв’язків між явищами Задача № 2 За даними обстеження 24 фермерських ...розмах варіації, лінійне відхилення, дисперсію, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації). Таблиця 3 Вихідні дані Стаж роботи, років до 1 1 2 2 3 3 5 5 ...
...спостереження та обґрунтуйте вибір виду середньої при таких даних: Таблиця Група сімей за розміром житлової площі на одного члена сімей, кв.... Середній стаж роботи працівників підприємства становить 10,8 років при середньому квадратичному відхиленні 2,2 року.
...групи у їх загальній кількості; середній стаж роботи робітника; середній місячний виробіток продукції одного робітника (продуктивність праці); 3) визначити залежність продуктивності праці робітників від стажу їх ...
...го 60 Задача № 18 Визначити середній тарифний коефіцієнт, якщо відома середня тарифна ставка та середню тарифну ставку, якщо відомий середній тарифний коефіцієнт за даними таблиці 3.
...якщо йому доручається вирішення задач середнього рівня складності; того, хто бажає уникнути невдач, якщо йому доручається вирішення задач високого або низького рівня складності....кожному щаблі розраховуються, виходячи із середньої й максимальної закупівлі, необхідної й можливої інтенсивності продаж новим клієнтам, бажаного розміру фонду оплати праці й т.п.
Відбулося збільшення фонду оплати та середнього доходу по підприємству у 2002 році порівнянно з 2001 роком. Чистий прибуток теж збільшився в 2002 році порівнянно з 2001 ...році дорівнювала 1.94 (при середньому періоді обороту 192 дня), а у 2002 році порівнянно з 2001 роком оборотність збільшилась на 1.18 і становить 3....
...35 11 7 100 Визначити: середній розмір статутного капіталу, моду, медіану, абсолютні та відносні показники варіації; з ймовірністю 0,954 – граничну похибку середньої та можливі межі, де очікується ...
Середня зарплата за час досліджуваного періоду зростала в основному за рахунок росту мінімального розміру рівня зарплати – в 2006 році ріст склав ...працівника), тобто за рахунок росту середньої заробітної плати. Якщо порівняти темпи росту фонду оплати праці з темпами росту фонду оплати праці на одного працівника, то видно, ...
) та за рахунок збільшення середньої заробітної плати на 139,1 грн. (це призвело до збільшення фонду на 71,6 тис. грн.).... Фактична середня плата зросла в порівнянні з планом на 139,1 грн, а в порівнянні з минулим звітним періодом на 118,23 ...
середній дохід Question 7 Пропозиція співвідношення між ціною товару та його обсягом, який продавці можуть продати за даною ціною.... середній дохід b. фіксовані витрати c. прибуток d. граничний дохід Question 4 Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних ...
середніх інвестиційних проектів c. великих інвестиційних проектів Question 5 Об’єктивна та незалежна оцінка успішності витрат коштів у процесі реалізації проекту ...варіантів поточного прибутку від його середнього розміру. Прогнозовані розрахунки показали однакову ймовірність варіантів отримання прибутку в 60, 80 і 90 тис. грн.: a. 12,5 тис.
...по цьому портфелю від її середнього за звітний період рівня до середньоквадратичного відхилення середньоринкової доходності від її середнього за звітний період рівня; d. 0 e.
Визначення середньої і граничної помилок та необхідної чисельності вибірки 3. Види взаємозв’язків між явищами Задача 1 За даними обстеження 24 фермерських ...50 одиниць пробного продукту Встановлено: середня вологість – 8%, Середньоквадратичне відхилення – 1,2% З ймовірністю 0,954, визначити границі в яких знаходиться середня вологість у всій партії продукції ...
одиниць Визначте постійні, середні змінні, середні сукупні і граничні витрати фірми, якщо обсяг випуску продукції становить 10 тис. одиниць Зак рахунок кредиту фірма розширює ...
...використання енергетичного устаткування підприємством визначити середній коефіцієнт використання устаткування, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації. Зробити висновки. Коефіцієнт використання, % До 75 75 80 80 85 85 ...
...в номінальних доходах,% 17,5 Середня чисельність населення, тис.осіб 2060 Ціни на споживчі товари і платні послуги зросли в звітному періоді порівняно з базовим на ...та в тому числі а) середньої чисельності населення б) середньодушового реального доходу Задача Маємо такі дані по двох промислових підприємствах, що використовують різні показники обсягу промислової ...
...використання енергетичного устаткування підприємством визначити середній коефіцієнт використання устаткування, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації. Зробити висновки. Коефіцієнт використання, % До 75 75 80 80 85 85 ...
...20 За кожний квартал визначте середню кредитну ставку та середнє лінійне відхилення. Як змінились середній рівень та варіація кредитної ставки? Перегрупуйте наведені в таблиці дані про ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.