Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2538 за запитом середнього

Визначити середній стаж робітників та його модальний та медіанний рівень. Зробити висновки. Таблиця 4 Вихідні данні для виконання Стаж роботи, років Кількість ...3 Вихідні дані Установа банку Середній термін позики (днів) Рівень рентабельності, % 1 76 1,05 2 49 1,66 3 42 1,05 4 36 1,...
Середня ринкова ціна капіталу 12% річних 2. Визначити, як можна використати показник вартості капіталу для вибору найприбутковішого проекту За проектом А ...Відсоткова ставка 0,08% в день Середнє квадратичне відхилення в день 3000грн За допомогою моделі Міллера Орра визначити політику управління коштами на поточному рахунку
...запровадженням нового тарифно кваліфікаційного довідника середній тарифний розряд робітників знизився із 3,9 до 3,3. Яку потрібно встановити тарифну ставку І розряду, щоб при інших рівних умовах середня заробітна плата залишалася на попередньому ...
...запровадженням нового тарифно кваліфікаційного довідника середній тарифний розряд робітників знизився із 3,9 до 3,3. Яку потрібно встановити тарифну ставку І розряду, щоб при інших рівних умовах середня заробітна плата залишалася на попередньому ...
...вірогідність настання страхового випадку – 0,05; – середня страхова сума – 130 тис. грн.; – середнє страхове відшкодування – 90 тис. грн.; – кількість укладених договорів страхування – 1000; – встановлена гарантія безпеки – 0,98; – ...
...вірогідність настання страхового випадку – 0,05; – середня страхова сума – 130 тис. грн.; – середнє страхове відшкодування – 90 тис. грн.; – кількість укладених договорів страхування – 1000; – встановлена гарантія безпеки – 0,98; – ...
Прибуток при середній величині 15 тис. грн. Коливається у межах від 10 до 20 тис. грн. Імовірність отримання мінімального прибутку становить 20%, максимального – ... Прибуток при середній величині 20 тис. грн. Коливається у межах від 15 до 25 тис. грн. Імовірність отримання мінімального прибутку становить 40%, максимального – ...
...оцінювання навчальних досягнень учнів у середній школі. 1.2. Оцінювання рівня засвоєння теоретичних знань, сформованості рухової дії та фізична підготовленість. 1.3. Система оцінювання успішність учнів....однією із актуальних у сучасній середній школі. Вона завжди вимагала додаткового вивчення й обґрунтування. Якщо донедавна для оцінювання навчальної дія льності учня використовували переважно якісні характеристики, ...
Довідку про середню зарплату з попереднього місця роботи він не надав. Як у цьому випадку визначити розмір його середньої зарплати для оплати лікарняного?
Вивчення біографії Івана Франка в середніх класах Розділ 2. Вивчення творчості Івана Франка у середній школі 2.1. Художня майстерність Франка у повiстi "Захар Беркут" 2....
, середній відсоток виконання норм часу — 122 %. Визначити середній розряд робіт по підприємству. Довідка: Середньомісячна заробітна плата робітника І розряду за тарифом —...
...м2; – трудомісткість – 20 людино год, середня тарифна ставка згідно з установленими розрядами роботи 3 грн. за год За місяць виготовлено 160 шаф, для чого закуплено і ...заробітну плату встановленим трудомісткості та середній тарифній ставці; 3) обчислити загальне відхилення фактичних прямих витрат від планових (нормативних)
...20 25 40 Визначити індекс середньої тривалості користування кредитом та абсолютну зміну тривалості користування кредитом під впливом фактора середньої тривалості користування кредитом.
Розрахувати середню фактичну наявність власних обігових коштів підприємства у звітному році за даними табл. Визначити необхідний середній розмір власних обігових коштів на ...
Визначити середній стаж робітників та його модальний та медіанний рівень. Зробити висновки. Стаж роботи, років до 4 4 7 8 11 12 ...кредитового обороту, чисельності клієнтів та середній розмір позички. На основі цієї інформації: – синтезувати одна факторну кореляційно регресійну модель, визначити рівняння регресії, – розрахувати індекс кореляції, суттєвість зв'...
...Список використаних джерел Малі та середні підприємства відіграють важливу роль у глобальній економіці. Зокрема, малі та середні підприємства становлять 95,77% бізнесу в ЄС, понад 97% ...
...підприємств; чисельність робітників (разом, у середньому на одне підприємство); обсяг валової продукції (разом, у середньому на одне підприємство); випуск продукції в розрахунку на 1 робітника; – результати ...
Розрахувати середню фактичну наявність власних обігових коштів підприємства у звітному році за даними табл. 1. Визначити необхідний середній розмір власних обігових коштів на ...
13200 14319 Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік 220 215 Середня тривалість робочого дня, год. 7,5 7,5 Середньогодинний виробіток ...
...підприємств; чисельність робітників (разом, у середньому на одне підприємство); обсяг валової продукції (разом, у середньому на одне підприємство); випуск продукції в розрахунку на 1 робітника; – результати ...
Середня вартість основних виробничих засобів, тис. грн.. F 30805,5 36197 + 5391,5 4. Середня вартість матеріальних оборотних коштів, тис. грн..
...момент розрахунку ставка банківського проценту (середній позичковий процент ) становила 24%, а номінал акції 200 грн 4. Підприємство має два альтернативних варіанти інвестиційних проектів – проект А і ...або вкладення, а також оптимальну середню величину касового залишку
...години на одній колонці в середньому заправляється 4 автомобілі; одна заправка в середньому дорівнює 20 літрам бензину; чистий прибуток з одного літра бензину складає приблизно 0,026 ...
...відпрацьованих днів за рік в середньому одним робітником 230 днів. Працює на фірмі 220 чол. У перспективі можливе збільшення обсягів виробництва на 5,5 %, але виключно ... Ціна за одиницю продукції в середньому становить 250 грн. Питома вага собівартості в ціні 65 %, а питома вага зарплати в собівартості продукції – 25%. Визначити: 1.
Обсяг реалізації для досягнення середнього місячного прибутку в розмірі 50000 грн. 4. Можливий прибуток/збиток за обсягу реалізації 1800 телевізорів. 5....на 2 роки за умови середньої ставки за банківськими депозитами 16%: 1. Придбання цінних паперів (акцій іншого підприємства), ставка дивідендів за якими 15% (перший рік) та ...
Крім того, середня кількість налагоджень обладнання протягом трьох змін скоротилась з 8 до 6. За нижченаведеними даними визначте економію робочого часу і приріст ... Середня величина втрат робочого часу на одного робочого в зв'яз¬ку з передчасним закінченням роботи при трьох бригадах – 10 хв.
...кредит складає 45 % у рік; середній рівень процентної ставки на ринку грошей складає 51 % у рік На підставі цих даних визначити додаткові витрати підприємства на здійснення ... Порівнявши отриманий результат із середнім рівнем процентної ставки на ринку грошей, зробити висновок про доцільність проведення факторингової операції 4. Задача №2 Клієнт хоче внести на ...
Очікувані грошові потоки за середньої кон’юнктури ринку, млн. грн., всього, в т. ч. по рокам 19 80 І 4 10 II 8 20 III ...кон'юнктури, % низької 10 20 середньої 70 50 високої 20 30 Завдання № 2 Визначити поточну ринкову вартість та очікувану поточну норму дохідності облігації і порівняти отримані ...
Очікувані грошові потоки за середньої кон’юнктури ринку, млн. грн., всього, в т. ч. по рокам 19 75 І 4 15 II 8 20 III ...кон'юнктури, % низької 10 15 середньої 70 70 високої 20 15 Завдання № 2 Визначити поточну ринкову вартість та очікувану поточну норму дохідності облігації і порівняти отримані ...
...та інші поважні причини в середньому на один робочий за рік дорівнює 3 дням Задача 2 За даними таблиці визначте річну потребу підприємства в чорному та ...також їх максимальний, мінімальний і середній виробничі запаси, якщо коефіцієнт їх використання відповідно 0,78 і 0,86. Програма випуску, од./год: А – 4080; БИ – 3120; У – 4560; ...
Таблиця 1 № з/п Середній бал якості ґрунту Урожайність озимої пшениці, ц/га № з/п Середній бал якості ґрунту Урожайність озимої пшениці, ц/га 1 ...
Очікувані грошові потоки за середньої кон’юнктури ринку, млн. грн., всього, в т. ч. по рокам 19 80 І 2 10 II 7 20 III ...кон'юнктури, % низької 20 20 середньої 50 50 високої 30 30 Завдання № 2 Визначити поточну ринкову вартість та очікувану поточну норму дохідності облігації і порівняти отримані ...
...кредит складає 45 % у рік; – середній рівень процентної ставки на ринку грошей складає 51 % у рік На підставі цих даних визначити додаткові витрати підприємства на здійснення ... Порівнявши отриманий результат із середнім рівнем процентної ставки на ринку грошей, зробити висновок про доцільність проведення факторингової операції Задача №2 У клієнта рахунок в USD, ...
...Х Х Визначити загальні індекси середнього по торговій фірмі рівня витрат обігу змінного складу і структурних зрушень та показати їх взаємозв’язок....торгівлі (вона залишилась незмінною), якщо середня ціна товару за весь період, що становить 30 днів, склала 230 гр. од. Завдання № 3 Відомі наступні дані по економіці ...
...16 Більше 12 6 Обчислити середню кількість виробів, випущених за зміну. Задача № 11 Фондовіддача та продуктивність праці підприємств характеризується такими даними: Таблиця 3 Вихідні дані Номер ... Задача № 16 Визначте середню тривалість шлюбу розлучених, моду та медіану за такими даними: Таблиця 5 Вихідні дані Тривалість шлюбу, років Кількість розлучених пар,тис.
...будівництва та експлуатації недорогих готелів "середньої руки", що мали додаток до своєї назви «Бізнес Хотел» (готель для бізнесменів), чи «Інн». (заїзний двір)....100 недорогих готелів для бізнесменів середнього рівня, а також для сімейного проживання. Нові готелі повинні розміщуватися в приміських зонах великих міст, що є властивим для готелів ...
...будівництва та експлуатації недорогих готелів "середньої руки", що мали додаток до своєї назви «Бізнес Хотел» (готель для бізнесменів), чи «Інн». (заїзний двір)....100 недорогих готелів для бізнесменів середнього рівня, а також для сімейного проживання. Нові готелі повинні розміщуватися в приміських зонах великих міст, що є властивим для готелів ...
...Вирівняти динамічний ряд за допомогою середньої ковзної Побудувати графік Задача 13 Витрати умовного палива на виробництво однієї кіловат години електроенергії склали Роки 1995 1996 1997 1998 ... Задача 24 Визначити середній рівень показників, наведених в таблиці: Показники Табельний номер робітника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Виготовлено ...
Середня ринкова ціна залучених коштів 8 %, реальна середня вартість залучених коштів 9 % Кредитна політика банку спрямована на спред 12 15% Необхідно ...
Очікувані грошові потоки за середньої кон’юнктури ринку, млн. грн., всього, в т. ч. по рокам 25 80 І 4 10 II 5 25 III ...кон'юнктури, % низької 25 20 середньої 50 60 високої 25 20 Завдання № 2 Визначити поточну ринкову вартість та очікувану поточну норму дохідності облігації і порівняти отримані ...
...з яких вони отримували в середньому 3,2 тис. дол. Були випадки, коли Чеберек, який був останньою «ланкою» злочинного ланцюга, кидав нелегалів неподалік від кордону і ... Задача № 2 Викладач середньої школи Трунько, який працював у виховній колонії, на прохання засудженого Тарасюка проніс і передав йому фінський ніж для того, щоб ...
Середня вартість основних виробничих фондів, тис. грн. F 3892,5 3901,5 + 9 4. Середня вартість матеріальних оборотних коштів, тис. грн.
...954 граничну помилку вибірки для середніх витрат одного члена сім’ї, грн.. на місяць. Завдання №5 За даними ряду динаміки визначте відсутні показники, використовуючи взаємозв’язок ... та середні з аналітичних показників. Завдання №7 На підставі даних таблиці: 1) побудувати лінійне рівняння регресії, що описує залежність між досліджуваними ознаками; ...
...час приймання засуджених до колонії середнього рівня безпеки начальник відділення по контролю за виконанням судових рішень за матеріалами особової справи встановив, що в колонію прибув М....був направлений у виправну колонію середнього рівня безпеки. Через три місяці адміністрація виправної колонії встановила, що К. неодноразово був засуджений до позбавлення волі, але всі судимості ...
...період 1997 2005 на основі середніх показників динаміки Задача 6 Структура платіжного обігу підприємства характеризується такими даними, % Форма розрахунків Період Базисний Звітний Акцептна форма 60 62 ...Середній розмір одного вкладу 3.Модальний, медіанний, квартильний та децильний вклад 4. Розрахунки обгрунтувати відповідними висновками Задача 11 На основі вихідних ...
...договорів по гарантійному обслуговуванню холодильників, середня страхова сума на один договір склала 5000 грн., середнє страхове відшкодування на один договір – 2000 грн.
– отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, третій пасажир Хюндай – громадянин Т. – отримав легкі тілесні ушкодження; водій ВАЗ – громадянин Л...., отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості; пошкоджено автомобіль Тойота, який було припарковано на тротуарі та в якому під час дорожньо транспортної пригоди не було людей.
Організація предметно розвивального середовища в середній групі на етапі формуючого експерименту 2.3. Аналіз предметно розвивального середовища на етапі контрольного експерименту Висновки Література ДОДАТКИ (тут багато ...організація предметно розвиваючого середовища в середній групі)
...й у відсотках; Вказати види середніх величин, прийнятих у розрахунках. Результати розрахунків оформити в таблицю і зробити висновки. Завдання № 54 Необхідно: – визначити результативний показник, розрахувати вплив ... 150 145 Середнього динний виробіток продукції грн. 5,3 6,8 Література
Задача №10 Оцінити тісноту зв'язку між атрибутивними ознаками робітників підприємства за даними таблиці: Таблиця 1 Вихідні дані Робота Чоловіки Жінки Разом Цікава 300 200 500 Нецікава 129 251 380 Разом 429 451 880 Задача №21 За результатами проведеного групування рівня заробітної плати працівників ІТР медичної галузі: Таблиця 2 Вихідні дані № групи Рівень заробітної плати, (х) Кількість працівників, (f) 1 400 500 108 2 500 600 133 3 600 700 160 4 700 800 93 5 800...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.