Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 905 за запитом сили

Завдання 1. Дайте визначення таким політекономічним категоріям і поняттям: Споживча вартість товару «робоча сила» Товариство з обмеженою відповідальністю Споживчий ...
Вступ Розіділ 1. Зображення реалістичного мистецтва у романі „Повія” панаса Мирного 1.1.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи трудової міграції 1.1. Сутність трудової міграції та її особливості на ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Місце і роль Харківської області в республіканському поділі праці. Природні умови, населення області РОЗДІЛ 2.
Вступ 1. Сучасна міграція в Україні, її етапи 2. Робоча еміграція громадян України 3.
1. Оцінка природного потенціалу територіальної одиниці 2. Система управління землекористуванням в населених пунктах 3. Реформування міжбюджених відносин
Інформаційна безпека; Машинобудування та матеріалообробка; Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок; Транспорт і транспортна інфраструктура.
1. Загальна характеристика Причорноморського економічного району 2. Економічні передумови розвитку району 3. Природні умови і ресурси 4.
1. Поняття та склад легкої промисловості країни 2. Загальна характеристика та особливості розміщення галузей легкої промисловості 3.
1. Економічно графічна характеристика Волинського економічного району 2. Показники кількості і якості характеристики трудових ресурсів 3.
1. Економіко географічна характеристика Центрально українського економічного району 2. Статево вікова структура трудових ресурсів 3. Чорна металургія.
1. Економічна інтеграція як поняття 2. Рівні міжнародної економічної інтеграції 3. Перспективи розвитку інтеграційних утворень Література
... Увечері на вулиці Шляхов та Крикун зустріли незнайомих їм Прохорова та Силаєва. Шляхов без жодного приводу ударом кулака в обличчя ...
...вниз стрімкими схилами гір; г) сильні коливання земної кори, викликані тектонічними причинами, які призводять до руйнування споруд, пожеж та людських жертв. 4....пожежі поділяються на: а) слабкі, сильні, підземні; б) низові, верхові, підземні; в) слабкі, степові, сильні; г) слабкі, сильні. 9. Катастрофа – це: а) небезпечна подія техногенного характеру, ...
Охарактеризуйте фази відтворення робочої сили. 4. У чому різниця між фазами формування, розподілу і перерозподілу трудових ресурсів? 5. Які є типи відтворення робочої сили? 6.
рівнем розвитку продуктивних сил b. особливостями демографічної ситуації c. характером соціально економічних відносин ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Кому з перерахованих вчених належить ... формуванні, розподілі та використанні робочої сили c. забезпеченні підприємства працівниками Question 10 До складу економічно активного населення включають: a. безробітних b. зайнятих c.
...Балів: 1 Що є рушійними силами економічного розвитку? Виберіть одну правильну відповідь a. взаємодія потреб та інтересів b. прагнення задоволення потреб c. науково технічний прогрес d.... Діяльність людей з перетворення сил і речовин природи Question 2 Балів: 1 Спеціалізація суспільного розвитку привела до : Виберіть одну правильну відповідь a.
в управлінні маркетингом робочої сили b. державними центрами зайнятості c. в інформації на ринку праці Question 4 Принципи справедливості відбору кадрів: a. рівність прав b....часу на вивчення ринку робочої сили: a. вищого b. середнього c. низового d. усіх рівнів Question 13 Підприємницький підхід у роботі з персоналом це: a.
...Question 5 Що є рушійними силами економічного розвитку? a. взаємодія потреб та інтересів b. прагнення задоволення потреб c. науково технічний прогрес d.... Діяльність людей з перетворення сил і речовин природи Question 2 Спеціалізація суспільного розвитку привела до : a. Підвищення рівня продуктивності праці b. Зростання кількість продукції c.
Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою передбачає оцінку виконання плану щодо чисельності і складу працюючих. Показники, що характеризують забезпеченість підприємства робочою силою, зображені на рис. 1.
...визначити рівень забезпеченості підприємства робочою силою та розрахувати коефіцієнт плинності кадрів, коефіцієнти обороту кадрів по прийому та по звільненню. Зробити висновки. Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою Найменування показників Базовий рік Звітний ...
...ручному зварюванні: br /> де Н сила розпору. br /> Приймаємо мінімальне значення катету кутового шва Kf =5 мм. br /> 1.2. Розрахунок балки настилу Балки настилу приймаємо ... Максимальний момент та поперечна сила, що діють на балку: br />br /> Нормативний момент br /> Розрахункова поперечна сила Необхідний момент опору перерізу головної балки: br /> Оскільки , ...
...імпульсів, причому, в залежності від сили подразника нервовий центр може змінювати поріг збудження c. Нервовий центр, як сукупність кількох нервових утворень на різних рівнях ЦНС, здійснюючи ...розрізняються за характером збудження – на сильні і слабкі, за складністю – на прості і складні Question 28 Балів: 1 Що таке динамічний стереотип, його значення?
...імпульсів, причому, в залежності від сили подразника нервовий центр може змінювати поріг збудження c. Нервові центри забезпечують самостійно регуляцію усіх функцій організму, передають збудження і забезпечують ...розрізняються за характером збудження – на сильні і слабкі, за складністю – на прості і складні b. У зв’язку з тим, що умовні рефлекси можуть утворюватись на ...
...передбачених господарським кодексом України, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько господарського ...передбачених господарським кодексом України, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського характеру на користь ...
термін дії, галузь права, юридична сила b. сфера правового регулювання, система права c. суб’єкти прийняття, зміст норми, суб’єкти тлумачення Question 29 Неписана конституція – це: ...чинності та порядком втрати юридичної сили НПА b. порядком офіційного оприлюднення НПА c. порядком набрання чинності НПА Question 32 Характерними рисами конституційного закону є: a.
ЗМІСТ Завдання на дипломну роботу Реферат Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів Вступ Роздiл 1 Аналiз лiтератури з теми дослiдження 1.1 Поняття про фiзичнi якостi 1.2 Сила i основи методики її виховання 1.2.1 Засоби виховання сили 1.2.2 Методи виховання сили 1.2.3 ...
...умови рівноваги на ринку робочої сили? 5. Як може класифікуватись суспільний поділ праці? 6. Що необхідно для раціанального формування та розподілу трудових ресурсів? 7....Вам відомі показники пропозиції робочої сили? 7. Які абсолютні характеристикимає попит на робочу силу? 8. Що Ви розумієте під поняттям „кон’юктура ринку праці”?
конкретна причина, мотивація, рушійна сила конфлікту. Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої ... конкретна причина, мотивація, рушійна сила конфлікту. Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої ...
Обратная сила закона. – М.: Юрид.лит, 1969. Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. – М.: Издательство МГУ, 1967. Пономаренко Ю.А.... Уголовный закон и его обратная сила. – С–Пб.: С–Пб. ин–тут МВД РФ, 1998 Шаргородский М.Д. Уголовный закон. – М.: Юриздат, 1948 Бойцов А.И.
...питання про ефективність використання робочої сили. Емпіричним шляхом доведено, що 1% зростання безробіття скорочує ВНП на 2%. На жаль явище безробіття не оминуло України, і це ...людського суспільства ефективність використання робочої сили була різною. Первісному суспільству була притаманна повна зайнятість всього працездатного населення общини і одночасне перенаселення окремих територій; звідси постійна боротьба ...
конкретна причина, мотивація, рушійна сила конфлікту. Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої ... конкретна причина, мотивація, рушійна сила конфлікту. Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої ...
конкретна причина, мотивація, рушійна сила конфлікту. Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої ... конкретна причина, мотивація, рушійна сила конфлікту. Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої ...
Обратная сила закона. – М.: Юрид.лит, 1969. Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. – М.: Издательство МГУ, 1967. Попов А.Н. Уголовный закон и его обратная сила. – С–Пб.: С–Пб.
...1 Балів: 1 Популістська політична сила характеризується тим, що: Виберіть одну правильну відповідь a. користується найбільшою популярністю серед виборців b. намагається обіцянками та привабливими гаслами завоювати ... силові e. технічні Question 3 Політична влада це: Виберіть одну правильну відповідь a. моральний авторитет b.
...перефирійні Question 5 Популістська політична сила характеризується тим, що: a. здійснює радикальні політичні перетворення b. користується найбільшою популярністю серед виборців c.... силові d. духовні e. технічні Question 8 Наявність яких ознак є обов'язковим для характеристики поняття "публічна влада"? a.
...інтенсивності та масштабності;  підвищують готовність сил безпеки, які можуть бути задіяні для припинення дії загрози;  можливий початок роботи кризової групи. Режим надзвичайного (кризового) стану це функціонування ...припинення дії загрози;  залучаються зовнішні сили безпеки (державна служба охорони, органи внутрішніх справ) та сили підтримки (структури міністерства надзвичайних ситуацій тощо).
Діяльність, яка передбачає затрату сил та енергії Question 2 Хто був автором відомої “піраміди потреб”: a. Д.Мак Клелланд b. А.Маслоу c. В.... Домінування пропозиції робочої сили над попитом b. Співвідношення попиту та пропозиції c. Поділ ринку праці на первинний та вторинний Question 28 Явище, коли людина ...
...з польською владою й прокомуністичними силами в Галичині РОЗДІЛ ІV. Зовнішньополітична діяльність ОУН Висновки уривок ВИСНОВКИ Передумови виникнення ОУН, джерело національного руху випливали з історичного розвитку ...землях, де внаслідок консолідації національних сил відбулось політичне оформлення українського націоналізму. Можна виокремити три основні чинники цього процесу: поразка визвольних змагань 1917–1920 х рр.
Сили ЦО, основні їх завдання, класифікація невоєнізованих формувань ЦО. 4. Які питання висвітлюються у Женевських конвенціях та Додаткових протоколах? Тема 2.... державна система органів управління, сил та… Question 2 Балів: 1 До сил та засобів Цивільного захисту відносять: ( декілька варіантів) Виберіть одну або кілька відповідей a.
Дослідження міжнародної системи „балансу сил” 2.1. Правила міжнародної системи „балансу сил” 2.2. Аналіз міжнародної системи „балансу сил” 2.3.
...судові рішення, які набрали законної сили 2.3. Обов'язковість звернення до виконання рішень, які приймає суд касаційної інстанції Розділ 3....в яких не набрали законної сили, і справ, судові рішення в яких набрали законної сили, що значно ускладнює сприйняття і застосування закону.
Природні умови це: елементи і сили природи, що не беруть безпосередньої участі у процесі у процесі виробництв, але визначають особливості економічної діяльності (її спрямуванні)....умов, що забезпечують відновлення життєвих сил людини. 2. Людський потенціал трудові ресурси вважаються основним елементом продуктивних сил, їх характеристиками є наступні: природний приріст населення; сальдо міграції (...
...судові рішення, які набрали законної сили 3.3. Обов'язковість звернення до виконання рішень, які приймає суд касаційної інстанції Висновки Список використаних джерел Висновок br />br /> ...в яких не набрали законної сили, і справ, судові рішення в яких набрали законної сили, що значно ускладнює сприйняття і застосування закону.
...Юзівка) завдячує: а) міграції робочої сили; б) підприємницькій формі вивозу капіталу; в) позичкові формі вивозу капіталу; г) розвитку світової торгівлі. 4. Продуктивні сили суспільства це: а) засоби виробництва + ...
Вступ Розділ 1 особливості сучасної концепції стратегічного розвитку підприємства 1.1 Дослідження методологічних основ і принципів стратегічного управління підприємством 1.2 Підходи до стратегічного розвитку підприємства 1.3 Розробка концептуальних основ стратегічного розвитку підприємства 1.4 Оцінка стратегії розвитку підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки стратегії розвитку тов «підприємство «авіс» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ТОВ «Підприємство «Авіс» 2...
...небезпеки й можливості підприємства, внутрішні сильні та слабкі сторони його виробничо господарської діяльності й на основі оцінки ситуації розробити систему стратегій, спрямованих на запобігання кризи. 2.... У силу цього стратегічне, оперативне й поточне управління мають єдиний за своєю природою механізм управління (систему механізмів), що включає економічні, мотиваційні, організаційні ...
Метою якого є посилення превентивної сили кримінального закону, надання особам, які почали злочинну діяльність, останньої можливості уникнути кримінальної відповідальності і покарання....і засобами вчинення злочину, фізичною силою, станом здоров'я винного тощо. В цілому вони мають створювати об'єктивну можливість успішного доведення злочину до кінця.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.