Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 905 за запитом сили

...відкриттів у пануючу над людиною силу Question 7 В якому з суджень знайшла відображення точка зору антисцієнтизму: a. наука як вища форма суспільної свідомості має право ...відкриттів у пануючу над людиною силу Question 8 Хто з мислителів запропонував класифікацію наук, виділивши дві області людського розуму: науки, загальні для всієї реальності (фізика, астрономія, ...
...що вони є вагомою організаційною силою, здатною або бойку вати розпорядження, або сприяти їх реалізації. Тому неформальні стосунки ні в якому разі не можна ігнорувати, ними ...структури, забезпечення діяльності найважливіших ділянок силами індивідів, що входять в організацію, формалізоване визначення мети (планування)[5, с. 83]. Вплив ідей Е. Мейо є очевидним і сьогодні.
...поддерживают развитие человека, но движущая сила ее поведения – тенденция самоактуализации б) основным источником активности личности является система сознательных мотивов и отношений, сформировавшихся в зависимости от общественных ...поддерживают развитие человека, но движущая сила ее поведения – тенденция самоактуализации б) основным источником активности личности является система сознательных мотивов и отношений, сформировавшихся в зависимости от общественных ...
Силу впливу операційного важеля 7. Приріст (+/–) прибутку зі зміною обсягу реалізації з урахуванням впливу операційного важеля Зробити висновки щодо напрямів фінансової ...передбачає розрахунок операційного прибутку, показників сили впливу операційного важеля та зміни прибутку в зв’язку з коливаннями виручки від реалізації продукції Прибуток П від операційної діяльності ...
матеріали, робоча сила b. робоча сила, інформація c. продукція, прибуток Question 9 До ресурсів, які використовує організація, належать: a.
...впевненість в собі, жага діяльності, сила волі. Піднесення (витрата енергії) характеризується приливом сил та фізичної витривалості. Опірність організму найвища. Спад (накопичення енергії) – фаза спочинку, втоми, небажання ...
...які вибули зі складу робочої сили, тис. чол. Усього працює, тис. чол 2008 6248 1248 248 1544 2794 1. Вибрати із табл....враховується при визначенні кількості робочої сили. Воно складається з осіб, яки не досягли 16 років, студентів, які навчаються на денному відділенні, осіб, які знаходяться у спецзакладах, ...
Загальна оцінка конкурентної сили дає змогу зробити висновки про конкурентне становище досліджуваного підприємства. Загальна оцінка при досліджені конкурентоспроможності підприємства “М*ясні закуски” 63 балів....показав, що підприємство має такі сильні сторони: 1. Високий рівень комплектності, 2. Адекватні фінансові ресурси, 3. Високу кваліфікацію персоналу, 4. Відомий учасник ринку, 5.
...поддерживают развитие человека, но движущая сила ее поведения – тенденция самоактуализации; b. основным источником активности личности является система сознательных мотивов и отношений, сформировавшихся в зависимости от общественных ...поддерживают развитие человека, но движущая сила ее поведения – тенденция самоактуализации; b. основным источником активности личности является система сознательных мотивов и отношений, сформировавшихся в зависимости от общественных ...
розподіл факторів зовнішнього середовища за силою їх впливу d. зведення усіх факторів у загальну таблицю ТЕСТ ДО ТЕМИ 5 Question 1 Експрес діагностика фінансової заможності фірми ...способів поведінки в залежності від сили впливу на відносини лідерства трьох факторів: самого лідера, його послідовників і ситуації, що створилася b.
...місцевого самоврядування й організацій, Збройних Сил України, інших військ, військових формувань, органів і створюваних на воєнний час спеціальних сил до забезпечення захисту держави від збройного нападу ...
Відтворення робочої сили і зайнятість Запитання до теми 13 1. Яка форма зайнятості в Україні є найбільш прогресивною? 2....української держави у відтворенні робочої сили? 4. Чи може відбуватися розширене відтворення робочої сили в разі абсолютного скорочення чисельності працездатного населення працездатного віку? 5.
...завжди наділені обов’язковою юридичною силою в переважній більшості випадків характеризуються обов’язковою юридичною силою Question 10 Міжнародні колективні договори охоплюють працівників, які зайняті на: підприємствах ...
...наполегливістю і опорою на свої сили? a. Жорстокі взаємовідносини b. Домінуюча гіперпротекція c. Гіпопротекція d. Поблажлива гіперпротекція e. Емоційне відторгнення f.... Виховально сильні, виховально стійкі, виховально нестійкі, виховально слабкі d. Повні, неповні, нуклеарні, молоді, зрілі Question 7 Функціями сім'ї є такі функції: ...
реакція на впливи середньої сили – реакція активації b. реакція на впливи приємних новин – реакція радості c. реакія на сильні, надзвичайні впливи – срес реакція d.
...за свій рахунок та своїми силами усувати недоліки (дефекти), несправності, виявлені протягом гарантійного терміну 10.3 Перелік недоліків визначається дефектним актом, складеним Сторонами....наслідки, які викликані обставинами непереборної сили (природні катастрофи, стихійні лиха, страйки, блокади, початок бойових дій та інші обставини, які можуть виникнути після укладення даного Договору і ...
Сутність та складові якості робочої сили. Впродовж кількох століть економісти сперечаються стосовно того, що продає найманий працівник капіталісту підприємцю. Ще у XVII ст. англійський економіст У....двох товарів: праці та робочої сили. Сучасні західні економісти ще одним об'єктом купівлі продажу вважають послуги праці або робочої сили. 2.
...з підвищення дисциплінарності в Збройних Силах України 1.1. Концепція виховної роботи в Збройних Силах та інших військових формуваннях України 1.2.
...елементи 1.2 Розвиток продуктивних сил суспільства 1.3 Структура економічних відносин РОЗДІЛ 2. ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ І СПОСОБИ ВИРОБНИЦТВА 2.1 Поняття виробничих відносин і способи ...2.2 Взаємозв»язок робочої сили і засобів виробництва 2.3 Розвиток робочої сили і способів виробництва РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 3.1 Зміст і ...
...зменшенням залежності безпосередніх виробників від сил природи порівняно з природними продуктивними силами; c. виникають на ґрунті усуспільнення виробництва; d. усі попередні відповіді правильні. 2.
...що в політиці дві вирішальні сили: організована сила держави і неорганізована, стихійна сила народних мас. Чому «енциклопедист Європи» акцентує роль насильства?
державна система органів управління, сил та… d. цивільна оборона в сучасному вигляді, яка… e. органи управління що забезпечують захист … Question 2 Балів: 1 До сил та засобів Цивільного захисту відносять: ( ...
Людина як елемент продуктивних сил, суб'єкт суспільних відносин і кінцева мета виробництва. 2.2. Зміна місця і ролі людини у виробництві в процесі науково ... Рушійні сили економічного прогресу суспільства. 3.1.Людські потреби – головні передумови економічного прогресу суспільства. 3.2. Економічні інтереси – рушійна сила соціально економічного ...
...піднесення, то попит на робочу силу: а) зменшується, б) збільшується, в) не змінюється. 4. Курс, якій встановлюється на валютній біржі, називається: а) тіньовим, б) державним, в) ...спаду, то попит на робочу силу: а) зменшується, б) збільшується, в) не змінюється. 19. Кількість безробітних у країні 1 млн.осіб. Робоча сила 50 млн.осіб.
...піднесення, то попит на робочу силу: а) зменшується, б) збільшується, в) не змінюється. 4. Курс, якій встановлюється на валютній біржі, називається: а) тіньовим, б) державним, в) ...спаду, то попит на робочу силу: а) зменшується, б) збільшується, в) не змінюється. 19. Кількість безробітних у країні 1 млн.осіб. Робоча сила 50 млн.осіб.
...учнів початкових класів, його рушійні сили. Чинники формування особистості. 5. Вікова періодизація в педагогіці. Основні етапи розвитку особистості. Психолого педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку. 6....навчання, його закономірності та рушійні сили. 16. Принципи навчання, їх класифікація. 17. Принцип виховуючого характеру навчання. 18.Принцип науковості навчання. 19. Принцип систематичності і послідовності навчання.
...та наслідки міжнародної міграції робочої сили 2.1. Причини міжнародної міграції робочої сили 31 2.2. Формування світових ринків робочої сили 35 2.3.
В силу исторических обстоятельств Возрождение в северных странах Европы запаздывают по сравнению с итальянским. И все же искусство этой эпохи, при всем ... Революционное развитие производительных сил, разложение феодальных сословных и цеховых отношений, которые сковывали производство, приводят к освобождению личности, создают условия ее свободного и универсального развития.
...меблі, де «Сірс» традиційно займала сильні позиції. Між тим «Сірс» повільно реагувала на необхідність модернізувати ту частину своєї діяльності, котра пов'язана з товарами повсякденного користування....де можливо використати її традиційно сильні сторони. Разом з деякими іншими змінами керівництво «Сірс» вирішило диверсифікувати діяльність фірми і проникнути в нові області підприємництва.
...використаної літератури Висока якість робочої сили — лише передумова високої ефективності виробництва. Для її реалізації необхідно, щоб праця працівника була добре організована, щоб у нього не було ...умов для оптимального функціонування робочої сили в процесі виробництва, що сприяють досягненню найвищої результативності трудової діяльності, розвитку виробництва інтенсивним шляхом. Суть організації праці, що полягає у ...
...актів відображається поширенням їх юридичної сили. В даній роботі висвітлюється дія НПА, що є дуже особливим в правовій системі країни. Тому, що дієвість законів, підзаконних актів ...протягом якого НПА має юридичну силу; 2. Простором, на який розповсюджується дія НПА; 3. За колом осіб, які підпадають під дію НПА, тобто в яких на ...
...України в міжнародний обмін робочою силою. Перехід до ринкової економіки створює реальні умови для формування ринку праці. Одною з важливих рис його становлення є різке зростання ...те, що якість наявної робочої сили не відповідає суспільним потребам. Проблема масового безробіття і зубожіння широких мас населення може бути частково вирішена за рахунок міграції, виїзду ...
збільшення продуктивної сили праці та підвищення її інтенси¬вності b. підвищення інтенсивності праці і ефективності використання обладнання c....характеризують специфічні особливості функціонування робочої сили. Продуктивну й непродуктивну види праці розрізняють за такими ознаками: a. способом здійснення b. кінцевим результатом праці c.
Суспільні продуктивні сили: а. мають суб’єктивну та об’єктивну складову; b. характеризуються зменшенням залежності безпосередніх виробників від сил природи порівняно з природними продуктивними ...
...як відносини економічної власності, продуктивні сили, засоби праці Question 3 Балів: 1 Коли виникає соціальне? Виберіть одну правильну відповідь a. коли людина задовольняє свої вітальні потреби ... закон відповідності виробничих відносин продуктивним силам c. закон зростання продуктивності праці Question 6 Балів: 1 Які закономірності найбільш властиві розвитку економічної соціології?
...небезпеки й можливості підприємства, внутрішні сильні та слабкі сторони його виробничо господарської діяльності й на основі оцінки ситуації розробити систему стратегій, спрямованих на запобігання кризи.... У силу цього стратегічне, оперативне й поточне управління мають єдиний за своєю природою механізм управління (систему механізмів), що включає економічні, мотиваційні, організаційні ...
...руководителя влиять на подчиненных в силу своей подготовки, знаний, опыта, таланта: Виберіть одну правильну відповідь a. власть харизмы b. власть эксперта c. власть убеждений d....лидерами стают не столько в силу своих личностных качеств, сколько благодаря разным ситуационным факторам: Виберіть одну правильну відповідь a. теория «особенностей» b. теория «ситуации» c.
...в яких заінтересовані певні політичні сили. При вирішенні такої справи на їх користь вони мовчки радіють, а при поразці в суді замість того, щоб проаналізувати правові ...касаційних судових інстанціях, ці політичні сили інколи вдаються до примітивного тиску на судову систему шляхом обвинувачень її у засобах масової інформації у всіх смертних гріхах, шляхом ...
...до визнання, що головною продуктивною силою є людина. Кожен працівник, окремі групи і суспільство в цілому мають у розпорядженні можливості і здібності здійснювати й удосконалювати трудову ...на загальний рівень ціни робочої сили Рис. 1.2 Фактори, що визначають ціну робочої сили Таблиця 1.2 Методи комплексної системи відбору персоналу Таблиця 1.3 ...
...науки і техніки, розвитком продуктивних сил у цілому. Споживна вартість властива не лише товарам, які набувають речової форми хустка, чоботи тощо, а й послугам вчителя, лікаря, ...всіх видів праці: затрати робочої сили, тобто витрати мускульної, нервової та розумової енергії. У цій своїй якості праця товаровиробників, що виступає як затрати робочої сили незалежно ...
...ТЕСТ 2 Question 1 Рушійною силою економічного розвитку суспільства є: Виберіть одну правильну відповідь a. економічна система суспільства b. зростаючі потреби c. власність d.... формує пропозицію робочої сили c. регулює пропозицією грошей в економіці d. визначає валютний курс Question 6 Згідно моделі економічного кругообігу на ринку благ домогосподарства ...
...натиском корніловців, а більшовики набирали сил, посилилася анархія і економічна криза, досягти незалежності Україні було важко. br />br /> У суперечливій обстановці, що склалася в Росії, Центральна ...корніловщини, загрозу більшовизму, загрозу застосування сили військами Київського воєнного округу. Вона також добре знала своє становище, яке полягало у відсутності власних збройних сил, які стали б ...
...від тих явищ, які в силу їхніх властивостей або норм права не можуть бути такими, а саме: реальне існування незалежно від волі і свідомості суб'єкта; ...опанування суб'єктом; здатність у силу своїх ціннісних властивостей задовольняти майнові і пов'язані з ними особисті немайнові інтереси; вільна оборотоздатність Право на доступ громадян до ...
...від тих явищ, які в силу їхніх властивостей або норм права не можуть бути такими, а саме: реальне існування незалежно від волі і свідомості суб'єкта; ...опанування суб'єктом; здатність у силу своїх ціннісних властивостей задовольняти майнові і пов'язані з ними особисті немайнові інтереси; вільна оборотоздатність Право на доступ громадян до ...
...як господарським способом, так і силами інших підприємств. br />br /> Обсяг робіт, які виконували спеціалізовані ремонтні підприємства, у 2008 році майже в 2 рази більше, ніж той, який виконано власними силами туристичної фірми.
...веде перемови,є головнокомандуючим збройних сил Угорщини, може призначати всенародний плебісцит. По третє, важливий момент при характеристиці конституції, є відображення органу який від імені народу приймає даний найважливіший за юридичною силою акт.
Силові машини і обладнання 814 14 1.2.2. Робочі машини і обладнання 19780 165 1.2.3....Задача Необхідно проаналізувати рух робочої сили підприємства. Розрахувати коефіцієнти обороту з приймання і вибуття, коефіцієнт плинності. Зробити відповідні висновки, (таблиця 6 ) Таблиця Показники Варіант 1 рік ...
Силові машини і обладнання 1100 64 1.2.2. Робочі машини і обладнання 1.2.3....Задача Необхідно проаналізувати рух робочої сили підприємства. Розрахувати коефіцієнти обороту з приймання і вибуття, коефіцієнт плинності. Зробити відповідні висновки, (таблиця 6 ) Таблиця Показники Варіант 1 рік ...
...ЕМЗ”Металіст” дозволив визначити його сильні та слабкі сторони та виявити можливості та потенційні загрози для його діяльності. Сильні сторони: Висока якість продукції; наявність унікального обладнання; ...
...д) опиралась на волю и силу вождя. 10. Какое понятие полностью характеризует социальный регулятор в догосударственном обществе? а) право; б) обычай; в) мононорма; г) традиция; д) ... а) демократизм; б) обратная сила закона; в) национальное равноправие; г) взаимная ответственность; д) целесообразность. 42. Что не является признаком права?
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.