Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3699 за запитом системі

Поняття системи права та її ознаки..................................................7 РОЗДІЛ 2.Структурні елементи системи права. Загальна характеристика галузей права України.......................................................................................15 РОЗДІЛ 3.
Тема даної роботи: «Спільні підприємства у системі міжнародного бізнесу». Об'єктом дослідження даної роботи є спільні підприємства як форма організації міжнародного бізнесу....висвітлення поняття «спільне підприємство» у системі міжнародного бізнесу та надання конкретних відомостей щодо його створення та функціонування з наданням реальних прикладів задля розширення знань у цій ...
Загальна характеристика послуг в системі публічного управління…………………………………………………………………….….5 1.1. Значення теорії послуг…………………………………………….…5 1.2. Види та ознаки публічних послуг………………………………….9 1.3.... Особливості послуг в системі публічного управління………………………………………………………………………22 2.1. Теоретичні підходи українських дослідників до проблем надання публічних послуг………………………………………………………………..22 2.2.
Бюджетне право у системі фінансового права 1. Поняття та місце бюджетного права в системі фінансового права. 2. Особливості та зміст бюджетних правовідносин. 3.
ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА І ФУНКЦІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА 1.1. Предмет трудового права 1.2. Метод трудового права 1.3. Система трудового права і трудового законодавства ...
Державне казначейство України як учасник системи електронних платежів НБУ. Суть та організація системи електронних платежів Національного банку України 2. Функції органів держказначейства у процесі виконання місцевих ...
Поняття, зміст, система і джерела адміністративного права. 2. Поняття та зміст управління освітою. Система та правове положення органів управління освітою. Задача № 1.
Становлення судової системи ЄС 2. Місце суду ЄС у системі інституцій Європейського Союзу 3. Склад, структура та порядок формування Суду ЄС 4.
АРХІТЕКТУРА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ 4 1.1. ЯК ПРАЦЮЄ СИСТЕМА КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ 6 1.2.
ЗМІСТ ВСТУП..........................................................................................................................4 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ..........................................................................................................6 1.1. Історичні аспекти становлення та розвитку системи оподаткування прибутку підприємств в Україні..................................................................................
Особливості інформаційної системи ЧФ ПАТ «УкрСиббанк» 3. Характеристика нових інформаційних технологій, що застосовуються в ЧФ ПАТ «УкрСиббанк» 4. Реалізація бази даних в середовищі реляційної системи управління базою даних (СУБД) Access ...
Банківська система як основа розвитку ринку фінансових послуг в Україні 1.1 Поняття банківської системи України та її елементи 1.2 Сутність ...
Викладена інформація що таке податки та податкова система, проаналізовано склад податкової системи в найрозвиненіших країнах світу і розкрито проблеми та перспективи розвитку податкового сектору в Україні за умов ...
Система органів державної влади України……………………….…6 1.1.Поняття та класифікація державних органів……………………………... 6 1.2....Система органів виконавчої влади, їх характеристика та роль…………24 1.4.Судова гілка влади в Україні, Прокуратура як орган нагляду………….
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи механізму управління прибутком в системі контролінгу 1.1. Сутність контролінгу та його роль у фінансово господарській діяльності підприємств 1.2 Інструментарій управління прибутком підприємства в системі контролінгу Розділ 2 Оцінка стану ...
Державні фінанси в системі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту 3. Бюджетна система і бюджетний устрій Література
ВАРІАНТ 1 Тема: Закон про кримінальну відповідальність: поняття, ознаки, система План 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність, як джерела кримінального права України. 2. Ознаки закону про кримінальну відповідальність. 3.... Види, система і структура закону про кримінальну відповідальність. 5. Співвідношення норм міжнародного права та кримінального права України. Література 1. Брайнин Я.М.
...основи інформаційно аналітичної діяльності в системі інформаційної діяльності 1.1. Поняття інформаційно аналітичної діяльності 1.2. Сучасний стан інформаційно аналітичної діяльності в Україні Розділ 2. Дослідження інформаційно аналітичної діяльності в системі інформаційної діяльності 2.1.
Дослідження теоретико методологічних основ банківської системи України в інвестиційній діяльності 1.1. Сутність банківської системи та її структура 1.2. Форми участі банків у інвестиційній діяльності ...
...дослідження політичних партій та партійних систем 1.1. Стан наукової розробки проблеми: теоретичні та методологічні засади 1.2. Багатопартійність як один з елементів демократичної держави … 1.... Особливості еволюції партійної системи України у 2004 – 2010 рр. Розділ 2. Особливості діяльності політичних партій в Україні 2.1.
Виборче право і виборчі системи П л а н 1. Основні принципи виборчого права в зарубіжних країнах. 2. Виборче право в об’єктивному і суб’... Виборчі системи. С п и с о к л і те р а т у р и Конституційне право зарубіжних країн: Навч.
Методи державного регулювання економіки та система органів державного регулювання економіки План 1. Сутність і класифікація методів державного регулювання економіки 2. Способи державного регулювання економіки 3. Система органів державного регулювання економіки Література: ...
Поняття та система оформлення договору повітряного перевезення…..6 1.1. Поняття договору перевезення повітряним транспортом………………….....6 1.2. Система оформлення договору повітряного перевезення…………………...
Роль маркетингу в системі управління підприємством 1.2. Стратегія маркетингу на підприємстві 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПАТ «КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД» 2.1.... ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 3.1. Зарубіжний досвід маркетингової діяльності на підприємстві 3.2.
Анатомія і фізіологія серцево судинної системи, її вікові особливості 2. Критерії оцінювання функціонального стану серцево судинної системи пульсу та артеріального тиску 3. Частота серцевих скорочень (ЧСС).
Місце фінансового права у системі права України 3. Система та джерела фінансового права Література
Система покарань за Кримінальним Кодексом України та її особливості 2.1. Особливості системи покарань за Кримінальним Кодексом України 2.2.
...інституту державного страхування у фінансовій системі України……………………………………………………………………..……6 1.1. Поняття соціального страхування………………………………………………….6 1.2. Значення державного регулювання страхової діяльності в Україні……………..9 1.3....та їх місце у фінансовій системі України.21 2.1. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування…………………………..21 2.2. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття..
Поняття системи фінансового права…………………………………………..7 1.2. Сутність та класифікація джерел фінансового права………………………..13 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ПРАВА…………………………………………………………………………...... Бюджетний кодекс України в системі регулювання фінансових правовідносини……………………………………………………………………..25 РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ ДОГОВОРИ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВОГО ПРАВА…………………………………………………..…….34 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕ...
Система налоговых органов. 1.3. Система налогообложения. 1.4. Формы налогообложения. 1.5. Прямые и косвенные налоги. 2. Основные виды налогов.
Політична система суспільства 3. Особливості політичної системи суспільства в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Становлення і розвиток феодальної системи господарства ................... 3 1.1. Шляхи формування власності, її форми і типи в добу Середньовіччя .......................................................................................... 3 1.2....серйозні економічні наслідки розпаду колоніальної системи: а) зміна національного складу Європейських країн; б) підвищення світових цін; в) розкол „третього світу”; г) економічна інтеграція Європи ................................
...сутність загальних принципів права в системі джерел міжнародного права 1.1. Поняття загальних принципів права 1.2. Роль загальних принципів у реалізації права Розділ 2. Дослідження загальних принципів права в системі джерел міжнародного права 2.1.
...ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1 Система управління персоналом підприємства 6 1.2 Принципи управління персоналом підприємства 19 1.3 Ефективність роботи персоналу підприємства 25 РОЗДІЛ 2.... ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОВ «АЛЬТА ПРОФІЛЬ УКРАЇНА» 65 3.1 Запровадження цільового управління на підприємстві 65 3.2 Формування механізмів управління ...
Дати визначення інформаційної системи підтримки прийняття рішень менеджера 3. Основні способи представлення знань в експертних системах Список використаної літератури
Мусульманське право в сучасних правових системах. 3. Загальна характеристика джерел мусульманського права. 4. Мусульмансько правова доктрина та правовий звичай в сучасних ісламських правових системах. 5. Висновки. 6.
...та місце бюджетного права в системі фінансового права 2. Бюджетне законодавство 3. Бюджетна система України Висновки Література
Теоретичні засади економічного аналізу в системі управління собівартістю реалізованої продукції підприємств виробничої сфери 1.1. Економічна характеристика виробничих витрат 1.2....виробничих витрат 2.4 Аналіз системи управління виробничими витратами Розділ 3. Методика аналізу виробничих витрат та їх оптимізація на основі застосування сучасних інформаційних технологій Висновки Список ...
Основні ознаки захворювань серцево судинної системи 2. Ішемічна хвороба серц 3. Стенокардія («грудна жаба») 4. Інфаркт міокарда 5. Перша медична допомога при болях у ділянці серця ... Профілактика захворювань серцево судинної системи в дітей та підлітків Література
...науки кримінально виконавчого права в системі наук. 2. Визначте систему органів та установ, що виконують покарання. 3. Проаналізуйте зміст основних вимог режиму у місцях позбавлення волі.
...та її роль у формуванні системи музичної освіти в Україні 1.1. Глухівська співоча школа 1.2. Вплив Глухівської співочої школи на розвиток української музичної культури ...ролі Глухівської школи у формуванні системи музичної освіти 2.1. Творчість видатного учня глухівської школи Максима Березовського 2.2. Музична спадщина Дмитра Бортнянського 2.3.
...проведення безготівкових розрахунків в банківській системі України 1.1. Безготівкові розрахунки, їх суть, значення, класифікація, принципи організації 1.2 Особливості організації безготівкових розрахунків 1.3 Застосування електронних систем для проведення безготівкових розрахунків Розділ ...
Система соціальних гарантій населенню 4. Державний борг: види, суть системи управління боргом Список використаної літератури
На основі оприлюднених статистичних даних, використовуючи систему показників, що передбачена методикою оцінки, визначити за власним вибором рівень інвестиційної привабливості галузі економіки на сучасному етапі Вступ 1....менеджменту; рівень кваліфікації робочої сили; система організації й оплати праці та її мотивації; рівень розвитку й досконалості економічних взаємовідносин на підприємстві; організаційно правова форма підприємства, що ...
...підходи до організації та управляння системою маркетингової діяльності на підприємстві 1.1. Концепції управління маркетингом 1.2. Стратегічне планування маркетингу 1.3.... Розробка заходів щодо удосконалення управління системою маркетингової діяльності і розрахунок їхнього впливу на виробничо господарську діяльність компанії 4.1. Основні напрямки вдосконалення управління маркетинговою діяльністю компанії «...
...змістовну відповідь на питання: Економічна система суспільства: сутність, структурні елементи, типи Завдання 2. Визначте правильні відповіді. 1. Крива виробничих можливостей показує: а) точну кількість двох товарів, ... Джерелом екстенсивного шляху розвитку економічної системи є: а) винаходи і наукові розробки; б) нові технології; в) підвищення кваліфікації працівників; г) збільшення занятості населення у виробництві.
...політика європейських держав в українській системі навчання: методи викладання, що ведуть до інтенсифікації процесу навчання.ст 1.2. Фактори, здатні забезпечити інтенсифікацію процесу навчання....іноземної мови в класно урочній системі.ст 2.1. Мовна розминка.ст 2.2. Групова бесіда.ст 2.3. Представлення граматичного матеріалу.ст 2.4.
Система та завдання методики розслідування окремих видів злочинів Висновок Список використаної літератури Вступ В основі криміналістичної класифікації злочинів і відповідно окремих ...лежить кримінально правова класифікація злочинів, система норм Особливої частини КК. Але очевидним є те, що криміналістичні методики, побудовані тільки на основі ... br />br /> 1.
Формування системи вищої освіти у Франції 2.1.1. Доступ громадян до освіти 2.1.2. Кваліфікації 2.1.3.... Формування системи вищої освіти у Польщі Розділ 3. Плюси і мінуси "болонського процесу" Висновки Список використаної літератури
Значення планів і нормативів у системі контролінгу Висновки Список використаної літератури У системі оперативного контролінгу розглядаються економічні процеси в рамках одного року.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.