Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3701 за запитом системі

Всего 178 ответов ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Зародження управлінських інформаційних систем було зумовлено: a. обороною держави b. потребою повідомлень c. потребою автоматизації рутинних дій Question 2 Роком зародження управлінських інформаційних систем вважається: а. 1986 b.
ВСЕГО 178 ОТВЕТОВ ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Зародження управлінських інформаційних систем було зумовлено: a. потребою повідомлень b. обороною держави c. потребою автоматизації рутинних дій Question 2 Роком зародження управлінських інформаційних систем вважається: a. 1956 b.
Обґрунтування системи управління адміністративною службою, як частини системи управління 1.2. Спеціально наукові підходи до системи управління адміністративною службою 1.3.
Вступ 1. Теоретичні засади організації електронних розрахунків у банківській системі України 1.1. Сутність та принципи організації електронних розрахунків 1....
Поняття операційної системи та класифікація операційних систем……..5 1.1.Багатозадачні операційні системи,вiконний iнтерфейс………………....9 1.2.
ВСТУП 1 АНАЛІЗ ЗАДАЧ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 1.1 Необхідність та види повірки засобів вимірювальної техніки 1.2 Аналіз видів лічильників ...РІШЕНЬ ТА ВИБІР КОМПОНЕНТ ДЛЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 2.1 Будова та принцип роботи повірочної установки 2.2 Розробка структурної схеми системи автоматизації 2.3 Вибір типу ...
...АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СИСТЕМОЮ 1.1. Сутність фінансової системи держави та іі структура 1.2. Сучасний стан управління державними фінансами в Україні РОЗДІЛ II.
... 1. Економічна система: її сутність та структурні елементи 2. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи 3.
Технічне забезпечення комп'ютерної системи обліку ……………….. 3 2. Розвиток управлінських інформаційних систем в країнах СНГ…….. 7 Література …………………………………………………………………. 14
Вступ Розділ 1 Теоретичні підходи дослідження розрахунків в системі “клієнт банк” 1.1. Загальна характеристика розрахункових операцій комерційного банку та місце в них системи “клієнт банк” 1.2.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Теорія управління безпекою соціальних систем” Варіант №2 № залікової книжки Виконала: ст. гр. ФЕБ м 11 Прийняв: асист. Васьків Р.І.... Система економічної безпеки може функціонувати в такому режимі….…..7 3. Завдання другого рівня складності………………………………………..…...
Загальна характеристика цивільно правових систем світу 1.1. Поняття цивільно правової системи 1.2. Класифікація цивільно правових систем світу 2.
Алгоритмічні моделі економічних систем 1.1. Поняття машинної імітації (імітаційного моделювання) 1.2. Переваги та недоліки методу машинної імітації 1.3.... Проведення машинних експериментів з моделлю системи Розділ ііі. Імітаційна модель керування запасами 3.1. Сутність оптимального керування запасами 3.2. Стратегії керування запасами 3.3 Імітаційна ...
Теоретичні основи формування системи мотивації праці персоналу підприємства 1.1. Сутність і зміст системи мотивації праці персоналу підприємства як соціально економічної категорії 1.2.
...ОГЛЯД ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЙНО ПОШУКОВИХ СИСТЕМ 1.1. Актуальність та вимоги до розробки інформаційно пошукових систем у сфері освіти 1.2.
Становлення та розвиток банківської системи України 1.2. Огляд національної законодавчої бази, що регламентують електронний документообіг в банківській діяльності 1.3. Структура та концепція функціонування банківської інформаційної системи 1.3.1 Функціональна структура ...
...з дисципліни «Організація та управління системою фінансово економічної безпеки фінансово кредитних установ» для студентів спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово економічною безпекою» ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………… 2 1.... 40 ВСТУП Фінансова система України включає: • банківську систему; • небанківські фінансові заклади. Здійснювані комерційними банками операції поділяються на пасивні й активні.
...і особливостей англосаксонської політико — правової системи 43 Розділ II. Теоретико правовий аналіз політико — правової системи країн англосаксонського типу 57 2.1.
...методичні основи дослідження форм і систем оплати праці на підприємстві в сучасних умовах 1.1. Соціально економічна сутність заробітної плати 1.2. Сучасні форми та системи оплати праці 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти управління витратами підприємства 1.1 Нормативна база та огляд літературних джерел з оцінки системи управління витратами підприємства 1.2 Сутність витрат підприємства та їх класифікація 1.3 Сутність і оцінка системи управління витратами підприємства 1.4 ...
Вступ Розділ 1 організаційно методичні основи дослідження форм і систем оплати праці на підприємстві 1.1 Економічна сутність, законодавче і нормативне регулювання праці та її оплати праці та її оплати 1.2 Форми та системи оплати праці 1.3 Оцінка ...
Поняття системи права. Система права і правова система 1.2. Структурні елементи системи права Розділ 2. Система законодавства 2.1.
...ПП “Біомед” і опис діючої системи обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками 1.2 Існуючі шляхи розв’язку задачі обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками 1....2.1 Загальна структура розроблюваної системи 2.2 Математично алгоритмічне забезпечення 2.3 Інформаційне забезпечення 3. Програмно технічна реалізація системи 3.1.
узгодження системи прогнозування та планування Question 3 При визначенні періодичності або безперервності роботи лінії зрівнюють економічні показники обох методів за: a....Предмет технології можна розглядати як систему: a. уявлень та категорій b. планів c. принципів та законів ефективних технологічних процесів Question 6 Організація виробництва повинна виключити: a.
Характеристика інформаційної системи 5 1.1. Загальна характеристика інформаційних систем 5 1.2. Процеси в інформаційній системі 6 1.3.
...конституційного права України та її система 1.2. Особливості системи конституційного права України Розділ ІІ. Характеристика конституційно правових норм як основи системи конституційного права України 2....
...1 До якого виду інформаційних систем відноситься програма “1С: Підприємство”: a. напівавтоматизовані b. автоматизовані c. напівмеханічні d. автоматичні e. механізовані Question 2 До якого виду інформаційних систем відноситься програма “1С: Підприємство”: a.
Правова система суспільства структура та елементи 2. Поняття, основні ознаки і структура системи права 3. Предмет і метод правового регулювання як Підвалини ...
...1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ПРАВОВА СИСТЕМА СВІТУ»………………………………………………………………….6 1.1 Поняття типу правової системи ………………………………6 1.2 Класифікація правових систем світу………………………….
Економічний зміст бюджетної системи та нормативне забезпечення ї функціонування в Україні 4BR> BR>1.1. Соціально економічний зміст, значення та роль бюджету 4BR> BR>... Економічна сутність бюджетної системи 6BR> BR>1.3. Нормативна база функціонування бюджетної системи в Україні 11BR> BR>Розділ 2.
Правова система………………………………………………………7 1.1 Поняття та ознаки системи права………………………………….7 1.2 Предмет і метод правового регулювання як підвалини формування системи ...
Оцінка економічної ефективності систем стимулювання праці Розділ 2 практичні засади дослідження систем стимулювання праці на підприємстві 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ “Київський ...
АНОТАЦІЯ Робота містить 137 сторінок, 16 таблиць, 19 рисунків, 34 додатків, а також ... У першому розділі "Система управління витратами комерційної діяльності підприємства" розглядається економічна сутність витрат обігу як об'єкту обліку, контролю та аналізу, групування витрат обігу, ...
Теоретико економічні основи функціонування системи оподаткування 1.1. Економічні основи формування податкової системи 1.2. Принципи побудови системи оподаткування РОЗДІЛ 2.
Теоретико економічні основи функціонування системи оподаткування 1.1. Економічні основи формування податкової системи 1.2. Принципи побудови системи оподаткування РОЗДІЛ 2.
Основи побудови систем захисту інформації……………………….10 1.1. Системні принципи захисту інформації ………………………………….10 1.2. Інтегровані системи захисту інформації………………..............................14 РОЗДІЛ 2.
Теоретико економічні основи функціонування системи оподаткування 1.1. Економічні основи формування податкової системи 1.2. Принципи побудови системи оподаткування Розділ 2.
Система видів покарань за кримінальним правом України: її правова характеристика та значення Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття та ознаки покарання. 2. Поняття, ознаки й значення системи покарань за чинним КК України.
Огляд українського ринку автоматизованих систем керування персоналом 1.3.1. Короткий огляд системи “Бос – кадровик” 1.3.2. Короткий огляд системи “АіТ:\Керування персоналом” 1....
...2 Функції центрального банку в системі монетарного регулювання економіки 1.3 Монетарна політика Національного банку України (НБУ) та особливості її розвитку Розділ 2 особливості діяльності нбу в системі грошово кредитного регулювання економіки 2....
Судова система україни та захист права в сучасних умовах 2.1 Основні повноваження Конституційного Суду України – як гаранта верховенства права 2.2 ...Актуальні проблеми верховенства права судової системи України Висновок Список використаної літератури Характерною особливістю нашого часу є те, що оцінка діяльності судової системи часто залежить від результату ...
Теоретичні основи податкової системи країн Євросоюзу 1.1. Сутність оподаткування та передумови функціонування податкових систем 1.2. Принципи оподаткування та податкова політика 1.3.
Еволюція партійних систем в умовах трансформації 2. Розвиток партійних систем у країнах Центрально Східної Європи 3. Тенденції розвитку політичних партій та партійних систем ...
Теоретико економічні основи функціонування системи оподаткування 1.1. Економічні основи формування податкової системи 1.2. Принципи побудови системи оподаткування РОЗДІЛ 2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування системи управління виробничими запасами на підприємстві 1.1 Сутність виробничих запасів та їх класифікація 1.2 Метологія оцінювання виробничих запасів на ...Розділ 3 шляхи підвищення ефективності системи управління виробничими запасами ват «золотоніський машинобудівний завод ім.лепсе» 3.1 Заходи для поліпшення системи управління виробничими запасами на машинобудівних ...
Концепция построения систем управления электронным документооборотом 2.1 Документ как способ представления информации 2.2 Общие требования к системе электронного документооборота 2.3 Задачи, ...
Поняття та сутність світової валютної системи…………………………..5 Розділ II. Етапи розвитку світової валютної системи……………………………….10 Розділ III. Особливості міжнародних фінансів на рубежї ХХІ ст………………….
ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. 26 2.1. Національні інтереси України в інформаційній сфері. 26 2.2. Система забезпечення інформаційної безпеки України.
...права як головний елемент правової системи 1.1. Поняття та ознаки системи права 1.2. Структура система права Розділ 2. Предмет і мета правового регулювання як ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.