Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3699 за запитом системі

Теоретичні аспекти дослідження системи Управління витратами на торговельному підприємстві 1.1. Економічна сутність витрат торговельного підприємства та їх класифікація 1.2.... Практичні аспекти оцінки системи управління витратами 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства Тов твп «україна» 2.2 Оцінка витрат на підприємстві ТОВ ТВП «Україна» ...
Поняття системи права 1.2. Структура системи права 2. Система законодавства 2.1. Сутність системи законодавства 2.2. Структура системи законодавства 3.
Теоретичні основи функціонування автоматизованої інформаційної системи управління 1.1 Сутність та розвиток інформаційних систем 1.2 Організація роботи інформаційних систем управління 1.3 Створення інформаційних систем ...
...1 Поняття та структура політичної системи…………………………………. 1.2 Основні функції та типи політичної системи……………………………... 1.3 Критерії та фактори ефективності…………………………………………. РОЗДІЛ 2 ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТ ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління персоналом в ринкових умовах 1.1 Суть, завдання і основні принципи управління персоналом 1.2 Інформаційна база та огляд літературних джерел з проблем ефективного управління персоналом 1.3 Методи і системи управління персоналом 1.4 Оцінка ефективності управління персоналом Розділ 2 прикладні аспекти ефективного управління персоналом ват «мітра» 2.1 Організаційно ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління персоналом в рин...
Бюджетна система країни – це.... 2. Місцевими бюджетами визнаються ..... 3. Принцип єдності бюджетної системи України передбачає..... 4. Принцип збалансованості означає...... 5.
Вступ Функціонування податкової системи в Україні пов'язане з багатьма проблемами і суперечностями. За своєю природою податкова система є результатом еволюції податкових відносин і ...
Поняття фінансової системи України, її складові...................... 5 1.1. Теоретичні основи функціонування фінансової системи........................... 5 1.2. Структура фінансової системи України.......................................................
Теоретичний аналіз політичної системи суспільства 1.1 Поняття і функції політичної системи суспільства 1.2 Структура політичної системи суспільства 1.3 Класифікація політичних систем ...
Назвіть історичні передумови розвитку банківських систем. 2. Де і коли виникли перші банки, перші центральні банки? 3. Назвіть та охарактеризуйте основні етапи розвитку банківської діяльності. 4.... Охарактеризуйте сучасний етап розвитку банківської системи. 5. Що представляє собою банківська діяльність? 6. Надайте визначення поняттю «банківська система». 7. Назвіть головні цілі банківської системи. 8.
Поняття, зміст та структурні елементи системи права 1.1. Поняття системи права. Система права і правова система 1.2. Структурні елементи системи права 1.3.
Загальна характеристика правової системи..............................................6 1.1. Поняття правової системи...................................................................................6 1.2. Структурні елементи правової системи...........................................................13 1.3.
Поняття і ознаки системи покарань Розділ 2. Характеристика та класифікація системи покарань 2.1. Основні покарання 2.2. Додаткові покарання 2.3.
Суть та особливості міжнародної валютної системи у сучасних умовах Як уже зазначалося, процес розвитку міжнародних економічних зв'язків, що відбувається на основі постійного поглиблення міжнародного поділу ...кооперації і торгівлі, вимагає організації системи розрахунків за поставки товарів і послуг з однієї країни в іншу. За часів золотовалютного стандарту розрахунки між країнами здійснювалися на ...
ВАРІАНТ 31 Тема: Система видів покарань за кримінальним правом України: її правова характеристика та значення План 1. Поняття та ознаки покарання. 2. Поняття, ознаки й значення системи покарань за чинним КК України.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Функції і задачі операційної системи підприємства в умовах конкурентного середовища 1.2 Загальні вимоги до операційної системи ...
Сутність, призначення та дії кредитної системи 1.2. Характеристика основних елементів кредитної системи та їх взаємозв’язок РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 2.1.
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 5 1.1. Особливості створення інформаційної системи управління персоналом 5 1.2.
Дайте визначення технологічної системи. 2. Структура організаційно технологічної системи. 3. Назвіть техніко економічні рівні виробничої системи. 4. Назвіть передумови зміни технологій та методи прогнозування.
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ І ЇЇ МІСЦЕ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 1.1.Етап становлення та формування системи державного фінансового ...
Науково методологічні основи дослідження регіональних систем розселення 1.1. Сутність регіональної системи розселення 1.2. Історичні аспекти розселення людей 1.3.
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 6 1.1. Сутність банківської діяльності 6 1.2. Сутність, функції та побудова банківської системи 9 1.3.
Становлення Національної депозитарної системи України. 1.1. Історія виникнення та розвитку Національної депозитарної системи…………………………………………………………………………..8 14 1.2. Поняття Національної депозитарної системи України………….
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ..........................6 1.1. Економічний зміст бюджетної системи та її роль у житті країни ..................6 1.2.
ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОВ «ПУЗАТА ХАТА» 6 1.1. Аналіз чинників, які впливають на побудову ефективної системи управління персоналом 6 1.2.
Загальна характеристика банківської системи України.......................7 1.1. Історія розвитку банківської системи України..................................................7 1.2. Сутність, функції та структура банківської системи України.......................
Загальні засади формування системи мотивації праці 1.2. Форми та моделі оплати праці: критична оцінка мотиваційних властивостей 1.3.... Аналіз ефективності існуючої системи мотивації праці на підприємстві „галторг” 2.1. Організаційно економічна характеристика ТОВ „Галторг” 2.2. Аналіз трудового потенціалу підприємства 2.3.
ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ВАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА «ПРОГРЕС» 5 1.1. Аналіз чинників, які впливають на побудову ефективної системи управління персоналом 5 1.2.
ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ВАТ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ» 5 1.1. Аналіз чинників, які впливають на побудову ефективної системи управління персоналом 5 1.2.
...ЕЛЕМЕНТИ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА 1.1. Сутність і структурні елементи економічної системи 1.2. Критерії класифікації економічних систем 1.3.
Теоретичні основи комунікацій в системі управління туристичним підприємством 1.1. Сутність та значення комунікацій в системі управління туристичним підприємством………………………………………………………………….....6 1.2.
Вступ Розділ 1 Сутність і особливості формування валютної системи України 1.1 Сутність і значення валютної системи України 1.2 Етапи формування валютної системи України 1.3 Складові елементи ...
...ЕЛЕМЕНТИ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА 1.1. Сутність і структурні елементи економічної системи 1.2. Критерії класифікації економічних систем 1.3.
Специфіка національних моделей системи оподаткування та фактори, що її визначають................................................................................21 РОЗДІЛ 3. Необхідність та проблеми реформування податкової системи в Україні...................................................................................................28 РОЗДІЛ 4.
...єкт 1.3 Огляд існуючих систем контролю доступу на об’єкт 1.4 Принцип роботи мережевої системи контролю доступу 1.5 Елементи ідентифікації в сучасних системах ...
14 Розділ 3 Правова система в Україні на сучасному етапі розвитку……....…...20 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………..31 ВСТУП Враховуючи особливість теми дослідження, яка на ...устрою, політичного режиму та правової системи в Україні саме на сучасному етапі розвитку, кожне з яких могло б стати предметом дослідження окремо, автор бачить обґрунтування актуальності ...
Аналіз комплексної системи мотивації 10. Визначення стилю керівництва та типу керівника одного з підрозділів підприємства 11. Висновки та пропозиції Список використаної літератури Висока ... Організація праці — це система науково обґрунтованих заходів, спрямованих на забезпечення умов для оптимального функціонування робочої сили в процесі виробництва, що сприяють досягненню найвищої результативності ...
ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 1.1. Загальна характеристика політичної системи суспільства 1.2. Закономірності розвитку політичної системи суспільства 1.3.
ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 1.1. Загальна характеристика політичної системи суспільства 1.2. Закономірності розвитку політичної системи суспільства 1.3.
Основи побудови податкової системи України 1.1. Становлення податкової системи України 1.2. Основні елементи податкової системи України 1.3.
Аналіз складових системи управління організацією 1.2 Аналіз організаційної системи управління(ОСУ) промисловим підприємством (сервісною організацією) 1.3 Аналіз ОСУ підрозділами основної діяльності ...
Структурні особливості автономної нервової системи 1.1. Центри автономної нервової системи 1.2. Ділянки іннервації симпатичного і парасимпатичного відділів автономної нервової системи 1.3.
Поняття політичних систем…………………………………………...….6 1.1. Визначення поняття та специфіки функціонування політичних систем……6 1.2. Ознаки та елементи політичної системи…………………………….……….
Вступ 4 Розділ I: Еволюція міжнародної валютної системи 7 1.1 Система золотого стандарту 7 1.2 Бреттон Вудська валютна система 14 1.3 Європейська валютна система 19 ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 1.1. Управління підприємством як об’єкт аудиторської перевірки 1.2. Оцінка нормативної бази та спеціальної літератури з питань аудиту системи управління підприємством РОЗДІЛ 2.
Теоретико економічні основи функціонування системи оподаткування 1.1. Економічні основи формування податкової системи 1.2. Принципи побудови системи оподаткування РОЗДІЛ 2.
Загальна характеристика правових систем, критерії їх диференціацій.....7 1.1. Поняття, структура і суть правової системи……………………………..7 1.2. Загальна характеристика типології правових систем………………….
Теоретичні основи мажоритарної системи 1.1. Поняття мажоритарної виборчої системи та історія її розвитку 1.2. Види мажоритарних систем 1.3.
Теоретичні основи мажоритарної системи 1.1. Поняття мажоритарної виборчої системи та історія її розвитку 1.2. Види мажоритарних систем 1.3.
Сутність кредитно банківської системи 1.1.Банки й банківська система 1.2.Суть кредитної системи та її структура 1.3.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.