Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 3701 за запитом системі

Грошово кредитна система країни 1.1. Грошова система: поняття та основні елементи 1.2. Поняття кредитної системи Розділ ІІ.
Теоретичні основи валютної системи........................................................6 1.1. Поняття та елементи валютної системи.............................................................6 1.2. Види, функції та учасники валютного ринку України...................................
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА…..8 1.1. Сутність системи фінансового права…………………………….…8 1.2. Структурні елементи системи фінансового права………………..13 РОЗДІЛ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ......9 1.1. Сутність та еволюція валютної системи…………………………………....9 1.2. Розвиток валютної системи України………………………………........…17 РОЗДІЛ ІІ.
Теоретичні основи побудови бюджетної системи країни 1.1. Сутність та функції бюджетної системи 1.2. Бюджет як об’єктивно економічна категорія, його роль в соціально ...
Сутність маркетингу як системи 2. Основні цілі системи маркетингу 3. Характеристика цілей системи маркетингу Висновки Список використаної літератури В основі поняття "маркетинг" (англ.
Поняття системи права……………………………………………....…5 1.1. Предмет і метод правового регулювання як вихідні критерії поділу системи права на галузі та інститути…………………………...……….
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ…………………………………………………………………………7 1.1. Сутність та еволюція валютної системи…………………………………....7 1.2. Становлення валютної системи в Україні…………………………………15 РОЗДІЛ ІІ.
Еволюція виборчої системи України 1.1 Сутність та типи виборчої системи 1.2 Еволюція виборчої системи України Розділ 2.
Загальна характеристика розвитку виборчої системи України 1.1. Сутність та види виборчої системи 1.2. Політико правовий аналіз сучасної виборчої системи України Розділ 2.
Загальна характеристика стратегії системи оплати праці на підприємстві 1.1. Сутність стратегії підприємства, її види та порядок розробки 1.2. Стратегія системи оплати праці та її роль ...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ……………………………………………………………….5 1.1. Етапи становлення банківської системи України…………………………..5 1.2. Сутність банківської системи та її функції…………………………………10 1....
Теоретичні аспекти управління інформаційними системами підприємства..................................................................................................7 1.1.Концептуальні основи управління інформаційними системами підприємства.................................................................................7 1.2.Сутність і стадії розвитку інформаційних систем…………………….
Теоретичні засади вивчення політичної системи і політичного режиму Грузії 1.1. Стан наукового вивчення політичної системи Республіки Грузія 1.2.
Теоретичні основи франчайзингових систем 1.1 Сутність франчайзингу як договірної форми здійснення підприємницької діяльності 1.2 Форми франчайзингу та основні види франчайзингових систем Розділ 2.
ЗМІСТ ВСТУП 6 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАЗ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 9 1.1 Поняття та класифікація інформаційних систем 9 1.2 Принципи створення інформаційних систем 18 1.3 Огляд платформ ...
Сутність та структура економічних систем. 1.2. Типи економічних систем. РОЗДІЛ 2. РІВНОВАГА ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ. 2.1. Школи економічної рівноваги. 2.2.
Загальна характеристика формування банківської системи України 1.1. Поняття та типи банківської системи 1.2. Становлення та розвиток банківської системи України 1.3.
ЗМІСТ СКОРОЧЕННЯ 4 ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНО ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУДОВОЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 9 1.1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СУДОВОЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 9 1.2.
Поняття і структура правової системи………………………..…..7 Розділ 2. Система права та основні ознаки……………………………..…10 2.1 Поняття системи права……………………………………………….....10 2.2 Ознаки системи права…………………………………………….……..
Загальна характеристика грошової системи України……….…………..7 1.1. Історія виникнення, поняття та призначення грошової системи………….…7 1.2. Характеристика елементів грошової системи України….………………….
Теоретичні основи валютної системи........................................................6 1.1. Поняття та елементи валютної системи.............................................................6 1.2. Види, функції та учасники валютного ринку України...................................
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4 ВСТУП 6 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 9 1.1 Поняття і принципи створення інформаційних систем 9 1.2 Аналітичний огляд платформ інформаційних систем 19 2 РОЗРОБКА ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ РОЗРАХУНКІВ КЛІЄНТІВ З БАНКОМ…………………………………………………………………………….6 1.1. Поняття розрахунків клієнтів з банком………………………………………6 1.2. Види систем розрахунків клієнтів з банком………………………………..
...методична та наукова база функціонування системи захисту інформації WEB –порталу 1.1. Основні поняття та визначення політики інформаційної безпеки 1.2.... Класифікація загальних принципів системи захисту інформації 1.4. Правова база інформаційної безпеки Розділ 2. Аналіз загальної системи захисту WEB –порталу 2.1.
Принципы информационного обеспечения сложными производственными системами 2. Елементы информационного обеспечения сложных производственных систем Выводы Литература В процессе проектирования и совершенствования производственных систем им предоставляются такие определенные ...
Загальна характеристика грошової системи України……….…..7 1.1. Історія виникнення, поняття та призначення грошової системи……………………………………………………………………...…7 1.2. Характеристика елементів грошової системи України….
Характеристика податкової системи України..........................................6 1.1. Структура та принципи побудови податкової системи України.....................6 1.2. Основні засади податкової політики України.................................................
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ 1.1. Поняття і структура кредитної системи 1.2. Основи функціонування кредитного механізму РОЗДІЛ 2 ЕВОЛЮЦІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ 1.1. Поняття і структура кредитної системи 1.2. Основи функціонування кредитного механізму РОЗДІЛ 2 ЕВОЛЮЦІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ...
Теоретичні основи системи фінансового контролю................................6 1.1. Сутність та основні категорії системи фінансового контролю........................6 1.2.
...підходу щодо підвищення ефективності операційної системи 1.1 Сучасні підходи до побудови операційних систем 1.2 Ефективність операційної системи 1.3 Сутність японського підходу щодо підвищення ...
Конституційні принципи побудови судової системи 1.2. Основні поняття й інститути судової системи Розділ ІІ. Система судів загальної юрисдикції 2.1.
Теоретичні дослідження застосування систем мотивації у процесі управління персоналом 1.1 Історія розвитку та сучасні тенденції впровадження систем мотивації у розвинутих країнах 1.2 ...
...як правове явище в правових системах сучасності 1.1. Поняття та функції правової доктрини 1.2. Становлення правової доктрини як юридичної категорії РОЗДІЛ 2....права в основних сучасних правових системах 2.1. Правова доктрина в англо американській правовій системі 2.2. Правова доктрина як джерело права в романо германській правовій ...
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СЕРВІСНІЙ ГАЛУЗІ 5 1.1. Передумови та принципи побудови ефективної системи управління персоналом на підприємстві 5 1....
...ГРОШОВО КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ…………….…7 1.1. Сутність грошово кредитного регулювання банків України ………7 1.2. Інструменти грошово кредитного регулювання …………………...... Методологічні основи регулювання банківської системи України ………………………………………………………………..25 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВТІЛЕННЯ ГРОШОВО КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ……..36 2.1.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи використання автоматизованих інформаційних систем в управлінні організацією в галузі охорони здоров’я 1.1 Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем 1.2 Роль інформаційних технологій ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи використання автоматизованих інформаційних систем в управлінні організацією в галузі охорони здоров’я 1.1 Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем 1.2 Роль інформаційних технологій ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи використання автоматизованих інформаційних систем в управлінні організацією в галузі охорони здоров’я 1.1 Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем 1.2 Роль інформаційних технологій ...
Шляхи подолання проблем системи охорони здоров'я 1.1. Демографічна ситуація в Україні 1.1.1 Чисельність і склад населення України 1.1.2 ... Шляхи подолання проблем системи охорони здоров'я 1.4. Особливості страхової медицини в економічно розвинених країнах світу 1.5.
Анатомічна будова органів трахео бронхіальної системи 1.2. Онтогенез трахео бронхіальної системи Іі. Матеріали і методи Ііі. Результати досліджень 3.1.
...діяльності фінансово кредитних установ в системі фінансового моніторингу 1.1. Місце ризику використання банків для легалізації незаконних коштів у системі банківських ризиків 1.2.
Анатомічна будова органів трахео бронхіальної системи 1.2. Онтогенез трахео бронхіальної системи ІІ. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 3.1.
...2 Аналіз ролі Украни в системі міжнародної торгівлі 2.1 Товарна структура міжнародної торгівлі України 2.2 Торгівельні партнери України Розділ 3....1 Покращення ролі України в системі міжнародної торгівлі 3.2 Роль держави в регулюванні торгівельної діяльності України на зовнішніх ринках Висновки Список використаної літератури На основі ...
Система органів Служби безпеки України 2.1. Служба безпеки України, як орган охорони державної безпеки 2.2....інформаційній та інших сферах створена система забезпечення державної безпеки України. Система забезпечення державної безпеки це організована державою сукупність суб'єктів: державних органів, громадських організацій, посадових осіб ...
...ВІДХОДИ (ТМВ), ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ. В магістерській роботі проведений аналіз сучасної екологічної ситуації в Україні та зокрема в Запорізькій області, проаналізовані напрямки існуючої ...план дій для вдосконалення існуючої системи управління відходами – розроблена програма комплексного управління відходами на міському рівні. Об`єктом дослідження є діяльність органів місцевого самоврядування в галузі ...
Розвиток транспортної системи в період давніх цивілізацій 2.2. Розвиток транспортної системи в період середньовіччя 2.3. Розвиток транспортної системи в період великих ...
Система оцінювання успішність учнів. 1.4.Технологія комплексного оцінювання навчальних досягнень учнів. 2.Домашнє завдання як одна із форм організації навчального ...ефективності роботи педагогічних колективів, реформуванню системи фізичного виховання, впровадженню передового педагогічного досвіду, сучасних техноло гій.8;2 Метою роботи є дослідження системи оцінки і й контролю ...
Особливості функціонування кредитної системи в умовах ринку 3.1. Економічна роль і структура кредитної системи 3.2. Структура кредитної системи України та її еволюція ...
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.