Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 4218 за запитом складу.

Примітка: Залишок матеріалів на складі на початок місяця склав 2400 грн., транспортно заготівельні витрати – 700 грн. Зміст господарської операції Сума, грн. 1. Оприбутковано на склад матеріали, що надійшли від постачальника ?
...велика сума готової продукції на складі) та з отриманням дебіторської заборгованості. Щодо джерел отримання грошових коштів, то до них відносяться : Реалізація продукції з негайною оплатою або ... За питомою вагою у складі залучених джерел фінансування значне місце займають банківські кредити та кредиторська заборгованість, в тому числі комерційний і товарний кредити.
Надійшла фарба на склад від тов. «Старт» 50 кг Відображено ПДВ 15. Перераховано з поточного рахунку відсотки за короткостроковий кредит 16....отримано від ВАТ «Прогрес» на склад ТМЦ, в т.ч. бензин А 76 500л, 380 кг; дизельне паливо 600 л, 480 кг Відображено ПДВ 17.
Періодична та річна звітність склад, порядок складання, строки подання і порядок затвердження 66.Поняття форми бухгалтерського обліку у комерційному банку. 67....Система банківського бухгалтерського обліку склад, характеристика і взаємозв’язок його основних елементів. 84.Склад і зміст балансових і позабалансових рахунків банку 85.
...послуг, але й такі важливі складові економіки, як фондовий і грошовий ринки. Слід відзначити і той факт, що у більшості випадків багато керівників українських неспроможних підприємств ...2.3 Аналіз динаміки та складу структури активів балансу за видами оборотних коштів Таблиця 2.4 Аналіз динаміки і структури джерел фінансових ресурсів підприємства Таблиця 2....
...господарська діяльність передбачає у своєму складі контрольні дії, спрямовані на забезпечення виконання певних завдань. У процесі роботи та після її закінчення необхідно дати правильну оцінку фактично ...якість продукції (зокрема, присутність у складі реалізованого зерна елітного і високосортного посівного матеріалу). Щоб коливання цін не завдавали шкоди відтворювальним процесам у суб’єктів сільськогосподарського виробництва, ...
...від України і увійшла до складу Російської Федерації, то це дозволило б значно підвищити рівень життя населення автономії. Також Кривцов засудив рішення від 1954 р....і пе редання Криму зі складу РСФР до Української РСР. Дайте відповідь на запитання чи є в діях Кривцова ознаки скла ду злочину?
...Шполянського ВуПЗ до Смілянського вузла складе 105 тис. грн. Важливим джерелом беззбиткової діяльності Черкаської дирекції УДППЗ “Укрпошта” може стати ліквідування територіальних вузлів поштового зв’язку та ...економічний ефект від проведення оптимізації складе 2313,2 тис. грн. За прогнозом в результаті продовження оптимізації мережі вузлів поштового зв’язку частково зростуть обсяги надання послуг ...
...разом з прибутком входять до складу фінансового показника, який називається „маржинальний дохід”. Шляхом віднімання від маржинального доходу постійних витрат визначається прибуток і, відповідно, доцільність встановлення певної ...7) зміна методу включення до складу ціни прибутку; 8) пошук більш прогресивного методу ціноутворення. В результаті розрахунково аналітичних процедур виявлено основні важелі впливу на зниження собівартості ...
...8 Надійшло і оприбутковано на склад від ВАТ «Будівельник» за цінами придбання (без ПДВ), усього дошка – по 75 грн./кв.м. 720 кв.м....6 Надійшли та оприбутковані на склад шурупи від ТОВ «Постачальник» по 1,5 грн./кг, в т.ч. ПДВ, усього 165 кг 1,5*5/6*...
...дешевих і доступних матеріалів(економія складе 14 тис.грн.) і за рахунок організаційного розміщення засобів виробництва(економія складе 1104 тис.грн.).
За складом твердого матеріалу, який переносить селевий потік, поділяють: а) грязьові, грязекам’яні, водокам’яні; б) повільні, середні, швидкі; в) грязьові, середні; ... За складом твердого матеріалу, який переносить селевий потік, поділяють: а) грязьові, грязекам’яні, водокам’яні; б) повільні, середні, швидкі; в) грязьові, середні; ...
Поняття суб’єктивної сторони складу злочину та її значення. 2. Ознаки суб’єктивної сторони складу злочину. 3. Поняття вини, її зміст і значення.
Наведіть складові змісту публічного адміністрування. 2. Дайте визначення змісту адміністрування як адміністративних методів управління. 3. Вкажіть основні завдання публічної адміністрації. 4.... Вкажіть склад Кабінету Міністрів України. 4. Розкрийте основні завдання Секретаріату Кабінету Міністрів України. 5. Охарактеризуйте процес створення та завдання допоміжних органів Кабінету ...
Визначте поняття, склад та види правопорушень 2. Дайте визначення наступних термінів: Форма державного устрою Правові норми ІІ. 1. Охарактеризуйте бюджетну систему України 2....визначення наступних термінів: Адміністративне право – Склад злочину ІІІ. 1. Зобов‘язання за цивільним законодавством України та забезпечення їх виконання: поняття та склад зобов‘язання; підстави виникнення ...
Класифікація господарських засобів за складом і розміщенням, за джерелами їх формування та за цільовим призначенням 22. Зберігання, знищення та вилучення документів Завдання №42 1.... Складіть оборотну відомість із рахунків синтетичного обліку Таблиця 1 Господарські операції хлібокомбінату за березень 2008 року з/п Господарська операція Сума ...
Склад витрат та порядок їх визнання 1.1. Витрати операційної діяльності 5 1.2. Прямі витрати 8 1.3.... Особливості визначення складу витрат платника податку у разі сплати процентів за борговими зобов’язаннями 30 2.5. Особливості визначення складу витрат на виплати ...
Склад злочину 2.1. Об’єктивні ознаки А. Об’єкт злочину Б. Об’єктивна сторона складу злочину 2.2.
...та їх джерела утворення за складом і розміщенням у балансі та заповнити форму 1 „Баланс” станом на початок звітного періоду та відкрити рахунки на кожний об’...450 7 З виробництва на склад надійшла готова продукція 9 200 8 З виробництва на склад передано напівфабрикати 10 000 9 На виробництво передано брак для ...
Вищі спеціалізовані суди,їх види, склад, структура і повноваження. Суддя, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники, їх повноваження та строк, президія вищого спеціалізованого суду, її склад і повноваження, пленум вищого спеціалізованого ...
...та ознаки суб’єктивної сторони складу злочину 5 1.1. Поняття суб’єктивної сторони складу злочину 5 1.2. Ознаки та значення суб'єктивної сторони складу ...
Кримінально правова характеристика складу злочину ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів....................9 1.1. Об’єктивні ознаки складу злочину.....................................................................9 1.2.
...та ознаки об’єктивної сторони складу злочину 2. Ознаки суб’єктивної сторони та суб’єкта цього злочину 3. Ознаки кваліфікаційного виду складу цього злочину 4.
Види складів злочинів 1.1. Поняття складу злочину 1.2. Види юридичних складів злочину 1.3. Поняття кваліфікації злочині Розділ 2.
...Доберіть українські відповідники до слів, складіть п’ять речень: апелювати, дебати, дефект, домінувати, екстраординарний, конвенція, координувати, лімітувати, прерогатива, пріоритет, репродукувати, симптом, фіксувати, актуальний Завдання № 69 Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення: тримати носа ...
ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ «КОНТРАБАНДА»……………………………………………………………..….13 2.1. Суб’єктивні ознаки складу злочину………………………………………….13 2.2. Об’єктивні ознаки складу злочину…………………………………………...
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ «УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)»……………………………………………………………………..….6 1.1. Об’єкт та предмет ухилення від сплати податків, ... Суб’єктивні ознаки складу злочину передбачених статтею 212 Кримінального кодексу України……….…………………………………….……15 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ......................................
...з російської мови на українську; складіть речення: прийти в негодность, путевой лист, пути сообщения, расписка в получении, расходная накладная, расходы по бюджету, спрос и предложение, списать ... Завдання № 65 Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення: Кость від кості, своя кістка, добування кров’ю та кістками, на кістках (по кістках), біла кість, перемивати ...
Основні складові банківського маркетингу та їх характеристика 1.2. Особливості ринку банківських послуг 1.3. Нові інформаційні технології банківського маркетингу II.... Складові збору первинної інформації в маркетинговому дослідженні Рис. 12. Принципи сегментації споживацьких ринків Рис. 13. Класифікація маркетингових стратегій по типу використовування ...
КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)………………………………………………..…..7 1.1. Об’єктивні ознаки складу злочину……………………………………...……..7 1.2.
...звітності бюджетної установи 1.1 Склад, нормативно правова база та вимоги до фінансової звітності бюджетних установ 1.2 Загальні положення складання звітності бюджетними установами, порядок її ... Склад звітності, ступінь деталізації її показників визначається періодом, за який складається звітність. Місячна звітність менш деталізована, ніж квартальна та річна, але ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства 1.1 Поняття ефективності виробничо – господарської діяльності та її складові 1.2 Класифікація та форми прояву ефективності виробничо – господарської діяльності 1.3 Система показників оцінки ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства ...його була закуплена, знаходиться на складі в законсервованому складі. Підприємству необхідно закупити ли...
...фінансової звітності 1.2 Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства 1.3 Аналіз фінансової стійкості підприємства 1.4 Поняття аналізу ліквідності балансу та показники ліквідності ...єкту дослідження 2.2 Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства 2.3 Аналіз фінансової стійкості 2.4 Аналіз показників ліквідності 2.5 Аналіз рентабельності виробництва ...
В ході написання контрольної роботи було виконано 4 практичних завдання стосовно аналізу різних аспектів фінансово господарської діяльності підприємства: 1) аналіз складу, структури та динаміки прибутку від звичайної діяльності підприємства; 2) аналіз стану та структури ринку збуту основних видів продукції, оцінка його ...оцінка; 4) аналіз та оцінка складу, структури і динаміки працюючих за статтю, віковим складом та освітою. Кожне завдання супроводжується короткою ...
Поняття і склад нематеріальних активів та їх організація 3. Організація обліку руху готової продукції 4. Задача № 1 Мале підприємство «АРГ» 25 травня отримало ... Оприбуткована продукція на склад – ? Завдання: 1. Відкрити журнал реєстрації господарських операцій та відобразити господарські операції в проводках 2. Розрахувати нарахування на заробітну плату робітникам ...
Економічна сутність готової продукції, її склад та оцінка...........................7 1.2. Огляд нормативної і спеціальної літератури...............................................18 1.3. Характеристика структури фінансово – господарської діяльності підприємства ТОВ „... Аналіз структури і складу елементів витрат в собівартості готової продукції ...........................................................................................................63 3.3. Факторний ан...
...ЗЛОЧИНУ З МАТЕРІАЛЬНИМ ТА ФОРМАЛЬНИМ СКЛАДОМ………………………...….11 2.1. Закінчений злочин з матеріальним складом……………………………...….11 2.2. Закінчений злочин з формальним складом………………………………..…16 РОЗДІЛ 3.
...діяльності комерційного банку та її складові 1.2. Методологія управління фінансовою діяльністю комерційного банку 1.3. Оцінка ефективності фінансової діяльності комерційного банку РОЗДІЛ 2....і включає в себе три складові: здійснення банківських операцій, формування й використання фінансових ресурсів, визначення й аналіз фінансових результатів. Сукупність взаємопов'язаних і взаємозалежних елементів, що ...
...статус Автономної Республіки Крим у складі України. Система органів влади, передбачена Конституцією Автономної Республіки Крим. Верховна Рада Автономної Республіки Крим як представницький орган автономії....конституційно правового статусу автономії у складі України. Необхідно проаналізувати Конституцію Автономної Республіки Крим та вказати на систему органів влади, передбачену нею.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження бізнес – планування в ринкових умовах 1.1 Суть і необхідність складання бізнес – плану, його основні стадії 1.2 Структура і основні складові елементи бізнес – плану 1.3 Оцінка ефективності бізнес – проектів Практичні аспекти дослідження бізнес планування на підприємстві нвк “фотоприлад” 2.1 ...сутність бізнес – плану, його основні складові, етапи складання та ефективність використання. В другій частині дипломної роботи ...
Склад, структура та повноваження Верховного Суду України. 2.1. Пленум Верховного Суду України та його повноваження. 2.2. Склад судових колегій. 2.3.
З п’ятьма з них складіть речення ...................... 11 3. Перекладіть словосполучення українською мовою: административное взыскание, в общей сложности, в процентном отношении, в равной степени, занимаемая должность, ... Складіть розписку про одержання на складі матеріальний цінностей. .................................... 13 Використана література ............................................................................... 14
...з оcновних джерел розвитку словникового складу мови………………………………………………………………..…11 РОЗДІЛ ІІ. Неологізми у творчості Сергія Жадана…………………….………..17 1.1. Своєрідність стилю та мотивів поетичних творів автора……….…….…....літературної мови та її словникового складу; дослідити поняття неологізму на прикладі сучасного українського письменника та поета Сергія Жадана. проаналізувати тематичне наповнення його творів, своєрідність стилю та ...
...кадрами» розуміють: а) увесь особливий склад установи; б) постійних і тимчасових працівників; в) штатних кваліфікованих працівників. 2. До «персоналу» підприємства відносять: а) представників кваліфікованої праці; б) увесь особовий склад підприємства; в) тимчасових працівників. 3.
Склад і структура податкової системи України 2.2. Розвиток нормативно правової бази оподаткування фізичних та юридичних осіб РОЗДІЛ 3....оподаткування юридичних і фізичних осіб, складу податків, співвідношення прямих і непрямих податків, визначення об`єктів оподаткування і джерел сплати податків, рівня податкових ставок і принципів диференціації ...
Склад і структура податкової системи України 2.2. Розвиток нормативно правової бази оподаткування фізичних та юридичних осіб РОЗДІЛ 3....оподаткування юридичних і фізичних осіб, складу податків, співвідношення прямих і непрямих податків, визначення об`єктів оподаткування і джерел сплати податків, рівня податкових ставок і принципів диференціації ...
Створити місце зберігання «Оптовий склад». 4. Ввести залишки на основний розрахунковий рахунок в сумі 50000,00 грн. 5. Ввести залишки в касі в сумі 17,... Ввести остатки на «Основному складі» по товарах: Цукор рафінад: к ть 10 п по 4 грн. Тканина: к ть 10 м по 80 грн.
Склад і структура податкової системи України 2.2. Розвиток нормативно правової бази оподаткування фізичних та юридичних осіб Розділ 3....оподаткування юридичних і фізичних осіб, складу податків, співвідношення прямих і непрямих податків, визначення об`єктів оподаткування і джерел сплати податків, рівня податкових ставок і принципів диференціації ...
Призначення і склад 1.2.2. Процедура видання 1.2.2.1. Формування наказів 1.3. Інформаційні документи і документи колегіальних органів 1.... Документи по особовому складу 1.5. Формування особових справ Розділ 2. Класифікація документів 2.1. Загальні поняття та ознаки класифікації документів 2.2.
...оптимальне за витратами місце для складу, використовуючи метод визначення центру ваги. Таблиця 1 Вихідні дані № магазину Координати, км Товарообіг, т/м Х У 1 10 5 ... Задача №3 Обґрунтувати оптимальну місткість складу за наступними вихідними даними: Термін постачання – 33 дні; Середньодобові витрати матеріалів – 30 одиниць; Час транспортування – 19 днів; Час обробки замовлення ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.