Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2530 за запитом соціальною

...живучи в суспільстві, зазнає впливу соціального середовища і сама впливає на нього. Постійні труднощі, які вона переживає, послабляють її адаптивні можливості....та суспільному житті спричинили нову соціальну ситуацію розвитку особистості. Молоді люди, з властивими їм емоційною нестійкістю, імпульсивністю, високою навіюваністю, опинились в складних умовах самовизначення, в ситуації ...
Соціальна роль релігії, її основні функції.................................................7 1.2. Загальна характеристика взаємодії системи «людина – релігійне середовище»....................................................................................................19 1.3. Теорія «соціальної дії» та релігія в соціологічній ...
...недержавного пенсійного забезпечення в системі соціального захисту 1.2. Нормативно правові засади становлення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні 1.3....адже його вирішення сприятиме підвищенню соціальної захищеності громадян України, створенню додаткового, стратегічного фінансового ресурсу для пожвавлення внутрішнього інвестування «довгими» коштами тощо.
...економічних програм (фінансових, економічних, політичних, соціальних), але ні одна з них не є вичер¬пною, тобто такою, яка враховувала б усі аспекти, особливості....нова інвестиційна політика, нові аспекти соціальних заходів і ін.). Виходячи з таких міркувань, я намагатимусь дослідити в даній праці нові шляхи виходу з скрутного економічного становища, ...
...вільного часу з точки зору соціального аспекту 9 1.2. Вільний час та дозвілля в формаційній та соціальній парадигмах 20 1.3.
Видатки на соціальну сферу…………………………………………..……11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ…………………………………………………………….…………..16 2.1. Аналіз видатків державного бюджету України……………….………….
Характеристика соціальної держави.....................................................20 2.1. Поняття і ознаки соціальної держави.................................................20 2.2. Моделі та функції соціальної держави...............................................24 РОЗДІЛ 3.
ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ МОТИВІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ 1.1. Біологічна концепція 1.2. Соціальна концепція 1.3. Психологічна концепція РОЗДІЛ ІІ.
Концепція гуманітарного та соціального розвитку в Збройних Силах України про соціальну роботу та соціальну політику 2. Дисциплінарність і соціально психологічні явища у військовому колективі ...
соціальний працівник d. психіатр Question 3 Існують три основні підходи до психологічного консультування: a. проблемно орієнтоване консультування, яке фокусується на аналізі ... психолога в будь якій сфері соціальної політики b. клієнта c. практичного психолога в сфері освіти і медицини Question 3 Якщо психолог порушує норми Етичного кодексу психолога, ...
Критерії спеціальної соціальної ефективності державного управління…...18 2.2. Критерії конкретної та індивідуальної соціальної ефективності державного управління………………………………………………………………………..…27 Розділ 3.
Критерії спеціальної соціальної ефективності державного управління…...18 2.2. Критерії конкретної та індивідуальної соціальної ефективності державного управління………………………………………………………………………..…27 Розділ 3.
ВСТУП 1.1 Вивчення об’єкту, мети та завдання курсової роботи 1.2 Необхідність подолання бідності та підвищення добробуту населення ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 2.1 Огляд та аналіз законодавчих та нормативних актів щодо подолання бідності та основні напрямки соціальної політики щодо підвищення добробуду населення 2.2 Проблеми бідності та рівень життя населення в Україні 2.3 Мережа установ, закладів, ... ВСТУП 1.1 Вивчення об’єкту, мети та завдання курсової роботи 1.2 Необхідність по...
...переплетіння життєво важливих інтересів різних соціальних груп, інтересів державних, суспільних, особистих, приватних. Від методів правового регулювання праці багато в чому залежать суспільний спокій і відчуття обопільного ...але й забезпечити належні гарантії соціального захисту найманим працівникам. Зумовлене переходом економіки України до ринкових відносин реформування трудового законодавства потребує підготовки висококваліфікованих фахівців юристів, здатних на ...
...Теорії ролей як засіб формування соціальної компетентності 2.2 Структура рольової компетентності Висновки уривок ВИСНОВКИ Отже, важливо розвивати рольову компетентність за рахунок як реальних життєвих ролей, ...допомагає вижити в надзвичайно складних соціальних умовах. Чим вища рольова компетентність людини, тим багатоаспектніше її функціонування, тим багатовимірніша її особистість, тим більше можливостей для творчої самореалізації.
соціальний працівник d. психіатр Question 3 Балів: 1 Оберіть правильну відповідь. Існують три основні підходи до психологічного консультування: Виберіть одну правильну ... психолога в будь якій сфері соціальної політики Question 3 Балів: 1 Якщо психолог порушує норми Етичного кодексу психолога, то: Виберіть одну правильну відповідь a.
Фонд загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття 24 2.4. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 26 2.5.
...створення тим самим основ нового соціального контакту та прискореного економічного розвитку, що базується на інноваціях, інвестиціях, структурно технологічній модернізаціі вітчизняної економіки....перебудови повинні також забезпечувати необхідну соціальну стабільність, відтворення інтелектуального капіталу, зменшення соціальної нерівності, що є факторами зниження підприємницьких ризиків і запорукою розвитку в цілому.
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ....................................................................................... 11 2.4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань .........................................
...наша країна зараз переживає економічні, соціальний і політичний кризи, уже давно здаються забутими. Однак саме ці кризи і визначають у даний час умови розвитку різних форм ...ньому ефективний засіб зм'якшення соціальних і економічних проблем у суспільстві, роблять йому істотну фінансову допомогу. Тут накопичений значний практичний досвід у розвитку кооперативного руху.
...в суспільство, активного засвоєння нею соціального досвіду, " соціальних ролей, норм, цінностей, необхідних для успішної життєдіяльності в даному суспільстві. У процесі соціалізації в дитини формуються соціальні якості, ...
Поняття соціальної ситуації розвитку. Особливості соціальної ситуації розвитку на різних етапах онтогенезу. 11. Поняття провідної діяльності, її характерні ознаки і розвиваюче значення ...
Право в системі засобів соціального регулювання Тестові завдання до теми 2 Question 1 Балів: 1 До ознак правової держави належать: Виберіть одну або кілька відповідей ...Балів: 1 Який з видів соціальних норм регулює найбільший обсяг суспільних відносин: Виберіть одну правильну відповідь a. релігійні норми; b. норми звичаї. c. норми права; d.
...задоволення їх особливих потреб у соціальних взаємовідносинах і спілкуванні, доступі до інформації і об'єктів оточення, та матеріальних цінностей. Основні проблеми соціально педагогічної роботи з дітьми ...Міністерство освіти, будинки інтернати, Міністерство соціальної політики і праці, альтернативні навчально виховні заклади. Зміст роботи визначається особливостями конкретного регіону, що диктується функціонуванням спеціальних закладів і служб, ...
Вкажіть на який вид соціального забезпечення матиме право К? В який орган він повинен звернутися за його призначенням? Вкажіть джерело фінансування соціальних виплат, що надаються військовослужбовцям. 3.
...поряд з працею є основними соціальними становищами, у яких людина перебуває все своє життя, за винятком дитячого віку. Праця обов'язково повинна чергуватись з відпочинком....статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» // Верховна Рада України; Закон від 22.10.1993 № 3551 XII 5. Закон України «Про державну допомогу сім'ям з ...
Юридичний конфлікт є різновидом конфлікту соціального та відтворює всі його головні риси та ознаки, але з особливостями, що притаманні правовій сфері....збройних сутичок і протистояння різних соціальних груп до службових або подружніх розходжень у думках. Ми називаємо конфліктом сімейну суперечку, військові дії, дискусії у парламенті, зіткнення внутрішніх ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Реструктуризація, як об’єктивна передумова економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Місце реструктуризації в сучасних економічних процесах 1.2 Макроекономічний рівень реструктуризації, його сутність, можливі схеми 1.3 Реструктуризація підприємств, її задачі та базові принципи в сучасних умовах РОЗДІЛ 2 Основні вихідні дані та обґрунтування необхідності реструктуризації Черкаського ДНВП „Ротор” 2.1 Загальна характер...
...8,53 Розрахунки з фондом соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності 3,55 Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття 2,24 Розрахунки зі страхування від нещасних ...до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування (3,6%) 20.2 податок з доходів фізосіб (15%) 21 Нараховано на зарплату:єдиний соціальний податок (37%) 22 Списано ...
Такі, що потребують соціального захисту людини. Question 7 of 15 Що з перерахованого не відноситься до «Класичних соціальних хвороб»: 1. Туберкульоз; 2. Травматизм; 3.
...місцеве самоврядування є механізмом забезпечення соціальних прав громадян: права на безоплатну медичну допомогу в комунальних закладах охорони здоров'я; права на освіту в комунальних навчальних закладах ...України), тобто воно виступає інструментом соціальної держави; по четверте, зазначений інститут є засобом децентралізації державної влади, зокрема на підставі закону, органи місцевого самоврядування можуть здійснювати окремі ...
Створення інституту соціальних гарантій на підприємстві Висновки Список використаної літератури 1. Мотивація трудової діяльності не може бути дійовою без застосування сучасних форм і ...базової ставки, преміальних виплат та соціальних програм, є важливим стимулом для персоналу. ЇЇ стимуляційна функція зростає, коли розмір ЗП корелює з прибутками підприємства, тобто залежить від ...
Створення інституту соціальних гарантій на підприємстві Висновки Список використаної літератури 1. Мотивація трудової діяльності не може бути дійовою без застосування сучасних форм і ...базової ставки, преміальних виплат та соціальних програм, є важливим стимулом для персоналу. ЇЇ стимуляційна функція зростає, коли розмір ЗП корелює з прибутками підприємства, тобто залежить від ...
Загальна характеристика виховання як соціального явища і процесу. 2. Закономірності та принципи процесу виховання. 3. Основні напрямки змісту виховання молоді. Тема 7.... Колектив, соціальна група в системі виховання Завдання до теми 9 1. Колектив – вагомий засіб ефективної діяльності особистості. 2.
п/п Зміст господарських операцій Варіант 1 br />br /> 1 Отримано виробничі запаси від постачальників: сталь, т (400) 40 000,00 фарба, кг (500) 5 000,00 ПДВ 9 000,00 Разом (суму визначити самостійно) 54 000,00 br />br /> 2 Нараховано транспортіній організації за транспортування виробничих запасів: вартість послуг 1 000,00 ПДВ 200,00 Разом 1 200,00 br />br /> 3 Відпущено виробничі запаси: сталь на виробництво продукції "Аква", т 40 000,00 сталь на...
...для організації управління економікою і соціальною сферою на своїй території. Одночасно з цим він повинен володіти відносною самостійністю в управлінні податками та іншими обов’язковими платежами, ...місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне населення. На жаль, в цій ланці бюджетної системи зберігається безнадійно застарілий механізм централізованого регулювання вищестоящими органами доходів ...
...відповідно до чинного законодавства (єдиний соціальний внесок) (36,76%) 735,2 7 Визначити суму модернізації та відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства ...2)*0,15 = 1691,82 єдиний соціальний внесок (3,6%) (4200+4000+3500)*0,036 = 421,2 1691,82 421,2 17 Провести нарахування на оплату праці – єдиний ...
...відповідно до чинного законодавства (єдиний соціальний внесок) (36,76%) 735, 7 Визначити суму модернізації та відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства Загальна ...421,2)*0,15 = 1691, єдиний соціальний внесок (3,6%) (4200+4000+3500)*0,036 = 421,2 1691, 421, 17 Провести нарахування на оплату праці – єдиний соціальний внесок ...
...в сучасній Україні посилюються проблеми соціальної допомоги. Безробіття, лібералізація цін, руйнування різних соціально економічних зв’язків, призводять до загострення різних соціальних проблем.
...заробітної плати внески в фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 11. По платіжних дорученнях №1,2,3 з поточного рахунку оплачено нарахування та утримання із ...фізичних осіб, пенсійний фонд, фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, фонд соціального страхування на випадок безробіття 12. По чеку №1855409 одержано з поточного рахунку в ...
...заробітної плати внески в фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 11. По платіжних дорученнях №1,2,3 з поточного рахунку оплачено нарахування та утримання із ...фізичних осіб, пенсійний фонд, фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, фонд соціального страхування на випадок безробіття 12. По чеку №1855409 одержано з поточного рахунку в ...
...відповідно до чинного законодавства (єдиний соціальний внесок) (36,76%) 735,2 7 Визначити суму модернізації та відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства ...2)*0,15 = 1691,82 єдиний соціальний внесок (3,6%) (4200+4000+3500)*0,036 = 421,2 1691,82 421,2 17 Провести нарахування на оплату праці – єдиний ...
...забезпечення передбачуваного рівня економічного й соціального розвитку на основі ефективного використання наявних у суспільстві ресурсів; — здійснення необхідного рівня перерозподілу бюджетних ресурсів для досягнення темпів і пропорцій ...до основних параметрів економічного й соціального розвитку в тісному взаємозв'язку з наявними бюджетними можливостями; — оптимального використання бюджетних ресурсів із метою першочергового забезпечення бюджетними ресурсами пріоритетних ...
...заробітної плати внески в фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 11. По платіжних дорученнях №1,2,3 з поточного рахунку оплачено нарахування та утримання із ...фізичних осіб, пенсійний фонд, фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, фонд соціального страхування на випадок безробіття 12. По чеку №1855409 одержано з поточного рахунку в ...
...діяти в ситуаціях, які зазнали соціальних змін. Інноваційність як характеристика навчання стосу ється не тільки його дидактичної побудови, а й тих ре¬зультатів, які дають соціальну користь.
...що забезпечують комплексний економічний і соціальний розвиток, формування збалансованого ринкового господарства на відповідній території, її основи закріплені в Конституції України. Фінансова політика держави безпосередньо виробляється і ...на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, утримання апарату управління. Завданнями даної практики є: загальне ознайомлення з бюджетною установою, капіталом фінансового управління, взаємовідносинами з розпорядниками бюджетних ...
Що таке соціальний контроль у сфері праці? 10. Які види соціального контролю ви знаєте? Тема 4: Трудовий коллектив Контрольні питання до теми 4 ...
...належної кримінально правової охорони цих соціальних цінностей неможливе нормальне функціонування держави та відповідних її інститутів. Родовим об’єктом злочинів, передбачених у цій роботі, є суспільні відносини ...України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і правової держави З об’єктивної сторони злочини проти основ національної безпеки України здійснюються шляхом активної поведінки дії.
...потенціалу персоналу, забезпечення мотивації, реалізації соціальної спрямованості процесів реструктуризації. За результатами такої оцінки на ВАТ „Смілянський машинобудівний завод” підтверджено ефективність основних функцій механізму самоорганізації....підприємства і підтверджує важливість врахування соціальних інтересів у системі цілей реструктуризації. На сьогоднішній день підприємства, плануючи реструктуризацію, керуються, насамперед, фінансовими і майновими цінностями, соціал...
...подавала заяву на застосування податкової соціальної пільги; нараховано заробітну плату майстру – 2000 грн., що утримує двох дітей віком до 18 ти років, та подав заяву про застосування податкової соціальної пільги; нараховано заробітну плату програмісту – ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.