Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2548 за запитом соціальної

Поняття та види соціальних норм 3.7. Норми права в системі соціальних норм 3.8. Правове регулювання: поняття, предмет, способи та основні стадії 3....
...доручення № 5); – в Фонд державного соціального страхування – 37,50 грн. (платіжне доручення № 6); – в Фонд обов'язкового соціального страхування на випадок безробіття – 37,50 грн.
ПДВ Пенсійному фонду фонду соціального страхування фонду страхування на випадок безробіття по ПДВ по прибутковому податку авансовий внесок податку на прибуток митниці 12 000 5 ...заробітної плати: прибутковий податок єдиний соціальний внесок (3,6%) 1 800 648 5.3 Нарахована заборгованість єдиний соціальний внесок (36,76%) 4043,6 367,6 735,...
...для інвестицій у виробничу і соціальну сферу, одержання високих прибутків в інтересах Акціонерів і задоволення потреб народного го сподарства та населення в його продукції, товарах послугах....реформування розвиток економіки не має соціального спрямування, відбувається ігнорування визначного місця трудового фактору та інтересів працівника, що в свою чергу позбавляє мож ливості працівника відіграти суттєву ...
Приватних Question 6 Відсутність соціального пакету це ознака соціального захисту в діяльності: a. Всі відповіді вірні b. Адміністративних менеджерів громадських установ c.
...підприємств їх працівники потребують серйозного соціального захисту. Тому слід визначити цілі та способи фінансування вирішення соціально побутових проблем, а також розробити механізми захисту фінансових інтересів акціонерів....цих питань повинен стати програмою соціального захисту як для акціонерів неспроможного підприємства, так і для його трудового колективу. Масові звільнення працівників через банкрутство підприємств в умовах ...
...праці: Затверджено наказом Мінпраці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 р. № 7 (із змінами, внесеними наказом Мінпраці та соціальної політики України від 5 лютого ...
Палатау соціальних справах b. звиправних справ c. обвинувальна палата d. Палата у цивільних справах Question 14 Суди панчаятів у всіх штатах Індії ...22 Система судів ФРН по соціальних питаннях створена длярозгляду: a. конфліктів, зв'язаних із соціальним страхуванням, виплатоюдопомоги безробітним і наданням громадянам, що повернулися на батьківщину,безкоштовної ...
...велике значення мають санаційні заходи соціального характеру. Особливо це стосується фінансового оздоровлення підприємств гігантів або підприємств міст. В такому разі звільнення працівників може призвести до соціальної нестабільності в регіоні.
...велике значення мають санаційні заходи соціального характеру. Особливо це стосується фінансового оздоровлення підприємств гігантів. В такому разі звільнення працівників може призвести до соціальної нестабільності в регіоні.
...Question 7 Підходи до підвищення соціальної і виробничої активності працівників передбачають впровадження: a. програм гуманізації праці b. нетрадиційних методів матеріального стимулювання c. всі відповіді вірні d....науково технічними, виробничими, економічними і соціальними факторами і умовами c. стратегічного, тактичного й оперативного управління d. жодної правильної відповіді Question 4 Постійний, планомірний процес впливу на ...
...31 Балів: 1 Критеріями ефективності соціальної адаптації можна вважати: a. социометричеський статус і задоволеність відносинами в колективі b. участь у суспільній роботі і задоволеність цією участю ... соціальна підтримка Question 38 Балів: 1 Який прийом не використовують для залучення прихожан: a. сексуальна вседозволеність b.
право на правовий і соціальний захист c. право на ознайомлення із всіма документами органу, в якому він працює d. право на страйк e....і законності та гуманізму і соціальної справедливості b. служіння територіальній громаді, поєднання місцевих і державних інтересів та захист інтересів відповідної територіальної громади c.
особлива соціальна група для якої набуття знань і підготовка себе для майбутньої роботи у суспільному виробництві, науці і культурі є головним і ... особлива соціальна група, що формується з різних соціальних утворень суспільства і характеризується особливими умовами життя, праці, побуту особливою суспільною поведінкою і психологією; ...
...Балів: 1 Більш ефективна діяльність соціальної групи при наявності Виберіть одну правильну відповідь a. 7 осіб b. 3 х осіб c. 12 осіб d....осіб Question 88 Балів: 1 Соціальна група в якій люди не пов’язані реальною взаємодією – це групи: Виберіть одну правильну відповідь a. реферативні b. умовні c.
Магістр соціальної роботи, спеціаліст з правознавства. br /> Працюю в сфері консультативної допомоги в навчанні 8 років, з яких 6 років викладацької роботи за спеціальністю соціальна робота.
Соціальна філософія Конта 2. Органічна теорія суспільства Г. Спенсера 3. Теорія соціального реалізму й науковий метод у соціології Э. Дюркгейма 4.
Сутність соціального аналізу 2. Характеристика населення проекту 3. Проектування соціокультурного середовища проекту 4. Залучення населення до роботи над проектом 5. Індикатори соціального розвитку Література
Розділ 1 Поняття, функції соціального конфлікту та його класифікація 4. Розділ 2. Головні причини й наслідки соціальних конфліктів та методи управління ними 5.
Сутність соціального страхування 2. Сутність та методика загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 3. Соціально економічні передумови розвитку соціального страхування Висновки Література
Спеціалізація: курсові дипломні роботи з машинобудування, лабораторні з інформатики, соціального забезпечення, діловодства, соціальної статистики і теорії ймовірності, індивідуальні з соціологічних предметів (уточнюйте наявність). Основна маса робіт з машинобудування.
Основи політичної, економічної та соціальної структури Італії. 1.1. Загальна характеристика діючої конституції. 1.2. Конституційні основи політичної системи. 1.3. Конституційне регулювання економічних, соціальних та духовно культурних відносин.
Вплив сплати страхових соціальних внесків на фінансові результати діяльності суб'єктів господарювання – платників 2. Порядок формування Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 3.
Проблема адаптації в соціальній роботі. 2. Види адаптації особистості. Соціальна адаптація. 3. соціально психологічна адаптація молодих інвалідів (на базі Відділення соціально побутової реабілітації денного ...
Соціальна ситуація розвитку і новоутворення дитини раннього віку та їх вплив на психічний розвиток 2. «Три кити» раннього дитинства 3.... Труднощі спілкування та системи соціальних відносин дитини раннього віку 5. Основні проблеми кризи 3 х років 6. Проблема діагностики психічного розвитку дітей раннього віку Висновок ...
Принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Їх комплексний характер та практична реалізація 2. Взаємозв’язок та взаємозалежність між державним та недержавним соціальним страхуванням 3.
Сутність виробничої і соціальної інфраструктури 2. Аналіз елементів виробничої інфраструктури підприємства 3. Соціальна інфраструктура підприємства 4. Задача № 1 Програмою фірми передбачений річний випуск 79 ...
Соціальна відповідальність менеджменту 3. Етика і сучасне управління 4. Управління етикою і соціальною відповідальністю Висновки Список використаної літератури
Посилення гарантій загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що спричинили втрату працездатності 2. Зарубіжний досвід соціального страхування та можливості його застосування ...
Перспективи розвитку загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 2. Сутність та напрями активізації регулюючої та фіскальної функції податків при проведенні соціального страхування в Україні 3.
Структура процесу соціальної комунікації 3. Характеристика "соціальної інформації". Інформація і знання 4. Функціональне визначення поняття "документ" Література
Дати характеристику документів, що відображають соціальний розвиток колективу. Розробити проект плану соціального розвитку трудового колективу 66. Проаналізувати положення одного із структурних підрозділів апарату управління підприємством
Історія виникнення соціального аудиту та його нормативної бази в зарубіжих країнах та в Україні. ……………………………………… 4 2. Правова база соціального аудиту в Україні на сучасному ...
Кримінальне право як засіб охорони соціальних цінностей й встановлення правопорядку. Завдання та функції кримінального права. 2. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки й значення. 3.... Соціальна природа злочину. Залежність поняття злочину від соціально економічних відносин, існуючих у суспільстві на тому чи іншому етапі розвитку 5.
Соціальна структура Розділ 2. Поселенські характеристики Розділ 3. Громадсько – політичний досвіт Висновки Список використаних джерел та літератури Початок ХХ ст.... Метою даного дослідження є аналіз соціального та політичного складу депутатського корпусу від українських губерній до Першої Державної Думи Російської імперії.
Історія розвитку соціальної екології 4. Соціоекологія в Україні 5. Предмет соціальної екології 6. Методи 7. Структура соціоекології та її місце в системі наук ...
ПРОГНОЗ показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування Перспективи економічного і соціального розвитку України в 2011–2013 роках Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2011–2013 роки
Соціальна діяльність та соціальна поведінка особистості…………………..5 1.2. Поняття віктимологічної поведінки як соціально психологічної проблеми..7 Розділ 2.
Морально етичні принципи в соціальній роботі 3. Особливості моральних принципів співробітництва соціального працівника з колегами Висновок Список використаної літератури
...групи ризику” як об’єкт соціальної роботи 1.1. Загальна характеристика понять „діти групи ризику”, „важкі діти”, девіантна поведінка. Класифікація девіацій 1.2.... Організація соціально педагогічної взаємодії соціального педагога з учнями „групи ризику” 2.2. Соціально педагогічні технології роботи з дітьми „групи ризику” 2.3.
Трудовий колектив як соціальна організація та соціальна спільнота: сутність, функції, фактори згуртованості. 3. Чи подобаються Вам люди, що мають технократичний тип особистості?
Соціальна природа злочину. Залежність поняття злочину від соціально економічних відносин, що існують в суспільстві. 2. Суспільна небезпека як матеріальна ознака злочину....теми слід розпочати із розкриття соціальної природи злочину. Автор повинен розібратися в тому, які діяння відносяться до числа злочинів, що є підставою для цього.
Особливості соціальних механізмів алкоголізації та наркоголізації підлітків 1.2. Вікові особливості підлітків як фактор виникнення потреби у психотропних речовинах 1.3.... Технологія діяльності соціального працівника щодо профілактики адиктивної поведінки неповнолітніх 2.1. Визначення факторів та чинників адиктивної поведінки неповнолітніх 2.2.
Розкрийте зміст понять “соціальна та юридична відповідальність у бізнесі”. Розкрийте зміст підходів, які існують при розгляді соціальної відповідальності організацій 3.
Видатки бюджету на соціальний захист населення. Система соціальних гарантій населенню 4. Державний борг: види, суть системи управління боргом Список використаної літератури
Характеристика підходів щодо формування соціальної стратегії Ситуаційна вправа Вихідні дані Ви менеджер зі стратегічного розвитку підприємства. ВАТ виробничо торгівельне підприємство “Галичина” на протязі всієї історії ...32,0 32, Відрахування до фонду соціального страхування, % 4,0 4,0 4,0 4,0 4, Відрахування до фонду безробіття, % 1,5 1,5 1,5 1,5 1, Заплановані ...
Поняття соціалізації в соціальній педагогіці 1.2. Функції кінематографу в процесі соціалізації підлітків 1.3. Вплив фільмів жахів на соціалізацію підлітків Розділ 2.... Практичні рекомендації соціальному педагогові з використання кіномистецтва в роботі з підлітками Висновки Список літератури Додатки
Характеристика підходів щодо формування соціальної стратегії Ситуаційна вправа Вихідні дані Ви менеджер зі стратегічного розвитку підприємства. ВАТ виробничо торгівельне підприємство “Галичина” на протязі всієї історії ...32,0 32, Відрахування до фонду соціального страхування, % 4,0 4,0 4,0 4,0 4, Відрахування до фонду безробіття, % 1,5 1,5 1,5 1,5 1, Заплановані ...
Характеристика підходів щодо формування соціальної стратегії Ситуаційна вправа Вихідні дані Ви менеджер зі стратегічного розвитку підприємства. ВАТ виробничо торгівельне підприємство “Галичина” на протязі всієї історії ...32,0 32,0 Відрахування до фонду соціального страхування, % 4,0 4,0 4,0 4,0 Відрахування до фонду безробіття, % 1,5 1,5 1,5 1,5 Заплановані показники по ...
Поняття, ознаки і види соціальних норм …................................... 7 1.2. Ваємозв’язок соціальних норм …………………………………… 9 Розділ II. НОРМИ ПРАВА І НОРМИ МОРАЛІ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ…… 11 ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.