Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2548 за запитом соціальної

Теоретичні аспекти психологічного аналізу соціальної компетентності 1.1. Поняття соціальної компетентності в психологічній літературі 1.2. Психологічний аналіз соціальної компетентності особистості Розділ 2.
Методи соціального пізнання …………………………………………. 3 2. Соціальна структура сучасного суспільства. Основні тенденції його розвитку …… 4 3. Механізм детермінації поведінки особистості ……………………….. 7 4.
...основи розробки плану економічного і соціального розвитку організації 1.1 Характеристика економічного механізму підприємства 1.2 Планування діяльності підприємства – як передумова його розвитку 1.3 Методика розробки плану економічного і соціального розвитку організації Розділ 2.
Соціальний утопізм як форма соціального проектування…..7 1.1 До змісту поняття "соціальне проектування". ………………….7 1.2 Соціальне проектування як наукова ...
...Сім’я як об’єкт соціального нормування....................................... ІІ. Бідність в Україні................................................................................... 2.1 Бідність як суспільно історичне явище......................................... 2.2 Визначення бідності........................................................................... Соціальна допомога: види і форми...................................................... 3.1 Сутність і завданн...
Теорії соціальних змін 2.2. Принципи взаємодії суспільної думки та владних факторів 2.3. Специфіка соціальних змін у сучасному українському суспільстві Розділ ...
Зв’язок соціальної психології з психологією та психологією особистості 2. Зв’язок соціальної психології з акмеологією 3. Взаємодія соціальної психології з етнопсихологією та ...
Чому життя людей протікає за соціальними законами? ……………….. 3 2. Що таке соціалізація особистості? ……………………………………… 5 3. Соціальний інститут …………………………………………………….. 8 3. Терміни: предмет соціології; наукове знання; контркуьтура; "узага́льнений ...
...та її зв’язок з соціальною адаптацією 2. Сутність та проблеми соціальної реабілітації дітей інвалідів та інвалідів з дитинства 3. Аналіз соціальної адаптації інвалідів Список літератури
“Основні напрямки удосконалення системи соціального захисту ветеранів війни на регіональному рівні” Магістерська робота на здобуття кваліфікації магістра державного управління ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 Проблеми ветеранів і соціальна справедливість в умовах сучасного українського ...
Основні напрями державної соціальної політики. ……………………………. 4 2. Аналіз вітчизняної системи соціальних стандартів і гарантій як базових інструментів соціальної політики держави. ……………………………………...6 3.
Зв’язок соціальної психології з акмеологією 3. Взаємодія соціальної психології з етнопсихологією та соціологією 4. Соціальна психологія та психологія управління Висновок Список використаної ...
...взаємодія людей, що є продуктом соціальних, інакше кажучи орієнтованих на інших людей, дій. Г. Тард розумів суспільство як продукт взаємодії індивідуальних свідомостей через передавання людьми один ...ядром якого є залежність усіх соціальних підсистем від економічної; це сукупність взаємовідносин між людьми, котрі формуються та історично розвиваються у процесі спільної діяльності.
Типологія соціальних організацій …………………………………….. 9 4. Розкрити зміст категорій: аномія, наукові докази, висока культура, процес виконання ролі, роль соціальна, мотивація дії, компоненти соціальної влади, ...
Теоретичний аналіз соціальних ролей батьків у сім’ї 2.1. Соціальна роль батька 2.2. Повні та неповні сім'ї Розділ 3.
...договір як форма оптимізації інтересів соціальних партнерств 9 Розділ II. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ ТА УГОДИ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 17 2.1.
...форми роботи та напрямки діяльності соціального педагога закладу 2.4. Планування роботи соціального педагога закладу 2.5. Документація та основні форми звітності соціального педагога 2.6.
...договір як форма оптимізації інтересів соціальних партнерств 9 Розділ II КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ ТА УГОДИ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 12 2.1.
Рівень життя та система соціального захисту населення………20 2.1. Економічна суть поняття „рівень життя населення”…………20 2.2. Показники, які застосовуються для виміру рівня ...стан та шляхи удосконалення державної соціальної політики……………………………………………………………….…..…34 3.1. Соціальна політика сучасної України……………………..….34 3.2. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні…..
Джерела соціальної філософії Френсіса Бекона 2. Соціальна філософія Френсіса Бекона 2.1. Суспільна етика 2.2. Вчення про державу і владу 2....
Поняття права соціального захисту та соціального забезпечення 2.Правові основи загальнообов’язкового соціального страхування Література
Підходи світової науки до виникнення соціального виховання як суспільного явища 2. Особливості соціального виховання на різних етапах первіснообщинного ладу 3. Суть соціального виховання на сучасному етапі ...
Варіант – 20 1. Сутність і специфіка соціальної політики. Основні напрями і особливості сучасної соціальної політики України. 2.
ПОХОДЖЕННЯ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ 1.1 Історія теорії соціальної нерівності………………………………………..6 1.2 Сутність соціальної нерівності та її причини……………………………..17 РОЗДІЛ 2.
З розвитком процесу збагачення соціальної і культурної структури сучасного мінливого суспільства на місці минулих ідеологізованих схем відбувається процес генерації інших моделей і форм впливу на ...установи, які мають місце в соціальній реальності, майже не розглядаються в психологічній і соціально психологічній науці як узагальнений, єдиний об'єкт дослідження, а психологічні особливості групового ...
Сутність поняття конфлікту, його соціальна природа та функції 2. Характеристика причин виникнення конфліктів 3. Сутність управління соціальними конфліктами 4 Причини виникнення соціальних конфліктів у сучасній ...
Документознавча характеристика діяльності Фонду соціального страхування 1.1 Документування управлінської діяльності центрального апарату 1.2 Приймання, розгляд і реєстрація документів 1.3 Складання документів 1....документацій не забезпечення діяльності Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України Ми дізналися, що страхування від нещасного випадку здійснює фонд соціального страхування від ...
Поява системної моделі соціальної роботи 2. Історичний аналіз використання системності у соціальній роботі 3. Характеристика та елементи системної моделі 4.
СОЦІАЛЬНО ФІЛОСОФСЬКІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ……………………………………………...9 1.1. Домодерна та модерна інтерпретація соціальної реальності…………………………………………………………………….9 1.2. Радикалізм критичного осмислення модерної та постмодерної традицій……………………………………………………………………...
Доцільність проведення тренінгів для працівників соціальних служб 1.1. Поняття «тренінгу» 1.2. Мета проведення тренінгів Розділ 2. Методика проведення тренінгів для працівників соціальних служб Розділ 3.
Етика спілкування соціального педагога з різними категоріями клієнтів 1.1 Особливості статусу клієнта соціальної роботи 1.2 Орієнтація на потреби клієнтів 1.3 ...
Етика спілкування соціального педагога з різними категоріями клієнтів 1.1 Особливості статусу клієнта соціальної роботи 1.2 Орієнтація на потреби клієнтів 1.3 ...
Теоретичні аспекти роботи соціального гувернера з обдарованими дітьми…………………………………………………………………………………5 1.1. Поняття дитячої обдарованості та її види……………………………………..5 1.2. Структура дитячої обдарованості…………………………………………….... Зміст роботи соціального гувернера з обдарованими дітьми………………………………………………………………………………..24 2.1. Діагностика дитячої обдарованості в роботі соціального гувернера………………………………..…………………………………………..24 2.2.
Мета, види та форми соціальної адаптації 3. Технологія соціальної роботи по регулюванню адаптивних процесів Висновок Список використаної літератури
Специфіка соціальних проблем жінок Розділ 2. Технології соціальної роботи з жінками 2.1 Види технологій соціальної роботи з жінками 2.2 Групова ...
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності... 4 3.Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.... 7 4.
Сімейне виховання в соціальному розвитку дитини 1.1. Роль батьків в соціалізації дитини 1.2. Помилки стилю поведінки батьків в сімейному вихованні 1.2....як процес активного відтворення індивідом соціального досвіду 2.2. Фактори соціалізації дитини Розділ 3. Програма соціального розвитку дитини Висновки Список використаних джерел Результати і положення нашого ...
Поняття про ефективність соціального менеджменту в суспільстві, її сукупність і зміст..........................................................................................5 1.1.Суть і зміст ефективності соціального менеджменту в суспільстві...
...організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування 3. Досвід регулювання соціального страхування в Україні
Соціальна структура суспільства ………………………………… 4 1.3. Соціальні спільності ………………………………………………… 6 1.4. Соціальна структура сучасної України ………………………….. 10 2. Суспільно територіальна структура суспільства.
...задачі і професійні обов’язки соціального працівника………..9 3 Етичні принципи спілкування соціального працівника………………..13 4 Консультації з соціальних питань……………………………………….17 Висновок …………………………………………………………………………19 Список використаної літератури………………………………………………..
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ ТА СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 6 1.1. Сутність місцевих бюджетів та їх вплив на соціально економічний розвиток регіону 6 1.2.... Аналіз стану соціального економічно розвитку Дніпропетровського регіону 21 2.2. Аналіз формування дохідної частини місцевих бюджетів Дніпропетровської області 24 2.3 Аналіз видатків ...
...проаналізовано психокультурний портрет образ сучасного соціального працівника. Здійснено підбір методів емпіричного дослідження психокультурного потенціалу сучасного соціального працівника. br />br /> Магістерська робота захищена 2011 року, написана мною ...
В умовах трансформації економіки України – переходу від командно адміністративної до ринкової економіки, від державної власності до приватної, розвитку конкуренції й підприємництва, гостро постала проблема соціального захисту населення. Створення ринкової економіки супроводжується стрімким розшаруванням суспільства за матеріальним, соціальним статусами. Перед державою постала проблема забезпечення і підтримки ...
Соціальна робота з різними типами дисфункційних сімей................... 2.1.Напрями діяльності соціального працівника в роботі з конфліктними сім»ями..............................................................................................................
Роль фінансів у вирішенні соціальних проблем в Україні ................... 9 2.1. Підходи до розв’язання соціальних проблем .............................. 9 2.2.
...ї як важливий об`єкт соціальної роботи………………….... РОЗДІЛ 2.ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ПРОБЛЕМ У КОНФЛІКТНИХ СІМ”ЯХ… 2.1. Основні методи дослідження сімейних відносин………………………......... 2.2....МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З РІЗНИМИ ТИПАМИ КОНФЛІКТНИХ СІМЕЙ 3.1. Форми та методи соціальної роботи з конфліктними сім’ями…………..... 3.2.
ДІАГНОСТИКА БІОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 2.1. Методики діагностики біологічних та соціальних особливостей особистості 2.2. Аналіз методик діагностики біологічних та соціальних особливостей ...
...механізму в регулюванні економічних і соціальних процесів у державі РОЗДІЛ 2. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У 2006 2008 р х 2.1....частини бюджету на економічний і соціальний розвиток України РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ… 3.1.
...із заявою про призначення державної соціальної допомоги як малозабезпеченій сім’ї звернулася сім’я Сидорук, до складу якої входить 6 осіб, серед них діти 5 , 6 ... Чи може бути призначено державну соціальну допомогу сім’ї? Вкажіть випадки обмеження права на державну соціальну допомогу.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.