Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 246 за запитом соціально-психологічної

Соціально психологічна природа особистості. 9. Поняття індивід, індивідуальність, особистість. 10. Проблема соціального і біологічного в особистості. 11. Основні ознаки особистості. 12.... Групова згуртованість як складний психологічний феномен. 51. Класифікація малих соціальних груп. 52. Основні соціально психологічні характеристики малої соціальної групи. 53.
Здійснить соціально психологічний аналіз змісту цього висловлювання. 2.Людина страждає не стільки від того, що відбувається, скільки від того як вона оцінює ... Які психологічні рекомендації можна запропонувати батькам для подолання негативних наслідків даного явища? 2. Американський психолог Пауль Нільсон показав п’ятьом різним групам ...
Психологічні особливості професій оператора 13 Розділ ІІ. Особливості використання ергономічної контрольної карти для дослідження ергонометричних показників робочого місця оператора 18 ...економіки на всіх рівнях управління можна виділити економічні та соціально психологічні завдання щодо поліпшення організації праці.
Велику роль грає і соціально психологічна обстановка, що сприяє взаємодії виконавців у процесі роботи, появі стимулів до високопродуктивної й ефективної роботи....трудового потенціалу працівника впливають і соціально психологічні умови: соціально демографічна структура колективу, сукупність інтересів, ціннісних орієнтації працівників, стиль керівництва й ін.
...вплив на особистість і соціум соціально психологічних, педагогічних, екологічних і соціологічних чинників з метою підвищення ефективності педагогічних чинників – це : 29. Вид наукоао практичної діяльності соціальних служб ...
Психологічна структура нації (етнічної спільноти). 60. Складові елементи психічного складу етнічної спільноти. 61. Національні почуття як компонент структури психології етнічної спільноти.... Етноцентризм як соціально психологічний феномен. 80. Природа міжетнічних конфліктів. 81. Визначення і класифікація міжетнічних конфліктів. 82. Психологічні детермінанти міжетнічних конфліктів. 83.
Метод соціально психологічного експерименту. 10. Метод опитування. 11. Анкетування як метод соціально психологічного дослідження. 12. Особливості застосування тестування в соціальній психології. 13.... Психологічні особливості національного характеру. 39. Поняття про малу групу та її ознаки. 40. Історія досліджень малої соціальної групи. 41.
А) еволюційно біологічна концепція; Б) психологічна концепція; В) релігійна концепція; Г) соціально трудова концепція. 2) Соціальне виховання – це: А) це цілеспрямований та організований процес формування особистості; ...соціально культурних вікових завдань; В) соціально психологічних вікових завдань; Г) у всіх перерахованих вище випадках. 9) За періодизацією В. Головенька, І період в історії українського дитячого ...
Соціально психологічна c. Професійно кваліфікаційна Question 47 Характер праці залежить від: a. Взаємовідносин у трудовому колективі b.... Соціально психологічна c. Професійна d. Організаційна Question 49 Робоча сила – це: a. Сукупність осіб, які на даний момент працюють b.
Соціально психологічні особливості колективу як об'єкта управління. Функції процесу управління персоналом. Методи управління персоналом: сутність, приклади практичного застосування Роль персоналу ...
Дати характеристику основн им психологічним сферам в економічному житті людей. 4. Розкрити поняття «економічна поведінка людини». Навести приклади. 1.3....масової діяльності”. 2. Розкрийте структуру підприємницької діяльності. 2.3. СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ПІДПРИЄМЦЯ 1.
...мозку та інших біологічно обумовлених психологічних відмінностей між людьми Визначення професійної придатності людини до певного виду діяльності можливе на основі вивчення індивідуально типологічних ознак, до ...розроблена в США, її автор – Сьюзен Деллінгер – спеціаліст із соціальнопсихологічної підготовки управлінських кадрів.
Каган; соціально психологічні особливості спілкування вивчали В.А. Богданов, Б.Д. Паригін, П.М. Якобсон; психологічним основам спілкування присвячені праці Б.Г.
...навчання творчості ґрунтується на використанні психологічних особливостей творчого мислення для пошуку ефективних технічних рішень a. метод генерування ідей b. метод “матриць варіантів” c....структури творчої діяльності a. фази творчого процесу, особистість творця, соціально психологічний клімат в колективі; методи творчої ...
...з адекватної самооцінкою виникнути стан психологічної кризи? 2. Чи правильним є твердження про те, що "для підлітків, які стоять на порозі самостійного життя часто більш ...5. Складіть психограму фахівця вашої професійної діяльності. Тема 15.Соціально психологічні проблеми взаємовідносин у трудовому колективі ...
...вікових характеристик, особливостей соціального стану, соціально психологічних особливостей Question 2 Балів: 1 Які є функції соціології молоді? Виберіть одну або кілька відповідей a. методологічна b.
...ефективного менеджменту персоналу 1.2 Соціально психологічні фактори трудової поведінки персоналу 1.3 Комунікації в управлінні персоналом 1.4 Типи та причини конфліктів, методи їх розв’...
...вплив енергетиків на фізіологічному та психологічному рівні РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИКІВ 2.1.
Соціально психологічні наслідки впливу соціальних інститутів на соціалізацію людини…………………………………………………………32 РОЗДІЛ 3. Тенденції впливу соціальних інститутів на соціалізацію особистості в Україні……………………………………………………………...основні фактори, способи, механізми та соціально психологічні наслідки впливу соціальних інститутів на соціалізацію людини. Третій розділ «Тенденції впливу соціальних інститутів на соціалізацію особистості в Україні» містить ...
Професійно психологічний відбір кандидатів при прийомі на роботу . . . . . . 41 2.3. Участь психолога в роботі атестаційної ...44 2.4. Робота психолога по підвищенню рівня адаптації співробітників . . . . . . . . . . 47 2.5. Прикладні соціально психологічні дослідження на підприємстві (в організації) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...в процесі управління конфліктами: особливостей психологічної характеристики менеджера; організаторських здібностей; стилю управління; мотивації та орієнтації діяльності. Лідерство й керівництво Методика управління конфліктами емоційного рівня....в центрі взаємодії трьох систем: організаційно технологічної, економічної та соціально психологічної.
...потребами, направлену на її розвиток, соціально психологічну адаптацію та соціалізацію через зниження негативних наслідків деприваційного синдрому. У випадках дезадаптації та ускладненої адаптації необхідна спільна робота вихователя ...
Соціально психологічна допомога дитині, що опинилася у складній життєвій ситуації. З розповіді хлопчика: “Розумієте, вони ділили мене як річ.... У чому полягає соціально терапевтична функція соціального працівника? Контрольні питання до заняття 5 1. Які документи про етику соціальної роботи ви знаєте? 2.
Соціально психологічний інституціоналізм Т. Веблена, його ставлення до монополій, сфери обі¬гу, кредитних відносин. 3. Теорії "соціального конфлікту" та "колективних дій" ...
...особливими потребами як соціальна та психологічна проблема 1.1. Психолого педагогічна характеристика дітей інвалідів 1.2. Проблеми життєдіяльності сім’ї, яка виховує дитину з особливими потребами Розділ 2. Основні напрями ...роботи сім‘ями дітей з особливими потребами 2.1. Сім’я та її оточення як основа соціальної реабілітації дитини з обмеженими можливостями 2.2. Соціально педагогічна робота з підлітками з ...
Стор Вступ Розділ i соціалізація дітей з особливими потребами як соціальна та психологічна проблема 1.1. Психолого педагогічна характеристика дітей інвалідів 1.2. Проблеми життєдіяльності сім’ї, яка виховує дитину з особливими потребами Розділ 2. Основні напрями ...роботи сім‘ями дітей з особливими потребами 2.1. Сім’я та її оточення як основа соціальної реабілітації дитини з обмеженими можливостями 2.2. Соціально педагогічна робота з підлітками з ...
Соціально психологічна характеристика волонтерів 1.3. Зміст, напрями та форми роботи добровільних помічників Розділ 2. Раціональне використання волонтерів в соціальній сфері ...себе частину відповідальності за вирішення соціально психологічних проблем суспільства. На даний момент в Україні більшість аспектів роботи волонтерів при її неосяжності залишаються невизнаними, оскільки у багатьох ...
...особистісної сфери підлітка 1.2 Психологічні новоутворення підлітка 1.3 Вплив соціально психологічних факторів на розвиток особистості підлітка 1.4 Феномен інформаційного впливу на особистість підлітка ...
...реальності, майже не розглядаються в психологічній і соціально психологічній науці як узагальнений, єдиний об'єкт дослідження, а психологічні особливості групового розвитку, особистості і життєдіяльності членів груп, ...
...б) силові; в) економічні; г) соціально психологічні; д) перспективності. 3. Успішність адаптації залежить від таких умов: а) соціально психологічного клімату в колективі; б) рівня освіти працівника; ...
...20 Національний характер – це сукупність соціально психологічних рис (установок, стереотипів), які властиві нації на певному етапі розвитку і які проявляються у ціннісному ставленні до оточуючого світу, ...взаємовідносин своєї нації з іншими соціально етнічними спільнотами, які проявляються в ідеях, почуттях, прагненнях. Question 10 of 20 У національній свідомості, на відміну від самосвідомості, формуються ...
Планування та проведення психологічної корекції 3.2. Аналіз та інтерпретація контрольного експерименту Висновки Список використаних джерел Додатки Додаток 1. Тренінг «Програма формування ...стилю поведінки в дівчат юнацького віку» Узагальнення результатів нашого дослідження дало можливість сформулювати загальні висновки: Теоретичний аналіз соціально психологічних чинників статеворольової ідентифікації особистості дав ...
...мозку та інших біологічно обумовлених психологічних відмінностей між людьми Визначення професійної придатності людини до певного виду діяльності можливе на основі вивчення індивідуально типологічних ознак, до ...розроблена в США, її автор – Сьюзен Деллінгер – спеціаліст із соціальнопсихологічної підготовки управлінських кадрів.
Що таке морально психологічний клімат? Тема 5: Трудова адаптація Контрольні питання до теми 5 1. Що таке трудова адаптація? 2....адаптації? 6. Що таке організаційна адаптація? 7. Що таке соціально психологічна адаптація? 8.
...ХХ сторіччя з проблем національної психологічної своєрідності, як правило, не грунтувалися на експериментальних дослідженнях Answer Yes No Question 3 of 20 Менталітет це 1) певна ...суспільно історичним ходом становлення і розвитку нації та специфікою соціально психологічного відображення об’єктивних умов її ...
...вертикально сплановане просування забезпечує: • сприятливий соціально психологічний клімат у колективі; • є елементом морального ( новий соціальний статус) і матеріального стимулювання ( збільшення зарплати тощо); • забезпечує вивільнення робочих місць, ...
...вертикально сплановане просування забезпечує: • сприятливий соціально психологічний клімат у колективі; • є елементом морального ( новий соціальний статус) і матеріального стимулювання ( збільшення зарплати тощо); • забезпечує вивільнення робочих місць, ...
психологічний мікроклімат в колективі Question 5 Рівень і стан трудової дисципліни залежить від: a. умов праці b....ТЕМИ 4 Question 1 Які основні принципи побудови нормальних соціально психологічних відносин у колективі? a.
...Question 27 Переважаючий, відносно стійкий психологічний настрій колективу, що проявляється в ефективності його діяльності: a. виробничий клімат b. імідж фірми c. фірмовий стиль d.... соціально психологічний клімат b. зовнішнє середовище c. стан виробничого середовища d. мотивування Question 47 Опір організаційним змінам відбувається через: a.
визначити рівень психологічної зрілості підлеглих b. заповнити анкету з 12 пар епітетів, які характеризують його якості c. заповнити анкету з 16 пар ...навколишньому середовищу, престижу підприємця, а також внаслідок інших несприятливих соціально психологічних і політичних наслідків Question 7 ...
Конфлікт як соціально психологічне явище 1.1. Поняття та основні складові конфліктів 1.2. Функції, стадії та форми перебігу конфлікту 1.3.
...життєвих ролей особистості 1.1 Психологічні ролі в структурі особистості 1.2 Аналіз поняття соціально психологічної компетентності 1.3 Соціалізація, як формування життєвих ролей особистості Розділ ...
Соціально психологічні передумови створення прийомної сім'ї 2.1. Передумови створення прийомної сім’ї 2.2.
Соціально психологічні передумови створення прийомної сім'ї 2.1. Передумови створення прийомної сім’ї 2.2.
...ВПЛИВУ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ПРОЦЕС СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ДО КРИЗИ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ 2.1. Організація та проведення експерименту 2.2.
Інструментарій психологічної діагностики підлітків Розділ 2. Дослідження основних принципів психолого діагностичного обстеження підлітків 2.1. Методика дослідження 2.2. Аналіз результатів дослідження 2.3. Соціально психологічний тренінг для підлітків Висновки Список ...
Соціально психологічні методи управління 22 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ НА ВАТ «ЗТЗ» 27 2.1.... Аналіз використання організаційно розпорядчих та соціально психологічних методів управління на ВАТ «ЗТЗ» 38 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 42 3.1.
Соціально психологічні методи керування 2.5. Самоврядування 2.6. Стратегія розвитку підприємства та бізнес планування 3....вказівках; • економічними, обумовленими економічними стимулами; • соціально психологічні методи, застосовувані з метою підвищення соціальної активності співробітників. Складності функціонування організацій індустрії туризму полягає в тім, що оцінка якості ...
...результатів порівняльного аналізу 2.4 Соціально психологічні проблеми ліквідаторів та шляхи їх вирішення 2.4.1 Підходи до соціально психологічної реабілітації населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської ...
Також необхідно враховувати психологічний і соціально психологічний аспекти в життєдіяльності групи, виконувані тим або іншим членом команди групові соціальні ролі.
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.