Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 246 за запитом соціально-психологічної

Частою причиною звільнення є несприятливий соціально психологічний клімат у колективі, нечесна конкуренція. При цьому керівник по різних причинах іноді свідомо заохочує такі відносини.
Дидактичні та психологічні основи навчального процесу підготовки спеціаліста Контрольні питання до теми 7 7.1. Дидактика як процес навчання в системі підготовки ...3. Що значить організаційні форми виховної роботи? Тема 9. Соціально психологічна сфера особистості Контрольні питання до ...
...результатів діяльності, розвиток, оплату праці, соціально психологічну підтримку, реєстраційні та юридичні функції. Можливість функціонування всіх операційних підсистем забезпечується ресурсним блоком системи....поширюється прагнення використовувати соціологічний і соціально психологічний інструментарій у процесі управління персоналом. Оцінний тест чи оцінна процедура забезпечує тільки частину загальної «картинки» щодо того чи іншого ...
...1 працівника, витрати на управління, соціально психологічний клімат у колективі, привабливість праці і т. ін. В другому розділі роботи дано оцінку персоналу ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор»....збільшення ефективності органіації виробництва, покращення соціальнопсихологічної обстановки, якості трудового життя, поліпшення умов праці, удосконалення нормування праці, навчання та перепідготовка кадрового складу підприємства.
моральні, матеріальні, соціально психологічні Question 18 За групами основних потреб виділяють такі види мотивації: a. внутрішню, зовнішню b. матеріальну, трудову, статусну c.... економічні і соціальнопсихологічні b. гігієнічні і мотиваційні c. матеріальні і нематеріальні d. внутрішні та зовнішні Question 20 Згідно теорії А.
Соціально психологічні методи вивчення організації в структурі управління 3. Методи, спрямовані на розв´язання управлінських завдань і прийняття управлінських рішень ВИСНОВКИ ...
Соціально психологічні методи вивчення організації в структурі управління 3. Методи, спрямовані на розв´язання управлінських завдань і прийняття управлінських рішень ВИСНОВКИ ...
Соціально психологічні характеристики команди Тестові завдання 1.Заповнити прогалини В гуманістичній психології описується, що в управлінні впливати на особистість можна такими ...
Соціально психологічна характеристика типів сімей. 3. Особливості стилів сімейного виховання. 4. Психологічні механізми впливу сім’ї на соціалізацію дитини. 5.
соціально психологічна адаптація молодих інвалідів (на базі Відділення соціально побутової реабілітації денного перебування №1 м. Суми).
...1.1 Соціалізація особистості як соціально психологічний процес 1.2 Феномен інформаційного впливу на суб’єкта РОЗДІЛ 2. ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА 2....
Соціально психологічні чинники ІКМ. Як ви вважаєте, чи є проблеми внутрішньоорганізаційної комунікації у вашій установі? Контрольні питання до теми 2 1.
...життєвих ролей особистості 1.1 Психологічні ролі в структурі особистості 1.2 Аналіз поняття соціально психологічної компетентності 1.3 Соціалізація, як формування життєвих ролей особистості Розділ ...
...життєвих ролей особистості 1.1 Психологічні ролі в структурі особистості 1.2 Аналіз поняття соціально психологічної компетентності 1.3 Соціалізація, як формування життєвих ролей особистості Розділ ...
Соціально психологічні аспекти насильства над дітьми: причини і форми жорстокого ставлення до дітей 1.3. Технології соціально профілактичної та консультативної роботи ...
Соціалізація –– це складне соціальнопсихологічне явище, що являє собою одночасно й процес, і відношення, і спосіб, і результат становлення особистості у взаємодії, у спілкуванні ...
Охарактеризувати реальну (виробничо функціональну, соціально психологічну) і умовну (професійно кваліфікаційну, соціально демографічну) структури підприємства, де працює студент. Які можливо дати пропозиції щодо поліпшення внутрішньої структури ...
Гендерні стереотипи як соціально психологічна проблема 1.5. Гендерні особливості рівня життя населення України РОЗДІЛ II. ЖІНКА В СУСПІЛЬСТВІ. ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 2.1.
...ВПЛИВУ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ПРОЦЕС СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 2.1. Організація та проведення експерименту 2.2. Аналіз результатів експериментальної роботи ВИСНОВКИ ДО ...
Соціально психологічні фактори впливу ЗМІ на суспільство....……...24 2.2. Механізми впливу ЗМІ на суспільство…………………………………...30 2.3.
Ідеологічні чинники соціально психологічної напруженості………28 3.4. Роль Конституції України у дотриманні соціальної стабільності…34 Висновки……………………………………………………………………………37 Список використаних джерел……………………………………………………..
Соціально психологічні аспекти контролю та складові його ефективності 3.3. Самоконтроль та відповідальність Висновки і пропозиції Список використаної літератури Додатки
Соціально психологічна значущість проблеми зумовила вибір теми дослідження – “Гуманістичні ідеї педагогіки Г.С. Сковороди ” Об’єкт дослідження – процес естетичного виховання учнів ...
...складного духовного світу людини, сила соціально психологічної типізації. Можна твердити, що в еволюції жанру відбився шлях світоглядного й художнього сходження авторів від реалістичного моделювання соціальних явищ ...
соціально психологічні; b. технологічні; c. біологічні 10. Методологічною основою курсу є: a. аналіз умов праці; b. технологія виробництва; c.
...метою аналізу конфліктів розрізняють декілька психологічних полів, в яких відбуваються конфліктні зіткнення, а саме: А. поле психіки окремої особистості; Б. поле взаємодії психік двох осіб; ...of 15 Чинники виникнення конфліктів. А. організаційно управлінські Б. соціально психологічні В. особистісні.
...господарювання, зумовлене оргванізаційними, економічними і психологічними причинами, внаслідок складності праці керівника і тривалого періоду "входження" його в посаду. Керівникам потрібно від З до 5 років, щоб пройти професійну і соціально психологічну адаптацію, перш ніж їх діяльність ...
...цілей як умови реалізації найголовнішої соціально психологічної потреби у самовизначенні та самоствердженні. Посилення виховної функції освіти, формування громадянськості, працелюбності, моральності, поваги до прав і свобод людини, ...
знято звинувачення, міжнародні (і/й) соціально психологічні особливості, пов’язаний (з/із/зі) великим капіталом, (з/із/зі) двох джерел, (з/із/зі) зваженими пропозиціями, річ ...
Методи, які застосовуються в соціально педагогічних дослідженнях. Специфічні методи соціальної роботи. Характеристика психологічних методів в роботі соціального педагога. Система педагогічних методів в діяльності соціального педагога.
...відносин Question 4 Сутність філософсько психологічного знання міститься у його: a. аналітичній потужності b. соціально практичній значимості c. теоретико методологічному значенні d. творчому потенціалі e.... підвищити результативність та практичне значення психологічних досліджень c. обґрунтувати теоретико методологічну доцільність міжгалузевих досліджень у цій царині Тест до заняття 12 Механізми соціалізації індивіда розкриваються у ...
Суїцид як соціально психологічне явище 2. Діагностика та профілактика суїцидів ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Роль соціально психологічних чинників у СУОПГ? 2. Поліпшення стану виробничого середовища, зменшення важкості та напруженості трудового процесу? 3.
Характеристика системи соціально психологічного упровадження стратегічних змін 2. Аналіз «поля сил» як основи для забезпечення стратегічного організаційного розвитку 3.
Вступ Суть управлінського контролю Моделі управління Управління персоналом у системі менеджменту Соціально психологічні методи управління Економічні методи управління підприємством Висновки Список літератури
...ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ «Я КОНЦЕПЦІЇ» У СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 1.1. Поняття «Я концепції», її функції та структура 1.2. Особливості розвитку «Я концепції» у осіб зрілого ...
Конфлікт як соціально психологічне явище 1.1. Поняття та основні складові конфліктів 1.2. Особливості старшого шкільного віку та можливі передумови виникнення конфліктів ...
ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 3. СПЕЦИФІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКА ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
...управління як науки 1.2 Соціально психологічні характеристики групи 2. Тестові завдання 1. Вибрати вірну відповідь Є такі підходи до прийняття рішення: а) грунтується на судженнях; ...
ПЛАН Вступ РОЗДІЛ І Головні особливості колективу 1.1 Сутність поняття колективу; 1.2 Соціальнопсихологічні проблеми колективу; 1.3 Розвиток творчої індивідуальності у колективі; 1.4 Роль колективу у формуванні та становленні особистості школяра ...
Соціально психологічні основи професіоналізму особистості 4. Соціальна психологія особистості людини у взаємодії з іншими 5. Соціальне життя та соціальна поведінка особистості ...
Педагогічне спілкування як соціально психологічна взаємодія 1.2. Стилі педагогічного спілкування 1.3. Техніка й технологія педагогічного спілкування 1.4. Мовна техніка 1.5.
Насильство над дитиною як соціально психологічна проблема 1.2. Класифікація видів насильства 1.3. Наслідки жорстокого поводження з дітьми Висновок до І розділу Розділ іі.
Соціально психологічні особливості студентської молоді 2.1. Загальні особливості 2.2. Сучасні риси студентської молоді 3.
Соціально психологічні методи управління. 5. Порівняння основних методів менедженту. Список використаної літератури.
Соціально психологічне становище дідусів та бабусь в трансформованій сучасній сім'ї: за результатами соціологічного опитування 1.3.
Соціально психологічні властивості і мотивація злочинної поведінки 4. Роль конкретної життєвої ситуації в механізмі злочинної поведінки 5.
Соціально психологічні аспекти педагогічної взаємодії в процесі навчання 2.1. Врахування індивідуальних та групових особливостей суб’єктів навчання 2.2.
Соціально психологічні аспекти педагогічної взаємодії в процесі навчання 2.1. Врахування індивідуальних та групових особливостей суб’єктів навчання 2.2.
Соціально психологічні особливості формування національної свідомості у підлітковому віці 1.3.Вплив процесу навчання та виховання на формування національної свідомості у ...
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.