Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-246 з 246 за запитом соціально-психологічної

Соціально–педагогічна, психологічна та соціокультурна реабілітація 2.2. Професійна реабілітація інвалідів 2.3. Соціально побутова реабілітація ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНО ЛІТЕРАТУРИ
...9 До основних умов регуляції психологічного здоров’я сім’ї можна віднести: a. Актуалізація факторів стабілізації сім’ї b. Професійна занятість батьків c....у мікросоціальних відносинах, стремління до сімейного довголіття – є критеріями: a. Психологічного здоров’я сім’ї b.
Вивчення питання агресивності у соціально педагогічній та психологічній літературі 1.1. Питання агресії у соціально педагогічній та психологічній літерататурі 1.2.
Тривала соціально економічна і морально психологічна криза веде до наростання пограничних і психопатичних реакцій і станів, жорстокості і агресивності по відношенню до ...
Тривала соціально економічна і морально психологічна криза веде до наростання пограничних і психопатичних реакцій і станів, жорстокості і агресивності по відношенню до ...
соціально економічний аспект управління профорієнтацією b. медико біологічннй аспект управління; профорієнтацією c. психолого педагогічний аспект управління профорієнтацією Question 3 Механізми покращання якісного складу ...сили, її вдоволення процесом праці, засвоєння системи знань проглядаються в: a. психолого педагогічному аспекті управління профорієнтаційною роботою b. медико психологічному аспекті управління c. соціально економічному аспекті управління ...
...тільки до великих матеріальних і психологічних утрат та збільшення затрат держави, а й до цілковитої дискваліфікації безробітних, що позбавить їх будь яких шансів знайти роботу....Не секрет, що через постійне погіршення соціально економічної й морально психологічної ситуації в Україні емігра¬ційні ...
...безробіття, що породжує цілу низку соціально економічних проблем. Актуальність дослідження. Молодіжний сегмент ринку праці найбільш проблемна частка загальнонаціонального ринку праці. Пошуки першого робочого місця, невідповід¬...зайнятості). Молодь як суб’єкт ринку праці володіє специфічним набором соціально економічних особливостей, зумовлених її віком, ...
...відчуження або дисфункції у функціонуванні соціально політичних, господарсько економічних, культурно психологічних механізмів; випадкові відхилення, прорахунки або помилки; злочинні дії стосовно особистості та організації; змішані або комплексні ...
...відчуження або дисфункції у функціонуванні соціально політичних, господарсько економічних, культурно психологічних механізмів; випадкові відхилення, прорахунки або помилки; злочинні дії стосовно особистості та організації; змішані або комплексні ...
...архетипи закарбовані генетично і є психологічним корінням містичних ірраціональних рушійних сил життєдіяльності нації. a. так b. ні Question 7 На національний характер впливає: a....рис з конкретними історичними та соціально економічними умовами існування нації. a. так b. ні Question 4 Наукові праці кінця ХVІІІ початку ХХ сторіччя з проблем національної ...
Поняття спілкування, його вивчення в психологічній літературі 1.2. Соціально комінікативна активність дитини та взаємодія з оточуючими 1.3. Темперамент та його значення при спілкування 1....
Розвиток в часі соціально стресових психічних розладів Розділ 2. Психодрама як різновид групової психологічної роботи 2.1. Я.Л.
...знаннями, навичками, вміннями, засвоєння людиною соціально культурного досвіду. 4. Передача соціального досвіду учнями. 4. До яких наук належить дошкільна педагогіка. 1. Філологічних. 2. Педагогічних. 3. Психологічних. 4. Моціально економічних. 5.
Призначення соціально культурної анімації полягає в активному залученні людини до культури на основі творчості, створення умов для зняття психологічної напруги, розкриття інтелектуальних можливостей особистості, ...
Підтримання позитивного психологічного клімату в молодій сім’ї 2.2. Напрями та зміст соціально педагогічної роботи з проблемними сім'ями 2.3.
порівняння соціально правових явищ для вирішення науково пізнавальних завдань b. співставлення правових явищ з метою виявлення ознак схожості, відмінності c.... психологічна, теорія правової держави, неомарксистська, матеріалістична Question 73 Принцип верховенства права означає: a. реальне забезпечення проголошених та гарантованих державою прав та ...
Самосвідомість як диференційно психологічна характеристика особистості. 9. Аналіз психічних властивостей особистості через призму диференційної психології. 10. Стиль діяльності особистості як аспект дослідження диференційної ...Теоретико методологічні аспекти індивідуальної мінливості психіки. 18. Загальні принципи диференційно психологічного аналізу явищ. 19.
...сучасного ринку робочої сили за соціально економічними характеристиками. 8. За якою формулою розраховується сукупність елементів ринку праці при побудові сегментаційної моделі? 9....жодної правильної відповіді з наведених. Питання 9 1. Розкрийте суть соціально економічної категорії “оплата праці”. 2.
Вікові психологічні особливості "важких" дітей 1.2. Психолого педагогічні аспекти роботи соціального педагога в школі Розділ 2. Методика здійснення соціально педагогічної роботи з учнями школи ...
відхиленнями від нормативної лінії психологічного реагування Question 9 Стратегія "Оборонний тип" пристосування в старому віці характеризує a. тенденцію до пасивності і залежності....психічну сфери стріючої людини Question 9 В процесі старіння, на психологічному рівні зміни зачіпають a.
Біхевіористичний (психологічний) метод, загально філософський, історичний, структурно функціональний, порівняльний метод, ряд ін. методів 2. сутність політики; логіка появи держави і політичних інститутів; соціально майнова диференціація 3.
...професіоналізму; випробовування кандидатур на посаду; психологічна оцінка особистості кандидата. 4. Виконані дослідження свідчать, що важливим етапом у вивченні питань ...охоронних фірм є прогнозування тенденцій та основних шляхів їх розвитку, які залежать від умов соціально економічного становища в державі. 5.
...держа¬ви і права різних соціально економічних формацій……………………………………………………………………..……..16 Висновок……………………………………………………………………………20 Розділ 3. Теорії виникнення держави та права……………………………..……22 3.1. Теологічна теорія…………………………......................................…....3.2. Патріархальна теорія………………………...……………………......25 3.3. Договірна теорія………………………………………………...…......26 3.4. Теорія насильства……………………………………………….…......28 3.5. Психологічна теорія…………………….………………….....….....
Натхненність як психологічний феномен 2. Поняття «харизми» 3. Поняття харизматичного впливу Висновок Література Поширення та значущість, які отримало поняття харизми в ...світі, спонукають до створення соціологічної концепції харизми як багатофакторного явища, яка б враховувала культурні особливості суспільства, ступінь розвитку соціально економічної сфери та політичної культури, ...
...пункті вірно описана мета використання психологічного тестування в клінічній роботі? 1. для вибору виду психотерапії; 2. для вибору типу лікарського препарату і його дози; 3....Тест 17 Наприкінці XIX століття Е. Крепелін запропонував два експериментально психологічних техніків, відомі з тих пор ...
...необхідного психологічного клімату в колективі психологічний  передбачає підпорядкування всіх рішень головним напрямкам розвитку економіки суспільства і господарського органу економічний  проявляється в рішеннях, які викликали відхилення ...елементів і полягає у знаходженні потрібного рішення за рахунок подолання психологічної інерції, яка полягає в намаганні ...
Мотивація протиправної поведінки терориста:психологічний аспект//Матеріали міжнародної конференції "Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки, м.Київ, 13 квітня 2013 р., Центр наукових публікацій. 3. ...іноземними мовами як важливий компонент професійно мовленнєвої компетенії юриста//Наукові статті та тези наукових повідомлень за матеріалами Круглого столу "Проблеми інформаційного суспільства:соціально правовий аналіз", 28 лютого 2013 ...
...звернутися до поняття особи в соціально біологічному аспекті. Зупинитися на проблемі свободи волевиявлення особи, вивчити та проаналізувати точки зору щодо даної проблеми таких авторів, як ...є питання про осудність та неосудність кримінально правовим або медико психологічним.
...На національний характер впливає: А) соціально економічний устрій; Б) географічні умови; В) культура; Г) релігія та політичний лад; Д) усе вище перераховане....штамп; Д) шаблон. Question 17 of 50 Поняття “стереотип” у психологічній науці запропонував: А) Д.
Як форма соціально прийнятного співробітництва дитини з дорослими та дітьми така діяльність виступає одним з основних засобів включення підростаючого індивіда в систему ...учні починають краще вчитися. Щоб з'ясувати ці факти в психологічному аспекті, треба насамперед розглянути питання ...
Обумовлені переважно соціально економічними умовами; 2. Такі, що приносять збиток суспільству; 3. Незахищений секс; 4. Такі, що потребують соціального захисту людини....стріючої людини. Question 9 of 15 В процесі старіння, на психологічному рівні зміни зачіпають: 1) рівні ...
Мотиваційна сфера особистості як предмет психологічного дослідження 1.2. Формування мотиваційної сфери особистості 1.3. Характеристика розвитку мотивів у молодшому шкільному віці 1.3.1....безпеки при проведенні екскурсій зі школярами молодших класів 3.2. Соціально несприятливі наслідки прилучення школярів до ...
У соціально економічному плані такі діти менш економічно захищені і частіше надані самі собі через надмірну зайнятість і трудову перевантаженість матері....порушення поведінки, формується дефектний тип особистості і спостерігається безліч труднощів психологічного характеру (від невпевненості і тривожності ...
...Форми кооперативів: кредитна, споживча, позичкова «Психологічний закон» Кейнса Гранична схильність до заощаджень Гранична схильність до споживання Мультиплікатор інвестицій Неокейнсіанство Тести 1....економічній теорії необхідно аналізувати: а) економічний розвиток країни; б) особливості соціально економічного розвитку на новому етапі; ...
...політичної культури людини та її психологічних чинників зумовлене низкою важливих обставин.BR> По перше, сучасний етап розвитку суспільства, який характеризується продовженням трансформаційних процесів у сфері ...це висуває підвищені вимоги до молодої людини як суб'єкта соціально політичного буття, тому виникає необхідність ...
Психологічний аспект інтегрованого підходу до навчання української мови у педагогічних ВНЗ......................................................................................24 1.3. Формування мовнокомунікативної професійної компетенції майбутніх вчителів ...такі завдання: 1. Проаналізувати стан проблеми інтеграції змісту освіти у психологічній, педагогічній та методичній літературі. 2.
Тому, можемо стверджувати, що соціально педагогічне консультування є необхідною умовою покращення роботи соціальних працівників з клієнтами. Отже, на основі проведених досліджень ми можемо виділити ...5. Особливо варто виділити техніку «дзеркального відображення», як спосіб подолання психологічних бар'єрів. Вона Використана література
психологічні чинники e. личностні чинники f. б,в,г,д g. усе разом Question 43 У модель комунікацій входять: a....а,б,в e. вплив на ринок Question 54 Чинники соціально етичного МП: a.
...конфліктів, як правило є позаетнічні, соціально політичні або економічні протиріччя, тому етнічні конфлікти часто бувають симптомами політичної чи економічної кризи. Question 8 of 20 Неадекватні ...15 of 20 Певними установками можна пояснити, ті або інші психологічні характеристики етносу, його поведінку Answer ...
...потреби, здібності, реальну оцінку наявних соціально економічних умов реалізації своїх очікувань (бажань). Cкладовою частиною управління персоналом є надання допомоги працівнику у реалізації його життєвих цілей ...зарахування до кадрового резерву всім співробітникам, а останнє сприяє погіршенню психологічного клімату в колективі, прямого підтвердження ...
Водночас сучасні соціально економічні та екологічні кризи в країні зумовили значне погіршення здоров’я населення, особливо дітей. Державні національні програми «Діти України» ...набуття життєвих умінь і навичок. Несформованість з раннього дитинства морально психологічних установок щодо цінності здоров’я – ...
психологічна c. теологічна d. патріархальна Question 2 Балів: 1 Форма держави, що відображає спосіб організації вищої державної влади має назву: ...факт прийняття на роботу c. розмір оплати праці d. встановлення соціально побутових пільг Question 19 Балів: ...
стан економіки, соціально культурні обставини, міжнародні події c. цілі, структура, завдання, технологія, люди Question 15 Технологія це: a.... психологічні d. організаційно розпорядчі Question 9 Недолік будь якої стандартної форми (бланка), в яку заноситься інформація: a. відсутність гнучкості b.
темперамент; Question 9 Природжена індивідуально психологічна особливість людини це a. темперамент; b. характер. c. прояви психіки; Question 10 До якого типу темпераменту належить характеристика «психічно ...b. згуртованість та колективізм; c. всі варіанти вірні. Question 5 Соціально значущою рисою студентства є: a.
« 1 2 3 4 5

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.