Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 457 за запитом стабільності

...підприємства – це складова характеристика фінансової стабільності, його надійності, показниками якої, в свою чергу, є капітальна стійкість, ліквідність, прибутковість. Поточна фінансова стійкість – це ситуативна характеристика підприємства на ...альтернативних прогнозних варіантів забезпечення фінансової стабільності;  створення системи критеріїв для оптимізації зазначеної стратегії ;  оцінка прогнозних варіантів і вибір оптимального з них ;  впровадження системи заході...
...розвиваються, суттєво позначились на традиційно стабільних фінансових системах розвинених країн і, нарешті, сильно „вдарили” по нових, не окріплих і ще нестабільних фінансових сис¬темах постсоціалістичних держав....спрямованого на забезпечення міжнародної фінансової стабільності. За висловом президента Гарвардського університету, колишнього секретаря Казначейства США Гарі Самерса на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 2005 року, світ ...
...причини, податкова система не набула стабільності і має багато протиріч. Досі не визначено чіткі концепції побудови системи оподаткування. Це стосується співвідношення підсистем оподаткування юридичних і фізичних ...обсягу виробництва, продажу і є стабільними, а значить, створюють гарантію поповнення бюджету і будуть стимулювати ефективне використання природних ресурсів і закріплених основних та оборотних Список використаних ...
...причини, податкова система не набула стабільності і має багато протиріч. Досі не визначено чіткі концепції побудови системи оподаткування. Це стосується співвідношення підсистем оподаткування юридичних і фізичних ...обсягу виробництва, продажу і є стабільними, а значить, створюють гарантію поповнення бюджету і будуть стимулювати ефективне використання природних ресурсів і закріплених основних та оборотних фондів.
...причини, податкова система не набула стабільності і має багато протиріч. Досі не визначено чіткі концепції побудови системи оподаткування. Це стосується співвідношення підсистем оподаткування юридичних і фізичних ...обсягу виробництва, продажу і є стабільними, а значить, створюють гарантію поповнення бюджету і будуть стимулювати ефективне використання природних ресурсів і закріплених основних та оборотних фондів.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування та ефективного використання потенціалу підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база формування і використання потенціалу підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з дослідження формування та ефективного використання потенціалу підприємства 1.3 Методологія дослідження формування та ефективного використання потенціалу підприємства Розділ 2 аналіз формування та ефективного використання Потенціалу ват “ватутінське атп 2362 ” 2.1 Організаці...
В кінцевому рахунку стабільність нашої країни також напряму залежить від стабільності вітчизняної валюти. Її життєвий шлях набагато коротший порівняно з розвиток грошей в світовому ...
...Київщини, яке відзначається не тільки стабільною роботою, а й з року в рік нарощує свій виробничий потенціал, освоюючи нові технології, даючи додаткові робочі місця....підприємства значну важливість має забезпечення стабільності в довгостроковому періоді та адаптація до ринкових умов. Тож „ дерево цілей” ВАТ “МЗВКК” має складатися з таких елементів: захоплення нових ...
...активності залишились відносно незмінними і стабільними. Аналіз фінансових результатів показав, що показав зниження не лише дохід підприємства, а й витрати, валовий прибуток в 2010 році є ...механізмів їх повернення; створення гарантій стабільності для забезпечення довгострокового фінансування інвестиційних процесів. Перелік табличного і графічного матеріалу: Таблиця 1 Оцінка основних фінансово – економічних показників діяльності ВАТ «...
...для підвищення доходності капіталу, забезпечення стабільності положення фірми. Кредитори та інвестори аналі зують фінансові звіти, щоб мінімізувати свої ризики по займам і вкладам....про досить високу фінан сову стабільність та великий виробничий потенціал підприємства. При проведенні аналізу використання оборотних коштів ВАТ “Укртеле ком” одним із шляхів підвищення їх використання ...
...успішне функціонування підприємства та фінансову стабільність. В першому розділі досліджується суть оборотних активів їх завдання, склад та класифікація. У другому розділі проводиться аналіз оборотних коштів та ...активами, є важливим фактором фінансової стабільності підприємства. Ефект їх використання безпосередньо впливає на результати діяльності підприємства. Перелік графічного матеріалу Таблиця 2.1 Аналіз структури наданих послуг ...
...є запорукою соціальної та економічної стабільності і потребує постійної уваги з боку держави. Розвиток пенсійної системи сприяє детінізації зайнятості та доходів, забезпечує більш ефективне використання бюджетних коштів та стабільне соціально економічне середовище.
Для вітчизняної банківської системи характерне стабільне збільшення величини кредитів, наданих позичальникові з одночасним зростанням питомої ваги прострочених позик. При цьому, при збільшенні сумарної величини кредитного портфеля ...кредитної діяльності банку забезпечує йому стабільне функціонування і високу прибутковість кредитних активів. Метою дипломної роботи є з'ясування суті кредитного портфеля комерційного банку, аналіз кредитного портфеля, ...
Результатом стабільності фінансової діяльності є підвищення окупності власним прибутком всього капіталу підприємства. А запорукою виступає підвищення рентабельності сільськогосподарської продукції....стан аналізованого підприємства залишається досить стабільним. Отже, акціонери, ділові партнери й інвестори підприємства можуть не сумніватися в його платоспроможності. Підприємство вміє заробляти прибуток, забезпечувати досить високі ...
...свою чергу, є важливим чинником стабільного розвитку банківської системи в цілому. Відтак, можна стверджувати, що ретельно оцінений і правильно сформований кредитний потенціал дозволить банківським установам оптимально ...діяльності, що сприятиме вирішенню проблем стабільності, ефективності, прибутковості національної банківської системи в цілому.
...ТОВ «СВС» свідчать про його стабільний розвиток, збільшення обсягів виробництва, збільшення доходів від реалізації, продуктивності праці. Підприємство створює додаткові робочі місця і забезпечує гідну оплату праці....стан ТОВ “СВС” оцінити як стабільний, розраховані показники ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості не відхиляються від нормативних і свідчать про здатність підприємства забезпечити зобов’язання власними ...
...рівень роботи кожної організації, забезпечують стабільний рівень дохідності, та допомагають вижити підприємству у сучасних ринкових умовах. Ефективно побудована система управління конкурентоспроможністю продукції допоможе не тільки збільшувати обсяги реалізації та забезпечувати стабільну дохідність підприємства, але й нарощувати ...
...просторі, а для держави забезпечує стабільні і високі надходження податків у бюджет. Сучасний стан українського ринку нафти і нафтопродуктів характеризується всіма ознаками глибокої кризи....нафтовидобутку й збуту нафтопродуктів; відсутністю стабільних джерел інвестування й важким фінансовим станом НПЗ; слабкою законодавчою базою, яка не відповідає вимогам виробника, продавця й споживача нафтопродуктів.
досить стабільні відносини між членами групи b. практичній взаємодії людей, спрямованій на досягнення цілей c. наявності загальної мети, як спільної ТЕСТ ДО ... досить стабільні відносини між членами групи Question 3 На якій стадії розвитку трудового колективу формується актив, що поєднує більшість його членів, починають ...
...податкової си¬стеми, зміцнення економічної стабільності з подальшим зростан¬ням темпів ВВП. По друге, зростання обсягів іноземних інвести¬цій визначається здійсненням заходів економічного, нормативно правового, інформаційного ...іноземного капіталу, які здатні забезпечити стабільні умо¬ви для інвесторів. Важливим кроком на шляху до активізації процесів іноземно¬го інвестування в економіку України вважається впровадження дійових ...
відносна стабільність політичного режиму; 3 .зручне географічне становище; 4 .помірне оподаткування; 5 .дотримання певних макроекономічних показників 2....політична і економічна стабільність в країні; 3 .наявність людського капіталу, який вільно володіє спеціальними фінансовими знаннями в результаті постійного навчання і перепідготовки; 4 .
...одним із ключових факторів економічної стабільності в країні. Від характеру врегулювання боргової проблеми в значній мірі залежить бюджетна дієздатність держави, стабільність її національної валюти, а відтак ...
...ринкової економіки, за відсутності економічної стабільності, ця тема супер актуальна. На підставі проведеного дослідження фінансових результатів діяльності державного підприємства ТОВ“ Вітал Агро” в конкретних умовах господарювання ...а краще за 5 років) стабільна, то можна вважати, що підприємство господарює ефективно. А от міру цієї ефективності, тобто відносний ступінь прибутковості підприємства характеризує його рентабельність.
...якщо в Україні буде економічна стабільність, яка буде захищати іноземного івестора, то за таких обставин кризових підприємств в Україні повинно стати на порядок менше, як результат ...своєчасних розрахунків можуть уплинути на стабільність постачань, порушити ритм матеріально технічного постачання. У зв'язку з цим аналіз фінансового стану підприємства й аналіз виробничого боку його ...
Що таке коефіцієнт фінансової стабільності? 11. Що таке коефіцієнт фінансової незалежності? 12. Що таке коефіцієнт фінансової залежності? 13. Що таке коефіцієнт фінансового ризику? 14.... Сутність фінансової стійкості та стабільності підприємства. 3. Які основні фактори впливають на стійкість фінансового стану підприємства? 4. Заходи зміцнення фінансової стійкості підприємства. 5.
...якщо в Україні буде економічна стабільність, яка буде захищати іноземного івестора, то за таких обставин кризових підприємств в Україні повинно стати на порядок менше, як результат ...своєчасних розрахунків можуть уплинути на стабільність постачань, порушити ритм матеріально технічного постачання. У зв'язку з цим аналіз фінансового стану підприємства й аналіз виробничого боку його ...
...все ж залишається більш менш стабільним, в 2008 році ситуація значно погіршилась – підприємство отримує високий збиток і більшість показників ймовірності банкрутства свідчать про його високу ймовірність, ...підприємство знову є більш менш стабільним. З метою зростання прибутковості роботи підприємства пропонується впровадити в виробництво новий напрямок діяльності – виробництво згущеного молока.
...бути забезпечена лише за умови стабільної реалізації (звичайно, своєчасної оплати за поставлену продукцію, надані послуги, виконані роботи) й одержання виручки, достатньої за обсягом, щоб виконати свої ...Таблиця 2.8 Розрахунок фінансової стабільності Таблиця 2.9 Рентабельність Таблиця 2.10 Аналіз динаміки показників платоспроможності та фінансової стійкості Смілянського районного споживчого товариства за 2003 ...
...психологічний клімат у колективі, його стабільність, згуртованість, дисципліну праці, рівень творчої активності. Сприятливо позначається на виробничих результатах і значно підвищує якість трудового життя, приносячи додатковий економічний ...персоналом, маркетингу має носити безупинний стабільний характер. Знання і навички формують основу професійної діяльності керівників. Вищі керівники покликані спиратися у своїй діяльності на теоретичні концептуальні знання ...
...нормами та правилами, які є стабільними для даних видів документації і відповідають наступним вимогам: не суперечать чинному законодавству держави, нормам юридичного та адміністративного права, директивним положенням ...тривалого зберігання; роблять процес управління стабільним, передбачуваним і результативним. Матеріал у даних документах викладається у логічній послідовності, дотримуючись вимог, в яких полягає специфіка офіційно ділового стилю.
...про їх незначну зношеність та стабільне оновлення, показники структури матеріальних ресурсів свідчать про перевантаженість складів виробничими запасами, які в силу специфіки діяльності підприємства швидко псуються, але ...приносить більший прибуток і користується стабільним попитом. Даний проект пропонує розширення діяльності підприємства за рахунок випуску нових видів продукції на існуючому обладнанні та за рахунок закупівлі ...
...активності залишились відносно незмінними і стабільними. Аналіз фінансових результатів показав, що показав зниження не лише дохід підприємства, а й витрати, валовий прибуток в 2010 році є ...механізмів їх повернення; створення гарантій стабільності для забезпечення довгострокового фінансування інвестиційних процесів. Трохи більш позитивна ситуація в порівнянні з іншими спостерігається в сегменті керамічної плитки.
...підприємства показав, що підприємство є стабільним, про що свідчать високі доходи, значні суми прибутку, ефективне використання ресурсів, зростання вартості майна тощо, хоча в останній рік спостерігається ...що дане підприємство знаходиться в стабільному фінансовому стані, про що свідчать всі розраховані показники. В роботі було проаналізовано динаміку і структуру фінансових результатів підприємства.
Міжбанківські позики стабільне джерело надходження процентів, але менш дохідне, ніж короткострокові позики комерційним структурам, акі водночас є більш ризикованими....в значній мірі залежить його стабільність репутація та фінансовий успіх. Тому банку необхідно аналізувати якість позичок, проводити незалежні експертизи крупних кредитних проектів і заходів, виявляти випадки ...
...забезпечення такої репутації підприємства як стабільність, довготривалість і надійність. Якщо підприємство не затримує виплати за сировину, то вона забезпечить себе достатньою кількістю надійних постачальників....цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово – господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності. Ефективність функціонування кожного підприємства залежить насамперед від ...
...забезпечення такої репутації підприємства як стабільність, довготривалість і надійність. Якщо підприємство не затримує виплати за сировину, то вона забезпечить себе достатньою кількістю надійних постачальників....цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово – господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності. Ефективність функціонування кожного підприємства залежить насамперед від ...
...а отже підприємство знаходиться в стабільному фінансовому стані. Майже всі показники, які характеризують фінансову стійкість знаходяться в межах теоретичних значень, що означає, що підприємство фінансується в ...підприємства є досить стійким і стабільним, але резерви зростання прибутку у підприємства мають місце. До них перш за все відносять: 1. Зміцнення і розвиток кормової бази.
...показники діяльності підприємства свідчать про стабільну, в цілому, роботу підприємства і про можливості його стабільного розвитку. Показники ефективності використання основних фондів підприємства свідчить про збільшення фондовіддачі ...
...капіталу, які забезпечують бажаний рівень стабільності фондів, так, щоб банк мав змогу тримати високоприбуткові активи, що зазвичай вимагають інвестицій на триваліші терміні за вищого рівня ризику....залучених коштів – один з показників стабільності банку, регулювання структури – один з інструментів підвищення ефективності пасивних операцій; 3) до заходів щодо збільшення обсягу пасивів належать як прямі ...
...все ж залишається більш менш стабільним, в 2008 році ситуація значно погіршилась – підприємство отримує високий збиток і більшість показників ймовірності банкрутства свідчать про його високу ймовірність, ...підприємство знову є більш менш стабільним. З метою зростання прибутковості роботи підприємства пропонується впровадити в виробництво новий напрямок діяльності – виробництво згущеного молока.
...на КГЗКОРі є більшою мірою стабільна. Але незважаючи на це на підприємстві мала тривалість обороту оборотних коштів, а також недостатня кількість чистих оборотних коштів та власних ...свого становища на ринку передбачає стабільність у відносинах з покупцями, вибір форм розрахунків, що гарантують платежі і забезпечують прискорення завершення реалізації продукції і надходження коштів на ...
...показники діяльності підприємства свідчать про стабільну, в цілому, роботу підприємства і про можливості його стабільного розвитку. Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності значно вище нормативного мінімуму (0,2.0,25) ...
...оборотні засоби, що означає більш стабільне положення підприємства; рентабельність підприємства, а тобто його прибутковість складає на кінець року від 24%. В 2005 році рентабельність падає; коефіцієнт ...почувають себе більш впевненими у стабільності діяльності підприємства. Цей показник повинен бути не меншим за 0,6. Як бачимо, ТОВ “Добробут” підтримує його на рівні 0,36.
Про стабільність фінансового стану свідчить динаміка коефіцієнтів фінансової стійкості: значення коефіцієнту автономії та коефіцієнту фінансування залишилося майже без змін як на початок ... Для забезпечення нормальної стабільної роботи у майбутньому, підприємству необхідно вишукати внутрішні резерви зростання власних коштів. Якщо це буде досягнуто, то фінансова стійкість підприємства може ...
...конфліктів як чинник інтеграції і стабільності соціальних систем, то Дарендорф пропонував зробити переворот в мисленні соціологів: остаточно відмовитися від позитивістської методології. a. С. Сигеле b. А....конфліктів як чинник інтеграції і стабільності соціальних систем, то Дарендорф пропонував зробити переворот в мисленні соціологів: остаточно відмовитися від позитивістської методології. a. А. Бандура b. С.
...та дебіторської заборгованості (позитивним вважається стабільність у межах 0,7 0,8), то у нашому випадку такої здатності ВАТ «Звенигородська с/г МТС» не має, оскільки не задовольняє ...стосунки з заводом переробником забезпечать стабільне одержання прибутків господарством. У ВАТ „Звенигородська с/г МТС” постійно працює три чоловіки, які здійснюють всі поточні роботи.
...все ж залишається більш менш стабільним, в 2008 році ситуація значно погіршилась – підприємство отримує високий збиток і більшість показників ймовірності банкрутства свідчать про його високу ймовірність, ...підприємство знову є більш менш стабільним. З метою зростання прибутковості роботи підприємства пропонується впровадити в виробництво новий напрямок діяльності – виробництво згущеного молока.
...своєчасних розрахунків можуть уплинути на стабільність постачань, порушити ритм матеріально технічного постачання. У зв'язку з цим аналіз фінансового стану підприємства й аналіз виробничого боку його ...своєчасних розрахунків можуть уплинути на стабільність постачань, порушити ритм матеріально технічного постачання. У зв'язку з цим аналіз фінансового стану підприємства й аналіз виробничого боку його ...
...ніж темпи інфляції; здатність приносити стабільний прибуток в разі несприятливої господарської діяльності щодо орендних та лізингових платежів. Можливість більш інтенсивного використання в періоди підйому ринкової інфраструктури....періоду фінансовий стан підприємства досить стабільний. Але на підприємстві відсутня необхідна сума коштів для здійснення поточних розрахунків, велика частина оборотних коштів сконцентрована в виробничих запасах та ...
...оборотні засоби, що означає більш стабільне положення підприємства; рентабельність підприємства, а тобто його прибутковість складає на кінець року від 24%. В 2003 році рентабельність падає; коефіцієнт ...почувають себе більш впевненими у стабільності діяльності підприємства. Цей показник повинен бути не меншим за 0,6. Як бачимо, ТОВ “Добробут” підтримує його на рівні 0,36.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.