Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 457 за запитом стабільності

...остільки дотримуючись норм законодавства забезпечується стабільність і безпека діяльності підприємства, щодо різних штрафів. Ця робота потребує обережності, уважності, обачності. На підставі вивчення та аналізу законодавчо–нормативних ...
Коефіцієнт сезонності та коефіцієнт стабільності формування вкладів в ощадбанку 2.Побудувати графік сезонної хвилі припливу кадрів до ощадбанку 3.Розрахунки обгрунтувати висновками Квартал 2001 2002 ...
структури та стабільності працюючих d. ефективного використання окремих елементів Question 8 Для аналізу трудомісткості продукції необхідно мати: a. аналітичні таблиці b.
Вступ Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення ефективності виробничо господарської діяльності підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база підвищення економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності, її види та принципи дослідження 1.3 Методологічні аспекти оцінки фінансово економічного стану підприємства 1.4 Методика дослідження основних напрямків підвищення ефективності виробничо – господарської діяльності...
Аналіз фінансової стабільності ТОВ «Альтернатива» 33 2.3. Аналіз ліквідності, платоспроможності та ділової активності ТОВ «Альтернатива» 38 2.4.
...дорівнює 0,5; б) коефіцієнт фінансової стабільності дорівнює 1; в) коефіцієнт абсолютної ліквідності становить 0,1; г) коефіцієнт покриття дорівнює 1; д) до арбітражного суду надійшов позов з ...
стабільність, цілеспрямованість Question 5 Термін "наукова організація праці" означає: a. процес внесення в існуючу організацію здобутих наукою та практикою нововведень b.
...показники України не демонструють траєкторію стабільного економічного розвитку
Забезпечення високого рівня стабільної якості продукції не виключає важливість зниження виробничих витрат на одиницю продукції. Проте програми зниження витрат виробництва повинні виходити з необхідності ...
...системи спри¬ятиме зміцненню фінансової стабільності на націо¬нальному і міжнародному рівнях. Дослідження показують, що в Україні повноцінна реалізація підходів, передбачених цими угодами, неможлива без внесення ...
...причини, податкова система не набула стабільності і має багато протиріч. Досі не визначено чіткі концепції побудови системи оподаткування. Це стосується співвідношення підсистем оподаткування юридичних і фізичних ...
Стабільність фінансової діяльності та зростання прибутковості бізнесу дають підставу стверджувати, що застосування залученого капіталу, наприклад, довгострокових кредитів, є доцільним.
Стабільність фінансової діяльності та зростання прибутковості бізнесу дають підставу стверджувати, що застосування залученого капіталу, наприклад, довгострокових кредитів, є доцільним.
...ресурсів, а й можливості забезпечення стабільності бізнесу та його розвитку. Управління підприємством ґрунтується на узагальненій оцінці можливостей для забезпечення функціонування та стратегічного розвитку.
Фінансова стабільність підприємства стала питанням його виживання, оскільки банкрутство підприємства в умовах ринку є можливим результатом господарської діяльності поряд з іншими можливостями.
Фінансова стабільність підприємства стала питанням його виживання, оскільки банкрутство підприємства в умовах ринку є можливим результатом господарської діяльності поряд з іншими можливостями.
...збільшувати обсяги реалізації та забезпечувати стабільну дохідність підприємства, але й нарощувати темпи виробництва, вдосконалювати інвестиційну політику. Характерним для аналізу конкурентоспроможності продукції є також досягнення оптимального поєднання ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення ефективності виробничо господарської діяльності підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база підвищення економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності, її види та принципи дослідження 1.3 Методологічні аспекти оцінки фінансово економічного стану підприємства 1.4 Методика дослідження основних напрямків підвищення ефективності виробничо – господарської діяльності...
...зробити висновок про стійку і стабільну діяльність підприємства. Оцінку динаміки виробничої потужності було розглянуто в двох аспектах: по цехах та по видах продукції.
...оцінка показників фінансової стійкості та стабільності; оцінка показників ділової активності; оцінка показників прибутковості та рентабельності підприємства; оцінка ринкової активності. Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства ...
...саме посилення міжнародного співробітництва визначає стабільність цієї постконфронтаційної соціальної системи. Структура співробітництва складається із соціальних інститутів‚ тобто міжнародних норм‚ світосприйняття‚ цінностей‚ принципів і ролевих уявлень міжнародних ...
Проведіть оцінку стабільності отримання прибутків фірмою за 5 років на підставі даних додатку 5 до розділу 9. Розрахуйте середньо квадратичне відхилення в прибутках ...
...є однією з основних ознак стабільності правих норм. На мій погляд це дуже актуальна тема, адже будь яка успішна діяльність суду, органів досудового розслідування по виконанню ...
...остільки дотримуючись норм законодавства забезпечується стабільність і безпека діяльності підприємства, щодо різних штрафів. Ця робота потребує обережності, уважності, обачності. На підставі вивчення та аналізу законодавчо–нормативних ...
...число зареєстрованих злочинів практично залишається стабільним: на одного підлітка стало припадати більше злочинів, знизилась ефективність припинення злочинів; збільшилась питома вага злочинців з числа школярів; висока латентність ...
...банків, для яких характерні: а) стабільний фінансовий стан (1—2,4 бала); б) фінансові та операційні недоліки у межах допустимого (2,5—3,4 бала); в) ...
Отже, стабільна робота комерційного банку та його рівень конкурентоспроможності на ринку банківських послуг багато в чому залежить від ґрунтовної політики вищого керівництва, ...
Підприємство працює в стабільній ситуації та виробляє товар для сталого ринку. Розроблений план направлений на зростання обсягів виробництва та пошуки шляхів зниження його витрат.
...момент загальний капітал фірми є стабільним, потім через якийсь час він змінюється. Рух капіталу на підприємстві відбувається постійно. Конкуренція між підприємствами вимагає постійного пристосування до умов, ...
Підприємство працює в стабільній ситуації та виробляє товар для сталого ринку. Розроблений план направлений на зростання обсягів виробництва та пошуки шляхів зниження його витрат.
...та культурного рівня особи, забезпечення стабільності трудових правовідносин. Вироблення науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо подальшого вдосконалення законодавства України про працю, формування змісту трудових договорів та порядку ...
...зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами. Фінансовий стан підприємства це комплексне поняття, яке ...
...момент загальний капітал фірми є стабільним, потім через якийсь час він змінюється. Рух капіталу на підприємстві відбувається постійно. Конкуренція між підприємствами вимагає постійного пристосування до умов, ...
...коефіцієнт автономії; г) коефіцієнт фінансової стабільності; д) маржинальний прибуток на одиницю реалізованої продукції 32. Оперативна програма санації підприємства носить назву: а) організаційного плану; б) фінансового плану; ...
...побудови певних організаційних форм задля стабільного розвитку та ефективного відтворення. Узагальнюючи думки та погляди різних науковців, сформулюємо поняття ресурсного потенціалу підприємства як сукупність ресурсів (трудових; матеріальних, ...
...і тим самим забезпечить задовільну стабільність валютного курсу Такий відносно новий валютний режим (діє менше 10 років) України має неоднозначні соціально економічні наслідки.
...народів Європи; сприяння збалансованому і стабільному економічному прогресові, особливо шляхом утворення європейського простору без внутрішніх кордонів; посилення економічної і соціальної взаємодії; утворення економічного і валютного союзу ...
Забезпечення високого рівня стабільної якості продукції не виключає важливість зниження виробничих витрат на одиницю продукції. Проте програми зниження витрат виробництва повинні виходити з необхідності ...
...неокласицизм, який повинен був відображати стабільність режиму, непохитність влади. Найбільш відомою будівлею, побудованою в стилі неокласицизму, є споруда Верховної Ради у Києві.
...договори купівлі продажу укладаються при стабільних господарських зв’язках і досить великих обсягах постачання. При оптовій і роздрібній торгівлі важливо організовувати облік товарів за допомогою сучасної ...
Розробка заходів щодо забезпечення стабільності кадрів підприємства. Question 4 Диверсифікація виробничої діяльності це: a. Проникнення в структуру управління іншого підприємства з метою економічного та промислового ...
...зовнішньої торгівлі України носить відносно стабільний характер. На початку 2009 р. домінуючу роль у цій галузі продовжують грати Російська Федерація (53% українського імпорту), Туркменістан, Білорусь, Казахстан, ...
...про їх незначну зношеність та стабільне оновлення, показники структури матеріальних ресурсів свідчать про перевантаженість складів виробничими запасами, які в силу специфіки діяльності підприємства швидко псуються, але ...
...конфліктів як чинник інтеграції і стабільності соціальних систем, то Дарендорф пропонував зробити переворот в мисленні соціологів: остаточно відмовитися від позитивістської методології. А. Л. Козер Б. А.
...а) потреби в безпеці та стабільності; б) потреби у визнанні; д) потреби в позитивній оцінці власної особи. г) потреби в самореалізації (зробити саме те, що може ...
...труднощі не зможуть мати постійний, стабільний характер. Мови про банкрутство при такому підході бути не повинно, тому що буде налагоджений управлінський механізм знешкодження проблем, які з`...
Для стабільної гри воротаря на високому рівні необхідне і щось інше. Головна мета голкіпера – захищати ворота. Друга – знайти, по можливості, найдоцільніше в ...
...спортсменів і досягнення високих і стабільних спортивних результатів. Сучасна наука про спорт володіє багаточисленими даними про механізми процесів відновлення, особливості їх перебігу залежно від виду спорту ...
...району, яке відзначається не тільки стабільною роботою, а й з року в рік нарощує свій виробничий потенціал, освоюючи нові технології, даючи додаткові робочі місця.
...що дозволяє довго зберігати традиційні стабільні форми; наявність усталених одноманітних мовних зворотів, висока стандартизація вислову; сувора регламентація тексту; для чіткої організації текст поділяється на параграфи, пункти, ...
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.