Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 445 за запитом стандартами

Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, як інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства 1.3. Методологічні підходи до ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на основі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) 1.4.
Поведінкові стандарти персоналу готелю Розділ ІІ. Аналіз основних вимог до поведінки обслуговуючого персоналу під час виконання прибиральних робіт на прикладі готелю «Надія» ... Аналіз дотримання поведінкових стандартів в готелі Розділ ІІІ. Удосконалення контролю та якості виконання прибиральних робіт 3.1. Обгрунтування доцільності щодо впровадження нових стандартів під ...
...паперових; б) паперових до золотого стандарту; в) золотого стандарту до срібного; г) срібного стандарту до золотого; д) усі види правильні Банки в усіх країнах можуть виконувати ...
Міжнародні стандарти аудиту, роль Аудиторської палати України в методичному забезпеченні аудиту. 12. Навести алгоритм розрахунку собівартості виробленої продукції.. 13.... Система «стандарт костинг» як метод обліку прямих витрат. 31. Системний та аналітичний облік грошових коштів на рахунках у банках у національній та ...
Міжнародні стандарти не містять суворих вказівок щодо обліку. Одним із шляхів вирішення даної проблеми може бути перехід від стандартів, що базуються на правилах, до ...
...вважають, що в умовах золотого стандарту інфляція неможлива. У даному випадку ми зустрічаємося з варіантом так званої металістичної теорії грошей, відомої в Європі ще у часи ... Таким чином, при золотому стандарті підтримується товарно грошова рівновага. При такому підході звужуються історичні межі та характер інфляції, за ними залишаються періоди функціонування товарних грошей.
...зв’язку з проводженням міжнародних стандартів обліку Висновки Література З розглянутої теми “ Особливості обліку та аналізу на підприємствах малого бізнесу” на прикладі закритого акціонерного товариства “Красуня” ...зв’язку з провадженням міжнародних стандартів обліку. З розглянутих питань даної теми зробимо висновки і пропозиції підприємства “Красуня”. ЗАТ “Красуня” спеціалізується на наданні перукарських послуг як ...
...не тільки за прийнятими державними стандартами, але й узагальнюються напрацювання та знахідки українських міст, акумулюється закордонний досвід, практичні працівники місцевого самоврядування України можуть зустрітися з колегами, ...у ЦУРНЦ суттєво відрізняється від стандартів, прийнятих для роботи у державних навчальних закладах України. Регіональні навчальні центри використовують стандарти, які розроблені спеціально для закладів такого типу ...
...у відповідності до національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 „Біологічні активи” (далі – П(с)БО 30), який відповідає змісту МСБО 41 „Сільське господарство”....нею необхідно застосовувати норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”. Сільськогосподарську продукцію та біологічні активи підприємство реалізує за договірною ціною. Дохід, що виникає при реалізації визначається ...
...фінансовій звітності висвітлені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" затвердженому Наказом Мінфіну України від 31.12.1999 № 318, яке визначає та містить загальні положення, визнання ...фінансову звітність в Україні", Положень, (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно законодавчих актів, що закріплено наказом про облікову політику підприємства. На підприємстві ведеться бухгалтерський облік за допомогою ...
Це відповідає принципам міжнародних стандартів фінансової звітності і застосованому у національних стандартах принципу відповідності витрат доходам. Якщо витрати неможливо прямо зв’язати з доходами певного ...
...були введені у дію Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які регламентують питання методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності і які були розроблені на основі чинних міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
...нами зразку, що відповідає державному стандарту. 2. Згідно «Інструкції з діловодства» індекс (вихідний номер документа) друкують на сьомому положенні табулятора. В наших додатках порушено розміщення цього ...що не відповідає існуючим деравним стандартам: підпис повинен друкуватися через 3 4 інтервали, а не через 6 8 у додатках, так як після підписання документу відповідаючою ...
З впровадженням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, проблема організації податкового обліку та його взаємозв’язку з обліком фінансовим так ы не була розв’язана....застосування в ньому національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які грунтуються на міжнародних стандартах. Зазначені компоненти реформи знайшли відображення у відповідних законодавчих та нормативних актах.
...Інтернеті, а також особливості формування стандартів мас медійної роботи ґрунтовно проаналізовані в дослідженні М. В. Чабаненко , Л. Ю. Щипициної та інших авторів....пропагуванні мови, підтриманні її літературного стандарту, здатен реалізувати культуроформувальну функцію, передавати фонові знання. Розділ ІІ. – практичний. Аналіз проводиться на основі матеріалів двомовного інтернет видання dt.ua.
...Балів: 1 У “Міжнародних етичних стандартах соціальної роботи” виокремлено: Виберіть одну правильну відповідь a. основний напрям етичної поведінки соціального працівника b. дві групи стандартів етичної поведінки c.
...польські комплектуючі проводилися по інших стандартах. ТОВ звернулося до ПАТ з претензією, в якій висунуло наступні вимоги: 1) сплатити штраф за постачання продукції невідповідної якості у ... ПрАТ «Волинь» отримало від ТОВ «Стандарт виріб» позику у розмірі 500 000 грн. Відповідно до договору позики ПрАТ в забезпечення вимог ТОВ передало позикодавцеві у заставу ...
...урахуванням міжнародного досвіду і національних стандартів, що знайшло відображення в таких одержаних автором висновках: 1. Чинна практика обліку, аналізу формування та використання оборотних активів на підприємствах ...якої методологія обліку (передбачена національними стандартами бухгалтерського обліку) не узгоджується з фінансовим законодавством, вступаючи з ним у протиріччя. Для швидкої адаптації чинного порядку обліку до міжнародних ...
У чому полягає сутність методу «стандарт кост»? 18. Які методи визначення норм (стандартів) застосовуються у зарубіжній практиці? 19. Яка різниця між калькуляційними об’єктами і калькуляційними ...
...випуск емалі сорту люкс та стандарт зменшився на 100 і 200 кг. Відповідно, за рахунок чого по цим підвидам обсяги реалізації зменшились на 1,8тис. грн....по емалі ПФ 266 сорту стандарт. Загальний результат діяльності складає +3,26% або 2,02 тис. грн. за місяць. Фактичні доходи від впровадження стратегії по підвищенню ...
державний стандарт освіти d. робоча навчальна програма Question 6 Недоліки впровадження ECTS у ВНЗ України: a. зміст навчальних програм b.... реалізація міжнародних стандартів освіти c. підготовці висококваліфікованих фахівців d. інтеграція освіти у європейський інформаційний простір Question 8 До самостійної роботи студента не належить ...
державний стандарт освіти d. робоча навчальна програма Question 6 Недоліки впровадження ECTS у ВНЗ України: a. зміст навчальних програм b.... реалізація міжнародних стандартів освіти c. підготовці висококваліфікованих фахівців d. інтеграція освіти у європейський інформаційний простір Question 8 До самостійної роботи студента не належить ...
Вимоги національних стандартів до складу та елементів фінансової звітності 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №4 «Звіт про рух грошових коштів» Практичне завдання Таблиця ...
Питання, які розглядаються стандартами бухгалтерського обліку 2. Стандарти, що визначають правила обліку доходів та витрат Література
...ефективного банківського нагляду є базовими стандартами для здійснення виваженої та ефективної політики нагляду та вважаються універсальними. Базельський Комітет з питань банківського нагляду розробив Основні Принципи та ... Прийняття міжнародних стандартів банківського нагляду та запровадження їх провідними країнами світу в умовах глобалізації фінансових ринків та стрімкого зростання частки іноземних банків в ...
Вступ Розділ і теоретичні засади формування якості продукції в умовах ринкової економіки 1.1 Сутність, цілі і методи забезпечення менеджменту якості 1.2 Стандарти як нормативна база якості продукції 1.3 Управління якістю та елементи системи якості Розділ 2 практичні аспекти оцінки рівня якості ...у підприємств системи якості, відповідної стандартам ІСО 9000, і сертифікату на неї є необхідною умовою. У цілому можна сказати, що підприємство УМГ „Черкаситрансгаз” питанням...
...метою наближення їх до європейських стандартів. Не оминає це завдання й Державну пенітенціарну службу України (далі – ДПтС України), вдосконалення діяльності якої потребує вирішення низки складних проблемних ...вимог чинного законодавства й міжнародних стандартів поводження із засудженими, визнання їх права на освіту (та порядок реалізації цього права) тощо.
Вступ Розділ і теоретичні засади стандартизації в управлінні якістю продукції в умовах ринкової економіки 1.1 Сутність, цілі і методи забезпечення менеджменту якості 1.2 Стандарти як нормативна база якості продукції 1.3 Управління якістю та елементи системи якості Розділ 2 Особливості оцінки та аналіз якості ...у підприємств системи якості, відповідної стандартам ІСО 9001, і сертифікату на неї є необхідною умовою. Таким чином, вирішення проблеми підвищення конкурентосп...
...поняття «документ», наведені в державних стандартах України, енциклопедіях, довідниках, словниках, наукових виданнях. 2. Відберіть 5 документів різних видів. Зробіть порівняльний аналіз сукупності документів за такими ознаками: ... Проаналізуйте діючі і затверджені вітчизняні стандарти в галузі інформації і документації (чи бібліотечної справи і бібліографії). 7. Охарактеризуйте один із видів періодичного або продовжуваного видання. 8.
...товарних запасів на ТОВ «Сателіт стандарт» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Особливості обліку товарних запасів на підприємстві 2.3 Контроль товарних запасів на ...товарних запасів на ТОВ «Сателіт стандарт» 3.1 Напрямки удосконалення автоматизації обліку товарних запасів 3.2 Пропозиції щодо удосконалення обліку, аналізу і аудиту товарних запасів Висновки ...
Стандарти якості, які застосовуються на підприємстві 3 Шляхи удосконалення менеджменту якості на підприємстві ВАТ „ШКФ” Висновок Список використаної літератури У ринковій ...у підприємств системи якості, відповідної стандартам ІСО 9000, і сертифікату на неї є необхідною умовою. У цілому можна сказати, що підприємство ШКФ питанням якості надає велику ...
...прибутку і рентабельності по міжнародним стандартам 3.2. Автоматизація аналізу фінансових результатів АТЗТ “ЧШК” як один з шляхів підвищення його якості і достовірності Висновки та пропозиції ...на “ЧШК” перехід на міжнародні стандарти обліку, не використовується на різних обліку, аналізу, контролю зарубіжний до свід господарювання. Дуже важливим є для підприємства налагодження виробництва, викорис ...
Міжнародні стандарти у галузі прав і свобод особи – основна гарантія їх забезпечення. Висновок до Розділу ІІІ Висновок Список використаної літератури Висновок В ...в основному відповідає міжнарод¬ним стандартам, тому не потребує змін. Проте погодитися з такими твер¬дженнями навряд чи можливо. Адже, як вказували ми у ІІІ розділі ...
...в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента України // Офіційний вісник України вiд 24.05.2006 2006 р., № 19, стор. 23, стаття 1376 Конвенція про захист ...процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія, практика. – К., 2004 Михайленко О.Р. Строки та інші часові параметри у кримінальному процесі. – К., 2000 Селиванов А.
...в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента України від 10.0502006 № 361/2006 //Офіц. Віснк України. – 2006. № 19. – Ст. 1376 Про застосування Конституції України при ...процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія, практика. – К., 2004 Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві. – К., 2001 Маркуш М.А.
Між АТ «Стандарт» (далі – АТ) та ТОВ «Лептон» (далі – ТОВ) було укладено договір на реалізацію продукції, згідно з яким АТ зо¬бов’язувалося ... ЗАТ “Стандарт” звернулось з по¬зовом до господарського суду з вимогою про стягнення вартості деталей, яка не була перерахована.
...організації з використанням програми Optima Стандарт 23 3.1 Загальні відомості про фірму «VIKO» 23 3.2 Аналіз категорій документів, що функціонують в організації 26 3....за допомогою програмного забезпечення OPTIMA стандарт. Метою курсової роботи є дослідження сучасних інформаційних технологій, що застосовуються на підприємствах, зокрема проаналізувати системи електронного документообігу.
...витрат на підприємстві є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318. Підприємство може також встановити свій стандарт підприємства (СТП) з обліку витрат, ...
...обліку із урахуванням вимог міжнародних стандартів обліку. Виходячи із об’єктивної потреби трансформації обліку, за останні роки в Україні були зроблені суттєві кроки у даному плані: ...Міністерством фінансів України відповідні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку і новий План рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов’язань і господарських операцій, прийнято Податковий кодекс України.
...періоди розвитку відстають від вимог стандарту першого класу за довжиною тулуба. У віці 12 місяців відставання становить 9,6 см або 7,6 %....ростом і розвитком від вимог стандарту першого класу у всі періоди вирощування, що негативно впливає на розвиток галузі свинарства в цілому.
// Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам Київ, 1996. – С. 55 71 Кримінальний процес України: Підруч. / Ю.М. Грошевий, Т....процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія, практика. – К., 2004 Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: Учеб. пособие. – М.
...реалізації містять такі основні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, як: П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати”, П(С)БО 9 „Запаси”, П(С)БО 15 „...та відповідає технічним умовам і стандартам. Продукція є результатом виробництва. Всі елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, які перебувають на різних його стадіях – утворюють незавершене виробництво.
...Про внесення змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва». В стандарті вказано, що суб'єктами малого підприємництва є юридичні особи, ...
Положення (стандарт) Бухгалтерського обліку № 16 "Витрати" із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р.... Бухгалтерський облік за національними стандартами. Практичний посібник. / Укладачі Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Р.О. Мельник. Тернопіль: Економічна думка, 2000. –236с. 16. Сопко В.
...необхідності дотримання вимог чинних державних стандартів у цій галузі, впровадження раціональних прийомів роботи. Дотримання стандартів з діловодства у практичній роботі органів управління та документування сприяє встановленню ...
...фінансовій звітності висвітлені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" затвердженому Наказом Мінфіну України від 31.грудня.1999 р. № 318, яке визначає та містить загальні положення, ...фінансову звітність в Україні", Положень, (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно законодавчих актів, що закріплено наказом про облікову політику підприємства. На ДП згідно Наказу про облікову політику ...
...у пресі згідно з європейськими стандартами свободи слова? 4. Які права входять до права людини на інформацію ? 5. Які основні аспекти концепції “права людини на комунікацію” ... Які правові стандарти доступу особи до інформації про себе існують в Європейському регіоні ? 3. Діяльність Ради Європи у сфері захисту особистих даних. 4.
Проте Положенням (стандартом) 9 не визначено, які предмети належать до малоцінних і швидкозношуваних з урахуванням їх вартісної оцінки для того, щоб вони не ... Проте Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси детально регламентує загальні засади організації бухгалтерського обліку запасів і в принципі по новому вирішує питання визначення ...
Які існують стандарти регулювання ринку ЦП в ЄС? 6. На яких рівнях здійснюється адаптація українського законодавства до міжнародних стандартів регулювання фондового ринку та хто ...
...основних засобів підприємство застосовує Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" та Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів затверджені ...
« 1 2 3 4 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.