Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 445 за запитом стандартами

...розкриття його статей регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87. 6. Правильно скласти бухгалтерський баланс означає: повністю ...і нормами встановленими діючими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Основні розділи фінансової звітності ВАТ „Етрекс 1” ...
...яка буде випускатися за державними стандартами, а не технічними умовами, як випускає більшість виробників області, буде містити позначку про відсутність генно – модифікованих організмів і буде реалізовуватись ...оскільки випущена відповідно до Державних стандартів і не містить шкідливих для здоров’я домішок, хоча ціна її і буде дещо вища за аналоги.
...ресторанного господарства може допомогти система стандартів обслуговування. Ця система включає в себе: 1. Стандартизацію роботи персоналу 2. Навчання кадрів. 3. Контроль. 4.... Якість виконання стандартів обслуговування. Перелік табличного і графічного матеріалу: Рис.1.1 Організаційна структура ТОВ «СушиЯ» Таблиця 2.1 Структура і динаміка майна ...
Сучасні проблеми базового соціального стандарту. // Право України. — 2008.— №3.— С.118 3.Данількевич М. Джерела правового нігілізму в Україні . // Матеріали ХІІІ регіональної науково практичної конференції .... Сучасні проблеми базового соціального стандарту. // Право України. — 2008.— №3.— С.118 13.Законодавство України про соціальний захист населення. / Роїна О.М. К.: КНТ, 2007.− с.
...автомобільних доріг відповідно до Європейських стандартів. Не вистачає коштів для забезпечення споживчої якості автомобільних доріг, нагляд за ними та дорожніми спорудами, відводу для вчасного виявлення дефектів, ... Крім того, необхідно мати національні стандарти щодо фінансування Служб автомобільних доріг в Україні. 2) Для підвищення ефективності фінансового контролю за раціональним використанням коштів необхідно підвищити дієвість ...
...неналежним чином, не за державними стандартами, та не відповідає вимогам уніфікації та стандартизації. В дипломній роботі подані рекомендації щодо вдосконалення роботи з документами в ОМЦБС імені ... Дотримання стандартів з діловодства в практичній роботі органів управління та документування сприяє встановленню чіткого організаційно технічного порядку, викорінення бюрократизму й тяганини.
...новий План рахунків та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в банківських установах. У зв‘язку з реформацією бухгалтерського обліку та введення Положень (стандартів ) бухгалтерського обліку постає багато невирішених ...
...доповнити іншими витратами, не передбаченими стандартом, але пов'язаними із придбанням або зберіганням таких активів. Для обліку транспортних витрат, доцільно використати субрахунок 20.10, а для ...доцільно внести зміни в цей стандарт, які б дали змогу підприємствам здійснювати дооцінку запасів до діючих ринкових цін із віднесенням цих сум на збільшення додаткового капіталу.
Це є грубим порушенням стандартів. Варто розділити реєстрацію цих наказів на двох груп відповідно їхній тематиці. Для реєстрації вихідних документів пропонується використовувати тільки електронну форму ...оформлені з точки зору державного стандарту невірно. незважаючи на те, що організаційно розпорядчій документації притаманні певні реквізити, до місця їх розміщення є окремі зауваження, що було ...
...системі органів виконавчої влади, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно правові документи з бухгалтерського обліку і фінансової звітності, що затверджуються Міністерством фінансів України, Нормативно правові акти, ...року № 996 XІV та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. З метою забезпечення єдиних принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку та складання і ...
...високоякісних меблів, що відповідають найвищим стандартам, пропозиція найбільш оптимальних рішень поставлених задач у чіткій відповідності з вимогами замовників не тільки за рахунок підвищення ефективності вже існуючих ...виробництва меблів, відповідати високим світовим стандартам у взаєминах з діловими партнерами, інвесторами, співробітниками, суспільством, навколишнім середовищем. ТОВ «Капітель» має великий асортимент продукції, від продажів яких отримує ...
Але згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку на підприємствах вводяться два нових рахунка 66 “Розрахунки з оплати праці”,який по економічній суті однаковий із рахунком ...обліку здійснюється перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в ТОВ «ЧПК» потрібне реформування кадрів: виховання нових спеціалістів та підвищення кваліфікації інших.
...акти України, міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, міжнародні стандарти аудиту, положення класиків економічної теорії, наукові праці зарубіжних і вітчизняних ...
...випускати продукцію, що відповідає найвищим стандартам. Всі складові, а також готова продукція, постійно проходять ретельний аналіз в акредитованій лабораторії заводу (атестат акредитації №ПЧ 009/2004р....управління якістю згідно вимог державних стандартів серії ДСТУ ISO 9000. По друге, керівництво повинно незмінно прагнути до підвищення ефективності та результативності виконуваних на підприємстві дій, виявляти ...
Чим він відрізняється від стандарт костінгу ? 10. В чому полягає сутність стандарт костінгу ? Які він має переваги та недоліки ? Контрольні питання до теми 5 1.
...високоякісних меблів, що відповідають найвищим стандартам, пропозиція найбільш оптимальних рішень поставлених задач у чіткій відповідності з вимогами замовників не тільки за рахунок підвищення ефективності вже існуючих ...виробництва меблів, відповідати високим світовим стандартам у взаєминах з діловими партнерами, інвесторами, співробітниками, суспільством, навколишнім середовищем. ТОВ «Капітель» має великий асортимент продукції, від продажів яких отримує ...
...документи не повністю відповідають встановленим стандартами вимогам; неправильне розташування окремих реквізитів (посилання на додатки) та відсутність деяких з них; недотримання вимог щодо розміру інтервалів; має місце ...видавати їх згідно з вимогами стандартів. Викладений матеріал та рекомендації можуть бути корисними при веденні переговорів та складанні документації як в Олександрійській міській Раді, так і ...
...документи не повністю відповідають встановленим стандартами вимогам; неправильне розташування окремих реквізитів (посилання на додатки) та відсутність деяких з них; недотримання вимог щодо розміру інтервалів; має місце ...видавати їх згідно з вимогами стандартів. Викладений матеріал та рекомендації можуть бути корисними при веденні переговорів та складанні документації як в Олександрійській міській Раді, так і ...
...свою податкову систему до загальноєвропейських стандартів. Не можу сказати лише, як скоро це відбудеться: через 10 років чи через 50. Необхідно буде, щоб економіка України вписувалася ...поступово теж наблизиться до європейських стандартів.
Документи оформляються відповідно до Державного стандарту й зразків документів ЗАТ „Кондитерська фабрика „Лагода” і мають строго певний комплекс обов'язкових реквізитів і стабільний порядок їхнього розташування....оформлені відповідно до вимог державного стандарту. Опис справи – це систематизований перелік заголовків справ, які розкривають їх склад та зміст і закріплюють систематизацію справ у межах фонду, ...
...тим, що дається у національних стандартах обліку та науковій літературі, більш чітко визначає функціональну роль та місце активів у формуванні господарських взаємовідносин на підприємствах....недоліки кожного із запропонованих національними стандартами методів оцінки активів, що сприяло виробленню критеріїв вибору методу нарахування зносу за основними засобами та нематеріальними активами; оцінки вартості списаних ...
...високоякісних меблів, що відповідають найвищим стандартам, пропозиція найбільш оптимальних рішень поставлених задач у чіткій відповідності з вимогами замовників не тільки за рахунок підвищення ефективності вже існуючих ...виробництва меблів, відповідати високим світовим стандартам у взаєминах з діловими партнерами, інвесторами, співробітниками, суспільством, навколишнім середовищем. На даному етапі підприємству ТОВ „Мітра” доречно обрати стратегію зростання.
...документи не повністю відповідають встановленим стандартами вимогам; неправильне розташування окремих реквізитів (посилання на додатки та ін.); в окремих випадках відсутні підписи сторін; недотримання вимог щодо розміру ...видавати їх згідно з вимогами стандартів; впроваджувати новітні технології автоматизації господарської діяльності підприємства та її документального оформлення. Розроблені зразки документів, висловлені рекомендації можуть бути корисними при ....
...яка буде випускатися за державними стандартами, а не технічними умовами, як випускає більшість виробників області, буде містити позначку про відсутність генно – модифікованих організмів і буде реалізовуватись ...матеріалу: Таблиця 1.1 Сімейство стандартів ISO Рис.1.1 Проходження етапів по схемі PDCA Таблиця 2.1 Основні показники діяльності ВАТ «Золотоношам’ясо» Таблиця 2....
...дотримуються вимоги міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку щодо поділу активів на оборотні і необоротні. Тому грошові кошти, щодо яких існують обмеження у використанні протягом операційного ...у Примітках, як вимагають Міжнародні стандарти фінансової звітності. 6. У роботі представлена схема алгоритму формування грошових потоків та модель цього процесу, яка описується блок схемою. 7.
...язків, зміна ціннісних орієнтацій і стандартів поведінки, зменшення соціального контролю з боку батьків, «маскулінність» виховного процесу c. Орієнтація на одну дитину, переважання трьох чотирьох поколінних сімей, ...язків, зміна ціннісних орієнтацій і стандартів поведінки, прагнення батьків до виховання дитини через партнерську взаємодію, послаблення батьківського впливу, зміна змісту виховання, «фемінізація» виховного процесу, невисокий рівень ...
процес розробки стандартів якості b. процес контролю якості c. процес забезпечення якості d. процес планування якості Question 8 Будь яка група людей у ... розробки стандартів якості Question 29 Будь яка група людей у процесі трансформації у єдину команду проходить чотири стадії розвитку.
Визначення документа в стандартах з діловодства та архівної справи 2. Визначення документа в бібліотекознавстві 3. Сучасні визначення документа в інформатиці 4.
Аудиторські стандарти та нормативи регулювання аудиторської діяльності 2. Аудит розрахункових та банківських операцій Задача №1 При проведенні аудиту на підприємствах міста аудитори ...
Міжнародні стандарти фінансової звітності і Директиви з обліку Європейського співтовариства 31. Визначення руху коштів в результаті фінансової та інвестиційної діяльності 56.
Вимоги національних стандартів до складу та елементів фінансової звітності 2. Види та розміри санкцій за порушення строків та недостовірність бухгалтерської звітності 3.
Міжнародні стандарти фінансової звітності 2. Бухгалтерський баланс 3. Звіт про прибутки і збитки 4. Звіт про рух грошових коштів 5.
Вимоги до стандарту якості сировини. 8 3.Характеристика хлібопекарських властивостей борошна. 11 4.Обгрунтування доцільності застосування запропонованого способу приготування тіста на рідкій диспергованій ...
Робота виконана за всіма стандартами Міністерства освіти. Була оціненна на відмінно.
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 2. Практичне завдання – відкрити рахунки бухгалтерського обліку; – скласти журнал реєстрації господарських операцій; – відобразити на них ...
...основні реквізити документів за державним стандартом. 2. Напишіть лист запит до офіційної установи. Назвіть реквізити службових листів. 3. Запишіть прийменникові сполучення українською мовою: Прийти по делу; ...
...організації, які займаються розробкою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Задача № 10 За наведеними господарсько фінансовими операціями скласти: План рахунків фірми "Каштан", Головний журнал реєстрації господарських операцій, Головну ...
Встановлення стандартів витрат 3. Визначення змінних виробничих накладних витрат Список використаної літератури
Вкажіть та розкрийте загальноприйняті аудиторські стандарти 3. Що таке підтвердження фінансової звітності? Вкажіть їх категорії II. Практична частина Завдання 2. Складіть угоду на проведення аудиту з ...
Вкажіть та розкрийте загальноприйняті аудиторські стандарти 3. Що таке підтвердження фінансової звітності? Вкажіть їх категорії II. Практична частина Завдання 2. Складіть угоду на проведення аудиту з ...
Система золотого стандарту та Бреттон Вудська валютна системи 3. Які зміни відбулися у діяльності банку Англії після створення Р8а? Тестове завдання 1.
Які міжнародні стандарти регулюють питання обліку капіталу? 148. Порівняти визначення «доходів» та «витрат» в різних країнах
...та принципи формування державних соціальних стандартів, державних соціальних гарантій, соціальних норм і нормативів. 2. Види соціальних пільг за змістом: медико реабілітаційні, соціально трудові, житлово побутові, соціально ...
Вимоги стандарту до якості води 3. Вимоги до сировини у виробництві фруктового мармеладу. Принципова схема виготовлення фруктового мармеладу 4.
Вступ 4 Розділ I: Еволюція міжнародної валютної системи 7 1.1 Система золотого стандарту 7 1.2 Бреттон Вудська валютна система 14 1.3 Європейська валютна система 19 Розділ II: Сучасні валютні системи 29 ...
Система золотого стандарту 4. Основні ознаки міжнародного фінансового центру 5. Грошовий рівень цін і валютний курс в короткостроковому та в довгостроковому періоді 6.
...залізниць України, їх відповідність міжнародним стандартам 2. Зміни в УЗ протягом останніх років 3. Перспективи розвитку вітчизняного залізничного транспорту Висновки Використана література
...та ревальвації за часів золотомонетного стандарту Список використаної літератури
Міжнародні стандарти SA 8000 «Соціальна відповідальність» і ISO 26000 3. Законодавство Євросоюзу з охорони праці 4.Міжнародні організації з питань охорони праці ...
Стандарти і нормативи якості навколишнього середовища Висновок Література
« 1 2 3 4 5 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.