Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів






Результати 451-500 з 872 за запитом становлення

...методологію пізнання загальних закономірностей виникнення, становлення й розвитку державно правових явищ. 2. Відобразити схему міжпредметних зв’язків курсу теорії держави і права.
Становлення та основні напрями зовнішньої політики країн Балтії Розділ 2. Дослідження ролі країн Балтії у субрегіональному співробітництві 2.1.
8 1.2 Становлення та розвиток кредитного ринку в Україні..................................................................................................................9 1.3 Структура кредитного ринку, види кредитів..............................................................................................................11 Розділ 2.
Історія становлення правового регулювання відносин по використанню засобів індивідуалізації.................................................................7 1.2. Поняття та види об’єктів індивідуалізації ..................................21 Розділ 2.
Становлення адвокатської таємниці в Україні Розділ ІІІ. Адвокатська таємниця як фундаментальний принцип діяльності адвоката в Україні 3.1.
...в історію виникнення паперу та становлення конструктивної діяльності 1.2. Роль конструювання, як розумової здібності, що лежить в основі творчості 1.3.
Становлення та розвиток інституту кримінальної відповідальності у кримінальному законодавстві України……………………………………….……6 1.2. Поняття та сутність кримінальної відповідальності…………………...……13 Розділ 2.
Особливості становлення банківської системи в Україні..............................11 1.3. Стабільність банківської системи як чинник економічної безпеки держави.......................................................................................................................17 РОЗДІЛ 2.
Особливості становлення цін та визначення доходів підприємств в умовах монополії 2.1 Ціноутворення в умовах монополії 2.2 Формування доходів підприємств в ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи менеджменту на малих і середніх підприємствах 1.1 Суть командного менеджменту 1.2 Етапи становлення команди 1.3 Відмінності між робочою групою та робочою командою 1.4 Характеристики високопродуктивних робочих команд 1.5 Нормування робочого ...
Утворення і становлення Галицько Волинського князівства ……….. 9 4. Тимчасовий розпад єдиної держави ………………………………….. 10 5. Об’єднання та піднесення, активна боротьба із золотоординським ігом ……….
Історичні аспекти становлення та розвитку офіційно ділового стилю Розділ 3. Особливості офіційно ділового стилю Розділ 4. Аналіз мови документів початку хх століття Висновки ...
Духовні цінності в становленні особистості школяра 1.2. Педагогічні умови формування духовності у навчальному процесі Розділ 2. Дослідження формування духовного світу школяра в умовах ...
Історичні аспекти становлення та розвитку офіційно ділового стилю Розділ 3. Особливості офіційно ділового стилю Розділ 4. Аналіз мови документів початку хх століття Висновки ...
Становлення центрального банку України 5 1.2. Організація і структура НБУ 14 1.3. Функції НБУ 19 Розділ ІІ Організація та ...
Причини і передомови становлення конституційної монархії 1.2. Формування буржуазної конституційної монархії в Англії Розділ 2. Органи державного управління конституційної монархії Розділ 3.
Магістерська Проблеми впровадження суду присяжних як інституту судової влади в Україні ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 Історико теоретичні аспекти становлення судової влади: світовий досвід 10 1.1. Судоустрій розвинутих країн. Вибірковий аналіз 10 1.2.
Виникнення та становлення української історико юридичної науки у ХІХ ст. Вітчизняні дослідження розвитку інститутів української держави і права у ХХ ХХІ ст.
Особливості становлення культури ділового спілкування 1.3. Психологічні прийоми успішного ділового спілкування Розділ 2. Обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності психологічних прийомів та ...
Становлення та розвиток системи державних закупівель в Україні.....................10 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ.......15 2.1.
Історія становлення публіцистичного стилю в Україні……………...6 1.3. Експресивність як характерна ознака публіцистичного стилю……..9 Висновки до першого розділу…………………………………….…….
Історичні і соціально педагогічні передумови становлення і розвитку інтернатного та напівінтернатного типу закладів 1.2. Законодавство щодо соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування ...
Становлення і розвиток мовленнєвого спілкування у дітей дошкільного віку 1.3. Особливості спілкування дитини дошкільного віку з дорослими та однолітками 1....
Вступ 1 Наукові основи фінансово економічного розвитку регіонів в контексті державної регіональної політики 1.1 Історичні аспекти становлення та розвитку вітчизняної системи державної регіональної політики 1.2 Теоретико наукові підходи до економічної сутності, структуризації та сегментації політики управління ...
Зародження і становлення лібералізму 1.3. Ідеї і принципи, політичні цілі лібералізму РОЗДІЛ 2 Розуміння поняття свободи в лібералізмі РОЗДІЛ 3 Проблеми обмеження ...
Зародження і становлення лібералізму 1.3. Ідеї і принципи, політичні цілі лібералізму РОЗДІЛ 2 Розуміння поняття свободи в лібералізмі РОЗДІЛ 3 Проблеми обмеження ...
Історія становлення правової держави в Україні Розділ 3. Сучасний стан формування правової держави в Україні Розділ 4.
...інвестиційної діяльності 1.2 Історичне становлення інвестиційної діяльності 1.3. Розвиток інвестиційної діяльності в Україні РОЗДІЛ 2. ВИДИ ТА ФОРМИ ІНВЕСТИЦІЙ 2.1.
Законодавче забезпечення становлення та розвитку особистих селянських господарств……………………………………………………. Висновки до Розділу 1…………………………………………………….. Розділ 2. Правове регулювання ведення особистих селянських господарств……………………….………………………………………… 2.1.
Становлення й основні напрями розвитку законодавства, що забезпечує адміністративно правовий захист від недобросовісної конкуренції…………....12 РОЗДІЛ 2.
Основні етапи становлення і розвитку поліції в Росії 1.2.Структура загальної поліції 1.3.Поліцейське законодавство царської Росії Розділ ІІ.
Становлення і розвиток гарантій прав і свобод особи в конституційних актах України. Висновок до Розділу І ІІ.
Становлення інституту виборів Розділ 2. Виборчий процес і його стадії 2.1. Поняття виборчого процесу 2.2.
Становлення правової доктрини як юридичної категорії РОЗДІЛ 2. Правова доктрина як джерело права в основних сучасних правових системах 2.1.
Особливості становлення малого та середнього бізнесу в Україні 1.3. Роль малого та середнього бізнесу в економіці 1.4.
Історичні аспекти становлення та розвитку системи оподаткування прибутку підприємств в Україні................................................................................6 1.2. Сутність податку на прибуток підприємств......................................................9 1.3.
Вплив соціалізації на процес становлення особистості дитини Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2. Вивчення особливостей ДНЗ як інституту соціалізації дитини 2.1.
Аналіз становлення та розвитку малого бізнесу в Україні РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ „ЦЕНТРТЕКСТИЛЬПРОМ” 2.1.
Становлення і розвиток інституту перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами 1.3. Перегляд судових рішень за нововиявленими та винятковими обставинами та ...
...роль малого підприємства в процесі становлення ринкової економіки 5 1.2. Нормативно правова база функціонування малих підприємств 11 РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ПЕРЕХІДНІЙ ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти дослідження індустрії туризму та порядку здійснення туристичної діяльності 1.1 Індустрія туризму та її розвиток у сучасних умовах 1.2 Становлення й організація туристичного бізнесу в Україні 1.3 Умови провадження підприємницької діяльності в сфері туризму Розділ 2 Практичні засади дослідження ...
...ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА…………………………………………6 1.2 СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ УКРАЇНИ…………………………………………12 РОЗДІЛ 2. МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ…………………..15 2.1 МАРКЕТИНГ В ІНДУСТРІЇ ...
Складіть хронологічну таблицю еволюції становлення розвитку служби зайнятості України? 4. Коли з'явилось страхування на випадок безробіття? 5. Коли і ким були запроваджені громадські роботи?
прополітологія епохи становлення і розвитку Київської Русі 1.3. політичне знання козацької доби 1.4. політична думка епохи відродження України 2.
...Сучасний етап розвитку суспільства і становлення України як суверенної держави характеризується нечуваним зростанням ролі управління, ускладненням і розширенням його завдань у всіх сферах людської діяльності, які ...
...2 Фактори розвитку сфери послуг, становлення постіндустріального суспільства (К. Кларк, С. Фишер, Д. Белл, И. Кондратьєв, В.Л. Іноземцев й ін.).
Передумови формування, становлення та аналіз чинного законодавства щодо забезпечення екологічної безпеки на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення….....17 1.2.
Становлення загального права (1066 1485 роки)……………….…….9 1.4. Суперництво із правом справедливості (1485 1832 роки)…….……20 1.5.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.