Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 872 за запитом становлення

Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. 2. Складові частини сучасної економічної теорії: предмет дослідження. 3.... Становлення та розвиток ринку праці в Україні. 43. Доходи та відтворення робочої сили в ринковій економіці. 44.
Становлення інституту довічного утримання..................................5. 2. Загальна характеристика договору довічного утримання.....10. 3. Порівняльна характеристика правового регулювання довічного утримання в Україні ... Становлення інституту довічного утримання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 12. – С.
Методичні рекомендації Необхідно розглянути історію становлення та розвитку українського парламентаризму. На основі аналізу Конституції України, законодавчих актів та наукової літератури визначити роль та місце Верховної Ради ... Парламентаризм в Україні : становлення і розвиток : [монографія] / О. М. Бандурка, Ю. Д. Древаль. – Х. : Ун т внутр. справ, 1999. – 288 с. Барабаш Ю. Г.
Становлення сучасної дидактичної системи та вища школа...........22 Висновки...............................................................................................26 Список використаної літератури........................................................29 На сучасному етапі все більш актуальнішим стає ...основні дидактичні концепції навчання; o становлення сучасної дидактичної системи та вища школа; Ми обгрунтували наш вибір наступним чином. В першому питанні ми р...
Становлення сучасної системи навчання кадрів 4.2. Центри підвищення кваліфікації 4.3. Роль і завдання Української Академії державного Управління при Призедентові ...кадрами щодо їх формування, професійного становлення та розвитку. Справа реалізації цієї державної Стратегії великою мірою потребує уваги не тільки виконавчої, а й законодавчої гілок державної влади.
...погляду ретроспективи, історії його зародження, становлення і розвитку, належить до надзвичайно акту альних завдань сучасності. Попри розмаїття підходів у визначенні сутності поняття “документ”, наявної документознавчої літератури, ...давали б оцінку основним етапам становлення документознавства як цілісної системи знань. Звичайно, без чіткого усвідомлення основних тенденцій, причин трансформацій наукової думки складно визначити основні етапи розвитку,...
...варто дослідити історико правовий аспект становлення трудових спорів, що сприятиме вивченню закономірностей розвитку останнього, виявленню негативних та позитивних рис, а отже, і удосконаленню відповідних норм в ...до історії їх виникнення та становлення. В першу чергу слід зазначити, що відповідній тематиці у вітчизняній науці трудового права приділена недостатня увага.
У процесі становлення і розвитку законодавства про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації, і в практиці його застосування було виявлено серйозні проблеми, ... Метою дослідження є аналіз становлення і розвитку законодавства про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок аварії на ЧАЕС, та визначення основних напрямків його ...
Становлення неокласичної традиції в економічній теорії 238 1. Маржиналізм 238 2. Австрійська школа граничної корисності 241 3. Становлення неокласичної традиції.
...вклад і у зародження та становлення як громадських позицій, так і повноцінної, незалежної думки потенційної аудиторії. Таким чином, засоби масової інформації ( чи комунікації) перетворилися в повноцінний ... Проаналізувати особливості становлення та розвитку ЗМІ як соціального інституту суспільства. 3. Вивчити основні основні фактори впливу ЗМІ на сучасне суспільство. 4.
Кастельса, яким розроблено соціологічні аспекти становлення культурного й економічного середовища, активного розвитку та самореалізації сучасної особи. Методологічною основою є перехід при розгляді інтенціональності від Брентано до ...як фактору суспільних перетворень у становленні інформаційного суспільства (О. Рубанець); виявлення ролі комунікацій у становленні інформаційного суспільства як суспільства мережевого (П. Дракер, М.
становлення, зрілість, занепад, старіння b. формування, становлення, зрілість, старіння c. зародження, зрілість, активність, старіння Question 7 Єдність поведінки членів колективу, що ...
...виховання і їх вплив на становлення особистості дитини. a. Так b. Ні Question 2 У межах системного підходу використовуються діагностичні засоби, орієнтовані на вивчення групових процесів ...виховання і їх вплив на становлення особистості дитини d. Усі відповіді вірні Question 38 У межах системного підходу діагностики сім’ї використовуються діагностичні засоби орієнтовані на ...
Історія становлення та розвиток акціонерних товариств Розділ 2. Суть, економічна необхідність та організаційні основи діяльності акціонерних товариств Розділ 3. Механізм функціонування акціонерних товариств Розділ 4. Становлення та діяльність товариств на Україні ...
Історія становлення Верховного Суду України. 1.1.Організація та діяльність найвищого судового органу в радянський період. 1.2. Становлення Верховного Суду України за роки ...
Теоретичні засади становлення адміністративної юстиції 1.1. Поняття та зміст адміністративної юстиції 1.2. Сутність адміністративної юстиції в умовах адміністративно правової реформи в ... Адміністративна юстиція: зарубіжний досвід становлення Розділ 2. Організаційно правові засади запровадження адміністративної юстиції 2.1. Організаційні моделі адміністративної юстиції та запровадження її в Україні 2....
Становлення вокалічної системи у загально індоєвропейський період: 1.1. Система коротких і довгих голосних фонем……………….. 1.2. Зміни голосних……………………………………………….. Розділ 2.... Становлення давньоанглійської системи голосних………… 1.4. Вокалізм у середньоанглійському періоді англійської мови... 1.5. Система голосних новоанглійського періоду………………. Висновки………………………………………………………………… Література………………………………………………………………..
Становлення та розвиток оптової торгівлі 2. Етапи розвитку біржової торгівлі за рубежем 3. Сучасний стан світового біржового ринку 4. Становлення і розвиток біржового ринку в ...
Історія становлення та теоретичні аспекти формування конституційного права на мирні збори 1.1. Історія становлення інституту свободи мирних зборів 1.2.
Етапи становлення світової валютної системи 1.1. Сутність валютних відносин 1.2 Етапи становлення світової валютної системи 2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ІСТОРИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ 1.1. Історія виникнення вальдорфської педагогіки. Основні інновації Штайнер системи. 1.2. Вплив передових педагогічних ідей видатних педагогів на становлення вальдорфської педагогіки ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ...
Передумови виникнення і становлення ринкових відносин Розділ 2. Соціальні аспекти ринкового господарства Розділ 3. Проблеми становлення ринкової системи в Україні 3.1.
Етапи становлення політики Центральної ради щодо національних меншин Розділ 2.Формування та діяльність представництва від національних меншин у Центральній раді Розділ 3....Ради, яка із самого початку становлення виступила як захисник права українського народу бути господарем на своїй землі, не обмежуючи при цьому права і свободи інших народів.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 1.1. Туризм, специфіка поняття, різновиди туризму. 1.2. Історія розвитку культурно розважального туризму на ... Становлення вітчизняної туристичної галузі за часів незалежності. 2.2. Особливості та переваги культурно розважального туризму в Україні. РОЗДІЛ 3.
Історичні передумови виникнення, становлення та розвитку економічної теорї 1.1. Становлення економічної теорії як науки 1.2. Функціонування економічної теорії на сучасному етапі Розділ ...
Теоретичні основи становлення абсолютистської монархії в Росії у ХVI XVIII столітті 1.1. Основні підходи до дослідження російського абсолютизму в історіографії 1.2....І та їх роль у становленні абсолютистської монархії в Росії 2.1. Статус російського монарха 2.2. Реформи центральних органів влади і управління 2.3.
Історичні передумови виникнення, становлення та розвитку економічної теорї 1.1. Становлення економічної теорії як науки 1.2. Функціонування економічної теорії на сучасному етапі Розділ ...
СУТНІСТЬ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 1.1. Сутність прибуткового оподаткування в Україні 1.2. Становлення та розвиток вітчизняного законодавства щодо прибуткового ...
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 5 1.1. Етапи становлення основних міжнародних фінансових організацій в ХХ ...
Становлення партійних ідеологій в Україні 2.1. Формування консервативної партійної ідеології 2.2. Становлення лібералізму як партійної ідеології в Україні 3.
Еволюція та становлення греко католицької церкви на Галичині...4 10 2. Становлення та розвиток Української греко католицької церкви на поч. ХХ ст.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗПАД ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА…....6 1.1. Походження людини та становлення людського суспільства……..…...........6 1.2. Виникнення людського суспільства.
...ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ І РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН 1.1. Сутність та класифікація фінансових інвестицій 1.2. Форми фінансового інвестування підприємством 1.3. Роль фінансових інвестицій у становленні та розвитку ринкових відносин в ...
ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 1.1. Історія формування ПДВ в системі податків на споживання 1.2. Становлення податку на додану вартість в ...
Становлення ідей правової держави………………….…….…………7 1.2. Ознаки правової держави…………………………………………..…12 1.3. Конституційне закріплення принципів правової держави……….…17 Розділ 2.... Становлення правової держави та громадянського суспільства в Україні………………………………………………………………………………37 Висновки………………………………………………….…………….……..……44 Список використаних джерел……………………………………..........…………47
Психологічні особливості професійного становлення молодих учителів 1.2. Проблема розв'язання педагогічних задач у професійній діяльності молодих учителів 1.3....життєдіяльності проходить етапи формування й становлення. Перелік використаних джерел
Психологічні особливості професійного становлення молодих учителів 1.2. Проблема розв'язання педагогічних задач у професійній діяльності молодих учителів 1.3....життєдіяльності проходить етапи формування й становлення. Це формування являє собою складний процес, що відбувається як під впливом своєї внутрішньої роботи, так і під впливом зовнішніх факторів ...
Основна частина 2.1 Історія становлення регулювання права на життя 2.2 Зміст права на життя 2.3 Проблеми конституційного врегулювання права на життя 3.... Основна частина Історія становлення регулювання права на життя На міжнародному рівні визнання прав людини вперше стало здобутком XIX століття, коли у документах Віденського конгресу (...
...соціального середовища, які впливають на становлення та розвиток особистості 3. Вплив соціально виховних інститутів на процес соціального становлення особистості Висновки Література
Історичні відомості про становлення органів Служби безпеки 1.2. Основи державної політики національної безпеки України Розділ 2. Система органів Служби безпеки України 2.1.... При цьому слід зауважити, що становлення системи органів Служби безпеки України пройшло нелегкий історичний шлях. Був час, коли їх основною метою були каральні дії.
...в Іспанії з моменту його становлення і до смерті диктатора, детально описано політичний та економічний розвиток режиму та особливості його лібералізації.... СТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ФРАНЦИСКО ФРАНКО В ІСПАНІЇ 1.1. Громадянська війна – кривавий шлях до влади 1.2.
Методологічні основи реформування та становлення державного управління в Україні……………………………………………………………...…6 1.1. Роль державного управління в процесі державотворення…………...………6 1.2. Проблеми становлення державного управління…………………………..…..9 1.3.
Історія становлення багаторівневої системи підготовки фахівців в Україні 3. Освітньо кваліфікаційні рівні (ступенева освіта) в Україні 4....у процесі дослідження: розглянути історію становлення багаторівневого характеру вищої освіти в Україні; здійснити аналіз структури вищої освіти на сучасному етапі; дослідити проблеми розвитку багатоступеневої вищої освіти.
Становлення психодіагностики як науки. Розвиток психодіагностики у ХХ ст. Розвиток психодіагностики у дореволюційній Росії, у СРСР, в Україні. 3.... Історія становлення. Шкала розумового розвитку Біне Сімона та Станфорд Біне. Діагностичне призначення тестів інтелекту. Класифікація тестів інтелекту. 15. Шкали інтелекту Д.
Становлення ринкових відносин в аграрному секторі і відтворення ресурсного потенціалу 1.2. Реформування відносин власності в аграрному секторі і використання ресурсного ... Становлення і розвиток нових господарських структур АПК регіону 3.2. Еколого економічні засади використання аграрного ресурсного потенціалу 3.3.
Коменського у становленні педагогіки як науки. 2. Функції вчителя та основні вимоги до нього. Видатні педагоги минулого про вчителя (Я. Коменський, А.... Народна педагогіка як передумова становлення професійного педагогічного знання (О.Духнович, Т.Шевченко, Леся Українка, В.Сухомлинський). Традиції виховання та навчання особистості в українській народній педагогіці.
Становлення психодіагностики як науки. Розвиток психодіагностики у ХХ ст. Розвиток психодіагностики у дореволюційній Росії, у СРСР, в Україні. 3.... Історія становлення. Шкала розумового розвитку Біне Сімона та Станфорд Біне. Діагностичне призначення тестів інтелекту. Класифікація тестів інтелекту. 15. Шкали інтелекту Д.
Інститут громадянства ЄС: історія становлення, природа, порядок набуття та втрати. Становлення та розвиток захисту прав людини в Євросоюзі 3. Основні права та обов’язки громадян ...
Становлення й мета нормативного регулювання records management Розділ II. Вітчизняний досвід нормативно правового регулювання керування документаційними процесами 2.1. Становлення і розвиток законодавчо нормативного регулювання ...
Становлення та розвиток інституту президенства 6 1.2. Особливості виникнення та припинення повноважень Президента 7 1.3....в Україні й зарубіжних країнах: становлення, розвиток та сучасні тенденції». Зважаючи на сказане вбачається необхідність здійснити системний аналіз правової природи інституту президента загалом, а також його ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.