Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 871 за запитом становлення

...персоналом організації 1.3 Історія становлення сучасного менеджменту 1.4 Становлення національних систем менеджменту 1.5 Кадрова стратегія на початку ХХI cтоліття Розділ 2.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОРТФОЛІО 2.1. Історія витоків і становлення 2.2. Характеристика стилю 2.3.
Основні етапи становлення соціальної психології. 5. Розвиток сучасної зарубіжної соціальної психології. 6. Розвиток сучасної вітчизняної соціальної психології. 7.... «Я» особистості як чинник становлення в групі. 19. Специфіка входження особистості в групу. 20. Засвоєння гендерних ролей. Провідні чинники гендерної соціалізації. 21.
Становлення та розвиток конституційно правового статусу АРК………....10 Розділ 2. Конституційно правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів ... Становлення конституційно правового статусу Верховної Ради Автономної Республіки Крим……………………………………………………………………23 2.3. Конституційно правовий статус Ради міністрів Автономної Республіки Крим…………………………………………………………………………………28 ...
...і реальні можливості переходу 4 Становлення різних форм власності 8 Становлення підприємництва 10 2.Поняття та класифікація економічних функцій держави 15 3.
Етапи становлення світової валютної системи 2.1. Сутність валютних відносин 2.2 Етапи становлення світової валютної системи 3.
Передумови становлення та сучасний стан фондового ринку України ………………......................................................................................27 2.1. Передумови становлення та механізм дії українського ринку цінних паперів…………………………………………………………………….
Європейський досвід становлення банківських систем 12 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 15 2.1. Становлення банківської системи України 15 2....
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ………………………….18 2.1. Становлення та розвиток адміністративної юстиції ……………18 2.2.
...у розв'язанні складних питань становлення ліквідних ринків та їх інтеграції до світового простору. Залучення на біржу потужних покупців, що мають великий досвід роботи на міжнародних ...ролі держави на ринку похідних; становлення на світовому ринку похідних фінансових інструментів; розвиток матеріальної бази, технологій торгівлі, регулятивної та інформаційної інфраструктури; інвестування для забезпечення рівномірного розвитку ...
Етапи становлення світової валютної системи 2.1. Сутність валютних відносин 2.2 Етапи становлення світової валютної системи 3.
Становлення інституту адвокатури…………………………….………35 2.1. Адвокатура європейських країни у період Середньовіччя (ІХ ХІІІ ст.)……….35 2.2.... Основні етапи становлення адвокатури в Україні………………………………..52 3.1.1. Адвокатура Київської русі………………………………………………………..52 3.1.2. Правове регулювання адвокатської діяльності Литовськими статутами…….
СТАНОВЛЕННЯ УНДІАСД ЯК НАУКОВОЇ УСТАНОВИ……………………………………………… 28 2.1. Становлення і розвиток УНДІАСД (1994 2004 р.)……………………...……………………………. 28 2.2.
...взаємодія виховання та розвитку у становленні особистості дитини. 8. Ідеальні і реальні цілі виховання. 9. Об'єктивний і суб'єктивний характер мети виховання. 10.... Соціально педагогічні основи становлення системи суспільного дошкільного виховання. 12. Взаємозв'язок теорії і практики як умова розвитку системи суспільного дошкільного освіти. 13.
Педагогічні функції, стадії і механізми становлення дитячого вихов ного колективу 1.2. Моделі розвитку відносин між колективом та особистістю в почат кових класах 1.3....педагогічні функції, стадії і механізми становлення дитячого виховного колективу;  охарактеризувати моделі розвитку відносин між колективом та особистістю в початкових класах;  показати можливості використання впливу колективу на ...
...поведінки, які б відповідали вимогам становлення та збереження демократичної держави.BR> Актуальність дослідження. Звернення до проблеми політичної культури людини та її психологічних чинників зумовлене низкою важливих ...змін у перебігу та формах становлення політичної культури особистості.BR> По друге, у молодіжному середовищі останнім часом спостерігається переоцінка суспільних та культурних цінностей попередніх поколінь, переривання ...
...більшовики поставили за мету – забезпечити становлення промисловості, транспорту, сільського господарства та продовжувати подальший розвиток соціалістичного будівництва. В цих умовах беззаперечно посилилася роль радянського права....селян, створення сприятливих факторів для становлення і зміцнення соціалістичних елементів в усіх сферах суспільного життя. Радянська держава на основі партійних рішень розгорнула широку діяльність по законодавчому ...
Особливості становлення та розвитку комерційних банків в Україні 29 2.1. Етапи становлення банківської системи України 29 2.2.
Становлення та розвиток інформаційного простору Польщі. 43 2.2. Польща в глобальних медіа: позитивні та негативні аспекти зображення держави....значення безпеки інформаційного простору; дослідити становлення та розвиток інформаційного простору Польщі; обґрунтувати зображення Польщі в глобальних медіа: позитивні та негативні аспекти зображення держави; виявити наслідки впливу ...
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 3.1. Проблеми наукового статусу та методології теорії держави та права……..23 3.2. Становлення та напрями розвитку теорії держави ...
...та факторів, що сприяють її становленню в процесі соціалізації особистості. Об’єкт дослідження: феномен гендерної ідентичності. Предмет: психологічні особливості гендерно рольової поведінки жінок та чоловіків з ...теоретичні підходи ,щодо пояснення особливостей становлення гендерної поведінки; • проаналізувати феноменологічні аспекти гендерної поведінки; • описати етапи гендерної соціалізації; • зробити огляд та описати методики дослідження психологічних особливостей г...
...тенденції позитивно впливають і на становлення творчої особистості, підіймають планку її відповідальності та стають дієвою сферою історично – культурного формуючого фактору в умовах становлення національних культур.
У його становленні можна прослідкувати три етапи: перший етап (1820 – 1930 і роки) – ранній американський романтизм (В. Ірвінг, Д. Ф. Купер, У. К....образ своєї країни, відобразити її становлення і здобутки. Серед всіх найзначніших американських романістів можна виділити: Г. Мелвілла, Н. Гортона, В. Ірвінга, Д. Ф.
...досліджувати людські характери в їх становленні й розвитку, в найрізноманітніших зв'язках зі світом. Його своєрідність визначається особливим, підкреслено специфічним змістовим аспектом....неготовою, невизрілою, що перебуває у становленні, дійсністю, з її постійною переоцінкою і переосмисленням» [цит. за: 4, с.495]. Водночас його стихією є приватне життя з усіма ...
...досліджувати людські характери в їх становленні й розвитку, в найрізноманітніших зв'язках зі світом. Його своєрідність визначається особливим, підкреслено специфічним змістовим аспектом....неготовою, невизрілою, що перебуває у становленні, дійсністю, з її постійною переоцінкою і переосмисленням» [цит. за: 4, с.495]. Водночас його стихією є приватне життя з усіма ...
Це дозволяє робити висновок про становлення суспільства, заснованого на знанні. Знання, втілене в інноваційній продукції, стає основним капіталом в суспільстві на постіндустріальній стадії його розвитку....в нашій країні, порівняння тенденцій становлення цього бізнесу в областях України з метою внесення корисного в специфіку розвитку інновацій ринку ресторанних послуг.
...понять «соціалізація», «адаптація», «розвиток», «формування», «становлення», «виховання». Сфери соціалізації особистості. Способи соціалізації особистості. Принципи соціалізації особистості. Стадії соціалізації особистості. Інститути соціалізації особистості. Форми соціалізації особистості.... Процес становлення особистості у процесі соціалізації. Особливості соціалізації підлітків. Особливості соціалізації людини у зрілому віці. Сутність та особливості стате...
Вершиною періоду становлення бухгалтерського обліку було широке розповсюдження методу подвійного запису. Другий період припадає на час революційних перетворень у галузі виробництва, розвитку фізичних ... Третій період – становлення бухгалтерського обліку (рахівництво), як галузі науквоих знань.Протягом цоьго періоду зусилля більшості авторів були направленні виключно на те, щоб встановити ...
...нових епізодів та історій жіночого становлення героїнь цей мотив модифікується. Якщо на початку ми маємо історію формування сестринсько материнського комплексу, то далі він постає як сестринство ...творі, формування жіночості героїні, її становлення, спроби самоствердження як жінки та конфлікти, що виникають у неї з соціумом. О. Забужко — письменниця, що поєднує фемінізм, екзистенціалізм, інтелектуалізм, ...
...нових епізодів та історій жіночого становлення героїнь цей мотив модифікується. Якщо на початку ми маємо історію формування сестринсько материнського комплексу, то далі він постає як сестринство ...творі, формування жіночості героїні, її становлення, спроби самоствердження як жінки та конфлікти, що виникають у неї з соціумом. О. Забужко — письменниця, що поєднує фемінізм, екзистенціалізм, інтелектуалізм, ...
...насам¬перед, є показовим для становлення і розвитку ін¬вестиційних фондів в Україні. Саме у США ринок спільного інвестування на сьогодні набув найбіль¬ших масштабів та ...в зарубіжних країнах сприятиме їх становленню і удосконаленню в Україні. ОСНОВНА ЧАСТИНА Розвиток ринку фінансових послуг передбачає наявність альтернативних напрямків інвестування.
Становлення інформаційного суспільства радикально змінює геополітичну обстановку в світі, впливає на формування нових сфер життєдіяльності людства, а відтак і національної безпеки.... Гуз вивчив становлення та розвиток вітчизняної системи захисту інформації, зарубіжний досвід у цій сфері. Б. Кормич проаналізував питання національної безпеки та національних інтересів, ...
116 Вступ Становлення правової демократичної української держави неможливе без становлення якісно нового інституту державної служби. В процесі розвитку держави у правовому соціальному напрямку ...
Історія розвитку та становлення культури організації праці. 2. Керівна праця і організаційна культура виробництва. 3. Стадії становлення та розвитку колективу: формування притирання, нормалізації, повної ...
Становлення та розвиток юридичної деонтології 32. Психологічна культура сангвініка, холерика, флегматика, меланхоліка 33. Укажіть як відбувалися розвиток та становлення юридичної деонтології. 34.
...біржовий інститут знаходиться в стадії становлення, вже можна говорити про отримані позитивні результати. br />br /> Насамперед, виникнувши з державної власності, біржі самі перетворилися в каталізатор її ... Тому його становлення і розвиток може і повинно розглядатися в контексті проведених демократичних перетворень.
...язок між розвитком мовлення і становленням спілкуваня .............................80 ГАВРИПІ Н.В. Структура і функції мовленнєвої творчої діяльності дошкільників..............................86 ГАВРИПІ Н.В.... СТАНОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ ЯК НАУКИ..............99 КОМЕНСЬКИЙ Я.А. В яких заняттях поступово повинні вправлятися діти від самого народження, щоб на ...
Парламентаризм в Україні : становлення і розвиток : [монографія] / О. М. Бандурка, Ю. Д. Древаль. – Х. : Ун т внутр. справ, 1999. – 288 с. Годованець В. Ф.... Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно правові проблеми) / В. С. Журавський. – К. : Парламентське вид во, 2002. – 343 с.
...ринкові механізми перебувають у стадії становлення. Для цього періоду характерними є політичні, економічні, соціальні кризи, недосконале податкове законодавство. Все це є підґрунтям для виникнення різних небезпечних ... До спеціальної групи складових проблем становлення банківської системи та захисту її від злочинних посягань слід також віднести недосконалість законодавчої й відомчої нормативної бази, відсутність висококваліфікованих фахівців ...
Особливості становлення феодального госпо¬дарства у країнах Західної Європи. 4. Особливості еволюції феодального маєтку протягом XI — XV ст.... для становлення індустріального суспільства. 5. Наслідки аграрного перевороту в Англії. 6. Характеристика процесу первісного нагромадження ка¬піталу, його джерела, методи та результати.
...системи, яка знаходиться в стадії становлення. Проблеми функціонування та перспективи розвитку МБК в Україні у фінансовій літературі недостатньо досліджені. Важливість і актуальність цих проблем потребують осмислення ... Становленню і розвитку ринку МБК в Росії значну увагу приділено в працях С. Ананьєва, Д. Бугаєнка, Ю.Крупнова, О. Лакшиної, В.
Нормативно правові та організаційні проблеми становлення системи соціального партнерства в Україні.106 Запитання для самоконтролю. 108 Література. 109 Терміни та поняття. 109 Змістовий модуль ІІ.... Історія становлення та розвитку Міжнародної організації праці. 334 16.2.Організаційна структура Міжнародної організації праці. 340 16.3.
Становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається в процесі розвитку, виховання і навчання. 13. Основною умовою формування особистості є: 1. Спадковість.... Процес становлення особистості під впливом зовнішніх і внутрішніх соціальних та природних чинників. 3. Процес і результат набуття індивідуального досвіду. 4.
...система України знаходиться на стадії становлення, яке відбувається на фоні одночасних перетворень як структури економіки, так і всієї системи суспільно економічних відносин, викликаних переходом від адміністративно ...визначальною роллю комерційних банків у становленні ринку фінансових ресурсів, в тому числі ресурсів, призначених для інвестиційних цілей; • невирішеністю проблеми створення адекватних форм і методів залучення комерційних ...
...4 Балів: 1 Процес організаційного становлення і правової легалізації по¬літичних партій має назву: Виберіть одну правильну відповідь a. реєстрація b. корпоратизація c. легітимація d....16 Балів: 1 Процес організаційного становлення і правової легалізації політичних партій має назву: Виберіть одну правильну відповідь a. реєстрація b. корпоратизація c. легітимація d.
...війни Question 3 Процес організаційного становлення і правової легалізації політичних партій має назву: a. інституціоналізація b. реєстрація c. корпоратизація d. легітимація Question 4 Як називаються політичні ... монархія Question 4 Процес організаційного становлення і правової легалізації політичних партій має назву: a. інституціоналізація b. легітимація c. корпоратизація d. реєстрація Question 5 Ультраправа політична ідеологія: ...
...влади Question 6 Процес організаційного становлення і правової легалізації політичних партій має назву: a. інституціоналізація b. реєстрація c. легітимація d. корпоратизація Question 7 За визначенням М....життя Question 15 Процес організаційного становлення і правової легалізації політичних партій має назву: a. інституціоналізація b. легітимація c. корпоратизація d. реєстрація Question 16 Конституціоналізм це: a.
...вищезазначене Question 7 Процес організаційного становлення і правової легалізації політичних партій має назву: Виберіть одну правильну відповідь a. легітимація b. корпоратизація c. інституціоналізація d....життя Question 20 Процес організаційного становлення і правової легалізації політичних партій має назву: Виберіть одну правильну відповідь a. легітимація b. інституціоналізація c. реєстрація d. корпоратизація
1. Становлення та розвиток медичного страхування в Україні. 2. Сутність завдання і форми медичного. 3. Характеристика ринку дюбровільного медичного страхування в Україні.
1. Становлення філософії в Стародавньому Китаї 2. Філософія епохи Західної і Східної Хапь 3. Філософія Китаю в Середньовіччя 4.
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.