Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 117 за запитом стародавніх

Адвокатська діяльність в Стародавній Греції…………………………………….25 1.3. Оформлення адвокатської діяльності як професійної за часи Стародавнього Риму………………………………………………………………………………………30 Розділ ІІ. Становлення інституту адвокатури…………………………….
antiquus — стародавній) — це література стародавніх греків і римлян, яка розвивалася в басейні Середземного моря (на Балканському та Апеннінському півостровах та на прилеглих ...
...блем наштовхує на думку про стародавнє походження економічної теорії як особливої самостійної галузі знань. Саме так тлумачили питання про виникнення економічної теорії перші історики світової економічної ...осмислення явищ економічного життя в стародавньому світі та неправомірність ототожнення його з еконо мічною теорією як особливою галуззю науки. Економічна політика являє собою цілі, напрями, шляхи, ...
Вже починаючи зі стародавніх часів ми¬стецтво займало особливе місце у житті суспільства, відображаючи та закріплюючи культурні традиції, етнос того чи іншого народу. Історії відомі факти культурної величі Стародавньої Греції та Риму, в яких ...
Алеман стародавній танець німецького походження, один з основних видів придворного танцю. Як побутовий і придворний танець алеман з'явився в Англії, Франції ... Стародавній французький танець, спочатку
Вступ 1. Стародавні уявлення про електричних риб 2. Електричні поля в житті риб 3. Особливості та властивості електричних риб 3.1.
Вступ 1. Етика Стародавнього Сходу 1.1 Моральні ідеї в культурі Давнього Єгипту 1.2 Етика Давнього Вавилону, Палестини, Ірану 1.3 Давньоіндійська етика ...
Релігії Стародавньої і сучасної Індії 3. Радикальні форми вільнодумства: французький атеїзм ХVІІІ ст. і марксистсько ленінський атеїзм Література
Становлення філософії в Стародавньому Китаї 2. Філософія епохи Західної і Східної Хапь 3. Філософія Китаю в Середньовіччя 4. Філософія Китаю в XIX ст. Література
Економічна думка Стародавнього Китаю 2. Економічна думка П. Ж. Прудона 3. Економічна думка в Росії в ХІХ поч.
Історія Лаври у стародавні часи (Київська Русь) 2. Києво Печерська Лавра в пізньому середньовіччі 3. Нова та новітня історія Лаври Висновки.
Економічна думка стародавнього Сходу 2. Економічна думка античного світу 3. Економічна думка середньовіччя 4. Виникнення і основні поняття меркантилізму Висновки Література
Характерні риси художньої культури Стародавнього Сходу Література
Характеристика джерел права Стародавнього Вавилону 1.1. Звичай і закон 1.2. Поява кодексу Хаммурапі РОЗДІЛ 2. Кримінальне право та процес за законами Хаммурапі ...
...погляди представників філософських шкіл у Стародавній Греції 2. Школа Піфагора 3. Число як фізичний, релігійний, морально психологічний, метафізичний та містичний принцип Піфагора Література
Витоки управлінської думки у стародавні та княжі часи Управлінська думка в Україні має довшу історію, ніж вважають. Старовинні поселення етнічних територій сьогоднішньої України вже мали ...
Культура Стародавньої Греції 3. Елліністична культура 4. Давньоримська культура Висновок Список використаної літератури
Класичний період культури стародавньої Греції 3. Готична культура 4. Язичницькі вірування, знання, звичаї східних слов’ян Література
Лад та соціальний устрій стародавнього Вавілону 2. Станова представницька монархія у Франції 3. Виникнення 5 республіки у Франції. Конституція 1958 р. Література
Особенности мировосприятия стародавних египтян: мифология, архитектура, искусство 1.1. Мифология 2.2. Архитектура и искусство древних египтян 3.
...та соціальні засади формування культури Стародавнього Сходу Література
Естетична думка у стародавній Індії та Китаї Література
Культура стародавньої України Завдання № 57 Прокоментуйте, чому вислів Ламетрі «Людське тіло – це машина, яка заводить «сама себе», є живим уособленням безперервного руху, ...
Політичні погляди мислителів стародавньої Греції …………………… 3 2. Профспілки та політичні партії: проблеми взаємодії ………………….. 7 3. Нові проблеми цивілізації після закінчення «холодної війни» ……… 11 Висновки ……………………………………………………………………..
...антична філософія” позначають: а) філософію стародавнього світу; б) філософію перших, найбільш давніх цивілізацій; в) філософію давньогрецьку, елліністичну, римську та олександрійську; г) давньогрецьку філософію; д) ранню європейську ...
Етнічна історія Британських островів у стародавній період 1.2. Формування англійського етносу в середні віки 1.3. Етнонаціональні процеси нової та новітньої історії Великобританії РОЗДІЛ 2.
Національний архітектурно історичний заповідник “Чернігів стародавній” Висновок Список використаної літератури
Міфологізація політики стародавнього минулого 1.3. Міфи в історії української політики 2. Особливості сучасної політичної міфології 2.1. Поняття політичного міфу 2.2.
Охарактеризуйте основні ідеї систем–даршан Стародавньої Індії 3. Охарактеризуйте особливості, об’єкт, форми, переваги та недоліки чуттєвого пізнання. Практичне завдання Питання про джерела свідомості "упродовж довгого ...
Литовські статути як стародавні пам’ятки України 1.3. Литовські статути з юридичної точки зору Розділ 2. Характеристика основних норм ІІІ Литовського Статуту 2....
...ЧИННИК, ЩО ВИЗНАЧАЄ ХАРАКТЕР КУЛЬТУРИ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ РОЗДІЛ 2 ЛІНГВІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛФАВІТУ ДЕВАНАГАРІ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ЙОГО СИМВОЛІЧНИМ ЗНАЧЕННЯМ 2.1 Загальна характеристика алфавіту ...
...торгівля вперше виникла на території стародавньої держави Фінікії (сучасна територія Єгипту, Лівії, Тунісу), приблизно 4 тис. р. до н.е. На території Європи перші ринки ярмарки ...
Культура стародавньої месопотамі 11.Культура середньовічної европим
Вплив стародавньої індійської культури на культуру інших країн 3. Український народний обряд – заручини Література
Як стародавні мислителі підходили до проблеми політичного іміджу та практики його формування?
...Волинського князівства з іншими землями Стародавньої Русі 6. Роль Галицько Волинської князівства у збереженні та розвитку української культури Висновок Список використаної літератури
...в усіх правових системах, як стародавніх так і сучасних, є одним із найважливіших. Його значимість зумовлюється тим, що об’єктом спадкування переважно є право власності.
Міфологія та боги стародавніх українців 2.2. Слов’янський язичницький культ Висновки Список використаної літератури
...гімнастичний зал та лікувальний заклад стародавніх римлян 2.3. Танці та музика в античному Римі 2.4. Розвиток публічних читань як специфічної форми дозвілля в період ...
Ще в Стародавньому Єгипті (близько 2600 років до н.е.) існували чиновники, які поєднували функції обліку та контролю. В Римській імперії (НІ ст.
Шоу зберігає гуманістичну традицію сюжету стародавнього міфу, але позбавляє його міфологічного розуміння дійсності і відтворює сюжет у реалістичній парадоксальній традиції. В.
Шоу зберігає гуманістичну традицію сюжету стародавнього міфу, але позбавляє його міфологічного розуміння дійсності і відтворює сюжет у реалістичній парадоксальній традиції. В.
, коли зароджувались перші держави Стародавнього Сходу – Єгипет, Індія, Месопотамія. Для утримання війська, захисту інтересів держави та своїх власних інтересів царі створювали державний скарб.
, коли зароджувались перші держави Стародавнього Сходу – Єгипет, Індія, Месопотамія. Для утримання війська, захисту інтересів держави та своїх власних інтересів царі створювали державний скарб.
...інших континентах і в деякі стародавні геологічні епохи. Причини заледенінь не встановлені. На виникнення льодовиків могли впливати багато чинників, але в даний час найбільш достовірними здаються ...
...інших континентах і в деякі стародавні геологічні епохи. Причини заледенінь не встановлені. На виникнення льодовиків могли впливати багато чинників, але в даний час найбільш достовірними здаються ...
...виражена в словах, що належать стародавньому римському політичному діячеві, оратору й філософу Марку Туллію Цицерону: "Щоб бути вільним, необхідно підкорятися законам". Режим законності забезпечує правопорядок.
...інституту приватної власно¬сті у Стародавньому Римі, окреслити коло його суб’єктів (осіб, які мали можливість бути власниками), перелічити об’єкти вла¬сності (будівля, раби, домашня ...
Державні утворення, суспільство і право стародавніх народів Північного Причорномор’я та Приазов’я. Лекція. – Дніпропетровськ, 2005. Кадєєв В.І. Очерки истории экономики Херсонеса таврического в I – ...
...на Древному Сході і в Стародавній Греції та Римі – у дослідників державно правових явищ виникла потреба щодо визначення поняття, яке було б достатньо ємним і давало ...
« 1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.