Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 787 за запитом статусу

У статті на підставі опрацювання теоретичних засад адміністративної юстиції й судочинства, а також нового Закону України «Про судо¬устрій і статус суддів» визначені особливості статусу суддів адміністративних судів в Україні. Ключові слова: адміністративне судочинство, адміністративний суд, система адміністративних судів, Вищий адміністративний ...
5 1.2 Конституційно законодавчий статус прокуратури радянського періоду…………………………...…………………………….…………..12 1.3 Встановлення прокуратури незалежної України………...……..20 Розділ 2. Конституційні функції прокуратури України………………..... Конституційний статус Генеральної прокуратури України...56 3.1 Правовий статус Генерального прокурора України………...….56 3.2 Структура і повноваження Генеральної прокуратури……...…..
Так, статус Президента України визначено розділом V Конституції України, де сформульовані права та обов'язки Президента як глави держави, порядок його обрання, ... Статус Президента як гаранта Конституції покладає на нього обов'язок припиняти будь які дії законодавчої, виконавчої та судової влади, які прямо ...
Так, статус Президента України визначено розділом V Конституції України, де сформульовані права та обов'язки Президента як глави держави, порядок його обрання, ... Статус Президента як гаранта Конституції покладає на нього обов'язок припиняти будь які дії законодавчої, виконавчої та судової влади, які прямо ...
...увагу слід приділити з’ясуванню статусу Секретаріату Президента України та Ради національної безпеки та борони України як провідним елементам апарату глави держави....надати загальну характеристику їх правового статусу. При цьому слід мати на увазі, що допоміжні органи при главі Української держави не є органами влади, не є самостійними, ...
Статус, структура, функції План: Вступ 1 1. Поняття правового статусу прокуратури України 3 2. Система і структура прокуратури 5 3.
Поняття, види і статус глави держави………………………………... 2. Конституційний статус Президента України………………………… 3. Порядок обрання та зміщення президента України……………….. 4.
Загальна характеристика процесуального статусу законного представника як суб'єкта кримінально процесуальної діяльності 2. Проблеми процесуального статусу законного представника на різних стадіях кримінального процесу ВИСНОВКИ ...
Теоретичні основи міжнародно правового статусу ВООЗ 1.1. Історія створення ВООЗ 1.2. ВООЗ як суб’єкт сучасного міжнародного права 1.3.... Дослідження міжнародно правового статусу ВООЗ 2.1. Правова природа рішень ВООЗ 2.2. Правове регулювання управління фінансами ВООЗ 2.3.
Зміст Вступ розділ 1 Правовий статус вищої ради юстиції 1.1. Витоки створення Вищої ради юстиції в Україні 1.2. Правова сутність та статус Вищої ради юстиції 1.3.
Правовий статус товариства. 1.1. Загальна характеристика повного товариства. 1.2. Порядок створення повного товариства. 1.3. Установчі документи повного товариства.... Правовий статус командитного товариства. 2.1. Основні положення про командитне товариство. 2.2. Учасники командитного товариства. 2.3.
Роль статусу особистості у взаємовідносинах в групі 1.1. Особливості поведінки особистості у групі Висновки до 1 2.1.... Показники соціометричного статусу працівників Додаток Г. Показники емоціональної експансивності працівників
Правові засади регулювання діяльності і статусу акціонерних товариств 1.1. Правовий статус та особливості акціонерних товариств 1.2. Поняття та риси публічних акціонерних товариств Розділ ІІ.
ТЕМА № 6 КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ План: 1. Порядок формування Верховної Ради України. 2. Структура Верховної Ради України. 3....Верховної Ради України, коротко характеризуючи статус і призначення кожного з них. Особливу увагу слід приділити визначенню функціонального механізму Верховної Ради України.
ТЕМА № 4 КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ. План: 1. Поняття, функції та види політичних партій. 2. Порядок створення політичних партій в Україні. 3....мають сформувати цілісне уявлення про статус політичних партій як різновиду громадських формувань та суб’єктів конституційно правових відносин, порядок їх створення та діяльності, характер взаємовідносин з ...
Конституційний статус Президента та його місце в політичній системі 2.1. Конституційний статус Президента 2.2. Повноваження Президента 2.3.
ТЕОРЕТИЧІНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО СТАТУСУ СКОРОЧЕНЬ 1.1. Сутність та дефініції поняття "скорочення"………………………. 1.2. Підходи до визначення лінгвістичного статусу скорочень………. 1.3.
Науковий та правовий статуси юридичної науки……………….……6 РОЗДІЛ 2. Розвиток загальнотеоретичної держави і права як науки……….…..11 РОЗДІЛ 3. Характеристика наукового та правового статусу теорії держави і права…………………………………………………………………..……..
Теоретичні основи міжнародно правового статусу ВООЗ 1.1. Історія створення ВООЗ 1.2. ВООЗ як суб’єкт сучасного міжнародного права 1.3.... Дослідження міжнародно правового статусу ВООЗ 2.1. Правова природа рішень ВООЗ 2.2. Правове регулювання управління фінансами ВООЗ 2.3.
та правовий статус експерта 1.1. Визначення, основні риси експертизи та правовий статус експерта у кримінальному процесі України 1.2.
Поняття та види правового статусу 3. Структура правового статусу людини і громадянина Висновки Список літератури
Правовий статус національних меншин за законодавством України 3. Механізм реалізації прав національних меншин в Україні 4. Питання вдосконалення правового регулювання статусу національних меншин Висновки Література
...УКРАЇНІ ТА ЇХ КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВИЙ СТАТУС 1.1. Поняття громадських організацій 1.2. Правовий статус громадських організацій: поняття та структура 1.3.
Правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства 4. Правовий статус біженців 5. Особливості відповідальності іноземців в Україні Висновки Список використаної літератури
Конституційно правовий статус недержавних організацій. Статус засобів масової інформації.. 10 3. Наукові концепції місцевого самоврядування ………. 16 Заключення …………………….. 21 Література ……………… 22
...фракции): порядок образования и правовой статус ……….. 8 3. Статус иностранцев и лиц без гражданства в Украине ………………. 10 Литература …………………………………………………………………. 17
Податковий статус і податкова правосуб’єктність платників податків…....11 Розділ 2. Правовий статус платників податків………………………………...…20 2.1.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 2.1.Загальнотеоретичні підходи до визначення правового статусу органів внутрішніх справ 2.2.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ……………………………………………………………………….……..19 2.1. Поняття правового статусу органу місцевої виконавчої влади…….………19 2.2.
До питання історико правового аналізу статусу історичних політичних парті України XIX XX ст.: аспекти методології дослідження // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична: Зб.... Особливості формування правового статусу українських політичних партій кінця XIX – середини XX ст. як проблема історико правової науки в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету ...
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика господарських товариств. 1.1.... Правовий статус товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. 2.1. Поняття і ознаки ТзОВ та ТзДВ. 2.2.
1. Правовий статус особи в Україні, його закріплення в Конституції України ……………………………………………………………………… 3 1....
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика правового статусу підприємств 1.1. Поняття підприємства 1.2.
Вступ Розділ 1. Акціонерні товариства в контексті чинного законодавства України 1.1 Поняття, ознаки та особливості ...джерел та методів дослідження правового статусу акціонерних товариств Розділ 2. Основні аспекти організації акціонерних товариств 2.1 Порядок створення акціонерних товариств 2.2 Управління акціонерним товариством ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Правове регулювання статусу НБУ і гарантії його незалежності, визначені законодавством України. РОЗДІЛ 2.
План Вступ 1.Правовий статус Державної податкової служби України 2.Роль Державної податкової служби у вирішенні проблем ...
ВСТУП 1. Поняття безробітного та його правовий статус 2. Правовий захист працівників при втратi роботи 3.
Ціна на роботу дещо завищена тому,що тема мало досліджена. br />br /> Зміст ВСТУП………………………………………………………………………….….3 РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СТАТУСУ ПРЕЗИДЕНТІВ КРАЇН АФРИКИ…………………………………………….
1. Конституційне закріплення судових гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні … 3 2. Конституційно правовий статус прокуратури України ……………….. 8 3.
ВСТУП 1. Поняття правового статусу прокуратури України 2. Система, структура та порядок утворення органів прокуратури 3.
1. Громадянство України і статус іноземців в Україні 2. Поняття та види прав і свобод ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ 1.1. Сутність поняття господарських товариств 1.2. Реєстрація господарських товариств РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 2....
Розділ 1. Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні 1.1.
Вступ 1. Створення ВООЗ та на налагодження міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров'я 2. Особливості міжнародно правового статусу ВООЗ 3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1.... Поняття та характеристика правового статусу громадянина підприємця РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМЦЯ ЯК СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1. Порядок проведення державної реєстрації фізичних осіб ...
Введение 1. Общая характеристика правового статуса гражданина – предпринимателя 1.1 Понятие гражданина – предпринимателя 1.
ВСТУП 1. Поняття правового статусу прокуратури України 2. Система, структура та порядок утворення органів прокуратури ...
Варіант 2. (Ж Л) 1. Поняття правового статусу засудженого 2. Поняття та характеристика режиму виконання та відбування покарання у ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.