Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 341 за запитом стиль

...ДО ТЕМИ 5 Question 1 Стилі батьківського ставлення ще не визначають однозначного формування тих чи інших особистісних особливостей. Важливу роль відіграють переживання самої дитини, особливості її ...вимог, систематичним контролем, стійкістю виховного стилю, планомірною зміною системи виховання у відповідності з віком дитини Question 5 Реалізація виховного потенціалу сучасної української сім'ї має наступні ...
...становлення та розвитку офіційно ділового стилю Розділ 3. Особливості офіційно ділового стилю Розділ 4. Аналіз мови документів початку хх століття Висновки уривок Офіційно діловий стиль — це ...
Корпоративна культура, стиль керівництва, оплата праці b. Стиль керівництва, вимогливість через формулювання цілей та постановку задач, оплата праці, система стимулів та стягнень c.
...Тема: Обработка текста и создание стиля в среде МS Word Вариант 9 1. Создайте новый документ. 2. Введите номер задания, название его темы, номер варианта, примените стиль Заголовок 2. 3.
ситуаційний підхід до стилю управління. c. аналіз змісту роботи і визначення її основних компонентів; Question 8 Управління як процес передбачає: a....відповіді правильні Question 12 Який стиль керівництва необхідно застосувати в форсмажорних ситуаціях? a. авторитарний b. змішаний c. ліберальний d. демократичний Question 13 Влада, при якій підлеглий ...
...послідовників вимагають застосування різних лідерських стилів. Розгляньте дане твердження на прикладі зростання професійного рівня працюючих від стажера до фахівця високої кваліфікації. Тема 9....зробіть висновки щодо власного лідерського стилю. 2. Дайте рекомендації щодо можливості застосування ваших здібностей для керівництва колективом, де Ви працюєте у відповідності до характеристики ситуації у ...
ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ………………………………………………………….5 1.1. Емоційна лексика у засобах масової інформації……………………..5 1.2. Історія становлення публіцистичного стилю в Україні……………...6 1.3.
японская 3 Стиль руководства, который характеризуется следующими параметрами: руководитель полностью доверяет подчиненным, мотивация – за счет вознаграждения, развитые коммуникационные связи, значительный объем групповой работы: ... линейный менеджмент 24 Стиль управления, при котором руководитель обладает достаточной властью, чтобы навязывать свою волю подчиненным и часто вмешиваться в их действия: Виберіть одну ...
Пропозиції по розробці фірмового стилю підприємства ТОВ “Добробут” Висновки Література В зв’язку з вище викладеним в даній роботі можна зробити такі висновки.... Також підприємству необхідно вдосконалити фірмовий стиль та зовнішнє оформлення магазину, оскільки це дозволить підвищити імідж підприємства в очах споживачів та інвесторів.
Пропозиції по розробці фірмового стилю підприємства ТОВ “Добробут” Загальні висновки і пропозиції Список використаної літератури Додатки В зв’язку з вище викладеним в даній роботі ... Також підприємству необхідно вдосконалити фірмовий стиль та зовнішнє оформлення магазину, оскільки це дозволить підвищити імідж підприємства в очах споживачів та інвесторів.
Пропозиції по розробці фірмового стилю підприємства ТОВ “Добробут” Висновки Література В зв’язку з вище викладеним в даній роботі можна зробити такі висновки.... Також підприємству необхідно вдосконалити фірмовий стиль та зовнішнє оформлення магазину, оскільки це дозволить підвищити імідж підприємства в очах споживачів та інвесторів.
Своєрідність стилю та мотивів поетичних творів автора……….…….….17 1.2. Неологізми Сергія Жадана…………………………………………..….…..20 ВИСНОВКИ…………………………………………………………….…………28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………....є ключем до розуміння індивідуального стилю письменника, в чому і полягає актуальність роботи. Зазначимо, що українське мовознавство стоїть перед необхідністю вивчення внеску кожного визначного письменника в ...
...столітті починає розвиватися архітектура романського стилю. Саме у цьому стилі виконана церква св.Иржи. Розвивається книжкова мініатюра, про що свідчать рукописи "Гумпольдова легенда про св.Вацлаве".
Також підприємству необхідно вдосконалити фірмовий стиль та зовнішнє оформлення магазину, оскільки це дозволить підвищити імідж підприємства в очах споживачів та інвесторів....продаж; нами запропоновано розробку фірмового стилю для підприємства, використання якого дозволить підвищити імідж підприємства в очах споживачів. Елементами фірмового стилю ТОВ “Добробут” мають стати фірмовий шрифтовий ...
совершенствовании стиля руководства c. юридических d. организационной диагностике Question 9 Консультанты «универсалы» помогают клиенту решать проблемы организации в следующих направлениях: a....риск успеха Question 16 Демотивирующий стиль руководства это: a. упор руководителя на подчеркивание упущений работников b. стремление руководителя знать и контролировать в организации все c.
Килменна розрізняють такі стилів поведінки в конфлікті: a. інцидент, ескалація конфлікту, збалансована протидія, завершення конфлікту b. суперництво (конкуренція за визначеними правилами); агресивність (окремі ворожі ... стиль поведінки займає проміжне місце і означає врегулювання розбіжностей на основі взаємних поступок, досягнення часткового задоволення своїх інтересів Question 10 Якщо ...
Двовимірне трактування стилів лідерства 1.3. Управлінські ґрати 1.4. Стиль, задоволення й продуктивність 2. СИТУАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЕФЕКТИВНОГО ЛІДЕРСТВА 2.1.
...оформлении документа должны присутствовать 3 стиля знака и 5 стилей абзаца. Описать каждый стиль. Привести фрагменты документа, и указать, каким стилем оформлен каждый из фрагментов.
Виды и стили воспитания. 5. Понятие и закономерности воспитания. 6. Воспитание. Современные критерии воспитанности. 7. Стили взаимоотношений в семье. Авторитет родителей. 8.
Особливості стилів прийняття УР. 7. Неформальні аспекти розробки рішень 8. Моделі прийняття управлінських рішень 9. Умови і фактори якості УР. 10....Стилі прийняття рішень за Врумом Йеттоном 12. Стилі прийняття рішень за Врумом Джаго 13. Використання інтуіції при розробці УР 14.
Вступ Розділ 1 Трудові ресурси підприємства і продуктивність праці 1.1 Кадровий потенціал підприємства 1.2 Структура кадрового потенціалу 1.3 Нормування праці на підприємстві 1.4 Продуктивність праці Розділ 2 Стилі, методи управління та їх застосування в умовах України 2.1 Нормативний стиль, авторитарний, командно адміністративний, ліберальний, демократичний, змішаний адміністративно правовий ...
Функціональні стилі як основа вивчення лінгвостилістичних особливостей військово ділових документів 7 1.2. Місце офіційно ділового стилю в системі функціональних стилів 13 ...
Індивідуальний стиль Ш. Бронте як об’єкт лінгвістичного дослідження 1.4. Особливості вікторіанського роману Розділ 2. Способи передачі індивідуального авторського стилю засобами української мови 2.1.
Поняття про функціональний стиль, класифікація стилів мови 2.5. Офіційно діловий стиль Розділ III. Основи документознавства 3.1. Місце документознавства в системі наук 3....
Визначте, до якого функціонального стилю належить даний текст. 3. Встановіть риси цього стилю: а) наявність спеціальної лексики; б) специфічні звороти, стійкі вирази.
АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОВ «СТИЛЬ» 25 2.1. Загальна характеристика ТОВ «Стиль» 25 2.2. Аналіз фінансово господарської діяльності підприємства 27 2.3.
Індивідуальний стиль Ш. Бронте як об’єкт лінгвістичного дослідження 1.4. Особливості вікторіанського роману Розділ 2. Способи передачі індивідуального авторського стилю засобами української мови 2.1.
Сучасний стиль управління, побудований на засадах демократії з мінімізованим втручанням держави в усі сфери суспільного буття c....підходів ефективного лідерства належить поділ стилів керівництва на автократичний, демократичний, ліберальний: a. Ситуаційний b. З позицій особистих якостей c. Всі відповіді вірні d.
...Ситуація: що заважає експортувати японський стиль управління персоналом? 1. Розгляньте наведену нижче інформацію: А. Американці та європейці сприймають як втручання в особисте життя природний для японців ...думку, адаптування японського чи американського стилю управління персоналом до умов в Україні? Г) наведіть приклади з практики, коли вам або вашим знайомим довелося зустрітися з проявами ...
Розкрийте сутність поняття «стиль управління». 8. Вкажіть чинники, що впливають на формування стилю управління органів публічного адміністрування. 9. Розкрийте взаємодію понять «стиль державного управління» ...
Синтетичними коштами маркетингових комунікацій є стиль туристичної фірми. Від стилю туристичного підприємства залежить його орієнтація на споживача. Стилі обираються за різними критеріями та потребами. 7.
стилістичний Question 21 Типологія стилю управління якого автора є найбільш відповідною нашій країні: a. К. Левина b. Р. Лайкерта c. Д.Мак Грегора d.... фірмовий стиль d. культура поведінки фірми Question 28 Стиль вирішення конфлікту, що визначає готовність ознайомитися з іншими точками зору, щоб зрозуміти причини ...
стиль руководства, региональные условия, тип поселения e. семья, микросоциум, институт воспитания, религиозные организации Question 7 Балів: 1 Социальная установка личности это: ...речь идет об особенностях авторитарного стиля руководства: Виберіть одну правильну відповідь a. позиция лидера внутри группы b. инструкции в форме предложений c.
стиль руководства, региональные условия, тип поселения e. семья, микросоциум, институт воспитания, религиозные организации Question 7 Балів: 1 Социальная установка личности это: ...речь идет об особенностях авторитарного стиля руководства: Виберіть одну правильну відповідь a. позиция лидера внутри группы b. инструкции в форме предложений c.
Вам пропонується описати різні стилі ( чи хоча б окремі риси різних стилів) успішної роботи по професії психолог, притаманні людям, які різняться за своїми особистісними якостями, ...
...упроваджувати відповідні методи управління й стилі управлінського лідерства; члени команди одержують додаткові можливості для розвитку своїх професійних павичок, надаючи один одному допомогу та взаємну підтримку, а ...організації виявляє схильність до демократичного стилю лідерства, розуміючи важливість делегування повноважень. Команда робить можливим вирішення завдань, які не під силу одній людині.
Килменна розрізняють такі стилів поведінки в конфлікті: А. ухилення, пристосування, конфронтація, співпраця, компроміс. Б. інцидент, ескалація конфлікту, збалансована протидія, завершення конфлікту В.... стиль співпраці Б. конфронтації В. Пристосування Question 3 of 10 Ухилення – А. стратегія поведінки в конфлікті, що характеризується прагненням отримати перемогу ...
Килменна розрізняють такі стилів поведінки в конфлікті: А. ухилення, пристосування, конфронтація, співпраця, компроміс. Б. інцидент, ескалація конфлікту, збалансована протидія, завершення конфлікту В.... стиль співпраці Б. конфронтації В. Пристосування Question 3 of 10 Ухилення – А. стратегія поведінки в конфлікті, що характеризується прагненням отримати перемогу ...
...культура, общество, государство, страна в) стиль руководства, региональные условия, тип поселения г) этнос, нация, культура д) знания, моральные ценности, телевидение Question 8 of 10 Социальная установка ...речь идет об особенностях авторитарного стиля руководства: а) запрет без послаблений, угрозы, похвала и субъективное наказание б) дела в группе идут сами по себе в) позиция ...
...культура, общество, государство, страна в) стиль руководства, региональные условия, тип поселения г) этнос, нация, культура д) знания, моральные ценности, телевидение Question 8 of 10 Социальная установка ...речь идет об особенностях авторитарного стиля руководства: а) запрет без послаблений, угрозы, похвала и субъективное наказание б) дела в группе идут сами по себе в) позиция ...
Поняття художньо мистецького стилю 3. Провідні стилі класичного та некласичного мистецтва Список використаної літератури
Поняття про газетно публіцистичний стиль та засоби вираження емоційності й експресивності. 1.1 Особливості газетно публіцистичного стилю. 1.2 Причини й шляхи реалізації експресивності, емоційності ...
Стилі керівництва 1.2 Гендерні аспекти керівництва 1.2.1 Гендерна нерівність: поняття та теоретичні підходи до інтерпретації 1.2.2 ...2.3 Чоловічі та жіночі стилі управління 1.3 Особливості сприйняття керівників жінок і керівників чоловіків РОЗДІЛ ІІ Емпіричне дослідження гендерних аспектів керівництва 2.1 Характеристика ...
Інструменти (фірмовий стиль, торгова марка, логотип, лозунг, фірмовий шрифт і т.д.) 1.2. Порівняння двох фірм (підприємств) по створенню іміджу харчової промисловості ...іміджу підприємства "Луга Нова" (фірмовий стиль, емблема) 2.3. Маркетингові заходи (реклама, виставки, пром.акції, дегустації) на підприємстві "Луга Нова" Розділ 3.
...напрямів моди в макіяжі та стилі 1.2. Характеристика історичної епохи та обґрунтування вибору базової моделі образу та макіяжу 1.3....початкових даних для виконання розробленого стилю та макіяжу. Розробка технологічної послідовності виконання макіяжу 2.3. Обґрунтування вибору і характеристика парфюмерно косметичних засобів, інструментів та обладнання, необхідних ...
...особливості моделювання жіночого одягу романтичного стилю. Привести приклади на 2 – 3 х моделях, пояснити, які характерні риси для романтичного стилю 3.
Аналіз тексту, стиль, встановити риси цього стилю............................. 6 3. Перекладіть текст службового листа, зробіть текст менш сухим та офіційним....................................................................................................7 4.
Стилі лідерства o 1.4. Підходи до вивчення лідерства • Глава 2. Традиційні концепції лідерства o 2.1....підхід лежить в основі класифікації стилів лідерства, а ситуаційний базується на певній поведінці лідера в залежності від певної ситуації. Ці три підхода є необхідними для розуміння ...
...функціонування фразеологічних одиниць у художньому стилі Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2. ФРАЗЕОЛОГІЯ ПРОЗИ Г. КВІТКИ ОСНОВ’ЯНЕНКА 2.1. Семантично ідеографічні розряди фразеологізмів у творах ...ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ Г. КВІТКИ ОСНОВ'ЯНЕНКА) У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 3.1.
Якому стилю сімейного виховання властива загострена увага й піклування про дитину в поєднанні з численними обмеженнями та заборонами? які поради можна дати батькам щодо оптимізації стилю стосунків з дітьми? 4.
« 1 2 3 4 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.