Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 251-300 з 341 за запитом стиль

...доповіді чи статті, її форми, стилю і мови. Зупинимося детальніше на методиці підготовки деяких із них. Оприлюднити результати свого дослідження – це зробити даний матеріал надбанням фахівців, ...
...станів), когнітивному (невміння приймати конструктивні стилі поведінки, конструктивно виходити зі складних ситуаціях). А це, в свою чергу, може стати пусковим механізмом для формування у дітей з ...
...думку партнера існує безліч методів, стилів та прийомів ведення ділових переговорів.
...приклади рішень і використання фірмового стилю в ділових та інформаційних матеріалах; збирання, обробка, творення, зберігання, підготовка інформації до поширення, випуск та розповсюдження інформаційної продукції; розробка, впровадження ...
...характерних рис японського і американського стилів управління персоналом та створення порівняльної характеристики американського та японського досвіду управління персоналом, яка полегшить обрання правильного методу управління на практиці.
...живописний, реалістичний у своїй основі стиль, збагатив українську літературну мову, а вплив його прози і драматургії позначився на творчості Тараса Шевченка, Марка Вовчка, пізніших українських прозаїків.
Стиль діяльності особистості як аспект дослідження диференційної психології. 11. Психічна та особистісна деформація в дослідженнях диференційної психології. 12.
...поєднуються всі форми і всі стилі." Віктор Гюго [20,C.394] Як відомо, автор "Людської комедії" в грандіозному творінні зобразив не тільки широку й глибоко правдиву ...
...поєднуються всі форми і всі стилі." Віктор Гюго [20,C.394] Як відомо, автор "Людської комедії" в грандіозному творінні зобразив не тільки широку й глибоко правдиву ...
Тренінг «Програма формування фемінного стилю поведінки в дівчат юнацького віку» Узагальнення результатів нашого дослідження дало можливість сформулювати загальні висновки: Теоретичний аналіз соціально психологічних чинників статеворольової ...
...пропаганда фашистської культури і «фашистського стилю життя». «Італійська енциклопедія» (1938) визначала фашистські інститути культури як органи, відповідальні перед політичним керівництвом Національної фашистської партії і призначені для «...
Стилі управління 2 Завідуюча відділенням алергології, міський дитячий алерголог Науменко Н.В VI Мотивація праці працівників та добор методів спонукання їх ...
...зачісками в формі гриба (у стилі «Бітлз»), які дотримувалися в мо¬ді певних, хоча й нових, законів, досить швидко перетворилися на хіпі.
...причинами организационных проблем являются: неправильный стиль руководства; плохие внутренние взаимоотношения. Задание 2 1) Дайте ответ на вопросы Что подразумевается под термином “конфликт”?
...злиттів і придбань, ніж змінам стилю лідерства, ніж пошуку нових можливостей скорочення витрат. Інновації збільшують доходи компаній, прискорюють ріст, є основою для створення конкурентної переваги, залучають ...
...поведінку, спосіб діяльності або життєвий стиль особистості. 2. У системі музичного виховання молодших школярів проблема формування ціннісних орієнтацій зумовлена особливостями сприйняття дітьми закономірностей музичного мистецтва: інтонаційної ...
У Харкові класичним зразком барочного стилю є Покровський мурований собор, в якому знайшли відбиття основні досягнення будівельного мистецтва другої половини ХVІІ ст. Які саме? Відвідуйте собор.
...бути оригінальним, мати свій індивідуальний стиль полюбилася народові. Домінуючою групою серед емоційно експресивних слів у повісті Г. Квітки «Маруся» є зменшено пестливі слова.
Індивідуальний стиль діяльності вчителя. 30. Психологія педагогічної саморегуляції. 31. Загальна характеристика педагогічного спілкування. 32. Ефективність педагогічного спілкування. 33. Виховний вплив дитячого колективу.
...на особенности поведения оказывает: а) стиль мышления б) интеллект в) культурно исторические условия г) защитное поведение д) язык Question 6 of 80 Point Value: 1 Question ...
Какой стиль поведения в общении для Вас характерен (соперничество, сотрудничество, компромисс, избежание, приспособление)? Тема 7. Внимание 1. Какие свойства внимания Вы знаете?
Какой стиль поведения в общении для Вас характерен (соперничество, сотрудничество, компромисс, избежание, приспособление)? Тема 7. Внимание 1. Какие свойства внимания Вы знаете?
Стили руководителя 44 13. Причины и виды конфликтов в организации 47 14. Управление конфликтной ситуацией 50 15. Воздействие стресса 54 16.
...або залежною диференціальною семою розмовного стилю. Відчуття і емоції практично неможливо виразити за допомогою тільки одного мовного засобу. Отже, експресивна лексика англійської мови з погляду походження ...
...або залежною диференціальною семою розмовного стилю. Відчуття і емоції практично неможливо виразити за допомогою тільки одного мовного засобу. Список використаних джерел
Стиль сучасного ділового письма 2.1.3. Елементи тексту 2.2. Аналіз оформлення формуляру статуту 2.3.
Стиль обвинительного заключения. М. 2001. Филин Д.В. Прекращение уголовного дела с освобождением обвиняемого от уголовной ответственности // Проблемы законности. Вип. 55.
Вживання прийменника в діловому стилі ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ: АВТОБІОГРАФІЯ ЗАЯВА РОЗПИСКА ДОРУЧЕННЯ ПРОТОКОЛ № 10 ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 14 РЕЗЮМЕ ХАРАКТЕРИСТИКА 3.
...є: система управління; фінанси; персонал; стиль керівництва; маркетинг; товар, послуга; виробництво; збут; постачання; ексклюзивні можливості; загальна ефективність; НДДКР. Актуальність обраної теми полягає в тому, що у ...
...підхід лежить в основі класифікації стилів лідерства, а ситуаційний – базується на певній поведінці лідера в залежності від певної ситуації. Ці три підходи є необхідними для розуміння ...
...свої, характерні тільки для неї, стилі роботи, методи керування і контролю. Впроваджувана СУД, у переважній більшості випадків вимагає пристосування до особливостей роботи з нею.
Письмова мова кожної людини відрізняється стилем викладання, словниковим складом, загальним рівнем грамотності. Для письмової мови людини характерними є індивідуальність і відносна сталість.
...подібності, метод блоків, метод "Каліфорнійський стиль". 4. Основними методами дослідження ефективності аеробних занять з використанням елементів танцю були: метод спостереження, анкетування (піддослідні визначали власний рівень витривалості, ...
Фiрмовий стиль 5.4.4. Методи особистого продажу 6. Маркетинговий контроль та економікс маркетингу на санаторій “Світанок” 6.1.
...бути використане в офіційно діловому стилі, економічній, банківській діяльності, утворити словосполучення: Марка – марка ………………………………... 8 Завдання 9. Записати цифри словами. Провідміняйте числівники: 4, 18, 407. …….. 8 Завдання10.
Що таке діловий стиль в одязі жінки? ТЕМА 9 1. Які форми ділового листування існують? 2. З яких частин складається текст листа? 3.
Наприклад, продовжуючи традиції поетики і стилю В. Стефаника та М.Коцюбинського (мінорний настрій, імпресіоністичні образи, психоаналіз соціальних явищ), В. Шевчук створює новели нового типу (психологічні Список ...
Фiрмовий стиль 5.4.4. Методи особистого продажу 6. Маркетинговий контроль та економікс маркетингу на фірмі «Тіп Топ 99» 6.1.
...склалися в роботі з кадрами, стиля керівництва, розуміння керівниками важливості організації цієї роботи на науковій основі тощо. ФТРМК є компанією молодою, заснованою 01.12.1998 і ...
Використання хорошого стилю при написанні авторами програми “Елметр”, а сюди можна віднести відкритість бази даних програми, дозволив розробити модуль, який може ефективно працювати ...
...станів), когнітивному (невміння приймати конструктивні стилі поведінки, конструктивно виходити зі складних ситуаціях). А це, в свою чергу, може стати пусковим механізмом для формування у дітей з ...
...склалися в роботі з кадрами, стиля керівництва, розуміння керівниками важливості організації цієї роботи на науковій основі тощо. ФТРМК є компанією молодою, заснованою 01.12.1998 і ...
...засуджувати його норми і цінності, стиль життя і поведінку складає сутність: a. принципу конфіденційності зустрічей з психологом b. принципу особистих відносин між психологом і клієнтом c.
...Руский лес», «Гвоздiка», «Ромашка», «Мужской стиль», «Дипломат», «Саша», «Спортклуб», лосьйони «Огуречний», «Утро», «Свежесть», шампунi «С хной». Пiдприємство випустило серiю нових чоловiчих туалетних вод "Wall Street Pyton", "...
...виробником, що запам'ятовується бренд, стиль життя. Упаковка це деталь, яка перш за все кидається в очі і наочно показує специфіку продукту.
Отже, компанія повинна знайти свій стиль роботи, що найбільш повно враховує специфіку умов, можливостей цілей та ресурсів. Тому перед заснуванням компанії необхідно провести дослідження ринку, щоб ...
...супроводжуються змінами у видах діяльності, стилі мислення. Новації в педагогічній практиці — річ суб'єктивна, бо вони враховують суто суб'єктивні умови навчання, вихо¬вання, управління.
Оформлено герб в бароковому стилі, з характерним для козацької геральдики бароковим картушем, який супроводжують клейноди та зброя: булава, пірначі, шаблі, списи, прапори та гармати.
Фірмовий стиль. Брендінг 5.4.4. Методи пропаганди. PR Методи особистого продажу 5.5. Аналіз маркетиногвого контролю на підприємстві 5.5.1.
...расследование: содержание, логика, язык и стиль процессуальных документов. Х.: Арсис, 1997. Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств. Х.: Арсис. 1997. Тертишник В. М.
« 1 2 ... 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.