Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 346 за запитом століття

на початку ХХІ століття b. 50 х роках ХХ століття c. у 1991 році d. 60 х роках ХХ століття e.
...у: А) 90 роках ХХ століття; Б) 60 х роках ХХ століття; В) 50 х роках ХХ століття; Г) на початку ХХІ століття; Д) у 1991 ...
...тривав: А) ХVІ – кінець ХІХ століття; Б) кінець ХІХ – середина 20 х рр. ХХ ст.; В) середина 20 х – середина 80 х рр. ХХ століття; Г) середина 80 х ХХ ...
Викладання психології в XVIII–XIX століттях 1.2. Викладання психології в першій половині XX століття 1.3. Викладання психології в другій половині XX століття Висновки до ...
Викладання психології в XVIII–XIX століттях 1.2. Викладання психології в першій половині XX століття 1.3. Викладання психології в другій половині XX століття Висновки до ...
...розвиток ще в кам'яному столітті і епохи бронзи. Пізніше, в Х столітті будуються перші християнські храми. Негласною культурною столицею стає Прага, де в Празькому Граді ...
...народів як науки в ХІХ столітті. 14. Моріц Лацарус та Герман Штайнталь як фундатори психології народів. 15. “Продукти” народного духу – мова, міфи, звичаї як джерела пізнання ...народів як науки в ХІХ столітті. 25. Психологічна антропологія як напрям етнічної психології в США. 26. Франц Боас – фундатор сучасної американської психологічної антропології. 27.
; Б) на початку ХХІ століття; В) у 1960 р. Г) у середині ХХ століття; Д) у 1958 р. Question 19 of 50 Актуальність етнопсихології як ...
...соціальній, в другій половині ХІХ століття. В той час відбувалося поглиблення суспільного розподілу праці, відокремлення промисловості від агропромислового господарства, посилення концентрації промисловості і торгівлі у містах, ...назвою «стачка» (страйк) наприкінці ХІХ століття сформувалось і ввійшло в практику. Недоліком законодавства того часу було те, що воно не передбачало порядку розв'язання колективного трудового ...
...початку 30 х років минулого століття a. 4 b. 3 c. 2 d. 1 Question 3 Менеджмент зосереджений на внутрішньому середовищі організації – це складова системи уявлень ...кінці 90 х років минулого століття b. на початку 90 х років минулого століття c. в кінці 80 х років минулого століття d.
...Росії та Китаю наприкінці ХІХ століття 2. Формування сфери впливу Росії в Китаї наприкінці ХІХ століття 3. Відносини з Китаєм на початку ХХ століття 4.
...найвпливовіших представників французької літератури ХІХ століття. Творчість В. Гюґо дуже різноманітна: писав романи, ліричну поезію, драми у віршах і прозі, політичні промови та численні листи....картину життя Франції кінця XV століття. Але історичні події стають для нього лише приводом для роздумів над сучасністю. [7; с.16] Роман написаний у кінці 20 ...
80 ті роки ХХ століття b. на початку ХХІ століття c. 80 ті роки ХІХ століття d. 50 ті роки ХХ століття Question23 Балів: 1 ...
...історичних знань про XI XIII століття 2. Дослідження князівської тематики XI XIII століття 3. Дослідження проблем генеалогії правлячих династій XI XIII століття Список літератури
Чеські землі на початку ХХ століття 1900 1914 років 2. Словацькі землі на початку ХХ століття 1900 1914 років 3. Економічний розвиток словацьких земель на початку ...
...в Росії у ХVI XVIII столітті 1.1. Основні підходи до дослідження російського абсолютизму в історіографії 1.2. Передумови і особливості розвитку абсолюстської монархії в Росії ...Росії в другій половині XVIII століття 3.1. Освічений абсолютизм за правління Катерини ІІ 3.2. Особливості абсолютистської монархії в Росії у XVIII столітті Висновки Список ...
...ОСОБЛИВОСТІ ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ ХІХ СТОЛІТТЯ 1.1. Церковнослов'янська мова української редакції 1.2. Активізація процесу творення української літературної мови в ХІХ ст. 1.3.... Фонетичні особливості української мови ХІХ століття Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2. СПЕЦИФІКА ФОНЕТИЧНОЇ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕДАКЦІЇ ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ ХІХ СТОЛІТТЯ НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ Г.
...ХУДОЖНИКИ ЖИВОПИСЦІ І ВИШИВКА XIX СТОЛІТТЯ 153 УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ВИШИВКА 247 УКРАЇНСЬКИЙ РУШНИК 317 ВИШИВКА XX СТОЛІТТЯ 318 Пошуки художників авангардистів початку століття 338 Парадигми соціалізму ...
...50 60 х років ХІХ століття 8 13 1.2. Вплив документалізму, філософського та пригодницького елементу у творах 70 х років ХІХ першої чверті ХХ століття 14 18 Розділ ІІ.
...українських землях в XIII XVII століттях 2.1. Звичай як джерело правовласності на українських землях 2.2. Звичаєве право як джерело лісового законодавства в українських землях ...українських землях в XIII XVII століттях 3.1. Система звичаєвого права на українських землях в XIII XVII століттях 3.2. Звичаєве козацьке право Висновки Список літератури
Олександрійська церква в ХІХ ХХ столітті 2.1. Олександрійська церква в ХІХ столітті 2.2. Олександрійська церква в ХХ столітті Розділ 3.
...50 60 х років ХХ століття. Розділ ІІ. Зміни сутності та міжнародного значення Тайваньської проблеми в період реформування внутрішньої і зовнішньої політики КНР (остання чверть ХХ століття). ІІ.1.
...імперії 1811 року В ХVІІІ столітті перед Австрійською імперією постала проблема необхідності проведення кодифікаційних робіт, зокрема, кодифікації цивільного права. Причина цього – потрібно об’єднати цивільне право ...роботи пожвавилися останній чверті ХVІІІ століття. Випробування нових законів проходило в Галичині, а згодом вони поширювалися і на всю імперію. В 1783 році був виданий патент, ...
...Антильські танці) лежать в XIX столітті, але весь світ вони завоювали лише порівняно недавно. Прості у виконанні, вони чимось нагадують танці на пляжі, але танцювати їх ...якшені та цивілізовані в 20 столітті. Європейська сцена не кубинська або гаїтянська плантація. Але й в такому вигляді вони – чудовий спосіб виразити свої почуття та емоції.
...в протиріччях перехідного характеру самого століття. Станово лицарські цінності і прихильність їм, могли мати і слабку і сильну сторону. Варто визнати, що в ХІІ – XIV ст....роботи охоплюють період VІІІ – ХVI століття. Нижня межа зумовлена виникненням лицарства, підйомом активності їхніх дій, організації перших лицарських товариств. ХVІ століття ж характеризується змінами у міжнародній ...
...України кінця XVIІ – початку XVIIІ століття. – К.:АН УССР, 1959. Єрмолаєв В.М., Козаченко А.І. Органи влади і управління Української держави (друга половина XVII – XVIII ...імперії в останню третину ХVІІІ століття // Вісник Університету внутрішніх справ. Вип. 11. – Харків, 2000. Саксонов В.Б. Здійснення фіскального контролю на території Південної Укранїни в останню ...
Ще з середини ХІХ століття, з’являються численні спроби синтаксичної інтерпретації названих елементів мовної структури. Найактивніше обговорюють в мовному сенсі синтаксичні зв’язки аналізованих форм ... У другій половині ХХ століття бурхливо розвиваються дослідження мовних явищ під прагматичним кутом зору. І в цих студіях належне місце посідають тлумачення елементів, що прямо ...
...польських та інших нападників, які століттями плюндрували Україну, хотіли загарбати та поневолити український народ. В роботі по століттям та рокам досліджується внесок старшини в свободу українського ...
в 90 х роках XX століття b. в 20 х роках XX століття c. на початку 60 х років XX століття Question 2 Про загальне наукове ...
другій половині ХІХ століття b. першій половині ХХ столітя c. першій половині ХІХ століття d. другій половині ХХ століття 12 Менеджер проекту повинен враховувати: ...
На початку XXI століття відбу¬вається активізація трансформаційних процесів, посилюється динамізм сусп¬ільного розвитку. Світова економіка вступає в нове тисячоліття, вибираючи вектор свого руху ...ннями ринкової економіки наприкінці XX століття стали саме фінансові кри¬зи, що вразили фінансові ринки Південно Східної Азії, які найбільш динаміч¬но розвиваються, суттєво позначились на ...
Філософія України в V XVI столітті ……………………………………….. 4 1. 1. Філософія давніх слов'ян ………………………………………….. 4 1.2. Філософія періоду Відродження …………………………………… 5 2....другої половини XIX — початку XX століття ………. 13 3.1. Творчість О.О. Потребені ………………………………………….. 13 3.2. Творчість П.Д. Юркевича ………………………………………….. 13 3.3. Вчені природознавці ………………………………………………..
...мистецтво Іспанії в ХVІІ ХVІІІ столітті 2. Театральне мистецтво Іспанії в ХVІІ ХVІІІ столітті 3. Розвиток іспанської літератури Висновок Список використаної літератури
...основних напрямків образотворчого мистецтва XVII століття 1.1. Європейський живопис доби барокко 1.2. Новий напрям нотюрморта . Розділ 2. Культурологічний аналіз основних напрямків образотворчого мистецтва ХVІІ ... Золоте століття живопису Висновки Список літератури
...ЛІТЕРАТУРА НА МЕЖІ ХІХ – ХХ СТОЛІТТЯ 1.1. Особливості української літератури на межі ХІХ ХХ століття 1.2. Життєвий і творчий шлях Олександра Олеся РОЗДІЛ ІІ ...
...у 1990 х роках ХХ століття 1.1 Концепції розвитку США після розпаду СРСР 1.2 Стратегія зовнішньої політики США та перспективи розвитку України в останньому десятиріччі ХХ століття 1.3 Концепція глобального лідерства ...
...ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XIX ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. 1.1 Особливості української літератури даного періоду (кінця ХІХ – початку ХХ століття.) 1.2. Життєвий і творчий шлях Лесі Україки.
...в росії першої половини хіх століття Розділ 2. Проблема розгляду селянського питання в росії на початку xix століття в російській історіографії Висновки Список використаних джерел
...УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 1.1. Стильова своєрідність інтелектуальної прози в українській літературі першої половини ХХ століття 1.2.
...1 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХІХ ХХ СТОЛІТТЯ 1.1. Особливості літератури ХІХ ХХ століття 1.1. Літературна критика про І.Франка РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА ...
Політичні теорії ХІХ ХХ століття..…..….…………………………13 2.1. Розвиток політичних ідей у ХІХ ХХ століттях…………………………13 Розділ 3. Політична теорія Макса Вебера……………………………………16 3.1.
...з прадавніх часів до ХІХ століття………………………………………………………………. ……4 2. Політична думка в Україні на початку ХХ ст.: основні концепції і напрями. Українська політична думка на еміграції………….….…....політичній думці ХХ початку ХХІ століття……………………………....................................................19 Висновки………………………………………………………………….27 Список використаної літератури………………….…………………….30
...становище англійської літератури у XVII столітті 2. Зображення в літературі реалій життя англійського суспільства XVII століття 3. Розвиток англійської літератури періоду Реставрації Висновки Список літератури
...становище англійської літератури у XVII столітті 2. Зображення в літературі реалій життя англійського суспільства XVII століття 3. Розвиток англійської літератури періоду Реставрації Висновки Список літератури
Кіномистецтво Італії ХХ століття 4. Розвиток італійської освіти в ХХ столітті 5. Наука Висновок Список використаної літератури
...БЕН В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ ХVII СТОЛІТТЯ....................................................................................................6 1.1. Особливості розвитку літературного процесу в Англії в XVII столітті.................................................................................................................6 1.2.
...західної експансії (перша половина XIII століття) 1.2. Боротьба Русі із західною експансією в умовах монголо татарського панування (друга половина XIII століття) Розділ 2.
...В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ І ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 1.1. Боротьба генерацій 1.2. Риси психологічного портрета В.Винниченка 1.3.... СЕРЕД ХУДОЖНІХ ТЕЧІЙ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 6.1. Кінці переходи початки 6.2.Неореалізм: оновлення жанрів (роман) 6.3. Неореалізм: оновлення жанрів (новелістика).
...і культури у XIV XVII століттях . 2. Українські землі в XIV XVI століттях. Перехід від поневолення до соціального розвитку та процвітання. 3. Розвиток освіти.
Завдання № 1 Дайте повну логічну характеристику поняттям: крадіжка, співробітник прокуратури Завдання № 2 Визначте тип відношення між поняттями за допомогою колових схем: високосний рік, рік, частина століття, століття Завдання № 3 Узагальніть та обмежте поняття: культура спілкування, нотаріус Завдання № 4 Наведіть приклад реального визначення за фахом Завдання № 5 ...
« 1 2 3 4 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.