Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 205 за запитом страхів

...страхового випадку вирахувати заборгованість за страхо¬вими преміями із суми належного відшкодування збитків; г) скоротити термін страхування; д) подати позов до суду про стягнення заборгованості. 6....добровільним страхуванням наземних транспортних засобів страхові виплати склали 100250 грн., сума страхових премій – 317200 грн., нетто ставка – 5,2 грн., брутто ставка – 7,5 грн.
...страхового випадку вирахувати заборгованість за страхо¬вими преміями із суми належного відшкодування збитків; г) скоротити термін страхування; д) подати позов до суду про стягнення заборгованості. 6.... До факультативного перестрахування страхові компанії вдаються досить часто у таких випадках: а) ризик настільки значний, що виходить за межі (ліміти) діючих перестрахувальних договорів; б) ...
Назвіть податок, який сплачують страхові компанії: а) податок на прибуток; б) податок на додану вартість; в) податок акцизний збір; г) податок на транспортні збори. 12.... Страхові резерви із страхування життя поділяються на: а) математичні резерви; б) резерви належних виплат страхових сум; в) математичні резерви, резерви належних ...
Страховими посередниками можуть бути страхові або перестрахувальні брокери, страхові агенти. Об'єктом страхового ринку є страхові продукти — специфічні послуги, що надаються страхувальнику при виконанні договору ...
...сума виплат, на які нараховуються страхові внески, в т.ч. за працюючих інвалідів, розрахунок страхових внесків до Фонду,дані про середньооблікову чисельність штатних працівників, та сума ...праці (доходу), з якої справляються страхові внески, розрахунок внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування, заборгованість з виплати ...
страх. у звязку з тимчасовою втратою працездатності Утримання з нарахованої зарплати працівників збуту: податку з доходів фізосіб внесків до Пенсійного фонду внесків до соц.страх.
Державні страхові соціальні фонди, їх перелік, призначення та загальна характеристика 2. Вимоги до діючого законодавства України стосовно подальшого розвитку соціального страхування 3. Задача Обчислити страхові внески до Пенсійного фонду за ...
Об’єкти страхування та страхові ризики 3. Страхова сума і страхові платежі 4. Особливості укладання страхових договорів та визначення збитку і страхового відшкодування Література
Страхові інтереси та страхові ризики як передумови виникнення страхових правовідносин в сфері космічної діяльності……………………...….21 2.1. Страховий інтерес………………………………………………………...
Аналіз впливу оподаткування на страхові компанії……………………24 2.3. Аналіз показників ефективної діяльності страховика………………….27 Розділ 3. Вплив фінансової глобалізації на страхові компанії України…………...33 3.1.
...самострахування; централізоване страхове забезпечення; колективні страхові фонди. Самострахування ґрунтується на індивідуальній відповідальності й полягає в тому, що кожна юридична і фізична особа формує власні страхові (резервні) фонди за рахунок власних ...
Найменування показників Страхові випадки Пожежа Аварія ПДТЛ Стихійні лиха Кількість договорів 350 580 610 220 Кількість страхових випадків 12 16 24 11 Середня ... Основні страхові випадки за змішаного страхування життя: б) дожиття до закінчення строку страхування. 5. Таблиця смертності може складатися на основі: а) показників ...
Найменування показників Страхові випадки Пожежа Аварія ПДТЛ Стихійні лиха Кількість договорів 350 580 610 220 Кількість страхових випадків 12 16 24 11 Середня ... Основні страхові випадки за змішаного страхування життя: а) вступ до шлюбу; б) дожиття до закінчення строку страхування; в) смерть протягом дії договору ...
Найменування показників Страхові випадки Пожежа Аварія ПДТЛ Стихійні лиха Кількість договорів 350 580 610 220 Кількість страхових випадків 12 16 24 11 Середня ... Основні страхові випадки за змішаного страхування життя: а) вступ до шлюбу; б) дожиття до закінчення строку страхування; в) смерть протягом дії договору ...
...належить: а) страхова сума; б) страхові резерви; в) нерозподілений прибуток; г) страхове відшкодування; Тест 4. Норматив витрат на ведення справи в структурі страхових тарифів з добровільних ... Страхові резерви поділяються на: а) технічні та вільні; б) резерв незароблених премій та резерв збитків; в) технічні резерви зі страхування життя; ...
Небанківські кредитно фінансові заклади: страхові компанії, інвестиційні фонди та компанії, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, установи недержавного пенсійного забезпечення та інші юридичні особи, виключним видом ... Страхові компанії залучають кошти шляхом продажу страхових полісів, фінансують великі корпорації промисловості, транспорту, торгівлі. Пенсійні фонди залучають кошти шляхом емісії боргових ...
...період Звітний період страхова сума страхові виплати страхова сума страхові виплати 1 90000 270 100000 250 2 65000 130 80000 176 Разом 155000 400 180000 426 ...
...загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». По закінченню розгляду предмету злочину, слід дослідити об’єктивну сторону цих злочинів....язкове державне соціальне страхування та страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. По друге, визначити та дослідити форму вини в цих злочинах.
...40 Придбання основних матеріалів 460 Страхові платежі з обовязкового і добровільного страхування 3 Орендна плата виробничих приміщень 50 Різні податки і збори, що відносяться на витрати ...Непрямі витрати на оплату праці Страхові платежі Амортизація основних засобів виробничого призначення Ремонт і обслуговування виробничого обладнання Витрати на реалізацію продукцію Загальногосподарські витрати Адміністративні витрати Ставка ...
Назвіть податок, який сплачують страхові компанії: а) податок на прибуток; б) податок на додану вартість; в) податок акцизний збір; г) податок на транспортні збори. 2.... Найменування показників Страхові випадки Пожежа Аварія ПДТЛ Стихійні лиха Кількість договорів 350 580 610 220 Кількість страхових випадків 12 16 24 11 Середня ...
...власності і домінуюче становище займають страхові компанії, створені капіталам юридичних осіб. За галузевими критеріями аналізу структура страхового ринку України поділяється на ринки: особистого страхування; майнового страхування; ...інвестиційні проекти, створювати і зміцнювати страхові об'єднання;  висококваліфіковане кадрове забезпечення страхової діяльності;  розширення інформаційної бази;  удосконалення системи правового забезпечення страхування;
Страхові події при страхуванні громадян від нещасних випадків можуть бути такі: а) смерть застрахованого з будь якої причини (крім самогубства); б) ...до закінчення строку дії договору страху¬вання. 5. Які з перелічених видів страхування згідно із Законом України «Про страхування» є обов'язковими?
Страхові події при страхуванні громадян від нещасних випадків можуть бути такі: а) смерть застрахованого з будь якої причини (крім самогубства); б) ...до закінчення строку дії договору страху¬вання. 5. Які з перелічених видів страхування згідно із Законом України «Про страхування» є обов'язковими?
...страхового випадку вирахувати заборгованість за страхо¬вими преміями із суми належного відшкодування збитків; г) скоротити термін страхування; д) подати позов до суду про стягнення заборгованості. 6.... Страхова компанія «Ресурс» має страхові платежі – 94 000 грн, засобу в страховому фонді – 13 000 грн, витрати на ведення справи – 6 000 грн.
2,1 % страх, на випадок безробіття 84,00 грн. 1,02 % страхування від нещасного випадку 40,80 грн.... 2,1 % страх, на випадок безробіття 63,00 грн. 1,02 % страхування від нещасного випадку 30,60 грн. Разом 1140,60грн.
2,1 % страх. на випадок безробіття 84,00 грн. 1,02 % страхування від нещасного випадку 40,80 грн.... 2,1 % страх. на випадок безробіття 63,00 грн. 1,02 % страхування від нещасного випадку 30,60 грн. Разом 1140,60 грн.
2,1 % страх. на випадок безробіття 84,00 грн. 1,02 % страхування від нещасного випадку 40,80 грн.... 2,1 % страх. на випадок безробіття 63,00 грн. 1,02 % страхування від нещасного випадку 30,60 грн. Разом 1140,60 грн.
...ми загальнообов'язкового державного пенсійного страху¬вання, накопичувальної системи пенсійного страхування та недержавного пенсійного страхування. Таким чином, домінуючою ознакою нової пенсійної системи є перехід від системи ...Про загальнообов'язкове державне пенсійне страху¬вання» [5] не є всеохоплюючою, а «пенсійне забезпечен¬ня» і «пенсійне страхування» не є тотожними поняттями.
...різними, зокрема, каяття, бажання виправитися, страх перед відповідальністю, усвідомлення аморальності діяння, жалість, невигідність вчинення злочину та інше. Вони є рівнозначними, тобто, не мають значення для визначення ...крадіжки військових нагород, але через страх покарання тікає з будинку, вже буде наявна добровільна відмова від вчинення злочину, попри те навіть, що нагород ветеран вдома не ...
Інфантильність, висока тривожність, відсутність незалежності, страх реальної діяльності b. Нездатність до лідерства, відсутність ініціативи, пасивність, низький ступінь соціальної й комунікативної компетентності, низький рівень соціальної відповідальності й ... Інфантильність, висока тривожність, відсутність незалежності, страх реальної діяльності Question 30 Якому типу відповідає така характеристика неадекватного батьківського ставлення: проявляється в підвищеній увазі і ту...
...гнев, радость б) симпатия, внимание, страх, ужас, фрустрация в) печаль, экстаз, гнев, ярость, отчаяние г) гнев, ужас, ярость, страх, отчаяние д) экзальтация, любовь, безрассудность, ненависть, патриотизм ...
...компанії, інвестиційні фонди, фондові біржі, страхові компанії b. фінансові установи, комерційні та виробничі підприємства c. виробничі підприємства на яких відбувається фінансовий менеджмент d....інвестуванням в обладнання Question 10 Страхові компанії у розвинутих країнах мобілізують величезні фінансові ресурси і є головними постачальниками довгострокових капіталів на грошовому ринку: a. вірно b.
...компанії, інвестиційні фонди, фондові біржі, страхові компанії c. малі підприємства, інноваційні компанії d. виробничі підприємства на яких відбувається фінансовий менеджмент Question 2 Банки, які займаються фінансуванням ...інвестуванням в обладнання Question 10 Страхові компанії у розвинутих країнах мобілізують величезні фінансові ресурси і є головними постачальниками довгострокових капіталів на грошовому ринку: Виберіть одну правильну ...
Страхові ризики 2. Страхування транспортних засобів та вантажів Література
Социально экономическое содержание страхо вого рынка 1.1 История развития страхования 1.2 Страхование как экономическая категория 1.3 Структура страхового рынка 2.
Нормування оборотних засобів: поточні, страхові, технологічні, транспортні виробничі запаси 2. Продуктивність праці та її показники: натуральні, вартісні, трудові Задача Оптова вартість верстата – 3000 грн.
Інші соціальні страхові позабюджетні фонди 3. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб Література
Страхові правовідносини: основні поняття та законодавче забезпечення 3. Поняття та загальна характеристика договору страхування ризику Література
Вступ Розділ 1 теоретичні засади обліку розрахунків зі страхування 1.1 Страхові внески – основний елемент джерел коштів на соціальні заходи 1.2 Документування операцій обліку розрахунків з соціального страхування 1.3 Відображення ...
Державні страхові соціальні фонди, їх перелік, призначення та загальна характеристика 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку розрахунків за страхуванням ...
Характеристика податків, що сплачують страхові компанії 3. Відповідальність страховиків за додержання податкового законодавства Література
Страхові послуги в міжнародній економічній діяльності РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2.1.
Страх смерті – норма або недолік виховання? 2. Прекрасне та вродливе. Прекрасне в природі, соціальному і духовному житті, праці і мистецтві.
Основні страхові поняття……………………………………….…….24 Розділ 2. Види страхування………………………………………………………..26 2.1. Поняття та види добровільного страхування…………………….….26 2.2.
Державні страхові соціальні фонди, їх перелік, призначення та загальна характеристика 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку розрахунків за страхуванням ...
Задача Обчислити страхові внески на державне пенсійне страхування, якщо загальна чисельність працюючих на підприємстві становить 250 чол. з фондом заробітної плати 180 тис.
...ставки Митні ставки Митні збори Страхові збори Вартість перевезення Терміни прострочки, дні Величина пені Норми прибутковості 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Ситуаційне завдання Обчислити всі страхові соціальні внески за рахунок коштів роботодавця, якщо фактичні витрати на оплату праці за звітний місяць склали 5 820 грн.
Евфемізми, засновані на почутті страху перед певними явищами. 2.3. Евфемізми, що відволікають увагу від негативних явищ дійсності. Висновки Список використаних джерел
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.