Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 641 за запитом структурна

ЗМІСТ ВСТУП 4 1 АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ 5 2 ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 7 2.1 Аналіз процесу обробки інформації та вибір структур даних для її зберігання 7 2.2 Розробка інформаційної моделі системи 9 2.3 Побудова структурної схеми програмного продукту 9 3 РОЗРОБКА ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА 12 3.1 Вибір форми діалогу 12 3.2 Розробка форм введення ...структуру таблиць бази даних, побудована структурна схема програмного продукту та описана взаємодія її функціонал...
Функції структурних підрозділів з діловодства виконавчої дирекції фонду та її робочих органів РОЗДІЛ 3. Використання комп’ютерних технологій в організації 3.1 ... Розглянули функції структурних підрозділів з діловодства виконавчої дирекції фонду та її робочих органів. та їх стан у використанні сучасної технології за допомогою програм ...
Провести структурно динамічний аналіз Балансу. Виконати аналітичні процедури по відношенню до показників Балансу. Записати перелік важливих питань для дослідження (з точки зору ... Провести структурно динамічний аналіз Звіту про фінансові результати. Виконати аналітичні процедури по відношенню до показників Звіту про фінансові результати.
Негативний вплив мають структурні, міжгалузеві диспропорції, що нагромадилися в народному господарстві протягом десятиліть, що і привели до гострого дефіциту товарів виробничого і невиробничого призначення, ... З одного боку, необхідність здійснення структурної перебудови вимагає великих капітальних вкладень у такі ключові виробництва, як машинобудування для переробних галузей АПК, випуск засобів і матеріалів, включаючи ...
Принцип структурної організації інтелектуальної системи………………..26 2.4. Приклад структурної схеми інтелектуальної системи керування…………28 2.5. Ситуаційне керування………………………………………………………...30 2.6.
...групи 2.1 Визначення основних структурних параметрів проектування верстата 2.1.1. Короткий опис особливості оброблюваної поверхні 2.1.2. Визначення довільних ліній і методи їх ... Побудова та аналіз структурної схеми верстата 2.3. Розробка кінематичної схеми верстата 2.4. Кінематичний розрахунок приводу головного руху 2.4.1.
Вступ Розділ 1 Загальна характеристика закладу охорони здоров’я першої Черкаської міської лікарні І Історична довідка ІІ Основні завдання міської лікарні ІІІ Основні функції міської лікарні ІV Структура підрозділів лікарні V Ліцензування та акредитація VI Загальна чисельність персоналу першої Черкаської міської лікарні VII Основні показники діяльності першої Черкаської міської лікарні Розділ 2 Опис та аналітична оцінка діяльності різних структурних підрозділів першої Че...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методичні аспекти управління економічною ефективністю діяльності підприємства 1.1 Інформаційна база оцінки фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик оцінки ефективності діяльності підприємства 1.3 Завдання та методика оцінки ефективності діяльності підприємств в умовах ринку Розділ 2 оцінка управління економічною ефективністю пмп „коресо” 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Структурно...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методичні аспекти управління економічною ефективністю діяльності підприємства 1.1 Інформаційна база оцінки фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик оцінки ефективності діяльності підприємства 1.3 Завдання та методика оцінки ефективності діяльності підприємств в умовах ринку Розділ 2 оцінка управління економічною ефективністю пмп „атлант” 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Структурно...
Аналіз структурних підрозділів банку 3. Аналіз фінансового стану АППБ “Аваль” Висновок Перелік використаної літератури, нормативних актів Керуючись у своїй роботі нормативними та ...другому розділі через проведення аналізу структурних підрозділів з'ясовано основні функції та завдання діяльності відділення в цілому, а також аналізуючи стан ліквідності відділення з’ясовано, що ...
...електроенергії змінного, фіксованого складу й структурних зрушень з урахуванням таких даних: Електростанція Вироблено електроенергії, тис.кВт. рік Собівартість 1тис.кВт.рік, грн....складу, фіксованого складу і вплив структурних зрушень; 2) зміну виробництва продукції за рахунок продуктивності праці і чисельності працюючих.
Оформлення положень про структурні підрозділи 2.7. Оформлення інструкцій організаційно методичного призначення 2.8. Посадові інструкції Оформлення окремих видів організаційних документів 2.9....батькові звичайним шрифтом; зазначається посада, структурний підрозділ, зміст дії стосовно особи, про яку йдеться; в кінці кожного пункту має зазначатися підстава для його складання, що ми ...
...що базується на інноваціях, інвестиціях, структурно технологічній модернізаціі вітчизняної економіки. Політика прискореного зростання людського потенціалу за рахунок підвищення якості робочої сили і її одночасного зацікавлення у ... Структурна політика держави має бути зорієнтована на розвиток інфраструктури, забезпечення мобільності робочої сили, підтримку “нових” секторів (перш за все інноваційних та ...
Зміст Вступ Розділ 1 Загальна характеристика району функціонування Дніпропетровської Дитячої міської клінічної лікарні №5 І Історична довідка Жовтневого району та заснування Дніпропетровської Дитячої міської клінічної лікарні №5 ІІ Основні завдання міської лікарні ІІІ Основні функції міської лікарні ІV Структура КЗ ДМКЛ №5 V Ліцензування та акредитація КЗ ДМКЛ №5 VI Загальна чисельність персоналу КЗ ДМКЛ №5 VII Основні показники діяльності ДМКЛ №5 Розділ 2 Опис та аналітична...
...розрахунків дати пропозиції щодо реорганізації структурних підрозділів 5. Оформити реорганізований штатний розклад в окремій таблиці, а також надати відповідну реорганізовану схему оргструктури управління підприємством 6. Розробити положення про структурний підрозділ 7.
Дослідження організаційно структурної схеми Олександрійського ліцею інформаційних технологій 1.4. Аналіз документообігу ліцею 1.4.1. Приймання вхідної та відправка вихідної документації 1.... 1.1 Організаційно структурна схема Олександрійського ліцею інформаційних технологій Таблиця 1.1 Статистичні дані по загальній кількості основних документів Таблиця 1.2 Структура документообігу ...
...в перебуванні і побудові визначеної структурної системи співвідношень елементів, що характеризують ринкові відносини лікаря і пацієнта, і можливостями керування такої системи.... Вичленовування і дослідження структурних і функціональних взаємозв'язків елементів передбачуваної моделі маркетингу медичних послуг дозволяє наблизитися до рішення проблеми по розробці єдиної концепції, що ...
Структурність соціально психологічного простору. 4. Автономія підструктур. ТЕМА 5 1. Зміст та основні етапи прийняття управлінських рішень керівниками організацій. 2.... Що таке структурність соціально психологічного простору? 12. Як ви розумієте поняття «автономія підструктур»? 13. Якi основнi етапи можна назвати в процесi прийняття управлiнського ...
...витрат та заощаджень, а також структурні зрушення. Задача 3. Балансова вартість основних виробничих фондів підприємства на початок року становила 16 млн.грн....збитковості (змінного, фіксованого складу та структурних зрушень); 4) абсолютний приріст (зниження) счередньої збитковості на 100 грн. страхової суми за рахунок зміни рівня збитковості по кожному регіону ...
...монополізації виробництва, удосконалювання організаційних і структурних відносин, перегляд застарілих командних економічних зв'язків і методів керування.В умовах прискорення процесів світової економічної глобалізації та інтелектуалізації виробництва ...суворе формування цілей організації, її структурних підрозділів і особистих цілей кожного члена колективу; встановлення головної мети розвитку організації і цілей, що відображають процес її адаптації до ...
...відповіді Тестове завдання №45 Тип структурної політики, коли держава широко застосовує державні важелі для прогресивних структурних зрушень – це: а. Активна; b. Пасивна; с. Змішана; d.
...витрат та заощаджень, а також структурні зрушення. 2.Задача № 2 Обсяг продукції підприємства в поточних цінах у базовому періоді становив 10000 тис. грн....середньодушового попиту змінного складу та структурних зрушень; б) абсолютний розмір приросту загального попиту за рахунок рівня попиту на душу населення і чисельності населення. Зробити висновки. Література
Список скорочень та умовних позначень Вступ 1 Загальні питання машинної імітації 1.1 Поняття машинної імітації (імітаційного моделювання) 1.2 Переваги та недоліки методу машинної імітації 1.3 Загальна схема і цілі машинної імітації 1.4 Імітація еволюційних процесів у динамічних моделях 1.5 Програмна реалізація імітаційних моделей 2 Основні етапи побудови імітаційної моделі 2.1 Визначення задачі та її аналіз 2.2 Визначення вимог до інформації 2.2 Збирання інформації 2.4 В...
...витрат та заощаджень, а також структурні зрушення. Задача № 2 Обсяг продукції підприємства в поточних цінах у базовому періоді становив 10 000 тис. грн....середньодушового попиту змінного складу та структурних зрушень; б) абсолютний розмір приросту загального попиту за рахунок зміни рівня попиту на душу населення і чисельності населення. Зробити висновки.
коефіцієнти структурних зрушень по галузях були рівні І – 1, ІІ – 0,75, ІІІ – 1,2, ІV – 1,31.... Розрахувати коефіцієнти структурних зрушень у машинобудуванні. (Результати занести в таблицю). Якщо в 1997 р. обсяги випуску продукції по машинобудуванню в цілому склали 45 ...
...приведених нижче даних обрахувати показники структурних зрушень у розподілі судимості за віковими ознаками у 2004 та 2011 роках. Результати відобразити в табличному та графічному вигляді....приведених нижче даних обрахувати показники структурних зрушень у структурі злочинів, вчинені особами, які раніше вчиняли злочини, у 2009 та 2011 роках.
Порівняйте структурні зрушення в зайнятості у 90 х роках зі структурними зрушеннями на початку 2007року? 5. Дайте характеристику основних конвенцій і Рекомендацій ...
Структурно робота розподілена на три блоки. В першому приводиться поняття та сутність держави, загальна оглядова характеристика теорій.... • Структурною одиницею цієї групи (племені) були сім’ї, на чолі яких був батько(патріарх). Поступово сім’ї розросталися та поєднувались кровними ...
...фінансових вливань для технологічного та структурного оновлення виробництва, виходу на світові ринки, підвищення рівня життя. Важливу роль в активізації інвестиційного процесу, підвищенні ефективності інвестування відіграють інституційні ...банківських інвестицій у забезпеченні глибоких структурних перетворень інвестиційної сфери неухильно зростає, і банківська сфера повинна бути спроможною забезпечити великомасштабні інвестиції, особливо у виробничу сферу.
...фінансових вливань для технологічного та структурного оновлення виробництва, виходу на світові ринки, підвищення рівня життя. Важливу роль в активізації інвестиційного процесу, підвищенні ефективності інвестування відіграють інституційні ...банківських інвестицій у забезпеченні глибоких структурних перетворень інвестиційної сфери неухильно зростає, і банківська сфера повинна бути спроможною забезпечити великомасштабні інвестиції, особливо у виробничу сферу.
аналізі структурних рівнів та основних функцій філософсько психологічного знання c. визначенні методологічної ролі філософії у психологічних дослідженнях d. розширенні кругозору особистості e.... структурні зміни, що формуються з віком у психіці та діяльності людини f. онтогенетичний та філогенетичний розвиток g.
...розглядати завдання і функції діяльності структурних підрозділів підприємств. У концепції удосконалення виробництва товарів переважає збутова орієнтація структури підприємства, при якій основним об’єктом уваги є товари, ...характер діяльності підприємств і його структурно утворюючі фактори. Перелік графічного матеріалу Таблиця 2.1.1 Техніко економічні показники діяльності підприємства Таблиця 3.1.
...монополізації виробництва, удосконалювання організаційних і структурних відносин, перегляд застарілих командних економічних зв'язків і методів керування.В умовах прискорення процесів світової економічної глобалізації та інтелектуалізації виробництва ...суворе формування цілей організації, її структурних підрозділів і особистих цілей кожного члена колективу; встановлення головної мети розвитку організації і цілей, що відображають процес її адаптації до ...
Структурна схема АБС Рис. 3. Типова схема побудови платіжної системи країни Рис. 4. Документальна сфера застосування системи “клієнт банк” Рис.5.... Таблиця 8 Структурний аналіз проходження платежів у Онуфріївському відділенні Ощадного Банку України за сумами. Рис 14. Динамічний ряд розподілу використання системи “клієнт банк” ...
...цього дослідження було вивчено: організаційно структурну схему Звенигородської міської ради; склад нормативних документів, які регламентують організацію діловодства в Звенигородській міській раді; особливості документообігу в ній; стан ...рівень налагоджених зв’язків між структурними ланками. Але для удосконалення роботи по створенню та руху документів, покращення процесу управління установою та прискорення інформаційних процесів в ній, ...
Як показав проведений аналіз структурної собівартості витрат для природного газу за 2002 рік, найбільш питому вагу в загальному обсязі витрат займають витрати на сировину й ... Проведений аналіз структурної собівартості витрат для зрідженого газу за 2002 рік, показав, що як і для природного газу, найбільш питому вагу складають витрати ...
Дня українських банків важливий також структурний аналіз. Наприклад, висока концентрація по окремих сферах банківської діяльності (висока питома вага кредитів або валютних операцій, цінних паперів) або в ... Особливого значення сьогодні набуває структурний аналіз депозитів банку, його ресурсної бази, поряд із проведенням оцінки структури кредитів, доходів, витрат і прибутку.
Структурна схема багаторівневої системи оцінювання фінансового ризику позичальника комерційного банку на базі нечіткої логіки Таблиця 2.3 Параметри рівня репутації позичальника ...значеннями параметрів Таблиця 3.1 Структурний склад програми Таблиця 3.2 Структура бази даних Table Name: Cl Base.DB Рис. 3.1 Форма “Введення даних” Рис.
...техніці, в технології та взагалі — структурної перебудови. Світовий досвід свідчить, що неможливо досягти успіху в структурній перебудові економіки, не залучаючи власні та іноземні інвестиції, без активного ...
...характеристика її основних інститутів та структурних елементів. У третьому розділі розглядається англо американська цивільно правова система, яка є також однією з основних правових систем світу....характеристика її основних інститутів та структурних елементів. Висновки Отже проаналізувавши дану роботу можна зробити висновок, що у світі існує на даний момент досить велика кількість правових ...
...відносин і зв’язків між структурними підрозділами підприємства для забезпечення координованості дій окремих підрозділів підприємства c. забезпечення найефективнішого використання устаткування, наявних виробничих площ d.... відокремлення окремих структурних підрозділів для подальшої самостійної діяльності d. участі в консорціумі Question 10 Державна фінансова підтримка надається передовсім підприємствам, які ... a.
...створивши бухгалтерську службу, як самостійний структурний підрозділ, на чолі з головним бухгалтером. Бухгалтерський облік на підприємстві автоматизований завдяки програми „1:С Бухгалтерія” В третьому розділі за ... Структурно – логічна схема формування прибутку підприємства відповідно до положень і стандартів бухгалтерського обліку Таблиця 3.4 Аналіз прибутку від реалізації продукції ...
Аналіз показників структури та структурних відхилень свідчив про те, що в структурі виробничих запасів на початок 2002 року найбільшу питому вагу займають сировина та матеріали ...Таблиця 3.1 Структура та структурні відхилення виробничих запасів Таблиця 3.2 Динаміка товарообігу запасів на ВАТ «Золотоніська ПКФ» за 2001 2002р.р. по кварталам Рис.
...змогу дійти висновків щодо впливу структурних зрушень в ньому відповідно до прийнятого П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість». Зміни у нормативно правовій базі з бухгалтерського обліку ... Структурна побудова апарату бухгалтерської служби Таблиця 2.1 Порівняльна характеристика вітчизняної і світової практики побудови активу і пасиву балансу Схема.
Аналіз показників структури та структурних відхилень свідчив про те, що в структурі виробничих запасів на початок 2005 року найбільшу питому вагу займають сировина та матеріали ...Таблиця 3.1 Структура та структурні відхилення виробничих запасів Таблиця 3.2 Динаміка товарообігу запасів на ВАТ «Золотоніська ПКФ» за 2004 2005р.р.
...поділяються на витрати управління виробничими структурними підрозділами – загальновиробничі та господарством у цілому – загальногосподарські. Для обліку першої групи витрат планом рахунків передбачено рахунок № 91 “Загальновиробничі витрати”, на якому для кожного структурного підрозділу відкривають окремий субрахунок.
...судової системи Угорщини, що є структурними елементами загальної теми дослідження ,,Загальної характеристики конституції Угорщини ” Для цього автор ставить перед собою наступні завдання: спробувати дослідити характерні проблеми, ... Структурно робота складається зі «Вступу», де автор розкриває актуальність теми, формулює мету та завдання дослідження. Основна частина складається з чотирьох розділів: ...
...а саме: горизонтальний (часовий), вертикальний (структурний), аналіз відносних показників (коефіцієнтів), порівняльний, факторний; не формалізовані побудова системи показників, побудова системи аналітичних таблиць; формалізовані: ланцюгові підстановки, арифметичні різниці, ...БУ 1) АТФ “Укргазбуд” являється структурним підрозділом акціонерного товариства фірми “Укргазбуд” і діє на підставі його положення, розташовується в місті Прилуки, за адресою вулиця Київська, 307.
Аналіз показників структури та структурних відхилень свідчив про те, що в структурі виробничих запасів на початок 2005 року найбільшу питому вагу займають сировина та матеріали ...Таблиця 3.3 Структура та структурні відхилення виробничих запасів давальницької сировини на ЗАТ "Корсунь Шевченківська швейна фабрика" за 2005 рік Таблиця 3.4 Аналіз показників ефективності ...
...інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності; Б) громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності та дієздатності, не ...закону як підприємці; В) підрозділи (структурні одиниці) іноземних суб'єктів господарювання, що не є юридичними особами за законодавством України (філії, відділення тощо), але мають постійне місцезнаходження ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.