Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 297 за запитом суб'єктам

Субєктами малого та середнього бізнесу (СМСБ) — є суб’єкти господарювання – юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність ...кредиту, необхідності використання кредитних ресурсів суб'єктами господарювання, методики оцінки кредитоспроможності позичальника, форми забезпечення повернення кредитів, проте діалектика формування й розвитку нової моделі національної економіки висуває ...
...декількох методів нарахування амортизації, надання суб'єктам господарювання права вибору конкретного методу й норм нарахування амортизаційних відрахувань, а також права самостійно встановлювати конкретні терміни служби основного ...надання податкових знижок; закріпити за суб'єктами господарювання право на використання коштів власного амортизаційного фонду й заборонити будь які централізовані вилучення з нього; надавати податкові знижки ...
...тільки фінансових послуг страхувальникам та субєктам фондового ринку b. вид діяльності, спрямований на працівників страхової компанії з метою координації їх дій для надання страхових послуг ...товарно грошові відносини з іншими суб'єктами підприємництва, підприємствами й організаціями Question 8 Страхова компанія може здійснювати обов'язкове страхування: a.
...кредитної Установи використовуються на надання суб'єктам інноваційної діяльності для реалізації ними інноваційних проектів фінансової підтримки шляхом: a. безвідсоткового кредитування в повному обсязі (на умовах інфляційної ...обсязі чи частково відсотків, сплачуваних субєктами інноваційної діяльності банкам та іншим фінансовим установам за кредитами, що надані для реалізації інноваційних проектів d.
...в наданні комерційним агентом послуг субєктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, ...в наданні комерційним агентом послуг субєктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності. Таку редакцію закону слід визнати невдалою, бо з її тексту неможливо визначити, чи ...
...політика спрямована на: А) створення суб'єктам господарювання найбільш сприятливих та рівноцінних умов забезпечення процесу простого відтворення основних виробничих і невиробничих фондів переважно на якісно новій ...заходів стимулюючого впливу; В) створення суб'єктам господарювання необхідних умов для залучення і концентрації коштів на потреби розширеного відтворення основних засобів виробництва, переважно у галузях, розвиток ...
...процентних доходів за кредитами, наданими субєктам господарської діяльності комерційним банком Рис. 2.3. Динаміка процентних доходів за кредитами, наданими субєктам господарської діяльності Легбанком і ...процентних доходів за кредитами, наданими субєктам господарської діяльності Легбанку і лінії трендів (крім лінійної функції), млн.грн. Рис.2.5.
...зв’язку між державами, між суб'єктами підприємницької діяльності стосовно спадщини в міжнародному економічному житті b. форма зв’язку між державами, між державами та міжнародними організаціями, ...норм, що регулюють відносини між субєктами міжнародного права у процесі міжнародного економічного співробітництва c. сукупність міжнародних принципів і норм, що визначають порядок укладання, умови дійсності, ...
...Міжнаро́дні відно́сини — система міждержавних взаємодій, субєктами яких є держави і між державні та неурядові організації, приватні особи. Наука про міжнародні відносини є комлексною та міждисциплінарною....зв'язків і стосунків між суб'єктами, що діють на світовій арені. Міжнародна політика ставить перед собою наступні головні цілі: створення сприятливих між народних умов для ...
...господарськими є відносини між господарюючими суб'єктами (підприємствами, підприємцями) та органами управління, що виникають і функціонують у процесі організації і безпосереднього здійснення господарської діяльності....виробництво і реалізація (оборот) господарюючими суб'єктами продукції (виконання робіт, надання послуг). Господарські правовідносини можуть бути класифіковані за різними ознаками: за характером правовідносин; за взаємним становищем ...
...органічний зв'язок між цими суб'єктами шляхом спільного визнання потреби у страхових послугах, які пропонуються на ньому. Відповідно до норм Закону України "Про внесення змін ...
Суб'єктами права спільної власності на землю 11. Спільна сумісна власність на земельну ділянку 12. Право користування землею 13.... Суб'єктами права спільної сумісної власності 17. Здійснення права спільної сумісної власності 18. Розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності ...
Банк надавав кредити всім суб'єктам господарської діяльності незалежно від їх галузевої приналежності, статусу, форм власності у разі наявності в них реальних можливостей та правових ... суб'єктам кредитування усіх форм власності у тимчасове користування на умо вах, передбачених кредитним договором мали такі характерні риси : забезпеченість, повернення, ...
Суб'єктами цивільно правових відносин, що виникають з приводу інформації з обмеженим доступом, є володільці інформації.
Суб'єктами цивільно правових відносин, що виникають з приводу інформації з обмеженим доступом, є володільці інформації.
...проблем платіжно розрахункових відносин між суб'єктами ринку зумовлює необхідність досліджувати похідну уповільнення даних відносин – дебіторську заборгованість. Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку, одним із ...
В першу чергу суб'єктами зазначеного партнерства відпрацьовується механізм соціально трудових правовідносин в тій частині, в якій вони сприяють пом'якшенню трудових конфліктів шляхом ...
...в поточну діяльність, що надані субєктам господарювання. 11. В якому фінансовому звіті відображається інформація про використання частки чистого прибутку на дивіденди протягом звітного року?...дитами, виданими на поточні потреби суб'єктам господарювання, записують так: а) Д т 2068 К т 6026; б) Д т 2069 К т 2068; в) Д ...
...взаємовідносини між національними та закордонними субєктами страхового ринку; г) все правильно. 20. Поточна стадія здійснення державного нагляду за страховою діяльністю страховиків: а) на якій нагляд ...
невірно ТЕСТ 11 Question1 Суб'єктами підприємництва у фінансовій сфері є a. банки, інвестиційні компанії, інвестиційні фонди, фондові біржі, страхові компанії b.... податкова політика Question 8 Субєктами підприємницької діяльності в Україні можуть бути: a. нелегалізовані іноземці та громадяни без громадянства b.
...ДО ТЕМИ 11 Question 1 Суб'єктами підприємництва у фінансовій сфері є Виберіть одну правильну відповідь a. фінансові установи, комерційні та виробничі підприємства b....і економічна система Question 8 Субєктами підприємницької діяльності в Україні можуть бути: Виберіть одну правильну відповідь a. нелегалізовані іноземці та громадяни без громадянства b.
...коло осіб, які можуть бути субєктами права інтелектуальної власності, зосередивши увагу на поділі всіх суб’єктів на первинних та похідних.
...може створювати загрозу для власності, субєктами якої вони не є. Це вимагає від держави брати на себе захист права власності, в тому числі й цивільно ...
...фізичним та юридичним особам як субєктам права приватної власності. Особливо слід звернути увагу, що Цивільний кодекс України називає юридичну особу суб’єктом права приватної власності (...
...від його взаємовідносин з іншими суб`єктами господарювання, і тому зростає потреба у достовірній обліковій і звітній інформації про їх діяльність.
...від його взаємовідносин з іншими суб`єктами господарювання, і тому зростає потреба у достовірній обліковій і звітній інформації про їх діяльність.
...ринок, а міжнародного бізнесу світовий; суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності є національні підприємства, на відміну від міжнародного бізнесу, суб'єктами якого є спільні підприємства 42.
Ключовими суб'єктами такого забезпечення виступають Недержавні пенсійні фонди. Такі фонди поряд з іншими суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ), є важливою ...
...державні інститути влади з усіма суб'єктами господарської діяльності. За сучасних умов бюджет дедалі більше набуває рис політичного інструменту адже він одночасно є і підставою багатьох ... Суб'єктами механізму формування та реалізації бюджетної політики виступають всі установи, організації та відповідні органи, на які покладено обов'язки забезпечувати ...
...язує цивільне правові гарантії з суб'єктами права за їх статевими ознаками. Лише у статті 456 ЦК. якою врегульовані підстави та умови відповідальності за ушкодження здоров'...і фізичними особами, і повноправними суб'єктами цивільного права. Виділяти їх в окрему категорію суб'єктивного права недоцільно. З цього випливає, що рівень захищеності жінок нормами ...
...кредитів комерційних банків України, наданих субєктам господарювання за галузями економіки у 1998 2004 роках. Рис. 1.2. Обсяг підтримки сільськогосподарського виробництва з Державного бюджету України ...
невірним Question 5 Субєктами експертизи виступають : a. підприємства, організації, об єднання, фірми, приватні особи, зацікавлені в проведенні експертизи b.... вірним Question 17 Субєктами експертизи виступають : a. фізичні та юридичні особи, які здійснюють експертизу b. підприємства, організації, об єднання, фірми, приватні особи, зацікавлені ...
...основі узгодження економічних інтересів між субєктами економіки, орієнтування їх на ефективне протистояння зростанню конкурентного тиску внаслідок приєднання до СОТ; удосконалення нормативно правової бази для впровадження ...
) визнання суб'єктами господарювання проблем суспільства та вчинення конкретних дій з їх вирішення у розрахунку на результати у довгостроковій перспективі b.
...використаної літератури Гроші, що використовуються субєктами господарювання мають дві форми: готівкову та безготівкову. Основну питому вагу в розрахунково платіжному обороті господарюючих суб’єктів займають безготівкові ...
...проведення Особи, шо не є субєктами судово бухгалтрської експертизи Дані для виконання: слідчі прокуратури; голова інвентаризаційної комісії; слідчий військової прокуратури; власники (засновники) підприємства; слідчий податкової ...
...важелі розвитку економіки, що визначені суб'єктами влади. Вироблена економічна політика передбачає вирішення двох зав¬дань: 1) головні цілі, на досягнення яких зорієнтований розвиток на¬родного ...
...органами — парламентом та іншими правотворчими суб'єктами. У нормативній формі мораль і право відображають прагнення а,о врегулювання між учасниками суспільних відносин, впорядкованості соціального життя....конкретній особі, а всім тим суб'єктам, які виконують дії, що ними передбачені. Нормативність моралі та права означає, крім того, що їх норми застосовуються не одноразово, ...
...оплатою у негрошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності у іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів із ввезенням їх на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених ...продаж товарів чи послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення продукції за межі митних кордонів України з метою отримання доходів від виробничої або інших форм ...
...важелі розвитку економіки, що визначені суб'єктами влади Вироблена економічна політика передбачає вирішення двох зав¬дань: 1) головні цілі, на досягнення яких зорієнтований розвиток на¬родного ...
...про класичну схему взаємовідносин між суб'єктами лізингового бізнесу, посередником в якій виступає лізингова компанія або комерційний банк, та об'єктами угоди є матеріальні активи (елементи ...лізингоотримувачу, тобто між зазначеними вище суб'єктами виникають кредитні відносини, які характеризують особливості кредитного ринку (або ринку банківських позик), то частина лізингових відносин реалізується на фінансовому ...
...фактів господарського життя Question 10 Суб'єктами в організації бухгалтерського обліку виступають: a. тільки головний бухгалтер b. директор та головний бухгалтер c....з іншими елементами Question 4 Субєктами внутрішньогосподарського контролю виступають: a. нештатні працівники b. працівники податкової інспекції c. контролери ревізори, внутрішні аудитори Question 5 Спостережна рада ...
...а) за усіма без винятку субєктами земельних відносин; б) стосується всіх земель незалежно від форм власності [10]. Отже, об’єктом контролю є всі без виключення ...і землі, зайняті водними об’єктами. Контролю підлягають усі суб’єкти незалежно від того на якому правовому титулі вони здійснюють свої повноваження.
Використання в процесі управління господарськими субєктами достовірної та повної інформації про рух грошових коштів підвищує якість управлінських рішень, позитивно впливає на поточний і прогнозний фінансовий ...на ефективність процесу управління економічними субєктами. Дослідженню питань обліку, аудиту та аналізу грошових коштів і грошових потоків у ринкових умовах присвячені праці відомих вітчизняних та ...
Використання в процесі управління господарськими субєктами достовірної та повної інформації про рух грошових коштів підвищує якість управлінських рішень, позитивно впливає на поточний і прогнозний фінансовий ...на ефективність процесу управління економічними субєктами. Дослідженню питань обліку, аудиту та аналізу грошових коштів і грошових потоків у ринкових умовах присвячені праці відомих вітчизняних та ...
Відповідно до чинного законодавства суб'єктами банкрутства може стати будь яка юридична особа, причому особа однієї категорії — суб'єктів підприємництва, неспроможних своєчасно виконати свої зобов'...
...даних (бази даних) Question 8 Субєктами права інтелектуальної власності не є: a. кредитор b. творець c. виконавець d. автор Question 9 Право інтелектуальної власності виникає (...
...Укладання багатостороннього договору між кількома субєктами інвестиційного проекту (підрядником, субпідрядними організаціями, постачальниками матеріалів, устаткування, транспортними фірмами) на спільне спорудження об’єкта для замовника, починаючи з ...
...вибір нових організаційних форм керування субєктами індустрії туризму 2. Особливості інтеграційних процесів у керуванні субєктами 3. Об’єднання підприємств туристської індустрії
...що полягає в наданні послуг субєктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхлм посередництва; b. Особлива форма діяльності, що полягає в наданні послуг в укладанні ...
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.