Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 297 за запитом суб'єктам

с) Зв'язок між державними суб'єктами. d) Зв'язок між екзогенними величинами. Тест №30 Змішана економіка — це: a) Економічна система, в якій матеріальні ресурси перебувають ...
Об'єктами інвестиційної діяльності в Україні є: новостворювані та ті, що реконструюються, основні фонди, а також обігові кошти в усіх галузях народного господарства; цінні ...акції, облігації та ін.); цільові грошові внески; науково технічна продукція та інші об'єкти власності; майнові права та права на інтелектуальну власність. Суб'єктами інвестиційної діяльності можуть бути: інвестори (...
...його суб’єктів, відносин між субєктами, порядок провадження кримінально процесуальних дій та прийняття кримінально процесуальних рішень. Поряд з тим є також ряд принципів, що реалізуються ...
...умови для нормалізації розрахунків між суб'єктами ринку, причому ініціативу в цьому питанні, через економічну вигоду, що розуміється ясно, повинні виявити і самі суб'єкти, що ...
...виконання рішень адміністративних судів колегіальними субєктами владних повноважень. br />br /> У Списку використаних джерел 172 джерела. br />br /> Примітка: до роботи додається (пропонується) текст виступу ...
Чи можуть бути суб'єктами касаційного провадження структурні підрозділи юридичних осіб? Дайте характеристику суб'єктів права на касаційне оскарження.
...посадові особи місцевого самоврядування є суб'єктами конституційної та інших видів юридичної відповідальності перед державою, громадянами та територіальною громадою (ст.146 Конституції України), що конкретизується ст.
Виходячи з цього, об’єктами обліку грошових засобів і розрахунково кредитних операцій є гроші в касі, в банку на рахунках, розрахунки з підприємствами за ...податкових служб організують і проводять перевірки на предмет дотримання субєктами підприємницької діяльності встановленого порядку розрахунків ...
В першу чергу суб'єктами зазначеного партнерства відпрацьовується механізм соціально трудових правовідносин в тій частині, в якій вони сприяють пом'якшенню трудових конфліктів шляхом ...
...регулювання відносин, що виникають між субєктами кримінального права; • грунтовне дослідження та описання складу даних видів злочину згідно КК України • порядок застосування та проведення покарання та ...
...взаємовідносинах між комерційними банками і субєктами господарювання. Висока ризикована банківська діяльність головним чином пов’язана з умовами і результатами діяльності його клієнтів. Ступінь висвітлення теми.
В першу чергу суб'єктами зазначеного партнерства відпрацьовується механізм соціально трудових правовідносин в тій частині, в якій вони сприяють пом'якшенню трудових конфліктів шляхом ...
...але відрізняється функціями, конкретними завданнями, субєктами виконання і об’єктами застосування. Однак це спірне питання – розробити це як окремий акт, у якому були б закладені ...
...удосконалення відносин з іншими господарюючими суб'єктами, контрагентами даного підприємства. Мова йде про удосконалення умов матеріально технічного обслуговування. Крім того, покращення свого становища на ринку передбачає ...
Дайте характеристику суб»єктам і об ’ єктам цивільних правовідносин. 7. На основі Цивільного кодексу України дайте загальну характеристику окремим видам договорів, зокрема, тим, ...
...в якому доводиться функціонувати вітчизняним субєктам, характеризується крайньою нестабільністю і непередбачуваністю розвитку подій, недостатньо ефективним економічним законодавством, відсутністю розвиненої ринкової інфраструктури.
...ДО ТЕМИ 6 Question 1 Суб'єктами міжбюджетних відносин є: a. органи державної влади і управління b. органи місцевого самоврядування, до компетенції яких включені повноваження щодо ...
...продуктів, ліквідність і виконання нормативів Суб'єктами діяльності бек офісу є підрозділи фронт офісу, установи банків, податкові, судові та правоохоронні органи, уряд, контрагенти, статистичні органи тощо.
58, 61, 62 Question 10 Субєктами соціальної політики є: a. працездатне населення b. держава c. громадські організації Question 11 До об’єктів соціальної політики відносять: ...
Економічна сутність реекспорту, що здійснюється субєктами господарювання України. 2. Міжнародний економічний контракт 3. Відображення у Журналі реєстрації господарських операцій тих операцій, що можуть бути здійснені ...
Вимоги чинного законодавства щодо погашення суб'єктами господарю¬вання зобов'язань перед бюджетами та державними цільовими фондами 2. Джерела погашення заборгованості перед бюджетами та фондами Задача № ...
...функції і принципи процесу управління субєктами господарювання 2. Методи управління діяльністю підприємства 3. Організаційні структури управління підприємством 4. Вищі органи державного управління підприємствами та організаціями ...
регульована система економічних відносин між суб'єктами різних типів і форм власності і господарювання b. заставити колектив працювати в такому напряму, щоб виконався річний план товарообігу ...
Вертикальні адміністративно правові відносини можуть виникати тільки між підпорядкованими субєктами владно управлінської діяльності. Це так звані субординаційні відносини, що утворюються в межах однієї управлінської системи.
Вступ Міжнародне повітряне право (МПП) це сукупність спеціальних принципів і норм, які регулюють відносини між суб'єктами міжнародного права щодо використання повітряного простору цивільною авіацією. У правовому регулюванні міжнародних повітряних перевезень поряд з принципами і нормами ...
Створення перешкод субєктам господарювання у процесі конкуренції ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Держана експертиза у сфері ТЗІ проводиться відповідно до Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації, її виконання покладається на ДССЗЗІ України Суб'єктами експертизи є: 1. юридичні та фізичні особи власники (розпорядники) інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно телекомунікаційних систем, технічних і програмних засобів, які ...
Вивчення фінансових взаємовідносин з господарюючими субєктами...8 2.1. Взаємовідносини з покупцями……………………………………8 2.2. Засновницька діяльність підприємства…………………………..10 3.
...класного керівника, його взаємодія з субєктами виховного процесу 1.3. Форми роботи класного керівника Розділ II ПЛАНУВАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА 2.1.
...формою соціальних відносин між трьома суб'єктами ринкової економіки: а) біржею праці, роботодавцем, найманим робітником; б) державою, найманими працівниками і роботодавцями; в) державою, працездатним населенням, профспілковим ...
Класифікація форм правосвідомості за субєктами і глибиною відображення правової дійсності………………………………………………….15 2.2. Функції правосвідомості. Роль правосвідомості в процесі правотворчості і правореалізації…………………………………………………………………..….
Класифікація форм правосвідомості за субєктами і глибиною відображення правової дійсності……………………………………….................15 2.2. Функції правосвідомості. Роль правосвідомості в процесі правотворчості і правореалізації……………………………………………………………...........
...з постачальниками, партнерами та іншими субєктами підприємницької діяльності, узгоджуючи умови співпраці. Переговори призначені для того, щоб за допомогою взаємного обміну думками у формі пропозицій про ...
За адресами або субєктами 2.3. За формою припису 2.4. За галузевою належністю 2.5. За межею дії 2.6.
Процес здійснення господарської діяльності господарюючими суб'єктами передбачає ефективне поєднання великої кількості організаційних, трудових, матеріальних, фінансових ресурсів. Якість і обсяг виробленої продукції, продуктивність праці, рівень собівартості ...
Тлумачення за суб'єктами.....................................................22 2.2.Тлумачення за обсягом, способами, аналогією...................25 Розділ 3. Акти тлумачення норм права...................................................27 Висновки....................................................................................................
Хто є субєктами складання процесуальних документів? 5. Які процесуальні документи складаються сторонами цивільного процесу, судом і суддями? 6. Назвіть правовстановлюючі документи.
Аналіз сплати непрямих податків субєктами господарювання області 2.3. Оцінка оподаткування прибутку підприємств – платників податків Черкаської області РОЗДІЛ 3.
...інших нормативно правових документів такими суб'єктами господарювання, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, є ...
...і відчуття обопільного порозуміння між субєктами трудових правовідносин. Це сфера, до якої залучено найбільше число членів суспільства, а тому вона заслуговує на особливо пильну увагу ...
Оцінка контролю за субєктами валютного ринку РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
...тим, що вони приймаються різними субєктами. Ця властивість названих актів відображається поширенням їх юридичної сили. В даній роботі висвітлюється дія НПА, що є дуже особливим ...
...виборчий процес”, встановити, хто є субєктами виборчого процесу, та стисло проаналізувати його стадії. Розкрити друге питання потрібно через показ змісту принципів виборчого права, закріплених у ...
...тим, що вони приймаються різними субєктами. Ця властивість названих актів відображається поширенням їх юридичної сили. В даній роботі висвітлюється дія НПА, що є дуже особливим ...
...ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Завдання № 65 Філія комерційного банку уклала договір кредитування ...
...сучасному світі мільйони громадян є субєктами спадкових відносин, що виникають незалежно від країни їхнього постійного місця проживання, зокрема, і в Україні.
...держави від прямого директивного управління субєктами господарювання, розвитком підприємництва, комерціалізацією та приватизацією державних підприємств. Ринковий механізм господарювання передбачає конкуренцію, боротьбу за ринки між підприємцями.
...умовах формування ринкової економіки всім субєктам підприємницької діяльності, включаючи і підприємства харчової промисловості, надається право вибору господарчої діяльності, право вільної конкуренції, встановлення цін та інші ...
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.