Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 251-297 з 297 за запитом суб'єктам

Отже, субєктами рекламної діяльності є рекламодавці, рекламні агенції, засоби масової інформації та допоміжні учасники. При організації рекламної діяльності підприємство повинне забезпечити ...
Отже, субєктами рекламної діяльності є рекламодавці, рекламні агенції, засоби масової інформації та допоміжні учасники. При організації рекламної діяльності підприємство повинне забезпечити ...
...має бути обов’зкове всіма субєктами ринку. Адже тільки діючи за правилами, які самі всановимо і самі будемо їх дотримуватися, зможемо стабілізувати банківську діяльність і ...
...приватним підприємством "Мрія"' та іншими суб'єктами, передбачав залучення державних коштів, спрямованих на здійснення лізингу. За позовом прокурора про визнання договору лізингу недійсним на тій підставі, ...
...оподаткування частину прибутку, що направляється суб'єктам туристичного підприємництва на виробничий розвиток. Позитивне вирішення зазначених проблем дозволить значно послабити надмірний податковий тиск на туризм, відкрити можливості ...
...грошового обігу, які виникають між, субєктами, що пропонують обчислювальну техніку, електронні компоненти, програмне забезпечення, засоби комунікації тощо, та їх покупцями.
...ринковій економіці між банками і субєктами господарської діяльності виникають відносини з приводу перерозподілу, збереження грошових коштів і здійснюються вони через процедуру розрахунків.
...рішення щодо взаємовідносин з іншими субєктами господарювання. Облікове забезпечення трансформації майнових відносин, організація та методика обліку власного капіталу на сучасному етапі і в майбутньому мають ...
...має бути обов'язкове всіма суб'єктами ринку. Адже тільки діючи за правилами, які самі встановимо і самі будемо їх дотримуватися, зможемо стабілізувати банківську діяльність і ...
...розрахунків, бо зростає заборгованість між субєктами господарювання і по податкових платежах, та на порозі — загострення проблем із зовнішнім боргом країни.
...державою кредитно фінансових відносин між суб'єктами банківської діяльності та гарантує стійке функціонування всієї банківської системи України; забезпечує можливість повної реалізації і захист життєво важливих фінансових ...
...цивілізоване русло відношень між його суб'єктами необхідні такі конкретні кроки: br />br /> • Негайне прийняття і перетворення в життя нормативно законодавчих актів, що регулюють господарську діяльність ...
...як суддя та відповідач є субєктами владних повноважень. В апеляційній скарзі Шевченко просить ухвалу суду скасувати, як постановлену з порушенням норм ЦПК, та зобов’язати ...
...матеріали, що регулюють антикризове управління суб'єктами господарювання, численні зарубіжні та вітчизняні науково практичні джерела.
...й справедливість правосуддя, можливість усіма субєктами кримінального процесу реалізувати свої права, свободи й обов’язки, досягнення мети й виконання завдань кримінального судочинства. 7.
...є система економічних відносин між субєктами іпотечного кредитування. Предметом дослідження є теоретико методологічні засади та практичні аспекти формування та функціонування механізму іпотечного кредитування в Україні.
...зв’язки АТ з іншими субєктами господарювання, це неминуче може призвести до відтоку клієнтів і робить абсолютно вірогідним банкрутство банка.
...мотиви здійснення прямих іноземних інвестицій субєктами інвестування. 4. Які чинники враховують моделі прийняття рішень щодо здійснення прямих інвестицій? 5. Які види ризику супроводжують здійснення прямих ...
...кошти цінних паперів, що емітовані суб'єктами підприємницької діяльності? а) так; б) ні. 18. Іноземні цінні папери підлягають обігу на території України: а) через уповноважені банки; ...
...схема взаємодії підприємницьких структур із суб`єктами ринкової економіки Рис 1.6 Групова структура факторів внутрівиробничого рівня, що впливають на виробничо господарську діяльність підприємницьких структур Таблиця ...
...насправді Шаповалов став надавати іншим субєктам господарювання «послуги» з конвертування безготівкових грошей у готівкові. Безготівкові кошти перераховувались на банківський раху¬нок ТОВ «Фаворит» за нібито ...
...скоротилися доходи від надання кредитів суб'єктам господарської діяльності. Рекомендації щодо оптимизації структури кредитного портфелю: відділенню потрібно максимально скоротити кредитування вищестоячих установ та сконцентрувати увагу на ...
...сплати боргового зобов’язання між субєктами економічних відносин, наприклад, у вигляді заробітної плати. Це – функція грошей як: Виберіть одну правильну відповідь a. засіб платежу b.
...для остаточного закріплення за вказаними суб'єктами відповідних часток Об'єкту інвестування 3.5 На протязі 10 ти днів після прийому Об'єкту інвестування в експлуатацію ...
...кас банків та витрачання готівки субєктами господарювання. 119.Інвестиційні операції банку, суть, методи аналізу та оцінка ефективності. 120.Установлення і контроль за дотриманням банками економічних ...
...ДО ЗАНЯТТЯ 10 Question 1 Субєктами адміністративної відповідальності за порушення митних правил можуть бути громадяни, які досягли: a. 14 років b. 21 року c.
...ресурсів Question 38 Балів: 1 Субєктами управлінського рішення є: Виберіть одну правильну відповідь a. Керівники вищої ланки управління b. Всі відповіді правильні c.
фінансово господарська діяльність суб’єкта господарювання b. стан розрахунків з бюджетом c. зобов’язання замовників аудиту d. активи підприємств і організацій Question 6 Об’єктами аудиту є: a.
Аргументація Які твори є об'єктами права інтелектуальної власності? Хто є суб'єктом права інтелектуальної власності? Які права належать спадкоємцям автора?
Визначте коло суб`єктів суміжних прав …………. 5 4. Що є об`єктами права промислової власності? За якими ознаками вони відрізняються від інших об`...
Суб’єкти прав на теритoрії та oб’єкти прирoднo запoвіднoгo фoнду України................................................................................................................. 2.3. Управління теритoріями та oб’єктами прирoднo запoвіднoгo фoнду….
Суб’єкти прав на теритoрії та oб’єкти прирoднo запoвіднoгo фoнду України................................................................................................................. 2.3. Управління теритoріями та oб’єктами прирoднo запoвіднoгo фoнду….
Суб’єкти прав на території та об’єкти природно заповідного фонду України................................................................................................................. 2.3. Управління територіями та об’єктами природно заповідного фонду….
п’ять Question 2 Об’єктами авторського права є a. мистецтва b. твори літератури c. техніки d. науки Question 3 Хто є головним суб’єктом авторського права Question 4 ...
...матеріального відтворення, покладає на її суб'єкт функції управління процесом створення і реалізації власності. Завдання полягає у визначенні економічної суті управління акціонерною власністю, місця і ...індивідуально колективний. Конкретні характеристики цієї форми власності залежать від тих суб'єктів, які об'єдналися в ...
Громадянину Зіновьєву як суб'єкту підприємницької діяльності було надано на умовах оренди озеро площею 9 га для лікувальних цілей терміном на 22 роки....цю вимогу? Вирішіть справу. Дайте правову характеристик користування водними об’єктами на умовах оренди.
Об’єкти і суб’єкти інвестиційної діяльності 32. Характеристика напрямків діяльності бізнес інкубатора Тестове завдання №2 1. Вкладення коштів в матеріальні та нематеріальні ...здійснення, у порядку, встановленому законом 2. Володіти, користуватися, розпоряджатися об'єктами та результатами інвестицій, включаючи реінвестиції ...
...значення собівартості в діяльності господарюючого суб’єкта. Кошторис виробництва та калькуляція 1.1 Економічна сутність та класифікація витрат виробництва 1.2....використовують для: оцінки рівня господарювання підприємства (за видами та об’єктами діяльності) та його структурних підрозділів; ...
Об’єктами дослідження виступають фінансова звітність фінансового управління, бюджетно кошторисне планування, доходи та видатки зведеного бюджету Шаргородського району....апарату управління, використовувати різні методи контролю за витратами грошових ресурсів суб’єктів господарювання.
...за такими характеристиками: а) об'єктами страхування; б) формами проведення страхування; в) статусом страхувальника; г) часом виникнення окремих видів страхування. 2....транспортних засобів; б) страхування фінансових ризиків; в) страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної дія¬льності; г) ...
...за такими характеристиками: а) об'єктами страхування; б) формами проведення страхування; в) статусом страхувальника; г) часом виникнення окремих видів страхування. 2....транспортних засобів; б) страхування фінансових ризиків; в) страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної дія¬льності; г) ...
...за такими характеристиками: а) об'єктами страхування; б) формами проведення страхування; в) статусом страхувальника; г) часом виникнення окремих видів страхування. 2....транспортних засобів; б) страхування фінансових ризиків; в) страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної дія¬льності; г) ...
...за такими характеристиками: а) об'єктами страхування; б) формами проведення страхування; в) статусом страхувальника; г) часом виникнення окремих видів страхування. 2....транспортних засобів; б) страхування фінансових ризиків; в) страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної дія¬льності; г) ...
...виникає в ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли вла сний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників капіталу....послуг, оцінка на слідків виконання завдань з надання послуг. Об'єктами аналізу є: обсяг наданих послуг, ...
...розподілу амортизаційних відрахувань за об’єктами обліку витрат. У другому розділі, щодо організації облікових робіт слід розкрити: 1) робочий план рахунків бухгалтерського обліку; 2) порядок ...аналізу їх структури. У результаті об’єктивність оцінки залежить від суб’єктивних чинників  правильності віднесення основних ...
...на виробництво продукції між об’єктами обліку; другий етап – калькулювання собівартості, що включає операції з визначення собівартості виробів та одиниць продукції....на певний період перед шляхом вивчення динаміки розвитку підприємства як суб’єкта господарської діяльності на фоні ...
« 1 2 3 4 5 6

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.