Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 253 за запитом судочинства

9. Форми судового процесу 53. Органи примусового виконання Тестове завдання № 69 Господарський суд має право зупинити провадження у справі ...
ВСТУП 3 1. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та підстави їхнього застосування. 5 2. Запобіжні заходи, пов’язані із психологічним ...
Зміст Вступ………………………………..…………………………………...………4 Глава 1. Міжнародне співробітництво держав………………………….........7 1.1. Співробітництво держав. Форми співробітництва……………....7 1.2.
Зміст Вступ………………………………………………………………….………………4 Розділ 1. Поняття, принципи та правові засади в сфері міжнародного співробітництва………………………………………………………………………6 Розділ 2.
ВСТУП Розділ 1. ПОНЯТТЯ СУДОВИХ ВИКЛИКІВ І ПОВІДОМЛЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 1.1. Види та адресати повісток, якими здійснюються судові ...
ЗМІСТ Стор. ВСТУП…………………………………………………….………………………. 2 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ, ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ …..……………….………………………….......... 6 РОЗДІЛ 2.
ВСТУП…………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ РИСИ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ..……………………...7 1.1.
...захисту прав особи у кримінальному судочинстві. 2. Підстави та порядок обмеження особистої свободи учасників кримінального судочинства. 3.Недоторканість житла та приватного життя особи. 4.
ВАРІАНТ I Завдання 1 Завдання адміністративного судочинства та відмінність його від інших видів судочинства. Завдання 2 Компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ.
Класифікація засад кримінального судочинства. 3. Зміст та значення окремих засад кримінального провадження. Основна та додаткова література: Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної ...і свобод суб’єктів кримінального судочинства в Україні та ФРН : [навч. посіб.] / О. І. Галаган, В. А. Савченко. — Івано Франківськ : Місто НВ, 2011. — 200 с.
ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО.....54 § 1. Поняття і види цивільного судочинства.....54 § 2. Стадії цивільного судочинства.....57 Глава 4. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ.....60 § 1.
...інституту, як захист у кримінальному судочинстві. Гарантія права на захист у вітчизняному судочинстві є однією з основних ознак стабільності правих норм.
Проблеми доступності цивільного судочинства в Україні у зв’язку з реальним закріпленням принципу змагальності // Право і безпека. – 2004. – Т.3. №1. 7. Кройтор В....Європейського Союзу в сфері цивільного судочинства і проблема доступу до правосуддя // Наукові записки Харківського економіко правового університету. – 2005. №1(2). 8. Мамницький В.Ю.
Дайте визначення цивільного судочинства. 2. Вкажіть яке місце займає цивільно процесуальне право в правовій системі України. 3. Класифікуйте принципи цивільного процесуального права. 4.... Законодавство про цивільне судочинство 2. Цивільне судочинство і його стадії 3. Поняття та класифікація принципів цивільного судочинства та їх значення 4.
...прокурора у досудових стадіях кримінального судочинства. 2. Функція підтримання державного обвинувачення. 3. Діяльність прокурора у стадіях з перевірки судових рішень. 4....визначення поняття функції у кримінальному судочинстві та коротку характеристику основних кримінально процесуальних функцій, якщо класифікувати їх виходячи з принципу змагальності кримінального судочинства.
...прокурора у досудових стадіях кримінального судочинства. 2. Функція підтримання державного обвинувачення. 3. Діяльність прокурора у стадіях з перевірки судових рішень. 4....визначення поняття функції у кримінальному судочинстві та коротку характеристику основних кримінально процесуальних функцій, якщо класифікувати їх виходячи з принципу змагальності кримінального судочинства.
«Статут кримінального судочинства» 3.4. «Статут цивільного судочинства» Розділ IV. Особливості проведення судової реформи 1864 року в Україні Висновки.
...українська, а додержання національної мови судочинства є одним із принципів господарського судочинства (ст. 3 ГПК України, ст. 21 Закону України «Про мови в Українській РСР», Рішення ...
...допустив суд порушення принципів адміністративного судочинства? Чи можна оскаржити ухвалу суду про залишення скарги без руху в апеляційному порядку? Чи доцільно це робити у наведеній ситуації?...належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, оскільки О. Остапчук уже не перебуває на публічній службі, а заявлені нею вимоги є вимогами, що випливають з трудових правовідносин.
...досудового слідства в системі кримінального судочинства України та шляхи їх реформування") //Урядовий кур`єр. 2003. 27 лютого (№ 38). C. 16 Бандурка С. О., Слинько С.В....досудового слідства в системі кримінального судочинства України та шляхи його реформування") //Юридичний вісник України. 2003. 22 28 лютого (№ 8). C. 2 3 Лісогор В.
Основними учасниками цивільного судочинства є позивач і відповідач, бо вони є сторонами цивільного процесу. Лише при наявності двох сторін може виникнути цивільний процес....у визначені сторін в цивільному судочинстві, а також невірно застосовують на практиці деякі норми чинного цивільного процесуального законодавства. Зокрема, виходячи норм ст.
Чи врахував суд завдання адміністративного судочинства, відмовляючи у задоволенні позову? Чи було перевірено рішення сільської ради Щ відповідність усім критеріям, що визначені ч. З ст....належить розглядати в порядку адміністративного судочинства. Чи правильною є відмова суду? Надайте консультацію П. Савченко, як їй чинити далі. Рекомендована література: 1.
Реалізація принципів кримінального судочинства в ході судового розгляду. 2. Структура судового розгляду та її процесуальне значення. 3. Загальний та спрощений порядок судового слідства. 4....від злочину застосовуються у кримінальному судочинстві? Методичні рекомендації В рамках першого питання слід охарактеризувати суд як орган державної влади який має виключні повноваження щодо здійснення правосуддя ...
Кодекс адміністративного судочинства РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ ПРОВІДНИЙ ЗАСІБ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 2.1.... Забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві 2.3. Принципи адміністративного судочинства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
...реалізації в різних стадіях кримінального судочинства. 3. Характеристика функції захисту – зміст і процесуальні гарантії здійснення в кримінальному процесі. 4. Характеристика функція відправлення правосуддя (вирішення справи по ...право на захист у кримінальному судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 24.10.2003 р. //Вісник ВСУ. – 2003. № 6. – С.
Як видно, наука про судочинство типологічні уявлення сформулювала на рівні окремих юридичних визначень, які відрізняються при цьому різноманітністю, суперечністю і відсутністю єдиної системи....відображає практичний підхід до побудови судочинства. В теорії судочинства в якості ідеальних типів фігурують поняття змагального і розшукового процесів. Жодна реальна кримінально процесуальна система не знає ...
...і предмет захисту в адміністративному судочинстві ……………………………………………………………………..24 2.2. Співвідношення понять «Скарга» та «позов» в адміністративному судочинстві……………………………………………………………………….30 РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ…………………………….….
На які принципи адміністративного судочинства можна послатися для обґрунтування адміністративного позову? Завдання 4 Андрій Онищенко був членом гаражно будівельного кооперативу "Зоря" уже близько двадцяти років.... Кодекс адміністративного судочинства України: за станом на 5 вересня 2007 року. – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2007. – 160 с. 2. Комзюк А.Т.
...цивільно правової відповідальності // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 1. – С. 125 130. Верховець А. А. Про сплату процентів за ст. 625 ЦК України // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 2. – С. 30 34.
№ 01 8/211 // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 3. Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Советское государство и право. – 1946. – № 3 4. – С....та їх наслідки // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 2. – С. 178 – 184. Спасибо Фатєєва І.В. Недійсність правочинів, вчинених особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (...
...в судах у порядку цивільного судочинства (п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК). Чи правильні дії судді? Визначте коло справ, які розглядаються в порядку цивільного судочинства. Якими спільними критеріями вони характеризуються?
...становище прокурора в цивіль­ному судочинстві. Визначте підстави та мету участі прокурора у цивільному процесі. Задача №559 (гражданский процесс) Виробниче будівельно монтажне об'єднання "Укренергобуд" пред'...підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства? Задача №560 (гражданский процесс) Громадянин В. звернувся до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю.
...право на захист у кримінальному судочинстві : постан. Пленуму Верховного Суду України від 24 жовт. 2003 р. № 8 // Вісник Верховного Суду України. — 2003. — № 6 (40). — С....взяттю під варту, у кримінальному судочинстві України : [посіб. викладача] / Н. М. Ахтирська, О. Ю. Костюченко, Д. В. Кухнюк, В. Д. Новіков. — К. : Конус Ю, 2009.
...в судах у порядку цивільного судочинства (п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК). Чи правильні дії судді? Визначте коло справ, які розглядаються в порядку цивільного судочинства. Якими спільними критеріями вони характеризуються?
Кримінально процесуальна форма судочинства повинна забезпечувати як можливість встановлення об’єктивної істини, так і надійний захист прав і свобод людини, справедливість прийнятих рішень Процесуальна ...законом засоби забезпечення завдань кримінального судочинства й охорони прав і законних інтересів осіб, які беруть у ньому участь. Але процесуальні гарантії це не окремі розрізнені засоби, ...
Конституційний суд в системі судочинства 1.1. Історичні аспекти формування конституційного правосуддя 1.2. Принципи конституційного судочинства Розділ 2. Особливості формування суддівського корпусу органів конституційної ...
У статті на підставі опрацювання теоретичних засад адміністративної юстиції й судочинства, а також нового Закону України «Про судо¬устрій і статус суддів» визначені особливості статусу суддів адміністративних судів в Україні. Ключові слова: адміністративне судочинство, адміністративний суд, система адміністративних судів, ...
...захисту прав особи у кримінальному судочинстві. 5 2. Підстави та порядок обмеження особистої свободи учасників кримінального судочинства. 10 3. Недоторканість житла та приватного життя особи.
Розвиток системи адміністративного судочинства у незалежній Україні 1.2. Місце та завдання адміністративних судів 1.3. Особливості принципів судоустрою та судочинства в організації діяльності адміністративних судів.
...прокурорського нагляду в оновленому кримінальному судочинстві : 1.1 Функції прокурора в кримінальному судочинстві……………………..6 1.2 Сутність процесуального контролю прокурора та його взаємовідносини із слідчим……………………………………………..
Реалізація принципів кримінального судочинства в ході судового розгляду. 2. Структура судового розгляду та її процесуальне значення. 3. Загальний та спрощений порядок судового слідства. 4....від злочину застосовуються у кримінальному судочинстві?
Поняття свідка у кримінальному судочинстві. 2. Права та обов'язки свідка у кримінальному судочинстві. 3. Поняття та межі імунітету свідка. 4.
...та значення експертизи в кримінальному судочинстві. 2. Порядок призначення та проведення експертизи в кримінальному судочинстві. 3. Висновок експерта, його предмет, значення, форма та зміст. 4.
...положення Кодексу України про адміністративне судочинство та вкажіть підвідомчість справ підвідомчому суду. Завдання 2. Природоохоронною прокуратурою було встановлено порушення вимог по охороні рослин, що занесені в ... Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.05 р. № 2747 IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35 36, № 37. – Ст.446 (з наступ.
...процесуальна гарантія досягнення завдань кримінального судочинства 2. Правове забезпечення реалізації безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві 3. Суб’єкти правовідносин щодо забезпечення безпеки учасників ...
...розгляду – загальні умови відправлення кримінального судочинства. 3. Роль головуючого в судовому засіданні. 4. Процесуальні наслідки неявки учасників судового розгляду до суду. 5.... Про змагальність сторін у кримінальному судочинстві та функціональне становище суду (окремі аспекти) // Вісн. Верх. Суду Укр. № 6 (34). – С. – 6 – 10. Михайленко О., Юрчишин В.
...та зміст ухвал у кримінальному судочинстві РОЗДІЛ 2. Вироки: загальна характеристика, види, вимоги до складання, оформлення та проголошення 2. 1. Поняття та значення вироку у кримінальному судочинстві 2. 2. Види вироків 2.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ 1. Поняття та значення засад (принципів) організації судової влади по здійсненню правосуддя в Україні 2. Характеристика основних конституційних засад судочинства ТЕМА 3.
...диспозитивності в різних стадіях цивільного судочинства. Нормативний матеріал. Судова практика 1. Конституція України. 2. Цивільний процесуальний кодекс України. 3. ПостановаПленумуВерховногоСудуУкраїни "Пропрактикузастосування судами процесуальногозаконодавства при розглядіцивільнихсправ по ... Диспозитивність – принцип судочинства // Право України. 1999. №6. 5. Шевчук П.І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді справ у суді першої ...
...змагальності в різних стадіях цивільного судочинства. Нормативний матеріал. Судова практика 1. Конституція України. 2. Цивільний процесуальний кодекс України. 3. ПостановаПленумуВерховногоСудуУкраїни "Пропрактикузастосування судами процесуальногозаконодавства при розглядіцивільнихсправ по ... Змагальність – принцип судочинства в демократичному суспільстві// Право України. 1999. №12.
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.