Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 253 за запитом судочинства

...їх переконливості як принцип кримінального судочинства Розділ 2. Змагальність при провадженні досудового розслідування Розділ 3. Змагальність в судовому розгляді кримінальних справ Висновок уривок Змагальність кримінального судочинства це складне соціально правове явище, ...
Участь третіхосіб та прокурора уцивільному судочинстві. –Х.,1991. 2. Коссак С. Особливостіучастітретіхосіб у трудовихсправах // Право України. 1997. № 11. 3. Сибилев Д.М.... Участь третіх осіб у цивільному судочинстві: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Харків, 1998. 7. Сульженко Ю. Захист прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб у цивільному ...
...як одна зосновних конституційних засад судочинства // Вісник Верховного Суду України. 1999. № 3. 4. Решетняк В.И. Постановлениясудапервойинстанции по гражданскимделам. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1996....природа судового рішення в цивільному судочинстві: сучасні наукові погляди // Право України. – 2001. №3. 6. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І.
...право на захист у кримінальному судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.11.2001 № 8 // Вісник Верховного Суду України. 2003....діяльності адвоката захисника у кримінальному судочинстві України: Автореф. канд. дис. … Х., 1994 Шило О.Г. Захист в кримінальних справах та реалізація його в стадії касаційного провадження.
Визначте підстави співучасті у цивільному судочинстві та їх види. 2. Прокурор Приморського району Запорізької області звернувся до суду з позовом в інтересах Перова С.С....форми участі прокурора в цивільному судочинстві. 3. Сімко М.М. мешканець м. Київа, під час перебування у відрядженні у м. Харкові був травмований внаслідок наїзду автомобіля, ...
...повинен відповідати доказ у кримінальному судочинстві щоб бути допустимими? Методичні вказівки У першому питанні слід навести визначення та ознаки засобів кримінально процесуального примусу, умови їхнього застосування ...прав особи в сфері кримінального судочинства та охарактеризувати положення ст.5 Європейської Конвенції прав та основних свободо людини щодо гарантій при арешті.
...публічність і диспозитивність у кримінальному судочинстві України та їх значення //Вісник Верховного суду України. 2004. № 7. C. 2 11. Мірошниченко Т. М., Філін Д. В.... Публічність кримінального судочинства і захист //Адвокат. 2003. № 2. C. 7 10. Тыричев И. В. Принципы советского уголовного процесса. – М., ВЮЗИ, 1984. – 80 с.
Законодавчими актами господарського судочинства є: а) Господарський процесуальний кодекс України; б) Закон України «Про господарські суди»; в) Закон України «Про судоустрій»; г) Закон України «...засоби доказування передбачені в господарському судочинстві: а) висновок судового експерта; б) письмові докази; в) пояснення представників сторін; г) показання свідків; д) речові докази. 10.
...від злочину застосовуються у кримінальному судочинстві? Задача №770 При проведенні слідчого експерименту щодо вчинення розбійного нападу підозрюваний Г. застосував насильство до слідчого В....повинен відповідати доказ у кримінальному судочинстві щоб бути допустимими?
№ 01 8/24 // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 2. – С. 24 46. Підопригора О. А., Підопригора О. О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посіб. для студентів юрид....за законодавством України // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 3. – С. 220 225. Бегова Т. Защита прав на «ноу хау» // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №.6 – С.
№ 04 5/1107 // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 3. – С. 52 65. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти авторського права і ... № 01 8/25 // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 2. – С. 47 66. Підопригора О. А., Підопригора О. О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посіб. для студентів юрид.
...юрисдикція» частіше ототожнюється з кримінальним судочинством, із судовою підвідомчістю кримінальних справ або підсудністю. Такому ототожненню сприяв неточний переклад у літературі загального користування з латинської на російську слова jurisdictio (юрисдикція) як судочинство.
...263 КУпАП, а завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб у сфері публічно правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних ...акти та література Кодекс адміністративного судочинства України № 2747 IV від 06.07.2005 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 35 36, 37. – Ст. 446.
...263 КУпАП, а завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб у сфері публічно правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних ... Кодекс України про адміністративне судочинство від 6.07.2005 р. // Відом. Верх. Ради. – 2005. – № 35 37. – Ст.446 (з наст. змін. та доп.). 6.
Засади глааності кримінального судочинства України: поняття, зміст, підстави, обмеження. – Івано Франківськ: Плай. – 2003 Котик З. Особливості доказування прокурором на стадії судового розгляду і виішення ... Прокурор у кримінальному судочинстві. – К., 2001 Маркуш М.А. Принцип змагальності у кримінальному процесі України. – Х., 2007 Матієк С.В.
Кодекс адміністративного судочинства. 9. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. 10. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.... Кодекс адміністративного судочинства. 21. Бандурка А.М. Судебные и правоохранительные органы Украины. 22. Маляренко В.Г. Судові та правоохоронні органи України. 23.
Кодекс адміністративного судочинства України № 2747 IV від 06.07.2005 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 35 36, 37. – Ст. 446 (з наступ....судів загальної юрисдикції // Судоустрій і судочинство в Україні. – 2007. – № 1. – С. 14 18.
...інше не встановлено Кодексом адміністративного судочинства протягом: 1) 2,5 місяців 2) 3 місяців 3) 2 місяців. Визначте не вірну відповідь....належить розглядати в порядку адміністративного судочинства; 2)у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав є такі, що набрали ...
...підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, так як суддя та відповідач є суб’єктами владних повноважень. В апеляційній скарзі Шевченко просить ухвалу суду скасувати, як постановлену ...підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Складіть апеляційну скаргу. Додаткові питання: 1) Який порядок оскарження та подання апеляційної скарги на ухвалу суду?
...ви¬ду доказів у кримінальному судочинстві / В. Іщенко // Право України. — 1998. — № 5. — С. 78—81. Оперативно розшукова діяльність : [навч. посіб.] / за ред. О. М. Джужи. — К.... Доказування і сучасна модель кримінального судочинства / М. І. Костін // Економіка, фінанси, право. — 2003. — № 4. — С. 36—39. Степанов О. Належність як один із критеріїв оцінки доказів / ...
Адміністративне судочинство у структурі адміністративного процесу 2. Поняття та сутність публічно правового спору 3. Загальна характеристика стадій адміністративного процесу Список використаної літератури
Основні правові засади судочинства в Україні 2. Судова система України 3. Основні ознаки судової влади ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...ЗАОЧНОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 1.1. Поняття і значення заочного виробництва 1.2. Умови та порядок проведення заочного розгляду справи 1.3.
...як органи, що здійснюють кримінальне судочинство 16. Висновок експерта в кримінальному процесі 26. Висновок доказування і його особливості на різних стадіях кримінального процесу Література
Способи відшкодування шкоди в кримінальному судочинстві………...5 2. Добровільне відшкодування шкоди……………………………………..............…9 3. Цивільний позов………………………………………………………….........................12 4. Цивільний позов у кримінальному процесі……………………………............18 5.
...сутність і значення в кримінальному судочинстві 2. Дія кримінально процесуального закону в часі, у просторі і щодо осіб 3. Сучасні проблеми застосування кримінально процесуального законодавства і ...
...роль і завдання в кримінальному судочинстві 2. Права і обов’язки прокурора у досудових стадіях кримінального процесу 3. Повноваження прокурора в суді Висновки Список використаної літератури
...ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА, ЯКІ ЗДІСНЮЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО 1.1. Суддя адміністративного суду, який розглядає адміністративний спір 1.2. Колегія суддів адміністративного суду РОЗДІЛ 2.
Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства) 1.2. Представництво у цивільному процесі Розділ Представництво адвоката у цивільному процесі 2.1. Процесуально правове становище адвоката при веденні ...
...види процесуальних строків у кримінальному судочинстві, порядок їх обчислення. 2. Соломін обвинувачувався у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
...роль і значення в кримінальному судочинстві 2. Права і обов’язки прокурора у досудових стадіях кримінального процесу 3. Повноваження прокурора у суді Висновки Список використаної літератури
...ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗМІ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗМІ ОРГАНАМИ ДІЗНАННЯ ТА ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 2.1.
Поняття експерта та фахівця у судочинстві 1.2. Предмет, об’єкт та ознаки судової експертизи 1.3. Поняття та види експертиз РОЗДІЛ 2.
...розгляд як основна стадія цивільного судочинства. 2. Загальна характеристика окремих частин судового засідання. 3. Підстави і наслідки відкладення і зупинення провадження у справі.
Вступ Розділ 1 Розвиток апеляційного провадження в Україні 1.1 Історія виникнення та становлення апеляційного судочинства 1.2 Особливості розвитку апеляційного провадження в Україні Розділ 2 сучасний стан апеляційного розгляду у кримінальному процесі України 2.1 ...
Конституційні принципи судочинства в Україні 2.2. Основи судоустрою України 2.3. Конституційно правові основи статусу суддів в Україні РОЗДІЛ ІІІ.
Принципи, закріплені законодавством про судочинство Список використаної літератури
...1.1 Ознаки та принципи судочинства 1.1.1. Колегіальність та одно особовість розгляду справ 1.1.2. Обов'язковість рішень суду 1.2 Ознаки судової ...
Стадії адміністративного судочинства Список використаної літератури
Цивільне судочинство та його стадії. 2. Основні принципи правосуддя. 3. Задача. Малигіна звернулася до суду із заявою про видачу судового нака¬зу ...
Наказне провадження як вид цивільного судочинства 4. Юридична природа окремого провадження в цивільному процесі Висновки Література Завдання: Вирішіть наступну правову ситуацію: Який вид провадження буде порушено ...
Проаналізуйте положення Кодексу адміністративного судочинства України та вкажіть, на які спори розповсюджується юрисдикція адміністративних судів. 2. На засіданні уряду розглядався проект акта, яким визначався порядок ...
Процесуальна форма і її значення у кримінальному судочинстві. Завдання 2. 3 лютого до чергової частини райвідділу надійшло повідомлення про те, що невідома особа розбила вітрину продовольчої крамниці і ...
...змагальності в різних стадіях цивільного судочинства.. Висновки. Нормативні акти й література.
...права, закріплені законо¬давством про судочинство. 2. Представництво у цивільному процесі, види. 3. Задача. Склярова звернулася до суду з позовом про стягнення зі свого чоловіка аліментів ...
...докази і документи у кримінальному судочинстві. 3. Особливості застосування технічних засобів при проведенні досудового розслідування (Скласти протокол огляду місця події).
...критерій оцінки доказів у кримінальному судочинстві 1.3. Сутність допустимості доказів РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ НАЛЕЖНОСТІ ТА ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ 2.1. Аналіз допустимості доказів в кримінальному процесі ...
...і її значення у кримінальному судочинстві. 3 Завдання 2. 7 3 лютого до чергової частини райвідділу надійшло повідомлення про те, що невідома особа розбила вітрину продовольчої ...
Процесуальний статус учасників адміністративного судочинства Список використаної літератури
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.