Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 253 за запитом судочинства

Вплив судової реформи на українське судочинство Розділ 2. Підстави для касаційного оскарження 2.1. Право на оскарження рішення в касаційному порядку та порядок його реалізації Роділ ...
...збільшенням кількості справ у цивільному судочинстві. Основна мета судово психіатричної експертизи — захищати цивільні права та інтереси психічно хворих осіб, які є учасниками цивільного процесу.
Правосуддя і судочинство як форма його здійснення Розділ 2. Місцеві загальні суди в судовій системі України 2.1.
...забезпеченні прав громадян в кримінальному судочинстві: 3.1 При провадженні досудового розслідування……………………22 3.2 Реалізація функції захисту в судових стадіях…………………….31 Висновки………………………………………………………………...
Конституційні принципи судочинства в Україні. Задача №1 До Вас за юридичною консультацією звернувся громадянин України, який вважає, що його конституційне право було порушене ...
...використаних джерел Вступ Виконання завдань судочинства багато в чому залежить від вмілого проведення слідчих і судових дій. Тому можна впевнено говорити про безпосередній і суттєвий вплив ...
Поняття, завдання і значення для судочинства криміналістичної ідентифікації. 6. Поняття, суб’єкти та об’єкти криміналістичної ідентифікації. 7. Види криміналістичної ідентифікації. 8.
Інститут процесуальних в стадії кримінального судочинства…...21 Висновки…………………………………………………………………27 Список використаної літератури……………………………………….29
...як джерела доказів у кримінальному судочинстві. 2. Вимоги, що пред’являться до протоколів слідчих та судових дій. 1. Протоколи оперативно розшукових дій з відповідними додатками .
Адаптація законодавства України про судочинство до світових стандартів 25 РОЗДІЛ 2 Перспективи запровадження суду присяжних в судову систему України 37 2.1.
...доказування на окремих стадіях кримінального судочинства Література
...обвинуваченому, котрий не володіє мовою судочинства, всупереч вимогам ст. 29 КПК України, на досудовому слідстві не було надано можливість скористатися послугами перекладача.
...заочного розгляду справи в цивільному судочинстві України….20 5. Перегляд, оскарження та скасування заочного рішення…………………...26 Висновки……………………………………………………………………..….30 Список використаної літератури………………………………………………..32
Види експертизи у кримінальному судочинстві……. 2.1. Додаткова i повторна експертизи ..…………………. 2.2. Комiсiйна і комплексна експертизи …………………… Розділ ІІІ. Процесуальний порядок проведення експертизи в суді…………………………………………………… ...
Диференційовані статуси іноземців у кримінальному судочинстві України…………………………………………………………………………...…12 1.3. Кримінально правові гарантії іноземців та осіб без громадянства в Україні………………………………………………………………………………19 Розділ 2.
...та цивільного відповідача у кримінальному судочинстві. 3. Загальна характеристика форм відшкодування шкоди, заподіяної злочином: добровільне відшкодування шкоди; кримінально правова реституція; задоволення цивільного позову. 4.
Адаптація законодавства України про судочинство до світових стандартів 25 РОЗДІЛ 2 Перспективи запровадження суду присяжних в судову систему України 37 2.1.
Система органів судочинства та процесуальне право українських земель упродовж XIV ст. – середини XVII ст. Висновки Список використаної літератури
...суддів, засідателів та інших учасників судочинства…………………………………...…16 2.2. Злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та істинних висновків у справі…………………………………………………………………..21 2.3.
...порушення судом основоположних принципів цивільного судочинства, відповідач у відзиві заявив клопотання, в якому заперечував розгляд справи у письмовому провадженні, та вимагав розглянути справу в судовому засіданні ...
Кодекс адміністративного судочинства України 5. Господарськийпроцесуальний кодекс України 6. Закон України „Про судоустрій України” 7. Закон України „Про Конституційний Суд України” 8.
...із забезпечення охорони учасників кримінального судочинства. 2.2. Діяльність органів прокуратури, що здійснюють прокурорський нагляд. 2.3. Сукупність та ознаки діяльності із виявлення, запобігання та розкриття ...
Система органів судочинства та процесуальне право українських земель упродовж XIV ст. – середини XVII ст. 22 30 Висновки 31
Аналіз проекту Кодексу господарського судочинства України в частині провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами Розділ 3. Дослідження перегляду судових рішень господарського суду за нововиявленими ...
Участь захисника у кримінальному судочинстві 2.2.Оскарження дій органів досудового слідства,як гарантія права на захист 2.3.Право на апеляційне та касаційне оскарження ...
...системи запобіжних заходів у кримінальному судочинстві України. Нормативні акти та література: Конституція України. – К., 2006 Кримінально процесуальний кодекс України. Науково практичний коментар. За заг. ред. В.
...перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004. №2. 3. Коваль Е.О. О некоторых вопросах обжалования судебных решений // Предпринимательство, хоз ...
...змагальності учасників процесу в кримінальному судочинстві...........................................................................36 2.4. Адвокат а апеляційному і касаційному оскарженні судових рішень.....................................................................42 РОЗДІЛ 3 ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЮРИДИЧНУ ДОПОМОГУ В ...
...ІІІ : Види позовів в адміністративному судочинстві……………………..21 3.1. Класифікація позовів………………………………………………..21 3.2. Матеріально правовий і процесуально правовий позов…………28 Висновки…………………………………………………………………………...31 Список використаної літератури………………………………………………….
...завдання очної ставки У кримінальному судочинстві очна ставка відома як ефективний спосіб перевірки і одержання нових доказів. У «Руській правді» (XI—XII ст.ст.
ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО ТА ЙОГО ПРОЦЕСИ 25 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31 ДОДАТКИ
...склад Корони особливостей діловодства та судочинства (мова й право), притаманних для даних воєводств. У ролі чинника, який визначав інтенсивність та особливості ведення книг РМ протягом усього ...
...позову у кримінальному та цивільному судочинстві…………………………………………………………………...……..29 Висновки………………………………………………………………...………….36 Список використаних джерел………………………………………………..……39 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14. Відстань між рядками –1,5 інтервали.
Основні риси судочинства в Київській Русі Висновки Список використаної літератури
...відображення труднощів доказування у кримінальному судочинстві. Висновки. Методичні вказівки: Курсову роботу рекомендується починати з вступу, в якому необхідно вказати актуальність вибраної теми, її проблемність, ступінь наукової ...
...відображення труднощів доказування у кримінальному судочинстві. Література 1. Беньківський В.О. Проблемні питання об’єктивної сторони злочину // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченко.
...гласності і відкритості в українському судочинстві………………………………………………………………………45 РОЗДІЛ 3. Фіксація судового процесу технічними засобами як необхідна умова реалізації принципу гласності і відкритості………………………...52 3.1.
...Вікторов написав, що під час судочинства не були забезпечені гарантії його права на захист, а саме: суд не забезпечив участь в судовому засіданні як захисника адвоката, ...
...перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004. №2. 4. Кривенко В.В., Ярема А.Г.
...ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ………………………………...……31 3.1. Предмет оскарження…………………………………………………...………31 3.2. Критерії оцінки рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень…………………………………………………………………..…….
...підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства. Своє рішення суд аргументував тим, що спеціальний Закон України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, ...
Засади судочинства в Європейському суді…………………….….59 РОЗДІЛ ІІІ. НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЮРИСДИКЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ………..66 1.
...гаражного кооперативу в порядку цивільного судочинства. Рішенням районного суду від 20 грудня 2011 р. задоволено позов Петрова до автогаражного кооперативу про відшкодування матеріальної і моральної шкоди.
Актуальність удосконалення Кодексу адміністративного судочинства України у частині законодавчого урегулювання особливостей судового розгляду спорів, які виникають за участю органів місцевого самоврядування……………………………………………………………………..33 Висновки………………………………………………………………………..…..
Види експертизи у кримінальному судочинстві 4.1. Додаткова i повторна експертизи 4.2. Комiсiйна і комплексна експертизи Висновки Список використаної літератури
...законодавства України до європейських стандартів судочинства Висновки Список використаної літератури
Який порядок судочинства у справах про встановлення юридич¬них фактів? Чи є у наведеній ситуації підстави для відводу судді?
...можна розглядати за правилами адміністративного судочинства, оскільки виник суто цивільний спір. Погодившись з позицією відповідача, суд, не виходячи до нарадчої кімнати, постановив усну ухвалу про залишення ...
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.