Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 803 за запитом суспільним

...можуть усвідомлювати фактичний характер або суспільну небезпечність своїх дій (бездіяльності) або керувати ними. 3. Загальна характеристика заходів кримінально правового впливу, що можуть бути застосовані до неповнолітніх ...
...типологічні зміни; в) участь у суспільному поділі праці; г) правильно вказане у п. а), б), в); д) правильно вказане у п. а), б). 2.
...та інтересів громадянина, державних або суспільних інтересів……….18 2.2. Порядок реалізації прокурором права на позов……22 РОЗДІЛ 3. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ПРОКУРОРА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ…………26 ...
...та виокремлення відносно самостійних форм суспільної свідомості......
...ними, вимагає створення відповідних укладів суспільного життя. Як розібратися в цій різноманітності процесів, що відбуваються навколо нас, у яких ми беремо безпосередню участь?
...документальному оформленні різних актів державного, суспільного, політичного, економічного життя, ділових стосунків між державами, організаціями, а також між членами суспільства в офіційній сфері їх спілкування.
...документальному оформленні різних актів державного, суспільного, політичного, економічного життя, ділових стосунків між державами, організаціями, а також між членами суспільства в офіційній сфері їх спілкування.
...настільки високу оцінку ділових якостей суспільною нормою. Однак дана оцінка далека від універсальності. У багатьох культурах компетентність знаходиться на другому місці, і переконаність у тому, що ...
...найвища соціальна цінність, як носій суспільних відносин, як виробник матеріальних цінностей, як громадянин у відносинах з державою. Під правами та свободами громадян слід розуміти ті, які ...
Суспільна небезпека посягання..………………………………………......19 2.2. Наявність та дійсність посягання..……………………………....……...…24 РОЗДІЛ 3. УМОВИ ПРАВОМІРНОСТІ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ……………………………………………….
...проти власності, з’ясувати їх суспільну небезпечність. Слід зазначити, що тема курсової роботи охоплює крадіжку (ст. 186 КК) та грабіж (ст. 186 КК).
...порядок правового регулювання поведінки учасників суспільних відносин у галузі використання та охорони земель, а також управління земельними ресурсами, що виражається в поєднанні юридичних засобів, спрямованих на ...
Культура, як і всі сфери суспільного життя, була поставлена під жорсткий ідеологічний і адміністративний контроль. Крок за кроком згорнули політику українізації.
...розвитку продуктивних сил в різних суспільних формаціях 3.2. Взаємовплив та взаємозалежність продуктивних сил і виробничих відносин Висновки Список використаних джерел
Всі ці суспільні відносини (як між підприємствами та організаціями безпосередніми товаровиробниками, так і між ними і державними та іншими органами) потребують правового регулювання, ...
4) Суспільна небезпека оцінювальна категорія, яка характеризується ... 5) При необхідній обороні допускається спричинення тільки такої шкоди, яка ...
...перш за все, слід визначити суспільну небезпечність злочинів проти здоров’я особи. З’ясувати їх поняття та визначити види. По друге, тема даної курсової роботи охоплює ...
...займалала активну позицію як в суспільному, так і культурному житті Галичини та Буковини. Зокрема Костянтина Іванівна відома сучасникам як педагог, діячка культурно освітніх товариств, активна учасниця ...
...духовного, морально етичного, екзистенційного, соціального, суспільного, метафізик ного планів, створювати цілісні картини життя, сповнені складних перипетій і суперечностей, глибоко й всебічно досліджувати людські характери в їх ...
...соціологічного опитування за завданням деякого "Суспільного центра". Покінчивши з опитуванням, він переключається на бесіду зі збуту енциклопедії. Практика показала, що це дуже ефективний метод продажів. Ви...
...духовного, морально етичного, екзистенційного, соціального, суспільного, метафізик ного планів, створювати цілісні картини життя, сповнені складних перипетій і суперечностей, глибоко й всебічно досліджувати людські характери в їх ...
...і її роль у розподілі суспільного продукту 1.9. Сучасне підприємство оптової торгівлі 1.10. Види світової торгівлі, оптова торгівля 1.11.
Адміністративно правові та суспільні відносини………………..37 3.2. Адміністративно правові відносини та адміністративно правові норми……………………………………………………………………………..40 3.3. Адміністративно правові відносини та юридичні факти……….
...Висновок Використана література: Період реформування суспільних відносин в Україні визначається насиченістю подій. Слід відмітити, що однією знайбільш складних є проблема безпеки, яка стала не тільки наукою, ...
...за даною темою слід визначити суспільну небезпечність злочинів проти волі, честі та гідності особи. Встановити їх види. Розглянути об’єктивні та суб’єктивні ознаки незаконного позбавлення ...
Правочини які порушують суспільний порядок..............................................31 РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕДІЙСНОСТІ ПРАВОЧИНІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА................................................................................................................34 ВИСНОВОК...............................................................................................................45 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..................................................................
...права як основна форма регулювання суспільних відносин 3.3 Корпоративні норми і норми права Висновки Список використаної літератури
...права як основна форма регулювання суспільних відносин 3.3 Корпоративні норми і норми права Висновки Список використаної літератури
...товарообігом) слід розуміти рух сукупного суспільного продукту в товарній формі від виробників до споживача. Торгівельна діяльність — самостійна діяльність юридичних і фізичних осіб зі здійснення операцій купівлі ...
...і порядок вилучення земель для суспільних та інших потреб? Надайте характеристику правового режиму використання та охорони земель сільськогосподарського призначення. 2. Згідно з договором купівлі продажу Д.
...призначенні покарання характеру та ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину та особи винного; • обставини, що обтяжують та пом’якшують відповідальність та їх значення для призначення покарання. 3.
...br /> На рівні підприємства створюється суспільний продукт та надаються відповідні послуги, тобто фактично існування підприємств забезпечує існуванню усієї економічної системи держави як такої.
...за даною темою слід визначити суспільну небезпечність злочинів проти життя та здоров’я особи. Встановити їх види. Визначити поняття вбивства. З’ясувати ознаки та види вбивства..
...їх видів, з’ясування їх суспільної небезпечності. Далі, слід розглянути об’єктивні та суб’єктивні ознаки хуліганства, як злочину, передбаченого ст. 296 КК.
...в цінах; створюють основу для суспільного визнання фірми (організації). З іншого боку, інноваційні стратегії створюють для проектного, корпоративного, інноваційного управління складні умови, серед них, зокрема: підвищений ...
Кризові процеси в економіці та суспільному житті спричинили нову соціальну ситуацію розвитку особистості. Молоді люди, з властивими їм емоційною нестійкістю, імпульсивністю, високою навіюваністю, опинились в складних ...
...за даною темою слід визначити суспільну небезпечність злочинів проти життя та здоров’я особи. Встановити їх види. Визначити поняття вбивства та його види.
...за даною темою слід визначити суспільну небезпечність злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Розглянути об’єктивні та суб’єктивні ознаки примушування до вступу у ...
Визначити коло суспільних відносин. Чи є обґрунтованими вимоги громадянина Т.? Вирішити справу. 2. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть знаходитись у ...
...кастова система засновувалась на закріпленні суспільної нерівності й привілеїв в інтересах пануючої верхівки рабовла¬сницької аристократії, саме тому касти були закритими соціа¬льними групами, вихід з ...
...за даною темою слід визначити суспільну небезпечність злочинів проти життя та здоров’я особи. Встановити їх види. Визначити поняття вбивства. Розглянути об’єктивні та суб’єктивні ...
Визначити коло суспільних правовідносин. Чи підлягає позов задоволенню? Вирішити справу. 2. Право користування земельною ділянкою виникає з моменту: а.
...на забезпечення життєдіяльності суспільства, забезпечення суспільними благами; заохочення бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, регулювання економіки; підтримання рівня зайнятості; стабілізацію економічного стану в державі.
Методика ознайомлення дітей з явищами суспільного життя … 32 Висновки ……………………………………………………………………. 35 Література ………………………………………………………………….. 37 Додатки ............................................................................... 39
...за даною темою слід визначити суспільну небезпечність злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Слід зазначити, що тема даної курсової роботи охоплює два склади злочинів: ...
...коливання між протилежними стратегіями вирішення суспільних проблем: у США між консерватизмом і лібералізмом, в західноєвропейських країнах між консерватизмом і соціалізмом. Список використаної літератури
Визначити коло суспільних відносин? Який порядок надання екологічної інформації і якими нормативними актами це передбачено? Чи є порушення законодавства в даній ситуації?
...товарообігом) слід розуміти рух сукупного суспільного продукту в товарній формі від виробників до споживача. Торгівельна діяльність — самостійна діяльність юридичних і фізичних осіб зі здійснення операцій купівлі ...
...і значення права як регулятора суспільних відносин, взаємозв'язок права з економікою і політикою……………………………….….25 Висновки…………………………………………………………………...............30 Список використаних джерел………………………………………….................32
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.