Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 803 за запитом суспільним

...за даною темою слід визначити суспільну небезпечність злочинів проти життя. Встановити їх види. Дати загальну характеристику об’єктивних та суб’єктивних ознак злочинів проти життя.... Дослідити суспільну небезпечність цього злочину. Проаналізувати об’єктивну сторону доведення до самогубства. Розглянути зміст суспільно небезпечного діяння доведення до самогубства, з’ясувати ...
...й характерні для певного етапу суспільного розвитку майнові та немайнові відносини. Але навіть найдосконаліша система права не може охопити всю різноманітність суспільних відносин, які потребують правового регулювання.
...й характерні для певного етапу суспільного розвитку майнові та немайнові відносини. Але навіть найдосконаліша система права не може охопити всю різноманітність суспільних відносин, які потребують правового регулювання.
...галузі виникають, утворюються з потреби суспільної регламентації, регулювання відповідних суспільних відносин. Всіляка правова регламентація має декілька рівнів. Кримінально правова регламентація має, принаймні, три рівні: 1) нормативний, ...
...відносин зосереджувались у межах таких суспільних наук як філософія, історія, географія, соціологія, правова та економічна науки. Представники зробили неоціненний внесок у розуміння міжнародних відносин, а науковий ...найкращі теоретичні концепції, розроблені в суспільній науці впродовж століть людської історії. Теорії класичної школи базувались на врахуванні історичного досвіду, визначенні певного ідеалу та логічності аргументації.
впорядкування суспільних відносин b. регулятивна c. компенсаційна d. охоронна Question 4 Особливості методу цивільно правового регулювання виявляються у: a.... суспільні відносини Question 7 Учасниками цивільних правовідносин є: a. держава b. громадські об'єднання c. кооперативи d. юридичні особи e.
...одна з конкретних форм прояву суспільних відносин сприяє не тільки підвищенню матеріального і духовного потенціалу суспільства, не тільки створює сприятливий ґрунт для практичної реалізації здібностей і ... Традиційна комуністична модель суспільного розвитку завжди базувалася на необхідності придушення підприємницького духу в суспільстві і підприємця як носія такого духу.
...явища в економіці й у суспільному житті, не сприйнятливість значної частини дрібної буржуазії і не готовність окремих ведучих промисловців робити НСРПН матеріальну підтримку набагато важливіше були помилки нефашистських і антифашистських суспільних сил і партій Німеччини; по ...
...речей пояснюється багатоманітністю предмета регулювання суспільних відносин адміністративним правом, а з іншого — відсутністю належного впорядкування наявних адміністративно правових норм. Тому зараз однією з актуальних є проблема ...управління визначається як керівництво певними суспільними процесами. Отже, виникає потреба щодо розкриття змісту самого поняття "керівництво" та його функціонального призначення в суспільстві.
...у функціонуванні механізму правового регулювання суспільних відносин Висновок уривок Отже, можна зробити наступні висновки: Правове регулювання — це здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорона ...
...у функціонуванні механізму правового регулювання суспільних відносин Висновок уривок Отже, можна зробити наступні висновки: Правове регулювання — це здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорона ...
задоволення суспільних потреб b. отримання заробітної плати c. одержання прибутку d. вкладання грошів Question 5 Категорії громадян, яким не дозволяється займатися підприємницькою ...свій товар з метою задоволення суспільних потреб Question 2 Який документ є найважливішим правовим актом підприємства: a. закон України про підприємницьку діяльність b. внутрішнє розпорядження c.
...різкою проповіддю проти нього в суспільному плані — це спроба примирити рабів з панами в плані релігійному. Роман викликав співчуття одних суспільних кругів і обурення інших.
...у розв’язанні практичних завдань суспільного життя .....................................................................9 11. Що таке „практика”. Якими є її структура та роль у процесі пізнання? ...........................................................................................11 12. Яким є співвідношення суспільної психології та ідеології? ................ 13 13.
Суспільні та капітальні витрати виробництва. Авансовий капітал складає 100 тис. За рік використано знарядь праці на 5 тис. грн.... Визначити суспільні та капітальні витрати виробництва. Що є причиною відособлення капітальних витрат від вартості? Задача 16. Капітальний прибуток.
...завоювання, утримання в різних великих суспільних колективах, а П.Меркл твердив, що у своїх найкращих проявах політика це шляхетне прагнення до справедливості та розумного порядку, а ...розподілом цінностей, управлінням державними та суспільними справами (М.Ільїн, А.Мельвіль, Ю.Федоров та ін.). Наукові трактування терміна “політика” відрізняються від повсякденних уявлень строгою логічною аргументацією, ...
...результат), і як форму прояву суспільних відносин. Якщо суспільні відносини носять примітивний характер (наприклад, у доісторичний, древній період), то і керування виражається в зародковому або спрощеному ...
...та значення інноваційної діяльності в суспільному розвитку при водить до того, що темпи розробки та реалізації інновацій різко зростають. В даний час інвестори приділяють інноваціям більше ...в себе соціально політичні, економічні, суспільні та інші фактори суспільного розвитку. У вузькому (специфічно економічному) розумінні слова інноваційна діяльність спрямована на забезпечення нового рівня взаємодії факторів ...
задоволення суспільних потреб Question 5 Категорії громадян, яким не дозволяється займатися підприємницькою діяльність: Виберіть одну правильну відповідь a....свій товар з метою задоволення суспільних потреб b. що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі виробляє і реалізує свій товар з метою одержання ...
...впровадженням нових інформаційних технологій у суспільне життя. Це обумовлює необхідність всебічного вивчення надсучасних інформаційних технологій комунікації, осмислення трансформаційних процесів, що відбуваються в системі комунікацій....індивіда, але й груп людей, суспільних інститутів, суспільства загалом. Актуальність дослідження. Необхідність ґрунтовного дослідження феномену Інтернет комунікацій випливає із всезагального їхнього залучення до процесів збереження, відтворен...
...соціальних норм регулює найбільший обсяг суспільних відносин: Виберіть одну правильну відповідь a. релігійні норми; b. норми звичаї. c. норми права; d....санкціонуються державою з метою регулювання суспільних відносин. c. офіційний письмовий документ, що приймається уповноваженим органом держави в процесі правотворчості та встановлює, змінює чи скасовує правові норми; ...
...проникати у будь які сфери суспільного життя b. універсальність, всеосяжність політики c. здатність поєднуватись із неполітичними сферами суспільного життя, утворюючи відносини якісно іншого характеру Question 7 ...
...громадської безпеки включає в себе суспільні відносини, що виникають як у звичайних умовах життєдіяльності так і в умовах виникнення надзвичайних ситуацій різної ґенези....державою та її органами системи суспільних відносин, що складають режим життєдіяльності громадян у процесі праці та відпочинку як у громадських місцях, так і поза ними, за ...
...приклади її впливу на формування суспільної свідомості, вживання заходів у заданому напрямі. 2. Які на вашу домку, найбільш ефективні способи маніпулювання суспільною свідомістю? Наведіть приклади. 3.
...і поняття про нього як суспільне небезпечне явище і законодавче описання його ознак. Тобто якщо певне явище є злочином, то склад злочину буде описані в законі ...проміжок) часу, протягом якого відбувається суспільна небезпечне діяння і настають суспільна небезпечні наслідки. У статтях Особливої частини КК час вчинення злочину як ознака об'єктивної сторони ...
...є найбільш небезпечними посяганнями на суспільні відносини, які забезпечують державну безпеку, обороноздатність, незалежність країни, її конституційний лад. Без належної кримінально правової охорони цих соціальних цінностей неможливе ...передбачених у цій роботі, є суспільні відносини з охорони основ національної безпеки України: її конституційного ладу, сувернітету, територіальної недоторканості, обороноздатності. Іншими словами, родовим об’єктом цих ...
...і поняття про нього як суспільне небезпечне явище і законодавче описання його ознак. Тобто якщо певне явище є злочином, то склад злочину буде описані в законі ...проміжок) часу, протягом якого відбувається суспільна небезпечне діяння і настають суспільна небезпечні наслідки. У статтях Особливої частини КК час вчинення злочину як ознака об'єктивної сторони ...
...найбільш жорстко стикаються інтереси різних суспільних груп. Проведення бюджетної політики нерозривно пов'язане з аналізом характеру та цілей держави, її економічної, соціальної, фінансової стратегії, загальними перспективами ... Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у процесі формування та реалізації державної бюджетної політики в Україні, визначення її основних завдань та принципів.
...групи осіб для врахування ступеня суспільної небезпечності кожного співучасника, суспільної небезпечності вчиненого співучасниками. Характеризуючи суб'єктивні ознаки співучасті за попередньою змовою групою осіб слід вказати на ...
...потенціал Інтернету в усіх сферах суспільного життя реалізувався в повній мірі повсюди в світі та зокрема в Україні. Мета і задачі дослідження Мета дослідження полягає у ...та об’єктивного аналізу явищ суспільного життя та міждисциплінарного підходу до поставлених завдань. Дослідження проведено на основі формально логічного, системно функціонального, історико правового, порівняльно правового та ...
...системи, в широкому розумінні регулюють суспільні відносини, які виникають у сфері: 1) обігу спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин, а також відкриття та функціонування окремих підприємств, ...способів і засобів впливу на суспільні відносини в сфері державного управління 2. Зовнішнє організаційно правове вираження конкретних однорідних дій органів виконавчої влади, що здійснюються з метою ...
Структура суспільної свідомості: буденна, теоретична, масова свідомість, суспільна психологія та ідеологія 2. Сутність людини Література
Господарська діяльність це: А) вид суспільних відносин, що об'єктивно потребує та піддається юридичної регламентації; Б) найважливіший вид суспільних відносин, що має принципове значення для держави, ...
...1.1 Виробництво як процес суспільної праці 1.2 Фактори виробництва: види, типи, функції 1.3 Поєднання факторів виробництва 2. Ефективність виробництва 2.1 Сутність ефективності ...ефективності виробництва 3.1 Ефективність суспільної праці як чинник підвищення ефективності виробництва Висновки Література Додаток
Суспільна значущість професії вчителя, його функції. 1.2. Поняття педагогічної діяльності і її структура. 1.3. Професіограма вчителя. Розділ ІІ.... Висвітлити суспільну значущість професії вчителя, його функції. 2. З’ясувати поняття педагогічної діяльності і її структуру. 3.
Загальна характеристика правового регулювання суспільних відносин………………………………………………………………………...….6 1.1. Сутність правового регулювання………………………………..….6 1.2. Ознаки та риси правового регулювання………………………...….9 1.3.... Механізм правового регулювання суспільних відносин…………...22 2.1. Склад механізму правового регулювання…………………………22 2.2. Структура механізму правового регулювання……………………27 Розділ 3.
...держави і права в системі суспільних та юридичних наук: 1.1. ) Поняття теорії держави і права 1.2. Функції теорії держави і права 1.3....держави і права в системі суспільних наук 1.4. Теорія держави і права в системі юридичних наук Розділ 2.1. Предмет теорії держави і права Розділ ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ НАУК 1.1 Політологія в системі суспільних наук 1.2 Предмет політології РОЗДІЛ 2 СТРУКТУРА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТОЛОГІЇ 2.1 ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ НАУК 1.1 Політологія в системі суспільних наук 1.2 Предмет політології РОЗДІЛ 2 СТРУКТУРА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТОЛОГІЇ 2.1 ...
Поняття, види та суспільна небезпечність контрабанди. 2. Об’єктивні ознаки контрабанди. 3. Суб’єктивні ознаки контрабанди. 4. Кваліфікуючі ознаки контрабанди....поняття контрабанди, з’ясувати її суспільну небезпечність, встановити види злочинів передбачених КК, що вчиняються шляхом контрабанди. Слід зазначити, що тема курсової роботи «Кримінально правова характеристика контрабанди» ...
Вступ Розділ 1 Предмет політології та її місце в системі суспільних наук 1.1 Політологія в системі суспільних наук 1.2 Предмет політології Розділ 2 Структура та методологія політології 2.1 ...
Загальна характеристика правового регулювання суспільних відносин…………………………………………………………………………....6 1.1. Сутність правового регулювання………………………………..….6 1.2. Ознаки, предмет та методи правового регулювання………………9 1.3.... Механізм правового регулювання суспільних відносин………..….31 Висновки…………………………………………………………………………35 Список використаних джерел…………………………………………………..37 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
Суспільна етика 2.2. Вчення про державу і владу 2.3. Вчення про суспільство та суспільну організацію 3.
...держави і права в системі суспільних та юридичних наук……………………………………………………………………………..…6 1.1. Поняття теорії держави і права……………………………………….6 1.2. Функції теорії держави і права………………………………………....держави і права в системі суспільних наук………….12 1.4. Теорія держави і права в системі юридичних наук……………..…15 РОЗДІЛ 2. Предмет теорії держави і права………………………………..
Криміналістика, як суспільна наука в умовах об'єктивної діяльності суспільних відносин 1.2. Методи науки кримінального процесу 1.3.
...та трудового права виступає комплекс суспільних відносин, які виникають у сфері діяльності підприємств. Мета. Основною метою цього дослідження є теоретико правовий і науково прикладний аналіз суспільного стану існуючої системи правового регулювання ...
...та трудового права виступає комплекс суспільних відносин, які виникають у сфері діяльності підприємств. Мета. Основною метою цього дослідження є теоретико правовий і науково прикладний аналіз суспільного стану існуючої системи правового регулювання ...
ЗМІСТ ФІЛОСОФСЬКОЇ КАТЕГОРІЇ „СВОБОДА” ЯК РОЗУМІЛИ СВОБОДУ ВИДАТНІ ФІЛОСОФИ ЖАН ПОЛЬ САРТР ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ СВОБОДУ ЯК ЄДИНИЙ ФУНДАМЕНТ СУСПІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДІАЛЕКТИКА СВОБОДИ ТА НЕОБХІДНОСТІ У СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ СВОБОДА І ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ЦІННОСТЕЙ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
...розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи, це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом ...діяльності, незалежно від інших чинників суспільного життя, то з певного часу вона починає входити в тісний зв'язок з іншими сферами діяльності людини.
Суспільний і державний лад України в складі Речі Посполитої. 2.1. Суспільний лад на українських землях за часів польського панування.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.