Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 803 за запитом суспільним

Правові норми та суспільні відносини 2.2. Звичаєве право та корпоративні норми РОЗДІЛ 3. НОРМИ ПРАВА ЯК ОСОБЛИВИЙ РІЗНОВИД СОЦІАЛЬНИХ НОРМ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ...
Суспільна функція дизайн об’єкту 1.3.2. Коло потенційних споживачів 1.3.3. Термін служби та експлуатаційні якості РОЗДІЛ 2.
...при розподілі і перерозподілі вартості суспільної продукту. Класифікація державних доходів та джерела їх утворення. 2. Економічна суть державних видатків: Визначення державних видатків як економічної категорії.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ 1.1 Поняття соціальних норм 1.2 Співвідношення права з моральними нормами 1.3 Право й соціально технічні норми РОЗДІЛ 2 ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 2.1 Правові норми та суспільні відносини 2.2 Звичаєве право та корпоративні норми РОЗДІЛ 3 НОРМИ ПРАВА ЯК РІЗНОВИД СОЦІАЛЬНИХ НОРМ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ 1.1 Поняття соціальних норм 1.2 Співвідношення права з моральними нормами 1.3 Право й соціально технічні норми РОЗДІЛ 2 ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 2.1 Правові норми та суспільні відносини 2.2 Звичаєве право та корпоративні норми РОЗДІЛ 3 НОРМИ ПРАВА ЯК ОСОБЛИВИЙ РІЗНОВИД СОЦІАЛЬНИХ НОРМ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ...
Як може класифікуватись суспільний поділ праці? 6. Що необхідно для раціанального формування та розподілу трудових ресурсів? 7. Як взаємопов’язані сектори ринкової економіки?
Звуження представництва суспільних інтересів……..…………...…14 Розділ 2. Завдання та функції Верховної Ради України………………………....17 Розділ 3. Аналіз взаємовідносин парламенту з іншими органами державної ...
Метою роботи є визначення тенденцій динаміки розвитку лексико семантичної системи китайської мови, змін у шляхах і засобах збагачення словникового складу на базі аналізу словотворчих та семантичних процесів, іншомовних та внутрішньомовних запозичень на тлі суспільних процесів та явищ. Робота складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаної літератури (132 найменувань, з яких 15 – іноземними ...
...туризму та його місце в суспільному виробництві 1.4. Організаційно економічні важелі розвитку туризму в Україні 2. Розвиток внутрішнього туризму в україні і черкаському регіоні 2....
Характер взаємозв’язку суспільного і приватного привласнення 2.2. Трудовий і не трудовий характер привласнення. РОЗДІЛ 3 ФОРМИ І МЕХАНІЗМИ РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЇ В ...
...здатен задовольняти наявні чи передбачувані суспільні потреби і призначений для обміну і купівлі продажу; продукт праці, що виробляється не для власного споживання, а на продаж, а ...
Органи державного нагляду і суспільного контролю за станом охорони праці Список використаної літератури
...закон розподілу за працею та суспільні доходи споживання 1.4. Суперечності одержавленої економічної системи та їх загострення в соціалістичних країнах у середині 80 хроків XX cт ...
Правові норми та суспільні відносини 2.2. Мораль – як соціальна норма 2.3. Звичаєве право та корпоративні норми Розділ 3.
...1 Основні ознаки злочину а) суспільна небезпека; б) кримінальна протиправність; в) винність; 2.2. Інші ознаки злочину Розділ ІІІ. Відмінність злочину від правопорушення.
17 2.2 Методи стимулювання суспільної поведінки.....................................29 РОЗДІЛ ІІІ: МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПЛАНУ КОНСПЕКТУ..............37 ВИСНОВКИ ........................................................................................................41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....................................................43
...і права як основних регуляторів суспільних відносин 6. Зародження юридичної етики в Україні 7. Юридична етика в Україні радянського періоду 14. Етика діяльності прокурора 20.
Які із зазначених суспільних відносин регулюються нормами цивільного права і, відповідно, складають його предмет? 1 Відносини між підприємствами, які уклали договір поставки.
ПРАВОПОРЯДОК ЯК СТАН СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЗАСНОВАНИЙ НА ЗАКОННОСТІ........................................................................37 ВИСНОВКИ...............................................................................................................44 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................46 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
...Особливості підготовки виробництва 1.5 Суспільні форми організації виробництва 2. Аналіз методів організації виробництва на ВАТ «Темп» 2.1 Організаційно економічна характеристика ВАТ «Темп» 2.2 ...
Категорії суспільних наук 2.3. Категорії соціальної роботи ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
...суспільства як системи 2.2 Суспільний соціальний прогрес – основа стійкого розвитку суспільства 2.3 Проблеми типологізації суспільств Розділ 3. Головні тенденції розвитку сучасного суспільства 3.1 ...
...держави і права в системі суспільних наук…………...20 РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 2.1. Функції науки теорії держави і права……………………………..….
Узагальнена формула продуктивності суспільної праці. 7. Багатофакторна модель вимірювання та оцінки продуктивності. 8. Методи вимірювання та оцінки продуктивності. Питання та завдання до теми 2 ...
Роль суспільних молодіжних об’єднань у формуванні і реалізації державної молодіжної політики в Україні 54 6. Мета і пріоритети державної молодіжної політики ...
Види власності: приватна і суспільна Розділ III. Економічний зміст власності 3.1. Власність як економічна категорія 3.2. Права власності Висновки уривок Власність є однією ...
Досвід організації суспільного дошкільного виховання провідних країн світу. 3. Нова модель фребелізму в Російській імперії та в Україні на початку ХХ століття.
...досягло таких меж, що старі суспільні відносини почали досить серйозно перешкоджати подальшому розвитку держави. Павло І – один з найсуперечливих правителів в низці представників династії Романових.
трудовий Question 3 Продуктивність суспільної праці визначається лише одним ме¬тодом: a. натуральним b. вартісним c. трудовим Question 4 До трьох основних факторів виробництва належать: ...
Які види суспільних відносин регулює адміністративне право? 5. Діяльність яких державних органів регулює адміністративне право? Список використаної літератури
...наукового інтересу та актуальна проблема суспільного життя 2.2. Моральна поведінка в політиці в умовах реформування українського суспільства Висновки Список літератури
...реагує на потреби суспільства, розвиток суспільних відносин і ухвалює відповідні правові рішення. Джерело права є формою документального вираження державної волі, що допомагає цьому вираженню набути своїх ...
Теорія суспільного договору та історико матеріалістична теорія 2.3. Теорія насильства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
Суспільна функція і коло потенційних споживачів РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СИСТЕМИ ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 3.1. Основна концепція 3.2.
...тобто вони є фундаментальною основою суспільного відтворення. Для аналізу ефективності інвестиційної діяльності підприємства було вибрано обєкт дослідження ТОВ „Меркурій”. Предметом діяльності Товариства є: виготовлення льодяникової карамелі ...
Правопорядок як стан суспільних відносин, заснований на законності...................................................................................................................40 3.1. Законність як основа правопорядку..................................................................40 3.2. Характеристика стану законності та правопорядку в ...
Найбільш суспільну небезпечність становлять насильницькі злочини проти власності із застосуванням насильства. В умовах соціальних, економічних, політичних реформ насильство у складах корисливих посягань ...
ПРАВОПОРЯДОК ЯК СТАН СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЗАСНОВАНИЙ НА ЗАКОННОСТІ........................................................................29 ВИСНОВКИ...............................................................................................................32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................35 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
...Рисами податкових правовідносин є: а) суспільний характер; б) виникають за волевиявленням сторін; в) майновий характер; г) ґрунтуються на принципі рівності сторін; д) субординаційний характер.
Право – суспільне явище у правовій системі України на сучасному етапі……………………………………………………………………………..…..25 Висновки…………………………………………………………….…...................28 Список використаних джерел………………………………………......................30
...за цією темою становлять значний суспільний інтерес, а приміщення, яке б вмістило усіх бажаючих взяти участь, у місті відсутнє. Прокоментуйте дії міського голови.
...часом в області збільшилась кількість суспільних організацій; б) Останнім часом в області збільшилась кількість громадських організацій; в) Останнім часом в області збільшилась кількість громадянських організацій. 2.
...природничих наук ( фізика, хімія, біологія); суспільних наук (економіка, філологія, історія); наук про мислення (філософія, логіка, психологія). Завдання № 3 Визначити предмет та об’єкт пізнання: – політична економія: – ...
...проти власності, з’ясувати їх суспільну небезпечність. Розглянути об’єктивні та суб’єктивні ознаки шахрайства, як злочину, передбаченого ст. 190 КК.
...з іншими науками та галузями суспільної практики. 8. Соціальна робота як вид професійної діяльності. 9. Зміст соціальної роботи як навчальної дисципліни. Поняття тезаурусу соціальної роботи. 10.
...учень охоплює весь історичний процес суспільного розвитку, всі історичні епохи, починаючи з рабовласницького суспільства. Підходи і трактування економічних явищ та процесів неоднозначні, а тому в еко ...
...примусу, спрямований на охо рону суспільних відносин у сфері державного управління. Ознаки адміністративного примусу. д) Класифікація заходів адмініст¬ративного примусу: адміністративно попереджувальні, адміністра¬тивного припинення, адміністративної ...
Унаслідок нагромадження знань, розширення обріїв суспільного досвіду та кризи середньовічного світобачення у XIV—XV ст. Європа вступила в нову історичну епоху епоху Відродження.
...ЗМІ, регулювання рекламної діяльності, функціонування суспільного мовлення.... Основні принципи європейської аудіовізуальної політики відображені у щойно згаданих документах, і їх можна звести до таких близьких до оригінального ...
...поширенням писемності в усіх сферах суспільного життя. Серед повного розпалу творчості народного поетичного генія наприкінці X століття, за святого рівноапостольного князя Володимира, Русь прийняла християнство.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.