Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 260 за запитом суспільно-

Суспільно політичне становлення Закарпаття після Першої Світової війни........................................................................................................6 РОЗДІЛ ІІ. Сен Жерменська конференція і Закарпаття.............................12 РОЗДІЛ ІІІ.... Суспільно політичне становище Закарпаття після Першої Світової війни; Розділ 2. Сен Жермен і Закарпаття; Розділ 3.
Вступ Поняття обставин, що виключають злочинність діяння Злочинне діяння (дія або бездіяльність) Поняття “діяння” та суспільно небезпечна дія Суспільно небезпечна бездіяльність Обставини, що виключають злочинність діяння та примус Крайня необхідність Поняття примусу Ризик та виконання спецзавдання ...
Вступ Поняття обставин, що виключають злочинність діяння Злочинне діяння (дія або бездіяльність) Поняття “діяння” та суспільно небезпечна дія Суспільно небезпечна бездіяльність Обставини, що виключають злочинність діяння та примус Крайня необхідність Поняття примусу Ризик та виконання спецзавдання ...
Поняття “діяння” та суспільно небезпечна дія 2.2. Суспільно небезпечна бездіяльність Висновки Список використаної літератури
Структура суспільно політичного та державного ладу Київської Русі 2.1. Особливості суспільно політичного ладу 2.2. Основні класи населення та їхні права ...
Суспільно небезпечне діяння. Значення нездоланної сили, фізичного і психічного примусу для вирішення питання про кримінальну відповідальність. 3. Суспільно небезпечні наслідки, їх поняття та ...
...інтересів і інтересів держави від суспільно небезпечного посягання, шляхом ..., необхідного і достатнього в даній обстановці для ... або припинення посягання, якщо при цьому не було допущено ... 2) ......, про його відношення до суспільно небезпечного діяння і його ... 3) Співучастю в злочині признається ... участь ... злочину в здійсненні ... 4) Закон, що встановлює ... діяння або ...
Структура суспільно політичного та державного ладу Київської Русі 2.1. Особливості суспільно політичного ладу 2.2. Основні класи населення та їхні права ...
...за наявності яких реально скоєне суспільно небезпечне діяння визнається злочином. 3) Здійснення з прямим наміром діяння, безпосередньо направленого на здійснення злочину, якщо при цьому злочин не ...Особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинна і могла б їх передбачити.
...об'єктивної сторони даного злочину: суспільно небезпечне діяння, суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням та наслідками. Розгляд суб’єктивних ознак слід починати із розгляду ...
...об'єктивної сторони даного злочину: суспільно небезпечне діяння, суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням та наслідками. Розгляд суб’єктивних ознак слід починати із розгляду ...
...суть кризи в економіці та суспільно економічних відносинах в Україні, ключовою є глибокий спад інвестиційної діяльності. Сучасна вітчизняна економіка гостро потребує фінансових вливань для технологічного та ...економіки, так і всієї системи суспільно економічних відносин, викликаних переходом від адміністративно розподільчої до ринкової економіки. Банківська система може розвиватися ефективно й стійко лише при нормальних ...
...суть кризи в економіці та суспільно економічних відносинах в Україні, ключовою є глибокий спад інвестиційної діяльності. Сучасна вітчизняна економіка гостро потребує фінансових вливань для технологічного та ...економіки, так і всієї системи суспільно економічних відносин, викликаних переходом від адміністративно розподільчої до ринкової економіки. Банківська система може розвиватися ефективно й стійко лише при нормальних ...
...об'єктивної сторони даного злочину: суспільно небезпечне діяння, суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням та наслідками. Розгляд суб’єктивних ознак умисного вбивства традиційно слід ...
...об'єктивної сторони даного злочину: суспільно небезпечне діяння, суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням та наслідками. Розгляд суб’єктивних ознак умисного вбивства слід починати ...
...необхідність негайного попередження чи припинення суспільно небезпечного посягання, визначити ознаки суспільно небезпечного посягання, як підстави необхідної оборони, і розкрити зміст таких ознак як “наявність”, “дійсність”, “реальність” ...
Далі, слід розглянути суспільно небезпечні наслідки цих злочинів. З’ясувати їх зміст, визначити ознаки. Дослідити розмір завданих збитків, як підстав кримінальної відповідальності за крадіжку ...визначити причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням та наслідками. Встановити його види. Далі, слід розглянути способи вчинення крадіжки та грабежу.
Злочинами проти здоров’я називають суспільно небезпечні умисні чи необережні діяння у формі дій або бездіяльності, спрямовані на завдання шкоди іншій особі....рівень життя обумовлює поширеність такого суспільно небезпечного діяння. І тому детальне вивчення цієї теми є необхідною і корисною діяльністю будь якого правоохоронця.
...злочинів слід почати з дослідження суспільно небезпечних діянь: залишення без допомоги особи та ненадання допомоги особі. З’ясувати умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність при вчиненні ... Слід дослідити поняття суспільно небезпечних наслідків злочину, передбаченого ч. 1 ст. 136 КК. Визначити поняття тяжкого тілесного ушкодження та з’ясувати його ознаки.
...осіб, що створили можливість настання суспільно небезпечних наслідків. Таку відповідальність необхідно розглянути стосовно двох випадків: подальшої реалізації можливості та, навпаки благополучного її знешкодження....своїми діями реалізувала можливість настання суспільно небезпечних наслідків (вказати на можливий характер дій особи: умисний, необережний, випадковий (казуальний), навести приклади). Крім того слід відмітити, що можливість ...
...3 Балів: 1 Вчення про суспільно економічні формації належить: Виберіть одну правильну відповідь a. К.Марксу b. М.Веберу c. О.Конту d. Г....на дії на вирішення важливих суспільно державних завдань b. визначення лідера c. забезпечення панування одних суспільних груп над іншими d. узгодження соціальних інтересів Question 5 Балів: ...
...вказати на усвідомлення кожним співучасником суспільно небезпечного характеру не лише своїх дій чи бездіяльності, але й суспільно небезпечний характер дій принаймі виконавця злочину та передбачення кожним ...
...й в інших історичних та суспільно політичних умовах. Практично недослідженими залишилися питання щодо поняття, системи та характеристики специфічних принципів досудового розслідування, досить недостатнім є також дослідження ...проводити адаптацію старих норм сучасним суспільно політичним і законодавчим умовам. Це й обумовило обрання теми дослідження. Основна мета наукової роботи полягає в розробці положень теоретичного та ...
Які суспільно політичні явища виникли в ході революційних подій 1905–1907 рр.? 5. На Вашу думку, що було свідченням активізації масової самоорганізації ... Суспільно політичні перетворення в Україні в 90 х роках ХХ ст 3. Розбудова Української держави в 90 х роках 4.
...злочину шпигунства, які ідентифікують його суспільно небезпечне злочинне діяння. Особливу увагу хочеться звернути на поданий в цьому розділі грунтовний опис та характеристика предмету злочину....це передбачені кримінальним законом умисні суспільно небезпечні дії, що посягають на конституційний лад, сувернітет і соціальну недоторканість України і можуть завдати велику шкоду її нормальному функціонуванню.
суспільно шкідливе, протиправне, винне діяння деліктоздатного суб'єкта (фізичної чи юридичної особи), яке передбачене чинним законодавством c....та іншої діяльності; проведення масових суспільно політичних, культурних та інших заходів у прикордонній смузі і т. п; Question 41 Державна митна служба України створюється: a.
нормативний акт, що визначає які суспільно небезпечні діяння є злочинними, і встановлює покарання для осіб, які здійснюють цей злочин b. нормативний акт, сукупність етичних норм і ... нормативний акт, що визначає які суспільно небезпечні діяння є злочинними, і встановлює покарання для осіб, які здійснюють цей злочин Question 24 Виберіть рядок, в якому перераховані ...
...можна класифікувати відповідно до типу суспільно економічних формацій згідно з вченням: a. К. Маркса b. М. Вебера c. Аристотеля d. Т. Парсонса Question 6 За Г.... суспільно виховну c. політичної соціалізації d. кадрову Question 10 Коли виникли масові політичні партії? a. в середині ХVІІІ ст b.
...можна класифікувати відповідно до типу суспільно економічних формацій згідно з вченням: Виберіть одну правильну відповідь a. Аристотеля b. К. Маркса c. М. Вебера d. Т.... суспільно виховну d. кадрову Question 7 Балів: 1 За яким критерієм виділяють такі партії: радикальні, реформістські, консервативні?
Суспільно правова характеристика Законності 1.1. Поняття законності 1.2. Принципи законності: поняття, зміст 1.3. Вимоги законності Розділ іі.
Російський суспільно політичний та польський національно визвольний рухи на українських землях у 20—30 х роках XIX ст. 2.
Причини, завдання та форми суспільно політичного курсу в Україні у складі Росії в 1 й половині 19 ст 2. Основні напрямки зовнішньоекономічної незалежності 3.
Утворення та особливості суспільно політичного устрою Галицько Волинського князівства 1.1. Передумови утворення та утворення Галицько Волинського князівства 1.3.
Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність) ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність) ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Пожвавлення суспільно політичного життя в УРСР у другій половині 1980 х рр. 2. Проголошення Української незалежної держави Література
Процес трансформації суспільно політичних відносин, що відбувається в українському суспільстві, не оминув освіти, давши потужні імпульси для вдосконалення її змісту, розвитку інноваційної діяльності, ...
Суспільно культурне життя 3. Літературні пам’ятки 4. Архітектурна традиція 5. Живопис північно причорноморських міст 6.
1.1 Бідність як суспільно історичне явище......................................... 1.2 Визначення бідності........................................................................ 1.3 Межа та вимірювання бідності....................................................... 2 Соціальна допомога: види і форми........................................................
Заняття та суспільно політичний лад східних слов’ян 3. Перші державні об’єднання східних слов’ян Література
Суспільно економічний розвиток східних слов'ян 3. Союзи східних слов'ян VI IX століттях Список використаної літератури Висновок
Господарське та суспільно політичне життя Нововавилонського царства Висновок Список використаної літератури
Суспільно – політичні стосунки в Сербії Висновок уривок ВИСНОВКИ Підсумовуючи вище окреслену проблематику досліджуваної теми, приходимо до наступних висновків.
Суспільно – політичні стосунки в Сербії Висновок уривок ВИСНОВКИ Підсумовуючи вище окреслену проблематику досліджуваної теми, приходимо до наступних висновків.
Суспільно – політичні стосунки в Сербії Висновок уривок Підсумовуючи вище окреслену проблематику досліджуваної теми, приходимо до наступних висновків.
...НОВА ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО І СУСПІЛЬНО ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ 5 1.1. Поняття гендеру 5 1.2. Гендер і політика 20 Висновки до 1 розділу 29 РОЗДІЛ ...
Утворення «Союзу українок» в контексті суспільно політичних процесів в Галичині у міжвоєнний період Розділ ІІ. Громадсько політична діяльність «Союзу українок» Розділ ІІІ.
...у співвідношенні з картинами світу, суспільно історичними епохами”, заповніть графу “картина світу”, використовуючи подані означення: “міфологічна”, “християнсько міфо релігійна” “міфо поетична”, “космогонічна картина світу”, “механістична”, “релігійна ...
Влада як явище суспільно політичного життя………………………..7 1.2. Механізми здійснення та поділ влади в суспільстві……………....…15 Розділ 2. Норми поведінки в державному суспільстві………………………...
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.