Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 260 за запитом суспільно-

...великими і частими змінами в суспільно політичному житті, які позначилися і на розвитку освіти. Протягом 1917 1919 рр. Україна пережила кілька змін влади, кожна з яких ...
...реформ зумовило зміни у сфері суспільно трудових відносин, а зростання конкуренції на внутрішньому та на зовнішньому ринках праці потребує від роботодавців приділяти більше уваги якісним характеристикам ...
Втрата діянням характеру суспільно небезпечного Розділ 6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності 6.1. Строки давності 6.2.
...постала необхідність вирішення назрілих питань суспільно – політичного, соціально – економічного та національного характеру. Однак наростання протиріч між самодержавством та парламентом, обмеження повноважень останнього недосконалим законодавством, політична та ...
Знов дискутуються питання про суспільно історичних, соціальних і біологічних, генетичних детермінантах психіки, причому в процесі таких дискусій нерідко змішуються питання про зміст психічних явищ (визначуваному ...
Кваліфікація при помилці в суспільно небезпечних наслідках та кваліфікація посягання при «відхиленні дії»..........................................................28 Висновок………………………………………………………….....………...….…30 Список використаних джерел..................................................................................34 Шрифт – Times New Roman.
Розкрийте зміст суспільно небезпечних наслідків у складі крадіжки та грабежу. 5. За якою ознакою шахрайство слід відмежовувати від невиконання цивільно правового зобов’язання ...
Гармонізація співжиття суспільно групових сутностей через призму політико інституційної взаємодії в суспільстві 3.1. Реформування системи зайнятості в країні.
...систематичної цілеспрямованої схильності до вчинення суспільно небезпечних діянь, а також про неналежну превентивну діяльність держави в особі її органів та всього суспільства в цілому.
дітей скоюють суспільно небезпечні діяння до досягнення віку, з якого можлива кримінальна відповідальність. Вони “опановують” нові види злочинів, які колись вважались “дорослими” – вимагательство, ...
Суспільно небезпечні наслідки та причинний зв’язок в складі ознак об’єктивної сторони ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’...
...матеріальне) сторона (наявність у вчиненому суспільно небезпечному діянні складу конкретного злочину);  матеріальна та процесуальна підстави кримінальної відповідальності. Основна та додаткова література: 1.
...засоби виробництва, персонал підприємства, продукує суспільно корисну продукцію або надає виробничі й побутові послуги. Це означає, що, з одного боку, мають місце затрати живої та уречевленої ...
...в новій життєвій позиції і суспільно значимій діяльності, яка забезпечує цю позицію. Застосування ігор відповідає психофізіологічним особливостям учнів у першу чергу – наочно діяльнісному і наочно образному ...
...в новій життєвій позиції і суспільно значимій діяльності, яка забезпечує цю позицію. Застосування ігор відповідає психофізіологічним особливостям учнів у першу чергу – наочно діяльнісному і наочно образному ...
Нариси суспільно політичного устрою України кінця XVIІ – початку XVIIІ століття. – К.:АН УССР, 1959. Єрмолаєв В.М., Козаченко А.І.
Кримінально правові засоби попередження суспільно небезпечних діянь осіб, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
...середнього прибутку) та відображає рівень суспільно необхідних витрат праці. Предметом даної курсової роботи є цінова політика підприємства, вивчення питань сутності цін, їх видів та процесу калькулювання ...
...економічної політики в господарському та суспільно політичному житті. Оскільки РСФРР і УСРР були однотипними соціалістичними республіками, характеризувалися єдністю економіки, близькістю культур, дружніми відносинами, спільними цілями, завданнями ...
...засоби виробництва, персонал підприємства, продукує суспільно корисну продукцію або надає виробничі й побутові послуги. Це означає, що, з одного боку, мають місце затрати живої та уречевленої ...
Перетворення суспільно політичного ладу України, які розпочались наприкінці 80 их років, були спрямовані на створення правової держави, в якій оптимально повинна вирішуватись ...
...злочину слід почати с дослідження суспільно небезпечного діяння – грубого порушення громадського порядку. Слід з’ясувати, що слід розуміти під поняттям «грубе порушення», а також поняття: «громадський ...
...що хоча всі злочини є суспільно небезпечними, але характер та ступінь суспільної небезпечності одних злочинів може істотно відрізнятись від інших. У зв’язку з цим розрізняються ...
Вона відображає суспільно економічні процеси та зміни і задовольняє суспільні потреби в запозиченні та творенні нових слів. Вивчення запозичень має велике значення для ...
...юридичних норм, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, і які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили. [3,с.
...злочину слід почати з дослідження суспільно небезпечного діяння. Спочатку дослідити зміст незаконного позбавлення волі. Визначити характер таких дій. З’ясувати зміст незаконності позбавлення волі.
...зробили помітний вплив на формування суспільно історичної свідомості, належить легендарна поетеса, публіцист, мислитель, громадський діяч, велика жінка України Леся Українка Лариса Петрівна Косач.
Суспільно політичний лад і право Київської Русі, 1950. 11. Янин В.Л. Законодавство Древньої Русі, 1984. Інтернет сайти. 1. Юшков С.
...поступового «вростання» суду в нові суспільно економічні, державні відносини, ухвалення окремих законів про судовий устрій і судочинство, за якою йде теперішня судова реформа в Україні, вимагає ...
...чужоземними імперіями, запровадження цивілізованих основ суспільно політичного життя українського народу на демократичних засадах автономії чи федерації, конфедерації чи навіть повної державної самостійності.
...нові покоління, засвоюючи основи наук, суспільно історичний досвід, були підготовленими до самостійної життєдіяльності, цивілізованого ставлення до природи, культури, інших людей, адаптації у світі, який динамічно змінюється.
Злочином є передбачене КК України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину[2; ч.1 ст. 11.].
...сторони слід почати з дослідження суспільно небезпечного діяння – примушування до вступу у статевий зв’язок. З’ясувати зміст цього діяння, встановити його ознаки.
...в законі віку обличчя , робить суспільно небезпечне , винне діяння . Немає такої особи і немає підстав навіть для попереднього правового аналізу відбулося події .
...країні, загострення конкуренції, природні та суспільно політичні катаклізми, непрофесійне управління підприємством. Кризу також можна розглядати як об`єктивно обумовлену стадію життєвого циклу діяльності фірми, коли негаразди ...
Злочином є передбачене КК України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину[2; ч.1 ст. 11.].
...злочину слід почати с дослідження суспільно небезпечного діяння – заволодіння транспортним засобом. Слід розглянути зміст протиправного вилучення будь яким способом транспортного засобу у власника чи користувача всупереч ...
...злочинів слід почати з дослідження суспільно небезпечного діяння. З’ясувати зміст понять: «удар», «побої», «інші насильницькі дії», «катування», «фізична біль», «сильна фізична біль», «фізичне чи моральне ...
...чинників на особу, що вчиняє суспільно небезпечне діяння. Доречно та¬кож пояснити, чому мотив не має значення для визнання відмо¬ви добровільною.
...факторів на особу, що вчиняє суспільно небезпечне діяння. Необхідно також пояснити, чому мотив не має значення для визнання відмови добровільною. З ознакою добровільності тісно пов’язана ...
...1) психофізіологічні можливості участі в суспільно корисній діяльності; 2) можливості нормальних соціальних контактів; 3) здатності до генерації нових ідей, методів, образів, представлень; 4) раціональність поводження; 5) ...
...злочини — це передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні діяння, що посягають на навколишнє природне середовище чи його окремі сфери (повітря, землю, надра, води тощо).
...визначити господарську діяльність як таку суспільно корисну діяльність членів суспільства та їх об'єднань щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, заняття торгівлею з метою їх ...
...завдання для визначення державнозначимих та суспільно незамінних конструкцій. Таким чином система конституційного права як галузі права об’єктивно поєднує у собі елементи публічного і приватного, природного ...
...країн вибори є ємним елементом суспільно політичного життя, представляючи собою основну форму волевиявлення населення та форму реалізації народного суверенітету як одного з основних конституційних принципів.
...на перших, визначальних фазах реформування суспільно економічної моделі в Україні. Доведено, що саме вони є однією з найголовніших причин затяжної системної кризи в нашій державі.
...молоді є надзвичайно актуальним й суспільно значимим. Це пов'язано з наростанням негативних тенденцій у сфері молодіжної зайнятості (ріст чисельності безробітних у віці до 29 років, ...
...сторони слід почати з дослідження суспільно небезпечних діянь: протиправні статеві зносини, задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Визначити та дослідити характер злочинних дій та можливість вчинення цих ...
Визначити суспільно небезпечні наслідки цього злочину та причинний зв’язок між діянням та наслідками. Встановити момент закінчення цього злочину для кваліфікації.
Визначити суспільно небезпечне діяння. Дослідити характер дій: «пропозиція хабара» та «давання хабара». Провести їх відмежування між собою.
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.