Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 261 за запитом суспільно-

Визначити суспільно небезпечне діяння. Дослідити характер дій: «пропозиція хабара» та «давання хабара». Провести їх відмежування між собою.
...до кримінальної відповідальності за спричинення суспільно небезпечних наслідків за відсутністю вини. Далі слід розкрити співвідношення понять винність та вина. Караність, як ознака злочину, означає, що в ...
...внесок у розробку ідей та суспільно політичних принципів лібералізму зробили видатні державні діячі, політики, економісти, філософи і науковці ХVІІ ХІХ століть.
Вони виконують суспільно регулюючі функції, які є наслідком їх впливу на перерозподіл виробленого у світовому масштабі продукту. Порівняно з іншими підприємницькими структурами на ...
...і не лише в галузі суспільно політичної лексики. Це й нові терміни науки, літератури, мистецтва, це й виробничо технічна лексика, пов'язана з розвитком народного господарства, ...
Вони виконують суспільно регулюючі функції, які є наслідком їх впливу на перерозподіл виробленого у світовому масштабі продукту. Порівняно з іншими підприємницькими структурами на ...
Відносини власності визначають суспільно політичний устрій, інтереси соціальних груп, можливості інтеграції із світовою еконо¬мічною системою, а на сучасному етапі розвитку су спільного господарства ...
...діяльності, спрямованої на досягнення відповідної суспільно значимої мети. У ширшому розумінні управління визначається як керівництво певними суспільними процесами. Отже, виникає потреба щодо розкриття змісту самого поняття "...
, його соціальні витоки та суспільно – політична роль. Об’єктом даної теми є зародження, розвиток та становлення середньовічного лицарства як соціальної категорії населення.
...та допрофесійної підготовки, профорієнтаційної роботи, суспільно корисної виробничої праці тощо. Зміни, що відбувалися в трудовій підготовці підростаючого покоління в різні історичні періоди, досить детально описані та ...
...кримінальної відповідальності особи, що вчинила суспільно небезпечне діяння, яке містить ознаки складу злочину, вказати співвідношення цих понять. Під час аналізу медичного критерію неосудності важливо мати на ...
...заходів Діоклетіана та Костянтина у суспільно – політичному та економічному житті Римської імперії.
Далі, слід з’ясувати зміст суспільно небезпечних наслідків – фактичного ненадходження до бюджетів, державних цільових фондів, а також фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у значних ...
...має соціальну обумовленість, оскільки переслідує суспільно корисні цілі і завдання, що полягають у служінні загальнонародним інтересам. Вирішуючи багато суспільних і державних завдань державна служба виконує функції ...
...1) психофізіологічні можливості участі в суспільно корисній діяльності; 2) можливості нормальних соціальних контактів; 3) здатності до генерації нових ідей, методів, образів, представлень; 4) раціональність поводження; 5) ...
2) дослідити об’єктивну сторону: суспільно небезпечне діяння та спосіб вчинення злочину. Визначити зміст понять: «статеві зносини», «статевий зв’язок», «фізичне насильство», «погроза», «використання безпорадного стану».
...яка об’єднана досягненням спільної суспільно значимої мети – це: a. група b. соціальне утворення c. трудовий колектив Question 2 Структура, яка відображає сукупність організаційно визначених груп ...
...б) виробничі відносини суспільства; в) суспільно економічні закони; г) економічні, політичні, правові та інші проблеми суспільства. 8. Які рушійні сили виділяє Т.
Вартість уречевлена в товарі суспільно необхідна праця, що затрачена на виготовлення даного товару. Мінова вартість видиме кількісне співвідношення, в якому споживні вартості одного роду обмінюються ...
Суспільно політичний рух в Україні в ІІ пол XIX ст. 44. Україна в роки російської революції 1905 07 р.р. 45.
суспільно економічними відносинами c. техніко технологічним змістом Question 16 Фактори продуктивності, які визначають її рівень, пов 'язані: a. з працею b.
...не тільки впливати на характер суспільно трудових відносин, але й забезпечити належні гарантії соціального захисту найманим працівникам. Зумовлене переходом економіки України до ринкових відносин реформування трудового ...
...вольової ознаки юридичного критерію (наприклад, суспільно небезпечні діяння клептоманів, піроманів, наркоманів тощо). Наприкінці треба показати значення кожного з вказаних критеріїв для визнання особи неосудною.
Зміни у суспільно політичному житті Української держави вимагають докорінної перебудови процесу виховання молодого покоління. Об’єкт дослідження – процес виховання культури поведінки учнів середнього ...
Насамперед, дослідити суспільно небезпечне діяння. Необхідно з’ясувати характер дій – «одержання хабара чи неправомірної вигоди». Визначити зміст поняття «використання влади, службового становища чи ...
...скористатися наданим право і відвернути суспільно небезпечне діяння.
...ють нових підходів до регулювання суспільно економічних відносин і зокрема сфери бухгалтерського обліку. Однак практика свідчить, що більшість з них розглядають цей принцип як декларативний та ...
...обставини, не беруть участі в суспільно корисній праці, отже, не можуть за рахунок заробітної плати підтримувати своє життя; наявністю громадян, котрі є дієздатними, але не мають ...
Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів // Вісник Національного університету ...
...національній психології, які обумовлені усім суспільно історичним ходом становлення і розвитку нації та специфікою соціально психологічного відображення об’єктивних умов її існування.
...вага) залучення трудового потенціалу до суспільно корисної діяльності та ефективності застосування в економіці ТЕСТ ДО ТЕМИ 5 Question 1 Якісні зміни праці на сучасному етапі проявляються ...
...і практики марксизму, вчення про суспільно економічну формацію, понятття відчуження. 4. Поясніть перевагу феномену ірраціонального у “філософії життя” (А.Шопенгауер, Ф.Ніцше, А.Бергсон). Тема 9.
нормативний акт, що визначає які суспільно небезпечні діяння є злочинними, і встановлює покарання для осіб, які здійснюють цей злочин Question 2 Етичний кодекс психолога це документ, ...
...відповідальності неповнолітніх винних у вчиненні суспільно небезпечних діянь, передбачених КК України. Необхідно приділити увагу підставам та умовам звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності.
Вирішення кримінальних справ про суспільно небезпечні діяння, вчинені особами, які не досягли віку кримінальної відповідальності // Право України. – 2001. № 11. – С. 92 95. 18. Яценко С.
...життя, а саме прискореного темпу суспільно політичного життя підприємство повинне швидко реагувати на події які відбуваються в ринковій єкономікі. Є загально відомий факт, що підприємство повинно ...
нормативний акт, що визначає які суспільно небезпечні діяння є злочинними, і встановлює покарання для осіб, які здійснюють цей злочин Question 2 Балів: 1 Етичний кодекс психолога ...
...у зв'язку з перетвореннями суспільно політичних укладів таких країн, як Росія, на місці якої в жовтні 1917 р. виникла РРФСР, а в 1922 р.
...ють нових підходів до регулювання суспільно економічних відносин і зокрема сфери бухгалтерського обліку. Однак практика свідчить, що більшість з них розглядають цей принцип як декларативний та ...
...непрямого впливу; видання правових актів; суспільно організаційні» 2. «Спеціальні та інші методи управління» 3. «Правові акти державного управління: поняття, ознаки та юридичне значення» 4.
Вирішення кримінальних справ про суспільно небезпечні діяння, вчинені особами, які не досягли віку кримінальної відповідальності // Право України. – 2001. № 11. – С. 92 95. Нормативний матеріал 1.
...суду визнано доказаним вчинення Дубасом суспільно небезпечного діяння, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України, але він був звільнений від кримінальної відповідальності, і до ...
...значимого впливу іноземних ЗМІ на суспільно політичні процеси в державі. Матеріали дослідження формування інформаційного простору Польщі у функціонуванні глобальних медіа можуть бути використані для уточнення дефініцій «...
...та їх значимого впливу на суспільно політичні процеси в державі. Матеріали дослідження проблем інформаційного простору України можуть бути використані для уточнення дефініцій «інформаційний простір» та «інформаційний ...
...психіки, яка складається під впливом суспільно історичних умов у трудовій діяльності людини та її спілкування за допомогою мови з іншими людьми – це: А) мислення; Б) свідомість; ...
...психіки, яка складається під впливом суспільно історичних умов у трудовій діяльності людини та її спілкування за допомогою мови з іншими людьми – це: А) мислення; Б) свідомість; ...
...психіки, яка складається під впливом суспільно історичних умов у трудовій діяльності людини та її спілкування за допомогою мови з іншими людьми – це: А) мислення; Б) свідомість; ...
...праці може бути як до: • суспільно важливої цінності, що визначає місце трудової діяльності в загальній системі цінностей суспільства та особистості; • конкретного виду трудової діяльності, професії, що ...
...найтіснішим чином пов'язана з суспільно державними заходами по оздоровленню населення і створенню найсприятливіших умов життя. Це — заходи щодо гігієни праці і живлення, комунальної гігієни, по ...
По перше, варто визначити суспільно прийнятні витрати праці в кожному виді діяльності і, що найважливіше, вартість одиниці праці, що відповідали б трьом критеріям високої економічної, ...
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.