Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 5074 за запитом сфери

Законодавче регулювання інформаційної сфери в Україні.........................11. 3. Види інформації та її значення ......................................................................16. 4. Захист права на інформацію...........................................................................23. ВИСНОВКИ..................................................................................................................30.... Правове регулювання у сфері інформаційних відносин: ...
...правопорушень, критерії їхньої класифікації в сфері оподаткування………………………………………………………………….….14 2.1. Поняття та склад правопорушень…………………………………..14 2.2. Загальна класифікація правопорушень…………………………...18 2.3.... Причини правопорушень в сфері оподаткування………………...33 Висновки………………………………………………………………….………..35 Список використаної літератури…..………………………………….………..38 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
...АТЗТ «ЧШК», його роль у сфері зовнішньо економічної діяльності 3. Порядок здійснення розрахунків за експортними операціями 4. Організація розрахунків за імпортними операціями 5....ефективності діяльності АТЗТ «ЧШК» у сфері зовнішньоекономічних відносин Висновки і пропозиції Література Додатки
...вияву дієздатності юридичної особи у сфері цивільних правоохоронних відносин 3. Правоздатність та дієздатність: необхідність розмежування Висновки Список використаних джерел Висновок br />br /> Таким чином, на підставі ...здатності до власного волевиявлення у сфері цивільних відносин, в тому числі – при вчиненні протиправних дій чи бездіяльності та дій, спрямованих на фактичне відшкодування завданої кредиторові (потерпілому) ...
...фінансового регулювання економіки і соціальної сфери залежить від здатності державних структур комплексно здійснювати наступні заходи: систематично удосконалювати форми організації фінансових відносин в цілях посилення їх регулюючої ...фінансового регулювання економіки і соціальної сфери належить пройти багато етапів становлення, але безперечне одне підходи до вирішення завдань, що стоять перед нею, до оцінки її впливу ...
...та принципи правового регулювання у сфері охорони прав на промислові зразки………………………………………………………………..…11 РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАВ НА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ………....методи правового регулювання правовідносин у сфері охорони прав на промислові зразки…………………………………………………...…….26 РОЗДІЛ 3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОХОРОНИ ПРАВ НА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ………………………...
...соціальний захист населення і соціальну сферу 13 1.3. Огляд нормативно правової бази та спеціальної економічної літератури з питань з питань фінансування соціальної сфери країни 16 2.
...ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ УРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЇ В СФЕРІ УНІФІКАЦІЇ МТП 2.1. Діяльність УНІДРУА в уніфікації торговельних відносин з іноземним елементом 2.2.... Характеристика діяльності ЮНКТАД в сфері регулювання міжнародних торговельних відносин 2.4. Особливості діяльності Світової організації торгівлі в питаннях регулювання діяльності міжнародної торгівлі ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ...
...та загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення. 2....почати із визначення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення, встановлення їх видів, з’...
...евристичної діяльності майбутніх працівників туристичної сфери 1.3. Прийоми формування евристичної діяльності студентів вищих туристичних навчальних закладів Розділ 2. Практичні аспекти формування евристичної діяльності студентів у ...перспективних методик зарубіжної педагогіки у сфері туризму Висновки Література Додатки
неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини c. вільний найом робочої сили d. вільній вибір партнерів e. судовий захист цивільного права та інтересу Question ... відносини сторін знаходяться у сфері дії цивільного права b. вказані цивільні правовідносини недостатньо врегульовані нормами цивільного права c. відсутні норми, що регулюють подібні за змістом ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади визначення і оцінки ризиків 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 Методологія оцінки ризиків в різних сферах господарської діяльності Розділ 2 практичні засади оцінки ризиків на підприємстві тов «меркурій» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 ...що глобальні перетворення в усіх сферах людської діяльн...
Роль та значення регулювання сфери публічних фінансів....................16 2.1. Нормативно правове регулювання публічних фінансів.................................16 2.2. Особливості державного контролю у сфері публічних фінансів...................21 Розділ 3.
Мкф в сфері інноваційної діяльності 2.1 Форми інноваційної діяльності 2.2 Правові засади міжнародної передачі технології 3. Техніко економічне обгрунтування проектів в сфері мкв 3.1 Характеристика показників ...
...суттєво вплинула на розвиток банківської сфери України. Ситуація спонукує банки постійно вдосконалювати свою діяльність на основі середньострокової й довгострокової стратегії. Щоб вижити в конкурентній боротьбі, банки ...можливі варіанти подальшого розвитку банківської сфери. На нашу думку, банкам необхідно почати будувати принципово нові маркетингові стратегії (по типу «блакитного океану»), адже посткризове зовнішнє середовище стало ...
...формування правосвідомості громадян України в сфері податкового законодавства та податкової культури……………………………..16 2.1. Особливості податкової культури в правосвідомості громадян України….16 2.2....проблеми вдосконалення правосвідомості громадян в сфері податкового законодавства……………………………………………..………….29 Висновок……………………………………………………………………….……33 Список використаних джерел………………………………………….………….36 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
Міжнародні нормативні документи у сфері захисту промислової власності 2.1. Паризька конвенція про охорону промислової власності 2.2. Запровадження Міжнародної патентної класифікації 2.3. Інші міжнародні нормативні документи у сфері захисту промислової власності Розділ 3.
...та загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. 2. Характеристика об’єктивних ознак злочинів, передбачених ст.ст....поняття та види злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, з’ясувати її суспільну небезпечність.
...розширенням його завдань у всіх сферах людської діяльності, які з успіхом розв'язуються на засадах нового інформаційно методичного забезпечення. Висококваліфіковане, раціонально збалансоване та організоване управління на ... Поняття „інформація” в соціальній сфері за своїм значенням найближче підходить до понять „дані”, „відомості” з усіма притаманними їм властивостями: вірогідність, повнота, первинність, вторинність, старіння тощо.
Особливості використання в міжнародній сфері основних форм розрахунків Розділ 2.Управління операціями у сфері міжнародних розрахунків на прикладі АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2.1.
...та загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. 2. Характеристика об’єктивних ознак злочинів, передбачених ст.ст....поняття та види злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, з’ясувати її суспільну небезпечність.
...та загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності. 2. Характеристика об’єктивних ознак злочинів, передбачених ст. ст. 212, 212 1 КК. 3....поняття та види злочинів у сфері господарської діяльності. Встановити їх види, ознаки, з’ясувати їх суспільну небезпечність. Слід зазначити, що тема курсової роботи охоплює два злочини: ...
Повноваження органів ДПС у сфері здійснення валютного контролю........16 2.2. Правовий механізм здійснення валютного контролю....................................24 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ........................................................................................................................ Зарубіжний досвід у сфері здійснення валютного контролю........................36 ВИСНОВКИ...............................................
Кримінально правова політика України в сфері імплементації норм міжнародного права…………………………………………………………….….14 2.1. Використання Україною міжнародно правових актів в міжнародній правоохоронній діяльності…………………………………………………..…….14 2.2....до норм міжнародного права у сфері боротьби зі злочинністю………………………………………..….36 Висновки……………………………………………………………..…………..…42 Список використаних джерел……………………………………….………...…..44 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
...та загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності. 1. Характеристика об’єктивних ознак злочину, передбаченого ст. 199 КК. 2. Характеристика суб’єктивних ознак злочину, передбаченого ст....визначити суспільну небезпечність злочинів у сфері господарської діяльності. Встановити їх види. Розглянути об’єктивні та суб’єктивні ознаки цих злочинів. Встановити та визначити зміст об’єкту ...
Інформаційно комунікаційна сфера суспільства. Яке Ваше уявлення про інформаційно комунікаційну сферу суспільства ? 2. Комунікація та інформація як основні категорії ІКМ.
...та середнього бізнесу у туристичній сфері, зокрема сільського зеленого туризму, зумовили неухильне зростання кількості туристів та обсягів наданих їм послуг. Внаслідок поступального розвитку міжнародного співробітництва в сфері туризму кількість іноземних туристів, які ...
...транснаціоналізацїї виробництва і капіталу, усіх сфер господарського життя на рубежі II і ІІІ тисячоліть. По друге, глобалізацією економічного розвитку сучасного суспільства, необхідністю спільного розв'язання усіма ...світової економіки та інших сегментів сфери послуг. При розбудові відкритої української економіки слід враховувати усі ці новітні процеси з огляду на те, що вже зараз третина ...
...індекси, їх загальна характеристика та сфера застосування 2.1. Статистичні індекси як метод визначення якості освіти 2.2. Різновиди індексів та їх взаємозалежність 2.3....повинні бути проведені і у сфері дошкільної освіти, і в сільських школах. Слід підвищувати престиж професії педагога. А для цього потрібно істотно збільшити фінансування, що, крім ...
...2.1 Тіньові операції у сфері приватизації та акціонерного капіталу 15 2.2 Експорт капіталу та інші фінансові операції 20 2.3.... Способи вчинення злочинів у сфері приватизації державного і комунального майна та їх кваліфікація/Право України. 2006. 10. Технічне регулювання як інструмент боротьби з тіньовою економікою/ ...
СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 13 2.1. Аналіз рівня травматизму та охорони праці на підприємствах у Дніпропетровській області 13 2.2.... Проблеми в сфері державного управління охороною праці 23 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ 26 3.2.
Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності. 6. Порушення правил екологічної безпеки. 7. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах. 8. Загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, ...
Управління у сфері використання вод…………………………………..……25 2.3. Основні функції управління у сфері використання вод……………...……..32 2.4. Відповідальність за порушення водного законодавства………………...….
...ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У СОЦІАЛЬНО ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ СПІЛКУВАННЯ 27 2.1. Науково технічний прогрес і місце неологізмів у ньому. 27 2.2....вживання неологізмів у соціально політичній сфері. 49 Висновки до Розділу 2 56 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 58 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 60 СПИСОК ІЛЮСТРАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ 63
АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ СФЕРИ 17 3.4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ ПІДПРИЄМСТВА 19 РОЗДІЛ IV. ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА 25 4.1 АНАЛІЗ ...
...3.2 Відносини в енергетичній сфері: проблеми та перспективи 3.3 Пріоритетні напрями посилення економічних зв'язків між Україною та Білорусією Розділ 4....відносин 4.1 Співробітництво у сфері освіти і науки 4.2 Співпраця в галузі культури 4.3 Становище діаспор Висновки Список використаних джерел і літератури Проведене ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи державної політики зайнятості та соціального захисту населення 1.1 Сутність та засоби державної політики зайнятості 1.2 Сутність та види соціального захисту населення 1.3 Крива Філіпа, як інструмент дослідження державної політики зайнятості та соціального захисту населення 1.4 Крива Лоренца та її застосування у сфері дослідження показників зайнятості населення Розділ 2 Практичні аспекти державної політики зайнятості та соціального захисту насе...
Обернена гратка та сфера Евальда 2.4. Структурна амплітуда елементарної комірки III. Динамічний підхід до проблеми розсіювання рентгенівських хвиль 3.1.... Обернена гратка та сфера Евальда 3.4. Двоххвильове наближення IV. Відбивання рентгенівських хвиль по Бреггу 4.1. Особливості формул динамічної теорії стосовно геометрії Брегга ...
Рівень розвитку освіти, cоціальної сфери та культурне життя Рівенщини ………………………………………………………………...22 РОЗДІЛ 2. ПРИЄДНАННЯ КРАЮ ДО СРСР ТА НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ РУХ. 2.1....та культури, зміни в соціальній сфері………………. 48 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………. 53 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ.............................55 Вступ Майже 70 років минуло з того часу, як наш край ...
...та Російської Федерації у економічні сфері 2. 1. Економічні відносини України та Росії в контексті інтеграції та структуризації 2. 2. Енергетика — одна із найголовніших сфер українсько російської економічної співпраці 2.
...локального регулювання суспільних відносин у сфері праці 2.2. Сполучення договірного, рекомендаційного й імперативного способів регулювання 2.3. Активна участь у регулюванні суспільних відносин у сфері праці трудових колективів і профспілкових ...
Аналіз співробітництва ВООЗ в сфері охорони здоров’я 3.1 Міжнародно правові аспекти співпраці ВООЗ з іншими міжнародними організаціями 3.2. Співробітницво ВООЗ і України в сфері охорони здоров’я Список літератури ...
Наприклад, переробкою інформації у фінансовій сфері, видавничому бізнесі в сфері комунікацій. При наданні послуг перукарських чи медичних у процесі переробки втягуються навіть покупці.
...особливо позначається на розвитку соціальної сфери, що сьогодні є досить відчутним. Зрозуміло, що фінансування соціальної сфери, в тому числі і закладів освіти, повинне бути достатнім, але, ...
...інформаційних технологій у самих різних сферах життя. Комп'ютери дозволяють значно підвищити ефективність роботи в різних видах діяльності і відкривають людині нові обрії пізнання....допомагають фахівцям практично у всіх сферах збільшити продуктивність роботи. А сучасний комп’ютер з підключенням до всесвітньої мережі забезпечує доступ практично до всіх інформаційних надбань людства.
Аналіз співробітництва ВООЗ в сфері охорони здоров’я 3.1 Міжнародно правові аспекти співпраці ВООЗ з іншими міжнародними організаціями 3.2. Співробітницво ВООЗ і України в сфері охорони здоров’я Висновки Список ...
...здійснення яких є розвиток виробничої сфери. Усім відомо, що нині виробничо технічна база нашої держави перебуває в стадії занепаду: процес заміни застарілих та зношених машин та ... Основними нормативними актами в сфері регулювання лізингових відносин є ЦК (§ 6 гл. 58), ГК (ст. 292), а також Закон "Про фінансовий лізинг". Згідно зі ст.
...розвитку вітчизняної соціальної та економічної сфери 7. Проблеми взаємин даної ТНК із урядовими структурами України 8. Напрямки подолання суперечностей та протиріч у взаєминах ТНК Україна Висновки ...цілей інтернаціонального усуспільнення у виробничій сфері, підвищення комерційної ефективності міжнародної економічної діяльності, передусім за рахунок структурної оптимізації відтворювального процесу.
Загальна характеристика злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 9. Загальна характеристика злочинів у сфері використання електронно обчислювальних машин (комп’...
...розвитку вітчизняної соціальної та економічної сфери 7. Проблеми взаємин даної ТНК із урядовими структурами України 8. Напрямки подолання суперечностей та протиріч у взаєминах ТНК Україна Висновки ...цілей інтернаціонального усуспільнення у виробничій сфері, підвищення комерційної ефективності міжнародної економічної діяльності, передусім за рахунок структурної оптимізації відтворювального процесу.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.