Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 5074 за запитом сфери

Поняття „пізнавальна сфера”, „пізнавальна діяльність”, „пізнавальна активність” у психолого педагогічній літературі 1.2. Характеристика розвитку пізнавальної сфери у підлітковому віці ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ...
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….....4 Розділ 1. Характеристика кримінально процесуального доказування при розслідуванні злочинів скоєних в сфері оподаткування………………………….7 1.1.
Відповідальність у сфері господарювання. 1.1. Поняття відповідальності в господарському праві. 1.2. Специфіка господарсько правової відповідальності. Розділ 2. Господарсько правове правопорушення. 2.1. Поняття правопорушення у сфері господарювання. 2.2.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ГОСТИННОСТІ 1.1. Сутність і класифікація організацій 1.2. Життєвий цикл організацій 1.3. Групи працівників в організації РОЗДІЛ 2. СКЛАДОВІ СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ «ПРЕМ’...
Варіант 7 1. Згідно із Законом України “Про місцеві державні адміністрації” розкрийте повноваження обласної державної адміністрації у сфері управління економікою та фінансами. 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 7 1.1. Сутність, специфіка та проблеми менеджменту у банківській сфері 7 1.2. Особливості стратегічного менеджменту в банку 21 ...
Робота складається з 5 розділів у яких розкривається характеристика злочинів у сфері службової діяльності. Також наводиться приклад порівняння деяких злочинів у сфері службової діяльності.
...оцінювання та управління в банківській сфері 1.1. Поняття та основні види рейтингового оцінювання 1.2. Особливості управління в банківській сфері Розділ 2.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ОБІГУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ............... 7 1.1. Спосіб злочину ................................................................................................ 8 1.2. Обстановка, час, місце вчинення злочину ..................................................... ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ОБІГУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ............. 48 2.1. Типові слідчі ситуації та основні напрямки розсл...
...кримінальної відповідальності за злочини у сфері оподаткування……………………………………………………………...…8 Розділ 2. Елементи та ознаки складу ухилення від оподаткування………….….11 2.1. Об’єкт та предмет ухилення від ... Особливості кваліфікації злочинів у сфері оподаткування..……..…...27 Висновки………………………………………………………………………...….34 Список використаних джерел………………..……………………………...….…37 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
...комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання............................................................................7 1.1. Поняття та сутність комерційного посередництва (агентської діяльності)....................................................................................................................7 1.2. Система нормативно правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання.............................................
...ТА ЙОГО СПЕЦИФІКИ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ……………………………………...6 1.1. Сутність та зміст поняття банківського маркетингу……………………………6 1.2. Специфіка маркетингу в банківській сфері……………………………………11 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи розробки і створення операційної системи у сфері послуг 1.1. Сутність операційної діяльності сучасного підприємства 1.2 Операційний менеджмент у сфері послуг Розділ 2 Особливості розробки і ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи готівково грошових розрахунків на підприємстві та сферах їх застосування 1.1 Сутність готівково грошових розрахунків підприємства 1.2 Капіталовкладення підприємства і їх види, формування 1.3 Показники ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи готівково грошових розрахунків на підприємстві та сферах їх застосування 1.1 Сутність готівково грошових розрахунків підприємства 1.2 Капіталовкладення підприємства і їх види, формування 1.3 Показни...
...регулювання дозвільно реєстраційних функцій у сфері охорони здоров’я. 1.1. Ліцензування провадження господарської діяльності з медичної практики. 1.2. Надання спеціального дозволу на медичну діяльність ... Дослідження дозвільно реєстраційних функцій у сфері охорони здоров’я. 2.1. Державна реєстрація харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок. 2.2.
...при розслідуванні злочинів вчинених у сфері оподаткування………………………………………………………………………..6 1.1. Поняття і місце доказів при розслідуванні податкових злочинів……………6 1.2. Речові докази……………………………………………………………….…..13 1.3....при розслідуванні злочинів вчинених у сфері оподаткування……………………………………………….…23 2.1. Показання свідка як джерело доказів при розслідуванні податкових злочинів………………………………………………………………………….….23 2.2.
...державно – правових засобів впливу у сфері підприємництва. 2. Розкрити систему органів державного контролю у сфері підприємництва та проаналізувати співвідношення їх повноважень.
Державне управління у сфері наукової і науково технічної експертизи………………………………………………………………………......11 РОЗДІЛ 2. Здійснення наукової та науково технічної експертизи…………..…15 2.1.... Відповідальність за порушення законодавства у сфері наукової та науково технічної експертизи………………………………………………...…..24 РОЗДІЛ 3. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності………….….29 ВИСНОВОК………………………………………………………………...………33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...…..
Назвіть сфери суспільних відносин, що входять до предмету конституційного права. Наведіть по 6 прикладів норм Конституції України, які регулюють кожну з цих сфер. Задача № 2. Громадянин Н.
Державне управління у сфері наукової та науково технічної експертизи 1.4. Відповідальність за порушення законодавства у сфері наукової та науково технічної експертизи 1.5.
Раціональне використання волонтерів в соціальній сфері 2.1. Проблема раціонального використання волонтерів у соціальній сфері 2.2. Шляхи залучення добровільних помічників до соціальної діяльності 2.3.
...ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ 30 У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 30 2.1. Гендерна рівність у політиці 30 2.2. Гендерний аспект державної служби в Україні ...характеристика проблем гендеру у політичній сфері 55 3.2. Пропозиції щодо вирішення проблем гендеру в політиці нашої держави 56 3.3.
...трансформувалось у поняття злочинів у сфері інформаційних технологій. Громадськість все більше цікавиться цими питаннями, оскільки кожний власник або користувач комп’ютера, телефону, радіотелефону, модему, пластикової картки – ...власну тактику розслідування злочинів у сфері використання компютерних технологій. Список використаної літератури
Вступ Розділ 1. Теоретична частина. Джерела фінансового забезпечення інновацій в Україні Розділ ... Перспективи розвитку фінансової сфери як джерела інвестицій для інноваційних програм Висновки Список використаних джерел
1. Понятие «социальная сфера» ……………………………………………. 2. Основные компоненты социальной сферы, ее потенциал …………… 3 3. Управление социальной сферой ………………………………………. 4 4.
Вступ . Розділ 1. Теоретичні основи формування та розвитку готельних послуг 1.1. Готельна послуга як складова сфери послуг 1.2.
РАЗДЕЛ І. ВСТУПЛЕНИЕ 1.1 История создания Windows XP 1.2 Актуальность темы РАЗДЕЛ ІІ. РАБОТА В СФЕРЕ Windows XP 2.1 Описание ...
ВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1 Мотивація поведінки дітей ... ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 2.1 Організація та процедура проведення емпіричного дослідження 2.2. Аналіз та інтерпретація отриманих результаті РОЗДІЛ ...
Вступ 1 Розвиток нормативно – правової бази в Україні 2Причини напруженої ситуації 3 Регулювання в сфері поводження з відходами Висновок Література
Вступ Розділ І. Теоретико методологічні засади використання інновацій у сфері управління персоналом 1.1.
Вступ ……………………………………………………………………….. 3 1. Ринок праці як регулятор зайнятості ………………………………… 4 1.1. Пропозиція праці ……………………………………………………… 4 1.2.... Державна політика у сфері регулювання ринку праці ………………. 8 2.1. Завдання, розробка і реалізація заходів, сприяючих зайнятості ……………….. 8 2.2. Державна служба зайнятості ……………………………………..
Вступ………………………………………………………………………...…….2 1. Історичний аспект митної справи в Україні……………………….4 1.1. Історія розвитку митної справи……………………………………..... Особливості публічного адміністрування в сфері митної політики………………………………………………………………………….28 3.1. Організаційно правові механізми державного управління та нормативно – правове регулювання митної політики………………………..28 3.2.
праовове регулювання економіки КНЕУ Державне управління в сфері міжнародної економічної інтеграції України + стаття
ВАРІАНТ № 13 Питання 1. Колізії законодавства в сфері спадкування за заповітом та за законом.
Варіант №9 1. Фразеологія у правничій сфері. 2. Культура усного виступу юриста. Дикція. 3. Провідміняти прізвища: Сидоренко Ілля Сидорович, Миронова ...
Зміст Вступ………………………………………………………………….………………4 Розділ 1. Поняття, принципи та правові засади в сфері міжнародного співробітництва………………………………………………………………………6 Розділ 2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ КОМУНІКАЦІЇ 1.1. Сутність комунікації 1.2. Основні підходи до класифікації комунікацій 1.... КОМУНІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ (ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «СЕЛЕНА») 2.1. Загальна характеристика готелю «СЕЛЕНА» 2.2. Комунікаційні процеси в системі управління РОЗДІЛ 3.
ЗМІСТ Варіант №1 Вступ ………………………………………………………………………. 3 1. Соціальне призначення та зміст єдиної державної політики України у сфері виконання кримінальних покарань …………………………….. 5 2.
1. Визначення термінів „гастрольні заходи”, „гастролери”, „організатори гастрольних заходів”, „благодійні гастрольні заходи”. 2....стан гастрольно концертної діяльності у сфері шоу бізнесу Висновки Список літератури
Вступ Розділ 1. Поняття та зміст державного управління 1.1. Ознаки державного управління 1.2.... Законність і дисципліна у сфері виконавчої влади 2.1. Режим законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади 2.2.
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………….6 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ 1.1. Стан та система безготівкових розрахунків в ... Предмет правопорушень у сфері безготівкових розрахунків……………....12 РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ НЕЗАКОННИХ ДІЙ З ДОКУМЕНТАМИ НА ПЕРЕКАЗ, ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ ДОСТУПУ ...
Вступ 1. Методика «Поділи іграшки» 2. Методика «Що таке добре і що таке погано» 3. Методика «Закінчи історію» 4.... Методика визначення рівня розвитку комунікативної сфери у дошкільника 5. Методика «Картинки наочні» (КН) на виявлення цінносності(Непомняща Н.І.) 6. Методика на виявлення типу відношення «Я ...
Вступ Розділ 1. Процес створення операційної системи у сфері виробництва 1.1. Поняття про операції та операційну систему 1....
Вступ 1. Світовий досвід управління ризиками 2. Фактори ризиків, що використовуються у сфері управління інтелектуальною власністю 3.
Зміст Вступ.............................................................................................................................6 Розділ I. Кримінально правова характеристика складу злочину ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів.......................шляхи удосконалення протидії злочинності в сфері оподаткування............................................................................................................41 Висновки..................
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.