Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 5076 за запитом сфери

...здійснюються позитивні зрушення в інвестиційної сфері. Зокрема починаючи з 1998 року в цілому спостерігається позитивна динаміка зростання обсягів інвестицій в основний капітал....єдиної державної регулятивної політики у сфері підприємництва, спрямованої на досягнення оптимального рівня регулювання державою підприємницької діяльності; Б) державна політика у сфері приватизації, яка спрямована на заміну ...
...поліпшення економічної ситуації в банківській сфері і в сфері кредитування зокрема, доходи від кредитів зростають, особливо від кредитування підприємств і організацій.
...правових норм, що регулюють відповідну сферу суспільних відносин. Проте конституційне право відрізняється від інших галузей права особливостями тієї сфери суспільних відносин, на регулювання якої спрямовані його ...
...актов, регулирующих отношения в бюджетной сфере. 2. Дефицит бюджета – это: а) превышение доходов над расходами; б) неполное формирование доходной части бюджета; в) неполное поступление в бюджет ...юридических норм, регулирующих отношения в сфере взимания налогов и иных обязательных платежей в бюджет; г) институт, раздел финансового права, совокупность юридических норм, регулирующих отношения в сфере ...
Сфери організаційної діяльності інноваційних процесів. Особливості стратегічного менеджменту підприємств в умовах економіки України. Сутність та види інновацій....міжнародних зв’язків у інноваційній сфері. Діяльність менеджерів на стадії реалізації стратегії. Сутність, мета та завдання інвестиційного менеджменту. Зміст мотиваційного процесу.
...середовище, але й на всі сфери життя суспільства. Останнім часом у сфері економіки України почали формуватися передумови до давно очікуваної стабілізації.
...організаційно економічні; у валютно–фінансовій сфері – валютний режим та обмінний курс, валютні обмеження, процентні кредитні ставки, порогові значення зовнішнього фінансування та заборгованості тощо; у зовнішній трудовій ...із системною інтернаціоналізацією умов і сфер людської життєдіяльності. Проблематиці державного регулювання міжнародної економічної діяльності протягом останніх років відводилось провідне місце в дослідженнях таких вітчизняних і зарубіжних ...
...процес постійного оновлення в усіх сферах підприємництва. Це обумовлює існування великої кількості інновацій, які можна класифікувати за низкою основоположних ознак. Основною ознакою класифікації є, як правило, ...виробництво нових (покращених) продуктів в сфері виробництва або в сфері споживання; технологічні, які представляють собою нові способи виробництва старих та нових продуктів; управлінські, які заключаються в ...
...як внутрішньої так і зовнішньоекономічної сфери діяльності. Об’єктом комерційної діяльності в торгівлі є комерційні процеси. Це процеси пов’язані зі зміною форм власності, з купівлею ...операцій купівлі продажу товарів в сфері товарного обігу. Комерційна робота в торгівлі являє собою об’ємну сферу оперативно організаційної діяльності торгових організацій і підприємств, напрямлену на ...
...особа здійснює свою діяльність в сфері бухгалтерського обліку 6. Юридична особа, що зареєстрована після 01.04.2011р., з середньообліковою чисельністю працівників – 15, та середньою заробітною плату – ... Підприємство здійснює діяльність в сфері права 7. Юридична особа, що зареєстрована після 01.04.2011р., з середньообліковою чисельністю працівників – 15, та середньою заробітною плату – 3 ...
...здійснюються позитивні зрушення в інвестиційної сфері. Зокрема починаючи з 1998 року в цілому спостерігається позитивна динаміка зростання обсягів інвестицій в основний капітал....єдиної державної регулятивної політики у сфері підприємництва, спрямованої на досягнення оптимального рівня регулювання державою підприємницької діяльності; Б) державна політика у сфері приватизації, яка спрямована на заміну ...
...і функціонуванню її в усіх сферах суспільного життя. Вивчення рідної мови є необхідною передумовою пізнання світу, формування духовної етнонаціональної культури молодших школярів....і всебічно показати учням широку сферу функціонування мови, сприятиме підготовці молоді до розуміння, а згодом і розв’язання сучасних наукових, соціальних і виробничих завдань, які потребують ...
...здійснює законодавче регулювання відносин у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів. Також аналіз показав, що основним Законом яким повинні керуватися фармацевтичні установи є ...а також повноваження у цій сфері органів державної виконавчої влади і посадових осіб. Також було проаналізовано пов’язані з основним Законом для фармації наступні нормативні акти: ...
...розгляду індивідуальних адміністративних справ у сфері державного управління, а також порядок видання правових актів органами державної виконавчої влади, а в передбачених законодавством випадках і інших уповноважених ...суспільні відносини, які виникають у сфері: 1) обігу спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин, а також відкриття та функціонування окремих підприємств, майстерень і лабораторій, передбачених Положенням ...
...суверенітет держав у двох основних сферах: у сфері охорони світового правопорядку, забороняючи агресію, та в сфері прав людини, визначаючи, що вони не є виключно внутрішньою компетенцією ...
Потенційна конфліктність у невиробничій сфері Особливості ділового спілкування в невиробничій сфері. Підвищена конфліктність взаємовідносин в системі "людина людина" Особливості спілкування в торгівлі: епізодичність, неперсоніфікованість, низький ...
...особистості; види розвитку особистості; основні сфери особистості; потенціали особистості; основні утвори особистості. 17. Методи діагностики рис особистості. Діагностичне значення питальників. Особистісні питальники. Метод спостереження.... Спрямованість мотиваційної сфери. 20. Мотиви і потреби. 21. Індикатори мотивації. 22. Методи та методики діагностики мотиваційної сфери особистості.
...середовище, але й на всі сфери життя суспільства. Останнім часом у сфері економіки України почали формуватися передумови до давно очікуваної стабілізації.
...взагалі кредитні установи, працюють у сфері ризику, то тут важко планувати і прогнозувати конкретно на певні періоди. Треба враховувати дію зовнішніх факторів, які впливають об'єктивно ... Але банки працюють у сфері керованого ризику. Також для українських банків зараз актуально забезпечити ринкову дисципліну. Дотримання її має бути обов'язкове всіма суб'єктами ...
залучення людини до сфери політичного життя c. розробка понятійного апарату d. обґрунтування оптимальних моделей політичної влади e. стимулювання політичної активності громадян f.... сфера життя суспільства, в межах якої здійснюється діяльність, спрямована на досягнення, утримання й реалізацію влади b.
Послуги інвестиційних фондів в сфері спільного інвестування. Порядок проведення системного податкового аналізу. Методи збільшення та зменшення статутного фонду підприємствами різної форми власності.... Регулювання відносин у сфері страхових послуг. Стимулююча функція податків в економіці. Структура та джерела фінансування необоротних активів підприємства. Державне регулювання ринку фінансових послуг.
...та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання. Контроль за здійсненням господарської діяльності. Порядок проведення перевірок суб’єктів господарської діяльності. Мирова угода у справі про банкрутство і ... У сфері господарювання дотація – це: А) відплатна та зворотна допомога, яка не має цільового характеру та надається у випадку перевищення видатків над ...
...ситуації, що склалася у банківській сфері, свідчить, що іноді банки зазнають фінансового краху в зв'язку з надзвичайно ризиковою кредитною політикою.... Об'єктом дослідження є сфера економічних відносин, що виникають між кредиторами і позичальниками з приводу перерозподілу вартості у грошовій формі на умовах повернення та платності.
...нормативно правових актах, які регулюють сферу недержавного пенсійного забезпечення. На сучасному етапі головною умовою становлення і подальшого розвитку пенсійної системи України є підвищення зацікавленості всіх суб'...актуальність наукових досліджень у цій сфері. Метою написання дипломної роботи є поглиблення теоретичних засад та обґрунтування пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення системи недержавного пенсійного забезпечення в ...
Методика розслідування злочинів у сфері службової діяльності. 76. Методика розслідування злочинів проти довкілля. 77. Методика розслідування у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів ...
...питання, треба зрозуміти науку як сферу, що сприяє певному світогляду й здійснення свідомому вибору людини. Але чи дає наука остаточний висновок про те, який шлях обрати ...науки, зробити свідомий вибір у сферах політики, економіки, повсякденного життя? Питання до самостійної роботи над текстом №1 1. За яких умов, вважає М.
...процесів, їх рівень впливу на сферу банківської діяльності ще недостатньо враховується ревізорськими й іншими службами внутрішньобанківського контролю та економічної безпеки, правоохоронними і законодавчими органами....вплине на криміногенну ситуацію у сфері банківської діяльності. Із впровадженням ринкових відносин банківська система стає центральною структурою у сфері фінансово господарських відносин.
Договор в сфере предпринимательства. – Х.: Консум, 2005. – 112 с. 9. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право.... Гражданско правовой договор в сфере обслуживания. – М., 1991. 14. Кузнецова Н.С. Подрядные договора в инвестиционной деятельности в строительстве. – К., 2007. – С. 48 52. 15.
...засобів формального маркування специфічної функціональної сфери мови сфери апеляції (зверненої мови). У дослідженні планується розв'язати низку конкретних завдань: 1) вивчити систему представлення аналізованих елементів у ...
інструментальним Question 4 До сфери капітального будівництва відноситься ... a. капітальний ремонт транспортних засобів b. капітальний ремонт виробничих приміщень c. спорудження обєктів невиробничого призначення d.... оперативна Question 4 За сферою здійснення виокремлюють види реструктуризації ... a. інформаційну b. управлінську c. екологічну d. технічну Question 5 Зміна організаційної структури і власника підприємства ...
...організаційно економічних інновацій з урахуванням сфери діяльності, а також проблем клієнта. Завдання: Як Bи вважаєте чи можна стверджувати, що «управлінське консультування» і «консалтинг» є тотожними поняттями?...викладав нову політику компанії в сфері ремонту автомашин. Крім того, Sears опублікувала в усіх основних газетах країни об'яву на цілу сторінку, в якій роз'яснила ...
...экономическая система, правовая система, социальная сфера; в) экономическая система, социальная сфера, маркетинг; г) социальная сфера; маркетинг; правовая система. 11. Укажите, как влияет налогообложение на хозяйственную деятельность.
...які обслуговують виробничу та невиробничу сферу економіки і забезпечують неперервне функціонування ринку” – це визначення стосується: Виберіть одну правильну відповідь a. економічної системи b. ринку c....2 До учасників відносин у сфері господарювання не відносяться: Виберіть одну правильну відповідь a. споживачі b. ринки c. органи державної влади d.
економічна сфера b. соціальна сфера c. соціально економічні процеси Question 32 Балів: 1 Що розуміють під методами дослідження економічної соціології: Виберіть одну ...
економічна та соціальна сфери діяльності b. виробничі процеси та різні операції c. різні сфери людської діяльності d. тільки виробничі процеси Question 38 У результаті ...
...результат перерозподільного втручання держави у сферу доходів; в) розподіл сукупного доходу між тими, хто вже або ще не може працю¬вати; г) розподіл сукупного доходу між ... Яким законом регулюється політика у сфері оплати праці? Які є його основні положення? 5. Проаналізуйте структуру джерел доходів населення і згрупуйте їх. 6.
психолога в будь якій сфері соціальної політики c. практичного психолога в сфері освіти і медицини Question 5 Виберіть рядок, в якому перераховані основні джерела, на ...
лікування порушень емоційної сфери пацієнтів d. виявлення причин різних складнощів, які виникають у економіці Question 40 Балів: 1 Практикуючий психолог — це: Виберіть одну правильну ... лікування порушень емоційної сфери пацієнтів b. виявлення причин різних складнощів, які виникають у економіці c. допомога в рішенні складних питань, конфліктних ситуацій d.
...економіки та занепад ви робничої сфери. Так як філія може видавати кредити тільки прибутко вим підприємствам, то по структурі за галузями економіки, ми можемо сказати, що сфера торгівлі в 1998р.
Сфера управління національної безпеки України: загальна характеристика 2. Суб'єкти державного управління у сфері національної безпеки 3.
Ціноутворення у сфері виробництва споживчих товарів легкої та харчової промисловості 10. Ціноутворення у сфері послуг Задача № 4 За рік підприємством реалізовано 40 тис.
Ціна у сфері виробництва сільськогосподарської продукції 2. Ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності 3. Задача № 9 Підприємство зазнало витрат на куповані матеріальні ресурси в ...
Сфера службової діяльності 1.1. Злочини у сфері службової діяльності 1.2. Представники влади Розділ 2.
Соціальне партнерство у сфері праці 1.1. Поняття соціального партнерства 1.2. Правове регулювання соціального партнерства Розділ 2. Соціальне партнерство на державному рівні 2.... Інша сфера, в якій ще багато чого треба зробити трансформація ставлення соціальних партнерів до їх трудових відносин.
Поняття контракту та сфера його застосування 1.1. Поняття контракту як форми трудового договору 1.2. Сфера укладення контракту, як особливої форми трудового договору ...
br /> Працюю в сфері консультативної допомоги в навчанні 8 років, з яких 6 років викладацької роботи за спеціальністю соціальна робота....виконую наукові досліддження в гуманітарній сфері. Розробляю соціально економічні проекти. За домовленістю, взалежності від складності роботи, терміну виконання, об'єму, унікальності.
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКА 1.1 Психічний розвиток і формування особистісної сфери підлітка 1.2 Психологічні новоутворення підлітка 1.3 Вплив соціально психологічних ...
ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ГОТЕЛЬНІЙ СФЕРІ 1.1. Поняття, особливості та категорії якості готельних послуг 1.2. Механізм управління якістю послуг у готелях 1.3....регулювання якості послуг у готельній сфері України 2.2. Стандартизація якості готельних послуг 2.3. Сертифікація готельних послуг РОЗДІЛ 3. ПЕРСОНАЛ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ...
ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ГОТЕЛЬНІЙ СФЕРІ 1.1. Поняття, особливості та категорії якості готельних послуг 1.2. Механізм управління якістю послуг у готелях 1.3....регулювання якості послуг у готельній сфері України 2.2. Стандартизація якості готельних послуг 2.3. Сертифікація готельних послуг РОЗДІЛ 3. ПЕРСОНАЛ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ...
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СФЕРЕ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ……….. 4 1.1. Общая характеристика и виды преступлений в сфере служебной деятельности ……….. 4 1.2.
« 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.