Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 393 за запитом сільськогосподарських

ЗМІСТ ВСТУП ........................................................................................................5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО  МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА.................5 1.1. Прибуток – головна мета діяльності підприємства.......................
Вступ 1 Сутність і методика функціонування аукціонної торгівлі 2 Особливості аукціонів з продажу сількькогосподарської продукції Висновки Список ...
Зміст Вступ………………………………………………………………………….3 Розділ І Теоретичні аспекти фінансового стану підприємства 1.1.Методи діагностики фінансового стану………………………………...5 1.2.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 1.1. Сутність ефективності як економічної категорії 1....
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Фінансовий результат як економічна категорія, роль ...
ПЛАН br />br /> 1. Опис моделі....................................................................................4 2. Вихідні дані....................................................................................5 3. Дослідження рядів даних на стаціонарність...............................6 4.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ПРИРОДНО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Місце розташування, шляхи сполучення та природні ...
ВСТУП 4 ДОСЛІДНИЦЬКО АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕХІЇ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРА УКРАЇНИ ТА ТОРГОВО ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ЧЕХІЇ З УКРАЇНОЮ 6 1.1.
ВСТУП 5 ДОСЛІДНИЦЬКО АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА НІМЕЧЧИНИ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРА УКРАЇНИ ТА ТОРГОВО ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НІМЕЧЧИНИ З УКРАЇНОЮ 7 1.1.
...права приватної власності на землі сільськогосподарського призначення можуть бути: а. фізичні та юридичні особи; б. виключно громадяни України; в. громадяни та юридичні особи, засновані громадянами України ... В постійне користування землі сільськогосподарського призначення надаються: а. фізичним або юридичним особам незалежно від форм власності; б. тільки юридичним особам; в.
Формування оборотних коштів сільськогосподарських підприємств 1.2. Банківське кредитування сільськогосподарських товаровиробників: сучасний стан і проблеми розвитку 1.3. Проблеми забезпечення сільськогосподарського виробництва оборотними коштами ...
Залучення інвестицій на розвиток сільськогосподарського виробництва знаходиться в прямій залежності від того, як вирішується проблема зменшення і розподілу ризику сільськогосподарських підприємств.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 1.1. Економіко – правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат та калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції 1.2.
...організації колективних відносин в колективних сільськогосподарських підприємствах 1.1. Сутність колективного сільськогосподарського підприємства та його особливості функціонування в сучасних умовах 1.2.
Оцінка основних фондів в сільськогосподарських підприємствах 1.3. Методика проведення аналізу ефективності використання основних фондів Розділ 2. Аналіз ефективності використання основних фондів у ВАТ ДГ „...використання основних засобів на прикладі сільськогосподарського підприємства ВАТ „ДГ „Золотоніське” показав, що за період становлення ринкових відносин в аграрному секторі економіки не створювалися належні умови для ...
Оцінка основних фондів в сільськогосподарських підприємствах 1.3. Методика проведення аналізу ефективності використання основних фондів Розділ 2. Аналіз ефективності використання основних фондів у ВАТ ДГ „...використання основних засобів на прикладі сільськогосподарського підприємства ВАТ „ДГ „Золотоніське” показав, що за період становлення ринкових відносин в аграрному секторі економіки не створювалися належні умови для ...
...Черкаське обласне пiдприємство "Агротехсервiс" є сільськогосподарським підприємством, яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур в рослинництві та тваринництвом. Аналіз основних показників діяльності підприємства засвідчив і фактори не досить ...
...АПК України практично призупинився спад сільськогосподарського виробництва. Для стабілізації цього процесу і запобігання депрессивному стану в цій сфері необхідно активізувати інвестиційну діяльність на всіх рівнях управління ... Основними напрямами інвестиційної стратегії розвитку сільськогосподарського виробництва, з позицій максимальної ефективності, мають бути: – удосконалення відтворювальної структури капіталовкладень щодо зростання рівня техніко технологічного переосн...
...оптова, роздрібна торгівля ними; ведення сільськогосподарського виробництва (в тому числі вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції), оптова, роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією; вирощування поголів’я худоби та птиці; ...
...зумовлюють потребу господарств у страхуванні сільськогосподарських ризиків? а) Нестача власних коштів для фінансування поточних потреб; б) сезонність сільськогосподарського виробництва; в) небезпека втрати капіталу, авансованого у сільськогосподарське ...
...зумовлюють потребу господарств у страхуванні сільськогосподарських ризиків? а) Нестача власних коштів для фінансування поточних потреб; б) сезонність сільськогосподарського виробництва; в) небезпека втрати капіталу, авансованого у сільськогосподарське ...
...зумовлюють потребу господарств у страхуванні сільськогосподарських ризиків? а) Нестача власних коштів для фінансування поточних потреб; б) сезонність сільськогосподарського виробництва; в) небезпека втрати капіталу, авансованого у сільськогосподарське ...
...подали заяви про вихід з сільськогосподарського кооперативу «Зоря». При розгляді цих заяв кооперативом були прийняті наступні рішення: 1) Відпустити з кооперативу вказаних вище осіб за умови ...з кооперативу лише після закінчення сільськогосподарського року. Чи є законними та обґрунтованими дані рішення? Який порядок оскарження неправомірних рішень членами кооперативу? Завдання 2.
...фінансових результатів та розподілу прибутку сільськогосподарських підприємств 1.1. Економічна сутність прибутку та особливості формування фінансових результатів 1.2. Огляд законодавчої бази з обліку формування фінансових ...фінансових результатів та розподілу прибутку сільськогосподарських підприємств 1.4. Методика проведення аналізу формування фінансових результатів та розподілу прибутку Розділ 2. Діюча практика обліку, аналізу формування фінансових ...
...процесів і захисту інтересів споживачів сільськогосподарської продукції. З огляду на прийнятий закон про 5 відсоткову питому вагу підтримки аграрного сектора в бюджеті, для забезпечення зазначеного рівня ...й веде до підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. Ситуація може бути й протилежною. Яскравим прикладом може служити загальна аграрна політика ЄС (зокрема субсидування й інша підтримка аграрного ...
Метою діяльності даного сільськогосподарського підприємства є отримання прибутку в результаті здійснення поточної діяльності. Предметом діяльності ВАТ „Драбівське” є: вирощування, переробка зернових, бобових культур для ...оптова, роздрібна торгівля ними; ведення сільськогосподарського виробництва (в тому числі вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції), оптова, роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією; вирощування поголів’я худоби та п...
...Черкаське обласне підприємство «Агротехсервiс» є сільськогосподарським підприємством, яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур в рослинництві та тваринництвом. Аналіз основних показників діяльності підприємства засвідчив і фактори не досить ...
Теоретичні основи страхування сільськогосподарських ризиків і еволюція страхового захисту в аграрному секторі 1.1. Теоретичні основи страхування ризиків в аграрному комплексі 1.2.... Страхування сільськогосподарських ризиків в економічно розвинених країнах Розділ 2. Вітчизняні умови страхування сільськогосподарських ризиків 2.1. Аналіз сучасного стану страхування рослинництва та ...
Директор державного сільськогосподарського підпри­ємства «Батьківщина» затвердив акт про списання основних фон­дів трактора Т 150 1993 р. випуску.... Який порядок списання з балансу сільськогосподарських підприємств будівель, споруд, сільськогосподарської техніки? Чи були допущені порушення норм чинного законодавства ди­ректором підприємства "Батьківщина"? 2. Жителі м.
Вступ Розділ 1 теоретичні апекти дослідження формування і оцінки собівартості продукції на сільськогосподарському підприємстві 1.1 Нормативно – правова база формування і аналізу собівартості продукції в сільському господарстві 1.2 Економічний зміст, умови визнання ...Напрямки державної фінансової підтримки виробників сільськогосподарської продукції 3.3 Заходи щодо зменшення витрат підприємства і їх економічне обґрунтування Висновки Список використаних джерел З перехо...
...жовтня військова частина закупила у сільськогосподарського підприємства 50 т. картоплі. Половину картоплі (25 т.) було вивезено відразу, а решта залишилася у сільськогосподарського підприємства на зберіганні до 18 ...
Директор державного сільськогосподарського підпри ємства "Батьківщина" затвердив акт про списання основних фон¬дів трактора Т 150 1993 р. випуску.... Який порядок списання з балансу сільськогосподарських підприємств будівель, споруд, сільськогосподарської техніки? Чи були допущені порушення норм чинного законодавства ди¬ректором підприємства "Батьківщина"? 2. Жителі м.
...жовтня військова частина закупила у сільськогосподарського підприємства 50 т. картоплі. Половину картоплі (25 т.) було вивезено відразу, а решта залишилася у сільськогосподарського підприємства на зберігання до 18 ...
...жовтня військова частина закупила у сільськогосподарського підприємства 50 т. картоплі. Половину картоплі (25 т.) було вивезено відразу, а решта залишилася у сільськогосподарського підприємства на зберіганні до 18 ...
Діюча практика організації обліку витрат сільськогосподарського підприємства ПП «Чкалова» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Документування господарських операцій з обліку витрат на виробництві 2....підприємства ”Чкалова” було стоворено приватне сільськогосподарське підприємство. На ПСП “Чкалова” ведеться журнально ордерна форма обліку. Витрати обліковуються на активному рахунку №23 “Виробництво”.
Методика оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарського виробництва 2. Інвестиційна привабливість галузі сільського господарства (на прикладі мясної галузі свинарства) Висновок Література Особливості кризового стану економіки суттєво впливають ...пріоритетність чинників рівня інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств, остаточний рівень якої формується в умовах загального інвестиційного клімату в країні та в окремих регіонах, а також, як у ...
...ефективності використання основних фондів на сільськогосподарських підприємствах 3.2. Заходи збільшення ефективності використання основних фондів на підприємстві та їх економічна ефективність ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ... Усунути цінові диспропорції на сільськогосподарську та промислову продукцію, які є однією з головних причин збитковості аграрних формувань. 4. Створити сприятливий інвестиційний клімат для вітчизняних та ...
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні засади управління оборотним капіталом підприємства 1.1 Економічна сутність та класифікація оборотного капіталу 1.2 Інформаційна та нормативно правова база дослідження оборотного капіталу підприємства 1.3 Управління оборотним капіталом підприємства Розділ 2 прикладні аспекти управління оборотним капіталом ват «племінний завод – дослідне господарство «золотоніське» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка обсягу, ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи формування та використання фінасових ресурсів 1.1 Сутність та види фінансових ресурсів підприємства 1.2 Законодавчо нормативна база та інформаційні джерела дослідження 1.3 Механізм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів 1.4 Шляхи оптимізації структури фінансових ресурсів Розділ 2 аналіз формування та використання фінансових ресурсів ват племінний завод – дослідне господарство «золотоніське» 2.1 Організаційно економічн...
Працівник сільськогосподарського ТОВ "Борівське" П. звернувся до райдержадміністрації із заявою про виділення йому у власність земельної ділянки розміром 0,7 га для ведення ... Сільськогосподарський кооператив "Зоря" займався вирощуванням хмелю та інших сільськогосподарських культур. Це приносило вагомі доходи і дозволяло матеріально заохочу­вати членів кооперативу, ...
працювала завідуючою свинофермою державного сільськогосподарського підприємства "Дружба" Валківського р ну Харківської обл. Наказом директора підпри­ємства її було переведено з посади завідуючої свинофермою на посаду ...правомірності наказу директо­ра державного сільськогосподарського підприємства "Друж­ба". Які гарантії у сфері трудових відносин встановлені чин­ним законодавством України для вагітних жінок?
...зумовлюють потребу господарств у страхуванні сільськогосподарських ризиків? а) Нестача власних коштів для фінансування поточних потреб; б) сезонність сільськогосподарського виробництва; в) небезпека втрати капіталу, авансованого у сільськогосподарське ...
...зумовлюють потребу господарств у страхуванні сільськогосподарських ризиків? а) Нестача власних коштів для фінансування поточних потреб; б) сезонність сільськогосподарського виробництва; в) небезпека втрати капіталу, авансованого у сільськогосподарське ...
...зумовлюють потребу господарств у страхуванні сільськогосподарських ризиків? а) Нестача власних коштів для фінансування поточних потреб; б) сезонність сільськогосподарського виробництва; в) небезпека втрати капіталу, авансованого у сільськогосподарське ...
...за рахунок орних земель виробничого сільськогосподарського кооперативу „С” та 79 га спеціалізованого плодоягідного сільськогосподарського кооперативу „Н”. Фінансово промислова група згідно з рішенням оціночної комісії відшкодувала збитки ...
...розвитку і збільшення ефективності роботи сільськогосподарських підприємств 3.2 Заходи щодо збільшення економічної ефективності діяльності підприємства 3.3 Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів Висновки Список використаної ...оптова, роздрібна торгівля ними; ведення сільськогосподарського виробництва (в тому числі вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції), оптова, роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією; вирощув...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження механізму відтворення основного капіталу підприємства 1.1 Сутність і нормативно правова база дослідження основного капіталу підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.3 Завдання та методика аналізу стану, руху, відтворення та ефективності використання основного капіталу підприємства Розділ 2 практичні аспекти оцінки механізму відтворення основного капіталу на підприємстві стов «надія» 2.1 Організаційно – економічн...
...зумовлюють потребу господарств у страхуванні сільськогосподарських ризиків? а) Нестача власних коштів для фінансування поточних потреб; б) сезонність сільськогосподарського виробництва; в) небезпека втрати капіталу, авансованого у сільськогосподарське ...
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю „Красносільське” (надалі Товариство) є юридичною особою приватного права з моменту її державної реєстрації у Чигиринській райдержадміністрації ...саме на рахунку 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва” виключити відповідні субрахунки, а продукцію від урожаю вносити на рахунок 26 “Готова продукція”. Запропоновано в аналітичних рахунках витрати відображати ...
« 1 2 3 4 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.