Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 393 за запитом сільськогосподарських

Підприємством закуповується найновіша іноземного виробництва сільськогосподарська техніка, апробуються найкращі вітчизняні та закордонні сорти насіння, постійно удосконалюється агротехнологія, піднімає водну структуру України. Діяльність сільськогосподарського підприємства регулюється системою правових актів, ...
До статуту сільськогосподарського кооперативу (далі СГК) "Боровський" рішенням правління кооперативу було вне­сено наступні положення: 1) засідання правління кооперативу проводяться не рід­ше ...в Україну, вирішили займатися веденням сільськогосподарського виробництва. З цього приводу К. звернувся до юридичної кон­сультації. Дайте консультацію щодо можливих форм ведення сільськогосподарського виробництва сім 'єю ...
Вступ Розділ 1 теоретичні апекти дослідження формування і оцінки поточних витрат виробничої діяльності продукції на сільськогосподарському підприємстві 1.1 Нормативно – правова база формування і аналізу поточних витрат виробничої діяльності в сільському господарстві 1.2 Економічний зміст, ...методика оцінки собівартості продукції на сільськогосподарському підприємстві. В другому розділі даної дипломної роботи зроблено аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми на матер...
Правовий режим майна державних сільськогосподарських підприємств 3.Сільськогосподарські товаровиробники повинні мати на праві власності або у користуванні наступні види земель: а. землі сільськогосподарського призначення б.
Об’єктом дослідження є : вихід продукції тваринництва; витрати кормів; чисельність працівників; валовий надій молока; середньорічне поголів’я корів; площа сільськогосподарських угідь; грошові втрати на виробництво продукції. Метою курсової роботи є вивчення ефективності виробництва продукції тваринництва на кожному з 30 ти ...перспективність тенденції і рівня продуктивності сільськогосподарських тварин; визначити показники варіації при аналізі сер...
...про передачу їй земельної ділянки сільськогосподарського призначення у власність для ведення підсобного господарства. Сільська Рада, розглянувши заяву, відмовила фірмі „Константа” на тій підставі, що відповідно до ...набувати право власності на землі сільськогосподарського призначення можуть лише ті юридичні особи України, установчими документами яких передбачене ведення сільськогосподарського виробництва, а установчі документи „Константи” не передбачають ...
Задача №509 Власник особистого селянського господарства Сидоренко звернувся до відділення комерційного банку з проханням відкрити йому банківський рахунок для обслуговування діяльності з продажу сільськогосподарської продукції. Працівник банку повідомив Сидоренко, що згідно з вимогами Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою ...гроші на рахунок від продажу сільськогосподарської продукції працівник банку заявив Си...
...Напрями державної фінансової підтримки виробників сільськогосподарської продукції 3.2. Обгрунтування економічної ефективності заходів, щодо покращення фінансового стану ТОВ „Лан 2000” Висновки та пропозиції Список використаної літератури ...є щорічні коливання цін на сільськогосподарську продукцію. Ринкові умови диктують підприємству необхідність зміни значної частки власних коштів на залучені. Підприємству необхідно було збільшити частку власного капіталу.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування конкурен тоспроможності потенціалу підприємства та стратегія її підтримки 1.1 Нормативна та інформаційна база обгрунтування конкурентоспроможності потенціалу підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблем дослідження конкурентоспроможності потенціалу підприємства і стратегії її підтримки 1.3 Прикладні моделі оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства Розділ 2 практичні аспекти конкурентоспроможності потенціалу підприємств...
Впровадження системи управління витратами на сільськогосподарському підприємстві 3.2. Заходи щодо зниження витрат на виробництво та їх економічне обґрунтування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ В першому ...дослідне господарство "Золотонiське" є багатогалузевим сільськогосподарським виробником. Виробнича спецiалiзацiя вирощування та реалiзацiя племінного молодняку, одержання здорового приплоду, досягнення високої молочної продуктивності, а також вирощування т...
...розширення площі промтоварного ринку голова сільськогосподарського акціонерного товариства дав згоду на зайняття 10 га земель сільгосппідприємства, 7 га з яких – орні землі. Викликаний для пояснення в облдержадміністрацію, голова сільськогосподарського АТ пояснив, що Кабінет Міністрів ...
Директор державного сільськогосподарського підп¬риємства "Сокіл" через скрутне матеріальне становище підприємства вирішив реалізувати частину майна, що перебувало на його балансі: сільський клуб, млин, ...прав на¬лежить майно державним сільськогосподарським підприємст¬вам та сільськогосподарським підприємствам інших форм вла¬сності? 3. Громадянин. Р. після отримання у приватну власність земельної ділянки для ...
...оптова, роздрібна торгівля ними; ведення сільськогосподарського виробництва (в тому числі вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції), оптова, роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією; вирощування поголів’я худоби та птиці; ...
...ясного та молочного скотарства; — вирощування сільськогосподарських культур; — оптової і роздрібної торгівлі; — розведення великої рогатої худоби; — переробки сільськогосподарської продукції. Відповідно до даних звітності, підприємство ВАТ «Золотоніське» отримана ...
...загальна земельна площа та розподіл сільськогосподарських угідь регіону становили, млн га: Загальна земельна площа 2,0 у т. ч. сільськогосподарські угіддя 1,5 з них: рілля 1,...
...єктом дослідження магістерської роботи виступає сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Південьагропереробка», завданнями діяльності якого є виробництво, переробку та реалiзацiю продукцiї с/г, в тому числi насiння ... Вивчення мотивів зайнятості населення у сільськогосподарських підприємствах та особистому селянському господарстві дало можливість представити модель мотиваційного механізму зайнятості населення в сільському господарстві, за якої збільшення ...
...і поставку комплектуючих деталей для сільськогосподарського устаткування. Фірма "Apт Лтд" може застосувати для виготовлення деталей згідно контракту різні види їх руху в процесі виробництва послідовний, паралельний ...у замовника мінізаводів по переробці сільськогосподарської продукції. На роботах задіяний весь персонал фірми. Ринок послуг, виконуваних фірмою не обмежений. Необхідно: На основі побудови циклового графіка збірки, ...
...промислову нерухомість, а також на сільськогосподарські угіддя d. це ринки середньострокової, довгострокової заборгованості та корпоративних акцій Question 5 Фондові ринки: a....промислову нерухомість, а також на сільськогосподарські угіддя b. це ринки короткострокових високоліквідних та низькоризикових дольових цінних паперів c. це ринки середньострокової, довгострокової заборгованості та корпоративних акцій ...
Директор державного сільськогосподарського підприємства "Батьківщина" реалізував ТОВ "Лан" за договором купівлі продажу трактор Т 150 1993 року випуску, який відноситься до основних фондів ... Який порядок реалізації майна державного сільськогосподарського підприємства? Чи були допущені порушення норм чинного законодавства директором підприємства “Батьківщина”? 2. Місцевим судом Чугуївського району Харківської області притягнуто до ...
Проблема належного й ефективного правового регулювання застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин є досить актуальна. Ключове питання полягає в тому, яким саме чином має функціонувати закріплений на законодавчому рівні механізм застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин.
...1.1 Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 1.2. Технологічні й економічні показники ефективності виробництва зерна 1.3. Загальна характеристика ефективності виробництва зернових в Україні на ... Загальна характеристика сільськогосподарського підприємства СТОВ «Воля», виробничі ресурси господарства 2.2. Досягнутий рівень ефективності виробництва зерна і дослідження його тенденцій 2.3.
Вирощена із застосуванням нового препарату сільськогосподарська продукція дала високі показники врожайності. Після збору врожаю з експериментальних ділянок вказану продукцію було відправлено на склад для подальших випробувань ...експериментальних ділянок змішалась із іншою сільськогосподарською продукцією, що знаходилась на складі. Заступник директора з наукової частини звільнив комірника та приймаючи до уваги можливі негативні наслідки для ...
...витрат Завдання №4 Облік продукції сільськогосподарського виробництва 1. Скласти журнал господарських операції за формою: Таблиця № п/п Зміст операції Назва первинного документа Кореспонденція рахунків Сума, грн.... Скласти звіт про рух сільськогосподарської продукції 4. Скласти відомість на списування різниці між плановою і фактичною собівартістю продукції с/г виробництва 5.
...посівних площ, структуру поголівя тварин сільськогосподарського підприємства «Мрія» за роками, зробити аналіз і надати відповідні висновки Визначити прибуток, рентабельність окремих видів сільськогосподарської продукції, рентабельність валової сільськогосподарської продукції ...
Характеристика видів кредитів, що надаються сільськогосподарським підприємствам 1.3. Завдання бухгалтерського обліку кредитних операцій РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ’ЄКТА 2.1.... Небанківське кредитування сільськогосподарських підприємств 4.4. Шляхи вдосконалення кредитування сільськогосподарських підприємств РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ РОЗДІЛ 6. ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...
Аналіз господарської діяльності та спеціалізація сільськогосподарського підприємства…………………………………………………………………………..11 1.3. Характеристика внутрішньогосподарських підрозділів сільсько господарського підприємства………………………………………………………..14 РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ ТІ ... Обґрунтування оптимальної організаційної структури сільськогосподарського підприємства…………………………………………………………………………..35 3.2. Оптимізація кількісного і кваліфікаційного с...
...договір обов’язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності. Література
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження планування і економічної ефективності виробництва продукції тваринництва 1.1 Сутність і значення планування в тваринництві 2.2 Особливості планування виробництва продукції тваринництва 2.3 Оцінка економічної ефективності роботи сільськогосподарського підприємства Розділ 2 практичні засади планування і оцінки економічної ефективності виробництва продукції тваринництва 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Промінь» .....
) Загалом вони становлять ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Важливою галуззю сільського господарства є рослинництво, рівень розвитку якого впливає і на тваринництво. Розміщення га¬лузей рослинництва значною мірою ... Це основа всього сільськогосподарського виробництва. Від зерна і продуктів його переробки значною мірою залежить і могутність держави, і доб¬робут її населення.
Методологічні аспекти фінансування сільськогосподарського виробництва 1.4. Зарубіжний досвід розвитку агропромислових формувань РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОФОРМУВАНЬ В УКРАЇНІ 2.1. Оцінка розвитку сільськогосподарських підприємств 2.2.
...виплат в системі фінансових відносин сільськогосподарських підприємств 14 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРЕНДНОГО ПІДПРИЄМСТВА 18 2.1. Загальна характеристика ТОВ ОП «Обрій» 18 2.... Аналіз фінансово господарського стану сільськогосподарського підприємства 20 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ОРЕНДНИХ ПІДПРИЄМСТВ 31 3.1. Шляхи удосконалення фінансового стану та зростання прибутковості ...
...діяльності цього Товариства є товарне сільськогосподарське виробництво. 07 лютого 2011 року ТОВ «Лан» звернулося до державної податкової інспекції із заявою,в якій містилося прохання зареєструвати юридичну особу як платника фіксованого сільськогосподарського податку з другого кварталу 2011 ...
У сільськогосподарському підприємстві “Нива" на посаді головного зоотехніка працював С. Він вирішив організувати фермерське господарство у складі однієї особи....і невістка, працівники того ж сільськогосподарського підприємства, проживаючи разом з С., вирішили створити власне фермерське господарство. Вони звернулись із заявою до районної ради про надання їм ...
У сільськогосподарському підприємстві "Нива" на посаді головного зоотехніка працював С. Він вирішив організу­вати фермерське господарство у складі однієї особи....невістка, праців­ники того ж сільськогосподарського підприємства, проживаючи разом з С, вирішили створити власне фермерське господарство. Вони звернулись із заявою до районної ради про надання їм ...
У сільськогосподарському підприємстві "Нива" на посаді головного зоотехніка працював С. Він вирішив організу¬вати фермерське господарство у складі однієї особи....невістка, праців¬ники того ж сільськогосподарського підприємства, проживаючи разом з С., вирішили створити власне фермерське господарство. Вони звернулись із заявою до районної ради про надання їм ...
...Регіон” займалося виробництвом та реалізацією сільськогосподарської продукції ( зерно, молоко), кондитерських виробів та напоїв. Сума, яка була одержана підприємством від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній ...
...Регіон” займалося виробництвом та реалізацією сільськогосподарської продукції ( зерно, молоко), кондитерських виробів та напоїв. Сума, яка була одер¬жана підприємством від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти дослідження економічної ефективності діяльності підприємства 1.1 Інформаційна та нормативно – правова база оцінки економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності діяльності підприємства 1.3 Система показників оцінки економічної ефективності діяльності підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки економічної ефективності діяльності підприємства ват «промінь» 2.1 Організаційно – економічна характе...
...розміром 1 га, прилеглої до сільськогосподарських угідь І.Колодія з південної сторони. Зазначена земельна ділянка раніше належала іншому користувачеві, з яким сільська рада розірвала договір довгострокової ...і стала малопридатною для вирощування сільськогосподарських культур. Суд, розглянувши справу, прийняв постанову, якою у задоволенні позову відмовив. Основним мотивом стало те, що сільська рада прийняла своє ...
...технічних культур; заготівля, закупівля, переробка сільськогосподарської продукції власного виробництва; надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту; проведення робіт по захисту сільськогосподарських культур від шкідників, бур'янів та ...
...оптова, роздрібна торгівля ними; ведення сільськогосподарського виробництва (в тому числі вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції), оптова, роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією; вирощування поголів’я худоби та птиці; ...
Статистичні характеристики розподілу сільськогосподарських підприємств за рівнем ефективності виробництва такі: Показник ефективності Середній рівень Дисперсія Вихід продукції на 100 га сільськогосподарських угідь, тис. гр. од.
...земельну частку (пай) членами колективних сільськогосподарських підприємств 2. 1.3. Правові основи та порядок виконання геодезичних та землевпорядних робіт, пов’язаних з виділенням земельних часток (паїв) ... Вона, особливо сільськогосподарського призначення, за умов активізації процесу проведення земельної і аграрної реформ набуває виняткового значення. Вона уособлює відродження класичних засад земельних орендних ...
...належна йому земельна ді­лянка сільськогосподарського призначення, розташована на те­риторії України, за його заповітом перейшла у власність до племінника громадянина Франції П....словами нотарі­уса, відчуження земель сільськогосподарського призначення заборонено законодавством. П. звернувся із відповідною скар­гою на відмову у вчиненні нотаріальних дій до суду.
...користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб та розкрити такі його особливості як можливість відчуження та передачи у спадщину. Окремо варто зупинитися на правах та обов’...ділянки, наданої у користування для сільськогосподарських потреб та землекористувача. Висвітлення даного питання рекомендується закінчити припиненням права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.
...чого залежить розмір ставок фіксованого сільськогосподарського податк Контрольні завдання до Теми 4 1) Охарактеризуйте контролюючі органи щодо стягнення податків в Україні....дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно технічних училищ c. міжнародні організації d. заповідники Question 26 Які транспортні засоби не підпадають під оподаткування збором ...
...технічних культур; заготівля, закупівля, переробка сільськогосподарської продукції власного виробництва; надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту; проведення робіт по захисту сільськогосподарських культур від шкідників, бур'янів та ...
...оптова, роздрібна торгівля ними; ведення сільськогосподарського виробництва (в тому числі вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції), оптова, роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією; вирощування поголів’я худоби та птиці; ...
...оптова, роздрібна торгівля ними; ведення сільськогосподарського виробництва (в тому числі вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції), оптова, роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією;вирощування поголів’я худоби та птиці; ...
...5 Якщо плановий норматив закупок сільськогосподарської продукції на 1тис.грн. ресурсного потенціалу складає 125 грн., а обсяг фактичних закупок – 96 грн. Обсяги випуску сільськогосподарської продукції в регіоні складають 350 ...
« 1 2 3 4 5 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.